נהיגה בקלות ראש (דוח,עונש,קנס) מה עושים ❓

נהיגה בקלות ראש (דוח,עונש,קנס) מה עושים ❓

אחת מהעבירות החמורות בדיני התעבורה, הינה נהיגה בקלות ראש. עבירה זו,

יש בה משום זילות כלפי ביטחון משתמשי הדרך וחוקי התעבורה. וזאת, באופן מכוון.

עבירה זו, מסוג של הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה. נהג אשר נאשם בעבירה זו, ובעבירה של אי ציות לשוטר

(מה שמחמיר את העונש), עלול לשאת בעונש הכולל שנתיים מאסר, פסילה בפועל, פסילה על תנאי, וקנס כספי.

מהי נהיגה בקלות ראש ❓

עבירה מסוג נהיגה בקלות ראש, (סעיף {62} (2) מוגדרת בתור “עבירת סל”.

עבירה זו, עשויה להתאים למספר רב של מקרים אשר החוק אינו מגדיר אותם כעבירות ספציפיות.

לדוגמא, נהיגה ברשלנות או מהירות גורמות סכנה לציבור,

לנוסע ברכב, לנוסעים אחרים ולמשתמשים בדרך.

גם נהג אשר נוהג במהירות מותרת וסבירה ואף אם היא פחותה מן המהירות המותרת.

אך מצד שני, אינו שומר על מרחק סביר, או נהג אשר חותך נתיבים בהפתעה, סטייה מנתיב,

או נהיגה תוך שימוש בטלפון הנייד עבירות אלה ועוד,

נחשבות נהי’ בקלות ראש מהרף הקל גם אם ציית לתמרור המורה על המהירות המקסימלית שנקבעה – ללא עונש מאסר בצידה אלא פסילה ארוכה.

נהיגה בקלות ראש הגדרה ?

ההגדרה של נהיגה בקלות ראש, הינה רחבה אשר כוללת את המילה “לרבות”, מה שמלמד אותנו

כי אין מדובר על רשימה סגורה. ניתן למצוא עבירות שיש בהן מקצת מעבירה זו, כגון נהיגה רשלנית,

או מהירות (ראה איך לבטל דוח מהירות), שיש בעבירות אלה משום סכנה לציבור (אף אם היא פחותה מהמהירות המותרת).

היסוד השלישי הוא היסוד הנפשי. עבירה זו, מצריכה הוכחה של התנהגות שלילית חמורה אשר יש בה מחוסר זהירות מכוונת כלפי המשתמשים בדרך.

נהיגה בקלות ראש סעיף  62

סעיף 62 לפקודת התעבורה שהוא החיקוק הראשי בדיני התעבורה כאשר סעיף זה ,

כולל 10 תתי סעיפים. הראשון הינו נהי’ בקלות ראש, גם אם מדובר על תאונת דרכים או ללא תאונת דרכים.

ישנן  גם פסילות מינימום של 3 חודשים בגין סעיף זה. במידה והכשלים הינן משמעותיים והנאשם כופר באשמה,

ניתן יהיה לנהל הוכחות על מנת להגיע לזיכוי או להמיר את העבירה לפחות חמורה.

איזה עבירה פחות חמורה ?

עבירות הבאות : דוגמת קיפוח זכות או נהיגה רשלנית או חוסר זהירות, ואז בית משפט לא חייב ליתן מינימום 3 חודשי פסילה,

אלא יכול להיגמר כל התיק כולל תאונת דרכים רק בפסילת רישיון נהיגה על תנאי (ולא בפועל ) וקנס עד 1500 ש”ח .

נהיגה בקלות ראש מה זה ?

הינה עבירת תעבורה שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור,

גם אם מדובר על נהג אשר נהג פחות מהמהירות המקסימלית שנקבעה. נהג שעבר על עבירה זו {סעיף 62}

כאשר נהג בקלות ראש במודע או במתכוון. למשל נהיגה בין הנתיבים, נהיגה באור אדום, התעלמות מהוראות התנועה ועוד.

גם אם נהג השתמש בטלפון הנייד שלו בזמן נהיגה, הוא יואשם בעבירה זו בשל חוסר תשומת לב לכביש.

נהיגה בקלות ראש עונש ❓ מה העונש של נהיגה בקלות ראש ❓

העונש על נהי’ בקלות ראש הינו שנתיים מאסר, או קנס כאמור בסעיף 61(א) (3) לחוק העונשין, התשל”ז 1977.

יש לציין, כי גם נהיגה במהירות שיש בה משום סכנה לציבור, גם אם היא פחותה מהמהירות המקסימלית שנקבעה.

ועל מנת לקבוע, כי אכן הנהג נהג ברשלנות, על התביעה להוכיח כי נעשתה רשלנות מכוונת ולכן עו ד תעבורה

יהיה חייב להידרש לכלל הראיות ולצמצם את העבירה לעבירה קלה יותר כמוסבר לעיל, ע”מ שבית משפט, יוכל ליתן פחות מ 3 חודשי פסילה.

שכן בסעיף של קלות דעת אין לבית משפט סמכות להשית עונש פחות מ 3 חודשי פסילה ועונשים נילווים.(קנס תנאי התחייבות וכו’)

האם רק נסיבות ביצוע העבירה נחשבות ?

בית המשפט לתעבורה, יפעיל את שיקול דעתו לגבי העונש, לפי נסיבות המקרה, כאשר נהג מואשם בעבירה זו.

למשל, שיקולים אלה קשורים לעבירות תעבורה קודמות שהנהג ביצע, האם מדובר על נהג חדש וכדומה.

סיכום קצר בנקודה זו – העונש המרבי עבור עבירה זו הינו שנתיים מאסר בפועל במידה ומדובר על תאונת

דרכים שהיו בה נפגעים. במידה ומדובר על עבירות מהרף הקל אזי קנס ללא נקודות.

ראה דוגמאות מצורפות..

במקרה זה הוגש כתב אישום הכולל נהיגה בקלות ראש ( בנסיבות מחמירות שכן הנהג גרם לשברים בגולגולת וארובת העין בשל כשליים מהותיים בתיק נדון לשלושה חודשי פסילה )

יודגש כי התביעה ביקשה עבודות שירות ופסילה של 4 שנים

נהיגה בקלות ראש תאונת דרכים עם נפגעים

דוגמא נוספת –

תאונת דרכים עם נפגעים פסילה על תנאי וקנס – נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש קנס ❓

מי שנתפס בעבירה זו יכול להיאסר לשנתיים, פסילה של 3 חודשים מינימום, (או רק לשלם קנס כספי על סך של 500 ש”ח

במידה והעבירה היא כמו עבירת טלפון או מהרף הקל ורק תובע משטרתי יכול להחליט כך).

ניתן יהיה לערער על האישום ועל הקנס באמצעות עורך דין לדיני תעבורה, כאשר ישנן הוכחות כי הנהג לא נהג בקלות ראש.

יש לקבל ייעוץ משפטי על מנת להגיש את הערעור.

יש לציין כי במקרים בהם תוכח חפותו, הנהג יזוכה או שעונשו יופחת.

הנחיות נהיגה בקלות ראש ❓

לפני הגשת כתב אישום,  יש לתת את הדעת בבית המשפט לגבי השאלה אילו עבירות מיוחסות לנהג וזאת,

בהתאם לנסיבות המקרה ולתכלית העבירות השונות וזאת, על מנת להביא למדיניות אחידה ככל הניתן של התביעה באשמה זו.

למשל יש להוכיח כי הנהג לא היה אשם בסעיף של נהיגה בחוסר זהירות וכן נהיגתו של הנאשם בעבירה זו,

לא הייתה המקרה סכנה לציבור אף על פי ששוטר עצר את רכבו של הנהג.

כמו כן, יש לברר אם לנהג עבירות תנועה נוספות, על מנת למנוע פסילת רישיון של הנהג.

עונש מינימום נהיגה בקלות ראש ? האם יש עונש מינימום?

כאשר נהג נעצר ע”י שוטרי תנועה, עליהם לקבוע מה סוג העבירה אשר בגינה יואשם הנהג ואין מדובר בסוף פסוק,

גם אם מדובר על אישום בעבירה זו. המשטרה תצטרך להוכיח את טענותיה באמצעות הדו”ח והנהג יוזמן אל בית המשפט לתעבורה.

לפעמים מסתיים רק עם דוח בגין עבירה זו , היות ועל פי טענת השוטרים הנהג נהג ללא תשומת לב מספקת.

לגבי תקנה זו בפקודת התעבורה אשר קיים עונש מינימום,

במידה וזוהי העבירה הראשונה של הנהג, אין לא עבר תעבורתי ולכן, יקבל עונש מינימלי של קנס, ופסילה למשך 90 יום.

כאשר מדובר על נהי’ בקלות ראש וגרימת חבלה, יוגש כתב אישום בגין עבירה זו

( בנסיבות מחמירות ) וייתכן כי הנהג יקבל את העונש המקסימלי

בהתאם לתוצאות התאונה שהוא היה אשם בה עד 24 חודשים או 48 חודשים פסילה ועבודות שירות.

לסיכום

רבים אינם מפנימים את ההגדרה בעבירה, פירוש העבירה, וכן תוצאותיה.

לא תמיד יוגש כתב אישום בגין עבירה זו, אם מדובר על נהג ללא עבר תעבורתי, אשר העבירה שביצע לא פגעה בגוף

ובנפש והכוונה על גרימת חבלה. למעשה נהיגה בקלות ראש העבירה ועונשה, תלויים בנסיבות המקרה.

לכל שאלה אנו כאן לרשותם יעוץ ראשוני ללא עלות 077-530-9587 ריקי מנהלת משרד עורכי דין חיים אליה ושות’

מקרים דחופים לנייד 0524-424221

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.