איך מבטלים דוח על חגורה

עודכן לאחרונה ב אוקטובר 31, 2023 ע"י חיים אליה

איך לבטל דוח על חגורה ? דוח על חגורה מאחור/ה קנס על חגורה? – חגורת בטיחות מהווה התקן, אשר מעגן בחוק במטרה לאבטח את הנוסע למושבי הרכב ובאופן זה, מונעים ומפחיתים נזקי גוף השונים בזמן עצירת פתע לאחר מהירות מופרזת או תאונה. השימוש בחגורת בטיחות ברכב הפך להכרחי, היות וחגורת בטיחות פשוט מצילה חיים. ולכן אגף התנועה התחיל לאחרונה מש לאכוף עבירות אלו במטרה לשמור על ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך.

כאשר מדובר על פעוט אשר גילו אינו עולה על שנה, יש להושיבו במושב בטיחות אשר יתאים לגובהו ומשקלו כאשר הוא מופנה לחזית הרכב.  ילד שגילו מ-3-8 שנים יש להושיב במושב בטיחות או במושב מגביה דהיינו בוסטר אשר יתאים לגובהו ומשקלו וניתן להושיבו ללא מושב מגביה, בתנאי שחגורת הבטיחות מונחת נכון על כתפו ולא על צווארו.

דוח חגורה – הגדרת העבירה 

תקנה 83 ב’ לתקנות התעבורה, עוסקת בחובת חגירת חגורת בטיחות ברכב. התקנה קובעת, כי לא ינהג אדם ברכבו אם הוא עצמו ונוסעיו, אינם חגורים בחגורות בטיחות, או אם מדובר על ילדים,  הם חייבים להיות חגורים בחגורת בטיחות, או במושב בטיחות מגביה.  נהג אשר ייתפס שהוא אינו חגור בחגורת בטיחות, יקבל  דו”ח וקנס ע”ס של 250 ₪ ו-6 נקודות כנגדו על פי שיטת הניקוד של משרד הרישוי.

דוח על חגורה מאחור

דוח על חגורה מאחורה – בשנת 2005, נחקק חוק שכל מבוגר הנוהג או נמצא ברכב משנת ייצור 1987 ומעלה, חייב לחגור חגורת בטיחות גם במושב האחורי של הרכב. יש לדעת, כי האחריות על חגירת חגורות בטיחות, הן של הנהג והן של הנוסעים עמו ברכב, חלה על הנהג עצמו.  נהג, חייב לדרוש מהנוסעים עמו ברכב, לחגור חגורת בטיחות, טרם יתחיל בנסיעה. דבר זה, תקף לכל כלי רכב כגון מונית ורם אם מדובר על נסיעה של מרחק קצר.  מי שייתפס עם נוסעי מאחור ברכבו שאינם חגורים בחגורת בטיחות, יקבל דו”ח קנס ע”ס של 250 ש”ח וכן ייצברו לחובתו 2 נקודות.

קנס על חגורה 2020

בשנת 2020, יש לדעת את הקנסות המוטלים על נהגים, אשר לא דאגו מראש לפני נסיעתם לחגור חגורת בטיחות, לחלופין לא עמדו על כך שהנוסעים עימם ברכב, יחגרו בחגורות בטיחות בפילוג הבא:

  1. דוח לנהג – נהג לא חגור – כאשר נהג נתפס לא חגור בזמן נהיגה, יקבל קנס/דו”ח משוטר ע”ס 250 ₪ וכן ייצברו 6 נקודות לחובתו.
  2. דוח לנהג המסיע נוסע לא חגור מעל גיל 14 – אדם הנוסע במושב הקדמי של הרכב, כאשר אינו חגור, יקבל הנהג דוח על חגורה והקנס יהיה בסך של 250 ₪ ו-2 נקודות לחובת הנהג.
  3. דוח לנהג המסיע נוסע לא חגור צעיר מגיל 14 (קרי בין 8-14) – אדם הנוסע במושב הקדמי של הרכב, כאשר אינו חגור, יקבל הנהג דוח על חגורה והקנס יהיה בסך של 500 ₪ ו-2 נקודות לחובת הנהג.
  4. דוח לנוסע ולא לנהג – נוסע לא חגור 500 שח + 4 נקודות לנוסע.

נכון לשנת 2020 הסכום הנ”ל והניקוד הנ”ל שכן שנה הבאה מספר הניקוד ו/או הקנס עלולים לעלות.

קנס על אי חגירת חגורת בטיחות

דוח על חגורה מאחורה – יודגש בשנית, כי קנס על אי חגירת חגורת בטיחות הן לנהג ו/או לנוסע עימו ברכב אלו הן נסיבות משתנות. כאשר גבוה הקנס והנקודות לצד הקנס נקבע בגיל הנוסע, ובמיקומו ברכב, נקודת השבירה היא גיל 14 כמפורט לעיל. בפועל ישנם לא מעט מקרים בהם הנהג מקבל קנס על אי חגירת חגורת בטיחות ללא הנוסע.

ביטול דו”ח חגורת בטיחות

לאחר “שזכיתם” לדוח על חגורה ובמידה ואתם סבורים, כי הדו”ח שקיבלתם על אי חגירת חגורת בטיחות ברכב אינו מוצדק, או דוח תנועה אינו תקין, אל תשלמו את הדו”ח ויש לשלוח בקשה להישפט. ישנם מקרים אשר בהם הדו”ח לא מולא באופן תקין, או שהנוסעים ברכב היו חגורים והתירו את חגורת הבטיחות באמצע הנסיעה, כאשר הנהג היה עסוק ומרוכז בנהיגה. במקרים אלה, ניתן יהיה לערער ולבטל את הדו”ח, וכן, לפנות אל עו”ד לתעבורה הוותיק בתחום  זה.

מתי נהג פטור מחגורת בטיחות?

דוח על חגורה מאחורה – תקנה 83 ג’ לתקנות התעבורה קובעת, כי ישנם גורמים אשר להם יינתן פטור מלחגור חגורת בטיחות ברכב: עובד שב”כ שיש לו אישור בכתב מראש השב”כ. מאבטח בעל אישור בכתב מקצין מוסמך או, שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ומפכ”ל המשטרה אישר זאת בכתב כי הוא רכב מבצעי על כל נוסעיו. חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית והאישור תקף לכל נוסעי הרכב.

פטור מרשות הרישוי כאשר הנוהג והנוסע, פטורים בד”כ מנסיבות טכניות המונעות התקנת חגורות בטיחות. פטור מרופא מוסמך, לפי ההגדרה בסעיף 193 לתקנות התעבורה, כי הנהג אינו יכול לחגור חגורת בטיחות מטעמים רפואיים פטור גיל ומשקל – לנוסע מלאו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק”ג וגובהו אינו עולה על 150 ס”מ. נהג מונית בדרך עירונית, כאשר יש בה נוסעים וכן הנוסעים בדרך העירונית, יושבים במושבים האחוריים.

מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות ?

נהג הנוהג בנסיעה לאחור {רוורס}. מורה לנהיגה בזמן נהיגה בדרך, ע”י אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי, כאשר המשקל הכולל המותר עולה על 3.500 ק”ג ובוחן הנהיגה אשר עורך את הבחינה המעשית ברכב.

נהג אוטובוס חייב חגורת בטיחות?

כל נהג, אשר נוהג ברכב אשר משקלו מעל 4 טון, באם משאית או אוטובוס, חייב יהיה לחגור חגורת בטיחות. המשאיות והאוטובוסים שמגיעים לישראל, ישווקו רק עם חגורות בטיחות. התקנה, כוללת משאיות ואוטובוסים משנת 2003 ומעלה.

דו”ח חגורה כמה כסף ?

נהג אשר ייתפס כאשר הוא לא חגור בחגורת בטיחות, יקבל דו”ח וקנס ע”ס של 250 שקלים וכן, 6 נקודות ייזקפו לחובתו.

אזהרה על חגורה

אם קיבלתם משוטר אזהרה על חגורה, כשמה כן היא, אך היא נמחקת לאחר שנתיים ימים, אך במידה והנהג יעבור על עבירה דומה בחומרתה, במשך אותם שנתיים ימים, הוא ייענש.

דו”ח על חגורה נקודות 

לסיכום דוח על חגורה – נהג, אשר לא חגר חגורת בטיחות ברכבו, יקבל קנס של 250 ₪ וכן, 6 נקודות. במידה ומדובר על נוסע במושב הקדמי אשר לא היה חגור, הקנס יהיה ע”ס של 250 ₪ וייזקפו לנהג 2 נקודות.  גם הסעת ילד עד גיל שנה ברכב משנת 1983 במושב האחורי, כאשר גבו אינו מופנה חזית הרכב, הנהג צפוי לקנס של 250  ₪ ו-6 נקודות שכן פוגע בגפיו העליונות. נוסע שאינו חגור במושב האחורי, הקנס יהיה ע”ס של 250 ₪ ו-2 נקודות לחובת הנהג.

דוח על חגורה
ביטול דוח על חגורה מאחור
ביטול דוח על חגורה ע"י עורך דין תעבורה

כאן המקום להדגיש כי אין להגיע לבית משפט ללא ייצוג גם בעבירה זו, שכן בית המשפט או התובע עלול להחמיר את העונש וגם את הניקוד, לעבירה חמורה יותר, גם אם מדובר בדוח על חגורה מאחור או דוח על חגורה לנהג.

יודגש כי כל פעולה מול בית משפט עדיף שתעשה ע"י עורך דין מיומן – עוד יודגש כי בדוח זה יש חובת פסילה של בית משפט ולכן ככל ובית משפט יתרשם שהדיון נעשה סתם ללא כל סיבה מוצדקת וכשאין טענות עובדתיות נכונות, עתיד ליתן פסילה ארוכה גם על דוח זה. לייעוץ והכוונה יש לפנות למשרד, ללא עלות.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע