נהיגה בקלות ראש (דוח,עונש,קנס) מה עושים ❓

עודכן לאחרונה ב יוני 21, 2024 ע"י חיים אליה

אחת מהעבירות החמורות בדיני התעבורה, הינה נהיגה בקלות ראש. עבירה זו, יש בה משום זילות כלפי ביטחון משתמשי הדרך וחוקי התעבורה. וזאת, באופן מכוון. עבירה זו, מסוג של הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה. נהג אשר נאשם בעבירה זו, ובעבירה של אי ציות לשוטר (מה שמחמיר את העונש) או בעבירות אחרות הנראות קלות יחסית, עלול לשאת בעונש הכולל שנתיים מאסר, פסילה בפועל, פסילה על תנאי, וקנס כספי עם

נקודות משרד הרישוי. שכן בתי המשפט מייחסים לעבירה זו אם או בלי עבירה אחרת חומרה יתרה, בוודאי אם מתלווה לה עבירה של נהיגה בשכרות ו/או במהירות מופרזת, שגם עליה יש אפשרות להגיש כתב אישום של נהיגה בקלות ראש וחוסר זהירות שכן הזהירות כאן היא לא רק מתמצאת בעבירה של נהיגה.

אלא גם יש צורך להוכיח יסוד נפשי זאת כעולה מסעי' 62 2 ב לפקודה (התעבורה) ונטל לא קל מונח על כתפי התביעה. מה שאומר תיק לזיכוי.

מהי נהיגה בקלות ראש ? מה פירוש קלות ראש ?

בקלות ראש פירוש ? אדיש לתוצאה למרות שיודע אותה .- זהו יסוד נפשי "לבל ינהג אדם רכב בקלות" אשר מונח על כתפי התביעה להוכיח לבית המשפט.
עבירה מסוג נהיגה בקלות ראש, (סעיף {62} (2) מוגדרת בתור "עבירת סל".

עבירה זו, עשויה להתאים למספר רב של מקרים אשר החוק אינו מגדיר אותם כעבירות ספציפיות.
לדוגמא, נהיגה ברשלנות או מהירות גורמות סכנה לציבור, לנוסע ברכב, לנוסעים אחרים ולמשתמשים בדרך.

גם נהג אשר נוהג במהירות מותרת וסבירה ואף אם היא פחותה מן המהירות המותרת.
אך מצד שני, אינו שומר על מרחק סביר, או נהג אשר חותך נתיבים בהפתעה, סטייה מנתיב,
או נהיגה תוך שימוש בטלפון הנייד עבירות אלה ועוד,

נחשבות נהי' בקלות ראש מהרף הקל גם אם ציית לתמרור המורה על המהירות המקסימלית שנקבעה – ללא עונש מאסר בצידה אלא פסילה ארוכה.

נהיגה בקלות ראש הגדרה ?

ההגדרה של נהיגה בקלות ראש, הינה רחבה אשר כוללת את המילה "לרבות", מה שמלמד אותנו
כי אין מדובר על רשימה סגורה. ניתן למצוא עבירות שיש בהן מקצת מעבירה זו, כגון נהיגה רשלנית,
או מהירות (ראה איך לבטל דוח מהירות), שיש בעבירות אלה משום סכנה לציבור (אף אם היא פחותה מהמהירות המותרת).

היסוד השלישי הוא היסוד הנפשי. עבירה זו, מצריכה הוכחה של התנהגות שלילית חמורה אשר יש בה מחוסר זהירות מכוונת כלפי המשתמשים בדרך.

נהיגה בקלות ראש סעיף 62 לפקודה 

סעיף 62 לפקודת התעבורה שהוא החיקוק הראשי בדיני התעבורה כאשר סעיף זה , כולל 10 תתי סעיפים. הראשון הינו נהי' בקלות ראש, גם אם מדובר על תאונת דרכים או ללא תאונת דרכים.

סעיף 62 לפקודת התעבורה שהוא החיקוק הראשי בדיני התעבורה כאשר סעיף זה, כולל 10 תתי סעיפים. הראשון הינו נהי' בקלות ראש, גם אם מדובר על תאונת דרכים או ללא תאונת דרכים.

ישנן  גם פסילות מינימום של 3 חודשים בגין סעיף זה. במידה והכשלים הינן משמעותיים והנאשם כופר באשמה, ניתן יהיה לנהל הוכחות על מנת להגיע לזיכוי או להמיר את העבירה לפחות חמורה.

איזה עבירה פחות חמורה ?
עבירות הבאות :דוגמת קיפוח זכות או נהיגה רשלנית או חוסר זהירות, ואז בית משפט לא חייב ליתן מינימום 3 חודשי פסילה.

אלא יכול להיגמר כל התיק כולל תאונת דרכים רק בפסילת רישיון נהיגה על תנאי (ולא בפועל ) וקנס עד 1500 ש"ח .

לסיכום קצר בפירוש העבירה – נהיגה בקלות ראש מה זה ?

הינה עבירת תעבורה שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור,

גם אם מדובר על נהג אשר נהג פחות מהמהירות המקסימלית שנקבעה. נהג שעבר על עבירה זו {סעיף 62} כאשר נהג בקלות ראש במודע או במתכוון. למשל נהיגה בין הנתיבים, נהיגה באור אדום, התעלמות מהוראות התנועה ועוד. גרימת תאונות דרכים ו/או תאונת דרכים גם אם היא עצמית לדוגמא כניסה בתמרור וגרימת נזק,

יודגש כי – גם אם נהג השתמש בטלפון הנייד שלו בזמן נהיגה, הוא יואשם בעבירה זו בשל חוסר תשומת לב לכביש, וגם בעבירה של קלות ראש. שכן, סיכן את משתמשי הדרך ללא זהירות או ללא תשומת לב.

נהיגה בקלות ראש עונש ❓ מה העונש של נהיגה בקלות ראש ❓

העונש על נהי' בקלות ראש הינו שנתיים מאסר, או קנס כאמור בסעיף 61(א) (3) לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

יש לציין, כי גם נהיגה במהירות שיש בה משום סכנה לציבור, גם אם היא פחותה מהמהירות המקסימלית שנקבעה.

ועל מנת לקבוע, כי אכן הנהג נהג ברשלנות, על התביעה להוכיח כי נעשתה רשלנות מכוונת ולכן עו ד תעבורה

יהיה חייב להידרש לכלל הראיות ולצמצם את העבירה לעבירה קלה יותר כמוסבר לעיל, ע"מ שבית משפט, יוכל ליתן פחות מ 3 חודשי פסילה.

שכן בסעיף של קלות דעת אין לבית משפט סמכות להשית עונש פחות מ 3 חודשי פסילה ועונשים נילווים.(קנס תנאי התחייבות וכו')

האם רק נסיבות ביצוע העבירה נחשבות ?

בית המשפט לתעבורה, יפעיל את שיקול דעתו לגבי העונש, לפי נסיבות המקרה, כאשר נהג מואשם בעבירה זו. למשל, שיקולים אלה קשורים לעבירות תעבורה קודמות שהנהג ביצע, האם מדובר על נהג חדש וכדומה.

סיכום קצר בנקודה זו – העונש המרבי עבור עבירה זו הינו שנתיים מאסר בפועל במידה ומדובר על תאונת דרכים שהיו בה נפגעים. במידה ומדובר על עבירות מהרף הקל אזי קנס ללא נקודות. ראה דוגמאות מצורפות..

במקרה זה הוגש כתב אישום הכולל נהיגה בקלות ראש ( בנסיבות מחמירות שכן הנהג גרם לשברים בגולגולת וארובת העין בשל כשליים מהותיים בתיק נדון לשלושה חודשי פסילה ) יודגש כי התביעה ביקשה עבודות שירות ופסילה של 4 שנים

נהיגה בקלות ראש

דוגמא נוספת –

תאונת דרכים עם נפגעים - נגמר בתנאי וקנס נהיגה בקלות ראש

תאונת דרכים עם נפגעים פסילה על תנאי וקנס – נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש קנס ❓

מי שנתפס בעבירה זו יכול להיאסר לשנתיים, פסילה של 3 חודשים מינימום, (או רק לשלם קנס כספי על סך של 500 ש"ח במידה והעבירה היא כמו עבירת טלפון או מהרף הקל ורק תובע משטרתי יכול להחליט כך).

ניתן יהיה לערער על האישום ועל הקנס באמצעות עורך דין לדיני תעבורה, כאשר ישנן הוכחות כי הנהג לא נהג בקלות ראש. יש לקבל ייעוץ משפטי על מנת להגיש את הערעור. יש לציין כי במקרים בהם תוכח חפותו, הנהג יזוכה או שעונשו יופחת.

הנחיות נהיגה בקלות ראש ❓

לפני הגשת כתב אישום,  יש לתת את הדעת בבית המשפט לגבי השאלה אילו עבירות מיוחסות לנהג וזאת, בהתאם לנסיבות המקרה ולתכלית העבירות השונות וזאת, על מנת להביא למדיניות אחידה ככל הניתן של התביעה באשמה זו.

למשל יש להוכיח כי הנהג לא היה אשם בסעיף של נהיגה בחוסר זהירות וכן נהיגתו של הנאשם בעבירה זו, לא הייתה המקרה סכנה לציבור אף על פי ששוטר עצר את רכבו של הנהג. כמו כן, יש לברר אם לנהג עבירות תנועה נוספות, על מנת למנוע פסילת רישיון של הנהג.

שימו לב כי השוטר יכול לייחס גם עבירה לפי סעיף 62 א שגם היא כוללת נהיגה בקלות ראש הפעלת אור מהבהב (צ'קלקה של משטרה) או הפעלת סירנה ללא היתר תקנה 62(א)

עונש מינימום נהיגה בקלות ראש ? האם יש עונש מינימום ?

כאשר נהג נעצר ע"י שוטרי תנועה, עליהם לקבוע מה סוג העבירה אשר בגינה יואשם הנהג ואין מדובר בסוף פסוק.

לפעמים מסתיים רק עם דוח בגין עבירה זו , היות ועל פי טענת השוטרים הנהג נהג ללא תשומת לב מספקת/ ללא זהירות או ללא תשומת לב.לגבי תקנה זו בפקודת התעבורה אשר קיים עונש מינימום,

במידה וזוהי העבירה הראשונה של הנהג, אין לא עבר תעבורתי ולכן, יקבל עונש מינימלי של קנס, ופסילה למשך 90 יום.כאשר מדובר על נהי' בקלות ראש וגרימת חבלה, יוגש כתב אישום בגין עבירה זו

( בנסיבות מחמירות ) וייתכן כי הנהג יקבל את העונש המקסימליבהתאם לתוצאות התאונה שהוא היה אשם בה עד 24 חודשים או 48 חודשים פסילה ועבודות שירות.

לסיכום

רבים אינם מפנימים את ההגדרה בעבירה, פירוש העבירה, וכן תוצאותיה. לא תמיד יוגש כתב אישום בגין עבירה זו, אם מדובר על נהג ללא עבר תעבורתי, אשר העבירה שביצע לא פגעה בגוףנובנפש והכוונה על גרימת חבלה. למעשה נהיגה בקלות ראש העבירה ועונשה, תלויים בנסיבות המקרה.

לכל שאלה אנו כאן לרשותם, ייעוץ ראשוני ללא עלות,
טלפון (רב קווי ) משרד 077-530-9587, ריקי מנהלת משרד.
למקרים דחופים יש לצור קשר לנייד 0524-42-42-21 (כפתור צור קשר בנייד) ישירות לעו"ד חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //