בעמוד זה, ניתן לראות סמלי סעיף חוק או תקנה בפקודת התעבורה ומספר נקודות לצד כל עבירה.

עודכן לאחרונה ב יוני 15, 2022 ע"י חיים אליה

תוכן העמוד – בעמוד זה נדבר על :

סמל עבירה מס' 1628 – גרימת מוות ברשלנות

סמל עבירה מס' 1628 – גרימת מוות ברשלנות, הנהג יצבור 10  נקודות לחובתו וכן,

הנהג יהיה חשוף לכתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות שהעונש המינימאלי בגין עברה זו

הינו 6 חודשי מאסר בפועל והעונש המרבי בגין עבירה זו הינה 3 שנות מאסר.

לאור תאונות הדרכים הקטלניות, שהפכו כבר לתופעה קשה ונפוצה בישראל אשר גובה קורבנות רבים.

בתי המשפט בישראל ממגרים את התופעה וכן בענישה של נהגים שגרמו מוות ברשלנות באמצעות רכבם.

סעיף ,1628 כפוף לתקנה 43 לפקודת התעבורה, {נ"ח התשכ"א 1961 ועל  פי תקנה 2 שהיא תקנה 304 על פי חוק העונשין התשל"ז 1977}. 

סמל עבירה מס' 2000  סעיף 6 תקנה 002– נהיגה ללא רישיון רכב

סעיף 2000 – נהיגה ללא רישיון רכב הינה עבירה שיש בצדדה ברירת קנס ו-6 נקודות לרעת הנהג.

תקנה זו מעוגנת בסעיף 2 לפקודת התעבורה ומתחלק לכמה דרגות חומרה, אשר נמדדות על פי פרק הזמן שחלף ממועד פקיעת רישיון הרכב {טסט}.

עבירה זו, תכליתה להבטיח שימוש בכלי רכב תקינים בכביש לביטחונם של המשתמשים בדרכים.

אם תוקף הרישיון פקע מזה 4 חודשים הנהג יקבל קנס של 250 ₪ ו-6 נקודות חובה.

רישיון הרכב פקע מעל לתקופה מעל ל- 6 חודשים,. השוטר יזמן את הנהג למשפט 6 נקודות לחובת הנהג וברירת קנס וכן,

עבירה זו עשויה לגרום למשרד הרישוי לבוא בדרישה לנהג בביצוע אמצעי תיקון שונים כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה. 

סמל עבירה מס' 2002 – נהיגה ללא רישיון נהיגה {אדם שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה} 

סמל עבירה מס' 2002 הינה עבירת תעבורה סעיף 10 א,. על פי הסעיף,אסור לאדם לנהוג על כל רכב מנועי.

אדם אשר נתפס ללא רישיון נהיגה, דינו מאסר לתקופה של עד שנתיים ימים ובנוסף לפסילה בפועל של מינימום 3 חודשים,

וכן, מאסר על תנאי. סעיף  2000 לפקודת התעבורה, כפוף לסעיף 10 לפקודת התעבורה שזה לשונו:

"הרי שאסור לאדם שאינו בעל רישיון נהיגה לנהוג ברכב משום שהוא מסכן את הנהגים האחרים ואת הולכי רגל המשתמשים בדרך".

סמל עבירה מס' 2004 – רישיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים

רישיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים מיוחסת לסעיף 2004 לפקודת התעבורה, כאשר עבירה זו צוברת 8 נקודות לרעת הנהג.

תקנה 2004, כפופה לסעיף 2 לפקודת התעבורה,  הקובעת, כי יש לעמוד בשתי חובות, כאשר נהג מתכוון לנהוג ברכב.

האחת היא שהרכב צריך להיות רשום לפי הוראות החוק והשנייה יש להחזיק רישיון רכב בתוקף.

נהג שנוהג ברכב, כאשר רישיון הנהיגה שלו פקע יותר מ-12 חודשים, הנהג יקבל זימון לביהמ"ש לתעבורה ו-8 נקודות לרעתו.

יש הבדל בין אדם שנוהג ללא רישיון כלל לבין אדם שפג תוקפו של רישיון הנהיגה שברשותו.

רשות הרישוי, עשויה לדרוש מנהג שפג תוקף רישיון הנהיגה שלו מעל לשנה לעבור שוב תיאוריה ומבחן מעשי.

סמל עבירה מס' 2009 – הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש

סמל עבירה מס' 2009, היה הרשאה בעבירה שגרמה לחבלה של ממש,

כאשר דינה הוא 8 נקודות לרעת הנהג ופסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים. עבירה זו, הכפופה לסעיף 38 האומר

כך:" הורשע אדם שגרם לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש,

דינו – בנוסף לכל עונש אחר פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שתהיה לא פחות מאשר 3 חודשים".

במידה ואותו נהג בשנתיים הקודמות,  כאשר הוא כבר הורשע באותה עבירה,

דינו בנוסף לכל עונש אחר, פסילת רישיון נהיגה שלא תהיה פחות מאשר שנה אחת,

אך ביהמ"ש עשוי להורות מסיבות מיוחדות פסילת רישיון נהיגה לתקופה קצרה יותר. 

סמל עבירה מס' 2011- נהיגה בקלות ראש

סמל עבירה מס' 2011 הינה נהיגה בקלות ראש. מדובר על ענישה חמורה כאשר לנהג יחושבו 6 נקודות לרעתו.

נהיגה זו מסכנת את בטחון הציבור ותקנה 2011 לפקודת התעבורה, כפופה לסעיף 62(2) התשכ"א 1961.

סעיף זה מגדיר את העבירה בזו הלשון: נהיגה ברכב בקלות ראש או ברשלנות או במהירות שיש בה בנסיבות

המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימאלית שנקבעה".

נהג אשר עבר על עבירת נהיגה בקלות ראש, יזומן לדין ואם יימצא אשם בביהמ"ש דינו עשוי

לכלול מאסר לתקופה של שנתיים ימים, קנס כספי ושליל ת רישיון הנהיגה למשך תקופה של 3 חודשים.

סמל עבירה מס' 2012 – נהיגה בהיותו שיכור

סמל עבירה מס' 2012 -נהיגה תחת שכרות הינה אחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר והיא אף נחשבת לעבירה פלילית.

כאשר נהג נתפס נוהג בשכרות ייזקפו לרעתו 10 נקודות ופסילת רישיון

מנהלית ע"י קצין המשטרה לתקופה של 90 יום וזאת בטרם הוגש כתב אישום. נהיגה בשכרות

מוזכרת בסעיף 62(3) על פי סעיף זה בחוק:" לא ינהג אדם בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו,

אם הוא תחת השפעת סמים או אם ריכוז האלכוהול בדמו עולה מעל למידה הקבועה,

ובעל הרכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו".

העונש הקבוע בחוק על נהיגה תחת שכרות הינו פסילת רישיון למשך שנתיים ימים.

סמל עבירה מס' 2023 – נהיגה בזמן פסילה – פסילת רישיון נהיגה

סמל עבירה מס' 2023 – נהיגה בזמן פסילה פסילת רישיון נהיגה מוגדרת בסעיף 67 לפקודת התעבורה. לנהג יירשמו בגיליון משרד הרישוי 10 נקודות.

אדם אשר נפסל מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה והודיעו לו רשמית, על פסילת רישיון הנהיגה שברשותו ולמרות זאת נהג ברכב,

עובר עבירה של נהיגה בזמן פסילה.זוהי אחת מהעבירות הבודדות בתעבורה שבהן מצטרף רכיב ענישה מהתחום הפלילי ומדובר על מאסר.

העונש על נהיגה ללא רישיון הינו עד 3 שנות מאסר ומינימום פסילה למשך שנתיים ימים.

סמל עבירה מס' 2024 – נהיגה ללא רישיון נהיגה {לעולם לא הוציא לסווג זה}

סמל עבירה מס' 2024 הינה עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה. לאדם שנהג ללא רישיון נהיגה שמעולם לא הונפק,

ייזקפו לרעתו 8 נקודות בגיליון משרד הרישוי. העבירה מתוארת כדלקמן:"לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם כן הוא בעל רישיון נהיגה תקף מאותו סוג שניתן על פי פקודה זו,

ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי רישיון זולת ,אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר. 

העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה, הינו מאסר לתקופה מרבית של שנתיים,

פסילה בפועל של רישיון הנהיגה למשך 3 חודשים מינימום יחד עם מאסר על תנאי.

 סמל עבירה מס' 2030 – אי עצירה  לאחר גרימת תאונה עם נפגע

סמל עבירה  מס' 2030 הינה למעשה עבירת הפקרה או במילים המוכרות לנו יותר כתאונת "פגע וברח".

מספר הנקודות שיזקפו לרעת הנהג יהיו 10 נקודות.  עבירה זו הינה לפי סעיף 64 א:" נוהג רכב אשר היה מעורב בתאונת דרכים כאשר

בנסיבות התאונה היה עשוי להיפגע אדם, כאשר הנהג הפוגע , לא עצר במקום התאונה או קרוב ככל הניתן,

כדי לעמוד על תוצאות התאונה – דינו מאסר 7 שנים." 

זוהי הדרגה החמורה ביותר של עבירת ההפקרות במיוחד כאשר נגרם נזק לנפגע והכוונה

היא לחבלה של ממש או אם חלילה נהרג. העונש יחריף במקרה זה והנהג יהיה חשוף למאסר של עד 14 שנים.

זוהי אחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר.

 סמל עבירה מס' 2031- הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה

סמל עבירה מס' 2031  הינה על פי סעיף 64א הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה. על עבירה זו ייזקפו 10 נקודות כנגד הנהג הפוגע.

החוק אינו מתייחס לתום הלב של הנהג הפוגע, אם מדובר על "פגע וברח" מתוך הלם או פחד ואם מדובר בפגיעה בזדון.

על פי החוק, כאשר נהג גרם לתאונה הוא יהיה חייב מיד לעצור את רכבו במקום התאונה,

או קרוב אליה ככל שניתן ולא יזיז את הנפגע עד שיקרא לכוחות הביטחון ויתקשר למגן דוד אדום.

תקנה זו אף כפופה לסעיף 144(א) לתקנות התעבורה תשכ"א 1961.

עונש זה הינו חמור ויש בו מרכיב של עבירה פלילית. העונש על עבירה זו, הינו בין 3-7 שנות מאסר בפועל.

סמל עבירה מס' 2034- פקיעת רישיון נהיגה

אדם אשר נתפס כאשר תוקף רישיון הנהיגה שלו פג ולא דאג לחדשו, עבר עבירה טכנית.

הנהג יקבל 8 נקודות חובה ו-250 ש"ח קנס במידה ומדובר על רישיון שפג תוקפו עד 6 חודשים.

העונש ישתנה בהתאם לפרק הזמן אשר נהג ללא רישיון נהיגה בתוקף.

ככל שפרק הזמן יהיה ארוך יותר, כך העונש יהיה חמור יותר.

בנוסף כאשר מדובר על נהיגה עד ל-6 חודשים ללא חידוש תוקף הרישיון,

העונשים הנוספים  שהנהג עשוי לספוג יהיו: פסילת רישיון בפועל במשך מס' חודשים וכן, פסילת רישיון על תנאי .

סמל עבירה מס' 2036  – פקיעת רישיון נהיגה מעל 6 חודשים   

עבירה כגון רישיון נהיגה שאינו בתוקף עד  6 חודשים, הנהג יקבל קנס ע"ס של 250 ₪ ו 8 נקודות לחובתו.

עבירה זו, היא למעשה פחותה בחומרתה מעבירת נהיגה ללא רישיון בכלל,

אך הדבר תלוי בנסיבות ובמשך פקיעת תוקף רישיון הנהיגה. בהתבסס על סעיף 10 לפקודת התעבורה,

נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף הינה אסורה ולכן, מי שעובר עבירה מסוג זה,

צפוי לעונש שישתנה בהתאם לפרק הזמן שבו נהג לאחר שרישיונו פקע.

סמל עבירה מס' 2171 – סעיף 7 א החזקת סמים

סמל עבירה מס' 2171- לפי סעיף 7, האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה, אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

מי שעובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר 20 שנה או קנס פי 25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין התשל"ז 1977.

במידה והחזיק בסם, או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, שינו מאסר 3 שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4).

על אף הוראות סעיף קטן (ג)  מי שמשתמש בסם לצריכתו העצמית בין כותלי בית הספר והוא אינו תלמיד של בית הספר, דינו מאסר 5 שנים.

הוראה זו לא תחול על מי שמלאו לו 16 שנים.

סמל עבירה 2171 – סעיף 7 החזקת סמים

סמל עבירה 2171 בסעיף 7 נאמר כי:"לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו אלא במידה שהוגדר הדבר בפקודה ובתקנות לפיה, או רישיון מאת המנהל.

העונש  המרבי על הפרת סעיפים אלה, הינו 25 שנות מאסר או קנס כספי גבוהה מאוד.

מי שמחזיק סמים לצריכה עצמית בלבד, דינו מאסר 3 שנים או קנס מקביל.

העונש הקבוע הדחת קטינים לשימוש  בסמים, הינו עד 20 שנות מאסר.

רשימת החומרים אשר מוגדרים כסמים מסוכנים, נמצאת בתוספת הראשונה לפקודה.

הפקודה מתירה כן שימוש בחומרים מסוימים מתחת לכמות המוגדרת וככן, שימוש רפואי. 

סמל עבירה 2220 סעיף 4 גרימת זיהום אוויר

סמל עבירה 220 סעיף 4 גרימת זיהום אוויר בלי סבירה בעל מנוע דיזל העובר על תקנה זו,

דינו מאסר למשך 6 חודשים או קנס, כאמור בסעיף 161(א)(1) לחוק העונשין.

כאשר מדובר ברכב בעל מנוע בנזין כאשר הרכב נקבע כמזהם אוויר,

הקנס לנהג פרטי הינו 500 ש"ח, לתאגיד 1,000 ש"ח וכפל קנס על עבירה חוזרת.

על הפעלת רכב ישן ללא מסנן חלקיקים, יעמוד הקנס ליחיד ע"ס של 3,000 ש"ח לתאגיד 6,000 ש"ח.  

סמל עבירה 2222 סעיף 5 א – אי התקנת מגופת עופרת (שיעור דלק)

סמל  עבירה 2222 סעיף 5א – אי התקנת מגופת עופרת (שיעור דלק) הינה עבירה של זיהום אוויר מרכב בנזין ע"י פליטה של חד תחמוצת הפחמן.

אדם שהוא נהג פרטי שייתפס בגין עבירה זו, דינו קנס ע"ס של 500 שקלים. אם מדובר על רכב  של תאגיד,

הקנס יעמוד על 1,000 ש"ח ואם  מדובר על עבירה חוזרת של תאגיד, הקנס יעמוד על 2,000 ש"ח.

סמל עבירה 2231 סעיף 2א – הרשאה לנוסע לא לחגור חגורת בטיחות

חובת חגורת בטיחות חלה על נוסעים ברכב לפי מספר חגורות הבטיחות אשר מותקנות ברכב.

כאשר אחד הנוסעים יושב ברכב וכל שאר החגורות נמצאות בשימוש,

הוא  למעשה רשאי לנסוע ללא חגורת בטיחות. בגלל פרצה זו בחוק,

ביטלו את הסעיף אשר אמור לסגור את הפרצה והיום כבר מחייבים כל נוסע לחגור חגורת בטיחות.העונש 

על אי חגירת חגורות בטיחות לנהג הינו ע"ס 250 ש"ח ו-6 נקודות לרעתו.

העונש הצפוי בגין הסעת נוסע במושב הקדמי שלא חגר  חגורת בטיחות הינו ע"ס של 1,000ש"ח  ו-6 נקודות לרעת הנהג.

 סמל עבירה  2263 סעיף 10 גרימת מוות ללא כוונה

הענישה על גרימת מוות ללא כוונה היא עד 3 שנות מאסר.יש לשים לב, כי קיים עונש מינימום למי שהורשע בעבירה זו תלוי בנסיבות,

כאשר עונש זה, יכול להגיע ל-6 חודשי מאסר. למרות הרגישות והחומרה

של עבירה זו, הניסוח של סעיף זה נשאר תואם לנוסח המנדטורי.

יש לבחון היטב את יסודות העבירה, למשל אם מי שגרם למוות ללא כוונה, האם התנהג באופן סוטה מסטנדרט הסביר.

סמל עבירה 2265  סעיף 0 337 – זיוף מסמך

על פי סעיף 337 לחוק העונשין, זיוף מסמך זהה לאותה עבירה של זיוף. חומרת העונש יכולה להשתנות בהתאם לחומרת העבירה.

הענישה עשויה להגיע לתקופה של שנה אחת של מאסר בפועל, כאשר עבירת הזיוף היא קלה ועד ל-5 שנות מאסר לעבירת זיוף חמורה.

ביהמ"ש מבדיל בעבירת זיוף אשר התבצעה ללא תחכום מצד הנאשם, כאשר עבירה של זיוף קלה תוגדר ככזאת.

 סמל עבירה 2266 סעיף 340 – הפצת מסמך כוזב

סעיף  זה בחוק העונשין (סעיף 340) מוגדר בזו הלשון: "כל משתמש ביודעין ובמרמה במסמך כוזב,

יואשם בעבירה מאותו הסוג ויהיה צפוי לאותו העונש כאילו הוא זייף את המסמך" גם מי שהורשע בזיוף מסמכים קיימים,

עונשו מאסר של שנה אחת. אם ביהמ"ש יוכיח, כי עבירת זיוף והפצת מסמך כוזב נעשתה במטרה לקבלת דבר מה במרמה,

העונש יחמיר עד לתקופת מאסר של 3 שנים בפועל.

סמל עבירה 2268 סעיף 152- אונס

סעיף 152(1)(א) מתייחס לעבירת אונס וזה לשונו:" הבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית,

ובהסכמת האישה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או כאשר האישה היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנה אף בהסכמתה או שלא בהסכמתה,

או תוך ניצול חולת נפש או לקויה בשכלה הרי הוא אונס, אשר דינו מאסר של 16 שנים.

העונש על עבירת אונס אף מחמיר יותר ויכול להגיע לעד 20 שנות מאסר אם ישנן נסיבות חמורות יותר בעבירה כגון איום בנשק חם או קר,

גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון, התעללות באישה לפני המעשה, בזמנו או אחריו. 

סמל עבירה 2277 סעיף 326 – גרימת נזק בזדון

גרימת נזק בזדון הינה עבירה 326(1)(א) עבירה זו מתייחסת לאדם אשר הורס נכס, או פוגע בו בכוונה על מנת להרוס ולפגוע.

עבירה זו, כוללת פגיעה בנכסיו של אדם לרבות רכבים, חפצים בעלי ערך רב וכיו"ב. העונש הקבוע בעבירה זו, הינו עד 3 שנות מאסר.

עבירה זו הינה חלק מפרק י"א לחוק העונשין, אשר מגדיר את עבירות הרכוש הפליליות בחוק זה. מטרת המחוקק היא להגן על קניינו של אדם.

סמל עבירה 2278 סעיף 193א – התנהגות באופן פרוע במקום ציבורי

ישנם אנשים שאינם שולטים במעשיהם כמו למשל בשעת גילופין ומפרים את השלום במקום ציבורי תוך התפרעות. סעיף 193א 

מתייחס לעבירת התנהגות באופן פרוע במקום ציבורי. לשון הסעיף בחוק זה הוא כדלקמן:

"אדם המתפרע במקום ציבורי ללא סיבה סבירה באופן שיפריע לציבור או שיביא לידי הפרת שלום, דינו מאסר 3 חודשים.

סמל עבירה 2283 סעיף 299 –  החזקת כלי פריצה 

מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה למבנה או לרכב ואין לו הסבר סביר לפשר הימצאותם של כלים אלה ברשותו,

דינו מאסר של 3 שנים. כמובן שישנן נסיבות מחמירות יותר בעבירות פריצה, כגון ההוכחה לכוונת ביצוע פשע.

למשל מי שבכוונתו לפרוץ ופניו מושחרים או רעולים.

סמל עבירה 2284 סעיף 100- איום

סעיף 100א מוזכר בסדר הדין הפלילי וזה לשונו: " המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה שלא כדין בגופו,

חירותו או בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר בכוונ להפחיד את האדם או להקניטו, גינו מאסר של 3 שנים.

לצורך הרשעה בעבירה זו, אין צורך להוכיח כוונה לממש את האיום וכן, אין צורך להוכיח כי האיום השיג את מטרתו של המאיים וכי ההפחדה התממשה.

סמל עבירה 2346 סעיף 001 – תקיפת שוטר

אחת העבירות הפליליות החמורות היא תקיפת שוטר. סעיף 001  מסביר עבירה זו : "התוקף שוטר בשעת מילוי תפקידו כחוק,

או אדם אחר העוזר לשוטר, דינו מאסר של עד 3 שנים ולא פחות מחודש ימים. לעבירה זו קיימות החמרות תלוי בנסיבות. למשל

כאשר בכוונת התוקף להכשילו את השוטר בתפקידו או למנוע בעדו מלכלאו, או שהתוקף מזויין בכלי נשק חם, מקל, אבן או כל כלי אחר.

אם התקיפה נעשתה יותר מ-3 אנשים העונש יהיה מאסר עד 5 שנים ולא פחות מ-3 חודשים.

סמל עבירה 2412 סעיף 009 – אי החזקת רישיונות

סעיף 9(א)  לתקנות התעבור, מתייחס לנהג אשר אינו מחזיק ברישיונות הנהיג והרכב. הנהגיון בחוק זה, נעוץ בעובדה

שאולי הנהג אינו בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב. קיים הבדל בין אישום על אי הצגתת מסמכים,לבין נהיגה ללא רישיונות.

על הנהג להתייצב בביהמ"ש לתעבורה עם התעודה הרלוונטית התקפה שאם לא, יחול עליו עונש שיכול אף

להגיע לידי פסילת רישיון נהיגה לתקופה מסוימת. זו הסיבה שעל הנהג לדעת בדיוק איזו עבירה מיוחסת לו.

סמל עבירה 2423 סעיף  021 – התנהגות ללא זהירות בדרך

תקנה 21(א) לתקנות התעבורה, קובעת כי: " לא ינהג אדם בקלות ראש או בלא זהירות, ו ללא תשומת לב מספקת

בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר, אבחנה בתמרורים, תנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או

סמוך לה ובמצב הדרך". עבירה זו, נתפסת לעבירה שמבצע נהג נורמטיבי בתום לב, מתוך חוסר תשומת לב

נקודתית חד פעמית ולא מתוך זלזול או מתוך אדישות לחוקי התעבורה. זו הסיבה, כי המחוקק קבע ענישה

קלה בגין עבירה זו שהיא קנס כספי בגובה של 500 ש"ח ו – 0 נקודות תעבורה.

סמל עבירה 2425 סעיף 021   – 21 – התנהגות גורמת נזק

התנהגות גורמת נזק מוזכרת בתקנות התעבורה לפי סעיף 21(ב) והכוונה היא לחבלה של ממש.

כאשר ההרשעה של הנהג היא בנהיגה רשלנית, על התביעה יהיה להוכיח כי מדובר על "התנהגות נהיגתית חמורה".

כאשר הנהג היה אכן מודע למעשיו אם הנהג היה מודע למעשיו ולסכנה הנובעת מאופן נהיגתו, אז במקרה זה,

קיימת חזקת מסוכנות אשר מצדיקה את הסנקציות כנגדו. העונש על עבירה זו הוא  פסילת רישיון הנהיגה ל-3 חודשים ומאסר

 תלוי בחומרת הנזק. אם הנזק הוא גדול פסילת הרישיון תהיה בין שנה לשנתיים. אם הנהג הורשע בהריגה הרישיון נשלל

לצמיתות ותקופת המאסר תגיע עד ל-20 שנה בפועל.

סמל עבירה 2428 סעיף 021ב  – סיכון חיי אדם

עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, היא אחת מעבירות התעבורה החמורות. מי שנאשם בביצועה וקיפח חיי אדם,

דינו עד 20 שנות מאסר. מי שנהג תוך כך שהוא סיכן חיי אדם, כגון קיפוח זכות קדימה,

כאשר להולך הרגל לא נגרם נזק תשלום הקנס יהיה בסך של 500 ש"ח. ללא ניקוד.

 סמל עבירה 2429 סעיף 0 – נהיגה בלא זהירות

עבירה זו מסומנת בסעיף  21(ג) לתקנות התעבורה וזו לשונה: "לא ינהג אדם ברכב בקלות ראש או בלא זהירות,

או ללא תשומת לב מספקת, בהתחשב בכל הנסיבות ובין שאר בסוג הרכב, במטענו בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות

של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות, שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצמם הנמצא על פני הדרך או בסמוך לה."

נהיגה בחוסר זהירות מהווה סעיף סל כללי שעשוי להיות רלבנטי לעבירות רבות תוך כדי נהיגה.

אך כאשר מדובר על סעיף 21(ג) לתקנות התעבורה, יצבור הנהג 6 נקודות תעבורה לחובתו.

במידה ומדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים, יוגש כתב אישום נגד הנהג.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע