איך מבטלים דוח על חגורה

איך מבטלים דוח על חגורה

איך לבטל דוח על חגורה ? קנס על חגורה? – חגורת בטיחות מהווה התקן, אשר מעגן בחוק במטרה לאבטח את הנוסע למושבי הרכב ובאופן זה,

מונעים ומפחיתים נזקי גוף השונים בזמן עצירת פתע לאחר מהירות מופרזת או תאונה.

השימוש בחגורת בטיחות ברכב הפך להכרחי, היות וחגורת בטיחות פשוט מצילה חיים.

ולכן אגף התנועה התחיל לאחרונה מש לאכוף עבירות אלו במטרה לשמור על ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך.

כאשר מדובר על פעוט אשר גילו אינו עולה על שנה, יש להושיבו במושב בטיחות אשר יתאים לגובהו ומשקלו כאשר הוא מופנה לחזית הרכב. 

ילד שגילו מ-3-8 שנים יש להושיב במושב בטיחות או במושב מגביה דהיינו בוסטר אשר יתאים לגובהו ומשקלו וניתן להושיבו ללא מושב מגביה,

בתנאי שחגורת הבטיחות מונחת נכון על כתפו ולא על צווארו.

 

 

דוח חגורה – הגדרת העבירה 

תקנה 83 ב’ לתקנות התעבורה, עוסקת בחובת חגירת חגורת בטיחות ברכב. התקנה קובעת, כי לא ינהג אדם ברכבו

אם הוא עצמו ונוסעיו, אינם חגורים בחגורות בטיחות, או אם מדובר על ילדים, 

הם חייבים להיות חגורים בחגורת בטיחות, או במושב בטיחות מגביה. 

נהג אשר ייתפס שהוא אינו חגור בחגורת בטיחות, יקבל  דו”ח וקנס ע”ס של 250 ₪ ו-6 נקודות כנגדו על פי שיטת הניקוד של משרד הרישוי.

דוח על חגורה מאחור

בשנת 2005, נחקק חוק שכל מבוגר הנוהג או נמצא ברכב משנת ייצור 1987 ומעלה, חייב לחגור חגורת בטיחות גם במושב האחורי של הרכב.

יש לדעת, כי האחריות על חגירת חגורות בטיחות, הן של הנהג והן של הנוסעים עמו ברכב, חלה על הנהג עצמו. 

נהג, חייב לדרוש מהנוסעים עמו ברכב, לחגור חגורת בטיחות, טרם יתחיל בנסיעה. דבר זה, תקף לכל כלי רכב כגון מונית ורם אם מדובר על נסיעה של מרחק קצר. 

מי שייתפס עם נוסעי מאחור ברכבו שאינם חגורים בחגורת בטיחות, יקבל דו”ח קנס ע”ס של 250 ש”ח וכן ייצברו לחובתו 2 נקודות.

קנס על חגורה 2020

בשנת 2020, יש לדעת את הקנסות המוטלים על נהגים, אשר לא דאגו מראש לפני נסיעתם לחגור חגורת בטיחות,

לחלופין לא עמדו על כך שהנוסעים עימם ברכב, יחגרו בחגורות בטיחות בפילוג הבא:

 1. דוח לנהג – נהג לא חגור – כאשר נהג נתפס לא חגור בזמן נהיגה, יקבל קנס/דו”ח משוטר ע”ס 250 ₪ וכן ייצברו 6 נקודות לחובתו.
 2. דוח לנהג המסיע נוסע לא חגור מעל גיל 14 – אדם הנוסע במושב הקדמי של הרכב, כאשר אינו חגור, יקבל הנהג דוח על חגורה והקנס יהיה בסך של 250 ₪ ו-2 נקודות לחובת הנהג.
 3. דוח לנהג המסיע נוסע לא חגור צעיר מגיל 14 (קרי בין 8-14) – אדם הנוסע במושב הקדמי של הרכב, כאשר אינו חגור, יקבל הנהג דוח על חגורה והקנס יהיה בסך של 500 ₪ ו-2 נקודות לחובת הנהג.
 4. דוח לנוסע ולא לנהג – נוסע לא חגור 500 שח + 4 נקודות לנוסע.

נכון לשנת 2020 הסכום הנ”ל והניקוד הנ”ל שכן שנה הבאה מספר הניקוד ו/או הקנס עלולים לעלות.

קנס על אי חגירת חגורת בטיחות

יודגש בשנית, כי קנס על אי חגירת חגורת בטיחות הן לנהג ו/או לנוסע עימו ברכב אלו הן נסיבות משתנות.

כאשר גבוה הקנס והנקודות לצד הקנס נקבע בגיל הנוסע, ובמיקומו ברכב, נקודת השבירה היא גיל 14 כמפורט לעיל.

בפועל ישנם לא מעט מקרים בהם הנהג מקבל קנס על אי חגירת חגורת בטיחות ללא הנוסע.

ביטול דו”ח חגורת בטיחות

לאחר “שזכיתם” לדוח על חגורה ובמידה ואתם סבורים, כי הדו”ח שקיבלתם על אי חגירת חגורת בטיחות ברכב אינו מוצדק, או דוח תנועה אינו תקין, אל תשלמו את הדו”ח ויש לשלוח בקשה להישפט.

ישנם מקרים אשר בהם הדו”ח לא מולא באופן תקין, או שהנוסעים ברכב היו חגורים והתירו את חגורת הבטיחות באמצע הנסיעה,

כאשר הנהג היה עסוק ומרוכז בנהיגה. במקרים אלה, ניתן יהיה לערער ולבטל את הדו”ח, וכן, לפנות אל עו”ד לתעבורה הוותיק בתחום  זה.

מתי נהג פטור מחגורת בטיחות?

תקנה 83 ג’ לתקנות התעבורה קובעת, כי ישנם גורמים אשר להם יינתן פטור מלחגור חגורת בטיחות ברכב:

עובד שב”כ שיש לו אישור בכתב מראש השב”כ.

מאבטח בעל אישור בכתב מקצין מוסמך או, שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ומפכ”ל המשטרה אישר זאת בכתב כי הוא רכב מבצעי על כל נוסעיו.

חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית והאישור תקף לכל נוסעי הרכב.

פטור מרשות הרישוי כאשר הנוהג והנוסע, פטורים בד”כ מנסיבות טכניות המונעות התקנת חגורות בטיחות.

פטור מרופא מוסמך, לפי ההגדרה בסעיף 193 לתקנות התעבורה, כי הנהג אינו יכול לחגור חגורת בטיחות מטעמים רפואיים

פטור גיל ומשקל – לנוסע מלאו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק”ג וגובהו אינו עולה על 150 ס”מ.

נהג מונית בדרך עירונית, כאשר יש בה נוסעים וכן הנוסעים בדרך העירונית, יושבים במושבים האחוריים.

מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות ?

נהג הנוהג בנסיעה לאחור {רוורס}.

מורה לנהיגה בזמן נהיגה בדרך, ע”י אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי, כאשר המשקל הכולל המותר עולה על 3.500 ק”ג

ובוחן הנהיגה אשר עורך את הבחינה המעשית ברכב.

נהג אוטובוס חייב חגורת בטיחות?

כל נהג, אשר נוהג ברכב אשר משקלו מעל 4 טון, באם משאית או אוטובוס, חייב יהיה לחגור חגורת בטיחות.

המשאיות והאוטובוסים שמגיעים לישראל, ישווקו רק עם חגורות בטיחות. התקנה, כוללת משאיות ואוטובוסים משנת 2003 ומעלה.

דו”ח חגורה כמה כסף ?

נהג אשר ייתפס כאשר הוא לא חגור בחגורת בטיחות, יקבל דו”ח וקנס ע”ס של 250 שקלים וכן, 6 נקודות ייזקפו לחובתו.

אזהרה על חגורה

אם קיבלתם משוטר אזהרה על חגורה, כשמה כן היא, אך היא נמחקת לאחר שנתיים ימים,

אך במידה והנהג יעבור על עבירה דומה בחומרתה, במשך אותם שנתיים ימים, הוא ייענש.

דו”ח על חגורה נקודות 

לסיכום דוח על חגורה – נהג, אשר לא חגר חגורת בטיחות ברכבו, יקבל קנס של 250 ₪ וכן, 6 נקודות.

במידה ומדובר על נוסע במושב הקדמי אשר לא היה חגור, הקנס יהיה ע”ס של 250 ₪ וייזקפו לנהג 2 נקודות. 

גם הסעת ילד עד גיל שנה ברכב משנת 1983 במושב האחורי, כאשר גבו אינו מופנה חזית הרכב,

הנהג צפוי לקנס של 250  ₪ ו-6 נקודות שכן פוגע בגפיו העליונות. נוסע שאינו חגור במושב האחורי, הקנס יהיה ע”ס של 250 ₪ ו-2 נקודות לחובת הנהג.

איך לבטל דוח על חגורה

 

ראה מה אחרים חיפשו בנושא זה 

 
 
 
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.