ביטול דוח/קנס קורונה – מה עושים ? ועם מי להתייעץ ? 

ביטול דוח/קנס קורונה – מה עושים ? ועם מי להתייעץ ? 

נזקי הקורונה לאזרח הישראלי אינם מסתכמים בבריאות בלבד

הופעתה הפתאומית של מגיפה חדשה הידועה כ-“קורונה” התפשטה בגבולות בכל העולם והפכה לחרדה בקרב רבים מאתנו. משרד הבריאות הישראלי, החל בהוראות בדבר שמירה על היגיינה כגון ניקוי משטחים וחיטויים, שטיפת ידיים לעיתים קרובות עם מים וסבון וחיטוי הידיים באמצעות ג’ל אלכוהול. לפני שבוע ההוראות הוחמרו ואנשים על מנת לצאת לקניות או לסידורים דחופים, חלה עליהם חובה ללבוש כפפות ולהשתמש עם מסיכה תקנית. על פי המחקר, נגיף הקורונה, נשאר על משטחים שלוש שעות על גבי משטחים יבשים ו- 10 שעות על משטחים לחים. יש לחטא גם משטחים מבד באמצעות חומרי חיטוי מקצועיים אם באופן עצמאי או אם באמצעות חברה המחזיקה ומחטאת במקצועיות את הבית על כל מוצריו.

 

ככל שהימים חלפו, מדינת ישראל החלה לסגור בתי ספר, גנים, בתי עסק רבים מלבד מרכולים, בתי מרקחת ומוסדות רפואיים שחיוניים לתקופה. בכל שבוע , החוקים והאכיפה על מי שמפר בידוד, כאשר הוא חשוד כנשאי של המחלה, או מי שחולה אפילו בשפעת או לחלופין\ אנשים שהגיעו מחו”ל והיו חייבים בבידוד. מי שמפר את הבידוד ונתפס ע”י גורמי האכיפה, ישלם קנס של 5,000 ₪ ואף יובא לדין, כאשר המעשה המיוחס לו כהפרת הבידוד הינו מעשה פלילי לכל דבר ועניין, היות והוא סיכן אזרחים אחרים, כאשר החשד הוא להידבקות במחלה.

 

מדוע הוגברו הדוחות על מפרי בידוד? 

 

מלבד פעולות ההסברה וההצהרות שצולמו בתקשורת, הממשלה הבינה, כי עליה לנקוט בפעולות אכיפה אפקטיביות על מי שמפר את הוראת הבידוד. לפני כמה שבועות כבר הפעילו במשרד הבריאות את “המלשינון”, אשר הזמין אזרחים לדווח על שכנים או מכרים שאמורים היו לשהות בבידוד ונראו ברחובות. 

 

מידע זה כמובן, הועבר למשטרת ישראל אשר טיפלה במקרים בקנסות גבוהים ובזימון למשפט. עד לפני שבועיים, נפתחו במשטרת ישראל 126 תיקים פליליים, אשר קשורים להפרת הבידוד.

 

היום האכיפה כוללת גם אמצעים טכנולוגיים גלויים וסמויים בתאריך 19.3.20, ועודכנו מפעם לפעם עדכון אחרון היה ביום 25/3/20, הגיעו תקנות לשעת חירום ממשרד ראש הממשלה שהן חסרות תקדים. 

 

מי שיעבור על אכיפה המונית, התכנסות בפארקים, חופי הים, יקבל קנס של 500 ₪. גם הוראה מחמירה בדבר יציאה מהבית מעל רדיוס של 100 מ, קיבלה את תוקפה בימים אלה. כאמור המפר חוק זה, ייקנס בסכום של 500 ₪ בגין הפרת תקנות לשעת חירום.

 

העונש על מי שמפר את הוראת צו בריאות העם

 

אזרח העובר על הוראת סעיפים 2{ד} ו-3 לצו בריאות העם {נגיף הקורונה החדש} התש”ף -2020, דינו מאסר 6 חודשים או קנס, לפי סעיף 61{א’}{1} לחוק העונשין התשל”ז- 1977 להלן חוק העונשין. מי שיפר את  צו החירום בדבר התקהלות בציבור, ייקנס בסכום של 3,000 ₪.

 

העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף

61א1 לחוק העונשין, התשל”ז- 1977.

המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה

א לעניין זה, “מפעיל” – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים

בתקנה 5א, כלומר הפעלה של חנויות, מספרות, מפעלים כל מה שאינו חיוני.

 

1.היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה בתקנה 2 ובניגוד לתקנה כאמור, דינו מאסר שישה חודשים או קנה לפי סעיף 61א1  לחוק העונשין, התשל”ז-1977.

 

 2א לא יצא אדם ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר ( להלן –

מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

1 הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין,

וחזרה ממנו ובכלל זה הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות

תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים;

2 הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים

חיוניים;

3 קבלת שירות רפואי;

4 תרומת דם;

5 הפגנה

6 הליך משפטי;

7 הגעה לכנסת;

8 לצורך טיפול במסגרת רווחה;

9 יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו

מקום, לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים;

10 יציאה לחתונה, הלוויה או ברית, יציאה לתפילה בסמוך למקום

מגורים, וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד שתיאמה מראש

את מועד הגעתה והמקווה פועל בכפוף לכל דין;

11 יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או

מצוקה הדורשים סיוע;

12 יציאה לפעילות לפי סעיף 4 ו- 5 לצו בריאות העם )נגיף קורונה

החדש 2019 הגבלת פעילות מוסדות חינוך

13 העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו

של ההורה השני.

14 העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני

כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את

הקטין בהשגחתו.

ראה את קובץ ההנחיות 

קיבלתם קנס על הפרת בידוד אן הפרת תקנות לשעת חירום? – מה ניתן לעשות?

 

מי שקיבל קנס בגין הפרת ההוראות, אשר נקבעו בצו הבריאות רשאי יהיה להגיש בקשה לביטול קנס, או בקשה להישפט. את הבקשה יש להגיש תוך 30 יום מהיום שבו התקבל הקנס. את הטופס לבקשה, יש להגיש באופן מקוון באתר של משטרת ישראל  וכן, לגבי פרטים בנושא, תוכלו להיכנס לאתר זה אשר כתובתו היא: תשלום דוחות שנרשמו בשל הפרת צו בריאות העם (נגיף הקורונה). יש לצרף לבקשה את צילום הדו”ח, צילום ת.ז וחתימה של המבקש, כל מסמכים אחרים אשר עשויים להיות רלוונטיים. יש לדעת, כי לא ניתן להגיש בקשה לביטול קנס וגם להגיש במקביל בקשה להישפט. ניתן בכל עת לפנות אל עו”ד פלילי אשר יוכל לסייע בבקשה או בביטול הקנס .

שכן בחוק בשל המצב הבריאותי הכלכלי והחברתי הנוצר, ישנם מספר עילות ביניהם בקשה לביטול כתב אישום הנקרא גם סעד מן הצדק לחילופין למצוא פרצות בחוק כך למשל כתוב בתקנה 3 כי מותר לנסוע למעלה משני נוסעים ברכב כאשר מדובר על צורך חיוני. השאלה היא מה הוא צורך חיוני ככל ואדם נתפס ברכב ודי לחכימא ברמיזא.  דוגמה נוספת בו שוטר ביקש לתת קנס על אדם נמצא במרחק למעלה מ 100 מטר האם הסופר שהוא צורך חיוני נמצא למעלה מ-100 מטר האם גם אז השוטר בדק אפשרות כזו וציין אותה בדוח ? שכן ככל ותעלה טענת הגנה כי יסופר נמצא במרחק של 100 מטר. אך השוטר לא בדק לא ציין בדוח. מספיק הספק – כדי לבטל את אותו דוח בשווי 500 ש”ח לחילופין ניתן יהיה לבטל גם דוח העולה על 5000 שח כאשר הדוח לא נרשם כפי שהיה צריך להירשם. 

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.