דיני איכות הסביבה

עודכן לאחרונה ב יוני 12, 2021 ע"י חיים אליה

המדינה לא אחת מגישה כתבי אישום בעניין דיני איכות הסביבה. כתבי אישום הללו באים ע”מ לתקן התנהגויות פורעות חוק מצד נאשמים ו/או נושאי משרה בתאגיד ו/או תאגיד, לרבות מפעלים אשר כתוצאה מפועלם נגרם נזק לאיכות הסביבה ולמאגרי מים. וכמובן שהשלכות אלו פוגעות בציבור, אם בדרך של שפיכת פסולת אשר יש בה לפגוע במאגרי המים הטבעיים תוך כדי חלחול של החומרים המסוכנים הנשפכים ע”י הנאשמים, ובסופו של יום מגיעים למי השתייה ע”מ לעמוד בסטנדרטים ובחוק ראוי כי יינתן אישור היתר רעלים וכך החברה יכולה להימנע מכתב אישום.

מהי האחריות שעל התאגיד בהתאם לדיני איכות הסביבה?

האחריות למציאת פתרון מושתת על התאגיד עצמו או נשוא משרה בתאגיד או בעל המקום (בעל המקרקעין בו נמצא המפגע בניגוד לתאגיד מכוח דיני השותפות אלא אם יוכח אחרת).

הדוגמא הבאה תבאר את האמור:
נניח לתאגיד מסוים אשר זיהם את המים באמצעות חפירה בעומק האדמה לקיבוע תשתיות בנייה התאגיד ביקש לבנות מגדל מגורים. כאשר, במהלך עבודת החפירה נמצאו מים אשר מהולים בחומרים אחרים הרשומים כאסורים עפ”י חוק החומרים האסורים בניגוד לתוספות האמורות בחוק חומרים מסוכנים.
ככל והתאגיד העביר מים אלה חזרה למי תהום הרי הוא עובר עבירה פלילית על דיני איכות הסביבה ובכך מזהם את מי השתיה. בדיוק בשל כך המחוקק ביקש להגן על התנהגות זו ולכן קבע איסור חמור בחוק איכות הסביבה. עבירה זו בניגוד לחוק מציבה את התאגיד ובעלי מניותיה בעונש של עד 3 מאסר בפועל.

כיצד ניתן לתקן את המפגע ?

נציב המים יבקש לתקנה או ימליץ על דרכים אחרות למניעת זיהום המים, שכן למזהם לעיתים רבות יש את הידע בגין החומר החשוד כמזהם, והידע לנטרול המפגע.
כל שכן דרך פעולה זו היינה הפרקטית והמומלצת אך לצערנו אינה נאכפת דייה.

חשוב לציין שנושאים במי השתייה, מי ביוב, מי קולחים, נטל האחריות מוטל על שר הבריאות.
בנושאים אחרים הסמכות נתונה לשר לאיכות הסביבה.
ולכן, אדם או תאגיד מזהם ככל ויזהם את המים וגם את הביוב יכול למצוא עצמו בסיכון כפול הן מצד עבירה פלילית על זיהום בניגוד לדיני איכות הסביבה וגם בנזיקין מצד אותם אנשים שפגע בהם וחלילה גרם לתוצאות הרות אסון בפגיעות בנפש, כתוצאה ממים עכורים שנצרכו ע”י תושבי הסביבה.

מה כולל כתב אישום לתאגיד העובר על דיני איכות הסביבה?

כתב אישום לעובר על דיני איכות הסביבה יכול ויכלול את פרטי המאשימה שאלו הם בדרך כלל משרדים פרטיים (עורכי דין) אשר קיבלו את האצלת (העברת) סמכותו של השר לאיכות הסביבה יחד עם שר המשפטים ומונו כתובעים מכוח חוק זה.

כתב האישום כולל את מקום המשרד של התובעים מכוח החוק, פרטי התקשרות כוללים את סעיפי החוק שבשלו מוגש כתב האישום, פרטי העבירה, והעובדות אשר מהם מבקשת המדינה להרשיע את הנאשם בניגוד לדיני איכות הסביבה.
כגון, קבלות בגין רכישה של חומר המסווג כחומר מסוכן בתקנות. יש להשים לב כי, חברה יכולה גם להיכלל תחת אותו כתב אישום מכוח חוק השליחות. כלומר, גם החברה וגם בעלי מניותיה מואשמים יחדיו באותו כתב אישום שכן, החברה ובעלייה הן אישיות משפטית נפרדת.

מה הסנקציות של איכות הסביבה אילו אדם מורשע בכתב אישום שכזה?

אדם או תאגיד המורשע בכתב אישום של איכות הסביבה יכול בית המשפט להטיל עונש של פירוק החברה או יכול בית המשפט להטיל עונש מאסר עד 3 שנים, וככל שתושת אחריות על התאגיד דינו – כפל הקנס האמור בחוק.
כמו גם, החברה אינה יכולה להיסחר בבורסה, אינה יכולה להעסיק עובדים ומעומדת לפירוק, ולעיתים רבות די בקבלת כתב האישום, בכדי שיופעלו סנקציות בנקאיות, כגון, חסימה של אשראי וכדומה מאחר והקנסות נאמדים בסכומים גדולים חרף ביצוע עבירה ופגיעה באיכות הסביבה, אשר גורמים בצורה עקיפה לחובות גדולים ולעיתים אף מביאים לסגירת החברה.

מה ניתן לעשות ע”מ להימנע מכתב אישום של חברה?

ראשית יש לציין על פי תקנות בריאות (שהן התקנות לקביעת תקנים לשפכים ) ישנן דרישות שונות בין יצרן שפכים גדול ולבין יצרן שפכים קטן. כמו כן, גודלו המסחרי של יצרן השפכים אינה מקטלגת אותו כיצרן שפכים קטן או גדול מאחר וגודל היצרן שפכים נמדד ע”פ מדידה המוגדרת בתקנות. שכן, לעיתים די שיצרן שפכים יוגדר כיצרן שפכים קטן בכדי להקל בחומרת העברה.
כאמור, על כן יש להתייעץ עם הגורם המוסמך בנושא הזיהום ולפעול בהתאם לחוק ולתקנות.
שכן, עפ”י התקנות אשר מתירות לכל אדם וחברה לעסוק ברעלים אף ללא היתר – ובלבד שהחומר אינו עולה על כמות מסוימת או על ריכוז מים ע”פ דרישות מסוימות בחומרים שונים.

כמובן שהצורך בייעוץ של עורך דין פלילי הבקיא בנושא זה, חשובה מאוד לפני כל פעולה ודרכי פעולה שיש לבצע ע”מ להקטין את הנזק.

משרד עורכי דין חיים אליה שנקר 4 קומה 1 בית ג.ר.א.פ הרצליה פיתוח.
להתייעצות - נייד 0524-42-42-21  משרד 077-530-9587.
עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //