שלילת רישיון נהיגה

שלילת רישיון נהיגה

במאמר זה, אציג מספר דרכים על מנת להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה, אך בטרם אפרט ואסביר על סוגי שלילת רישיון.

שלילת רישיון נהיגה לנהג חדש

עבירות תנועה נחשבות לחמורות לנהג חדש, כאשר האפשרות של שלילת רישיון אינה בלתי נמנעת.

עבירות תעבורה, אשר בגינן יכול להישלל רישיון הנהיגה של נהג חדש הן:

אי עצירה לפני מסילת רכבת, אי מתן זכות קדימה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, עקיפה שלא כחוק, נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק,

אי דיווח על תאונת דרכים, ביצוע עבירה בגרימת תאונת דרכים, אשר כתוצאה מכך נפגע אדם, או גרימה של תאונת דרכים קטלנית,

נהיגה ללא מלווה שלילת רישיון לנהג חדש בגין עבירה זו, עומדת על שלילת רישיון למשך 3 חודשים.

הדרך להתמודד עם שלילת רישיון לנהג חדש

אם אתם נהגים חדשים והואשמתם באחת מהעבירות המפורטות לעיל, יש להתייעץ ולהיות מיוצג ע”י עורך דין תעבורה.

ישנם תנאים מסוימים, אשר בגינן עוה”ד, יכול להוציא נהגים חדשים שרישיון הנהיגה שלהם נשלל. ייתכן ואף יוקטן העונש, כך שעוה”ד,

יוכל להוציא את התוצאה המקסימלית אשר תגרום לכך שרישיונו של נהג חדש לא יישלל.

יש לציין, כי כל שלילת רישיון של נהג חדש למשך 3 חודשים או יותר,

עשויה לגרום לכך שרישיונו לא יחודש ולכן, חשיבותו של ייצוג הנהג ע י עורך דין לתעבורה הינה מכרעת.

חשוב להדגיש כי, הדרך להתמודדות עם שלילת רישיון לנהג חדש בין היתר שחיית המשפט עד לסיום נהג חדש.

שלילת רישיון נהיגה מסיבה נפשית

אם רופא פסיכיאטר, נתקל בנהג שאותו הוא מחשיב למסוכן, חלה עליו חובת דיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים {מרב”ד}.

חוות דעת פסיכיאטרית, מהווה מסמך רפואי בעל מעמד של ראייה בבית המשפט.

הוועדה הרפואית, דנה בהחלטה, אם להשאיר את רישיון הנהיגה בידי הנהג, להתנות או לשלול אותו לחלוטין.

חוות הדעת, צריכה להיות כתובה באופן בהיר ומסודר, כך שיש לציין נקודות חשובות לוועדה, אשר תסייע לה להגיע להחלטה המתאימה.

כך למשל למשרדינו הגיע לקוח עם חוו”ד מטעם המרב”ד שאינה טובה, ולו רישיון על מונית ורכב משא, ומשרד הרישוי בחר לשלול את הרישיון המשאית ואת המונית השאיר.

פניית המשרד היתה למכון באמצעות חוו”ד נוספת מתאימה – קיבל לידיו את הרישיון חזרה.

הדרך להתמודדות עם פסילת רישיון נהיגה מסיבה נפשית

בתחום המשפט, קיימים סעיפים והוראות ספציפיות, כאשר הן יורדות לפרטי פרטים וישנם כאלה שאף אינם ניתנים לפרשנות.

יחד עם זאת,שא חשוב זה, בדבר כשירות נהגים קיים סעיף “סל” כללי, שהוא די מעורפל ומצוין בסעיף 51 לפקודת התעבורה,

סעיף זה, ניתן לפרשנות ויש לראות אותו כמכלול אשר עשוי להכיל מספר רב של מצבים.

עו”ד תעבורה, יכול למצוא פגמים בחוות הדעת של המרב”ד ולא אחת,

ניתן יהיה לתקוף את “גורמי הסיכון” של טענת הוועדה הרפואית בדבר אי עמידה בדרישות בטיחות אישיותית לנהיגה כבדוגמה לעיל .

בסעיף 39 א לפקודת התעבורה, נקבע כי נהג שנהג תחת השפעת אלכוהול, צפוי לפסילת רישיון הנהיגה למינימום של שנתיים ימים,

במידה והנהג כבר הורשע על עבירה זו בשנה הקודמת לאותה עבירה, רישיונו ייפסל לתקופה של 4 שנים.

יש לדעת, כי נהיגה בשכרות של נהג שכבר הורשע בפעם השנייה והשלישית, התביעה תדרוש מאסר בפועל או עבודות שירות.

בתי המשפט רואים בחומרה רבה עבירת נהיגה בשכרות ולכן, רק עורך דין מומחה בתעבורה ובסדר הדין הפלילי, יוכל לסייע בהפחתת העונש.

ביטול שלילת רישיון נהיגה

כאשר נהג מקבל עונש של פסילת רישיון נהיגה, ניתן יהיה להגיש ערער לבית המשפט המחוזי או לבית המשפט העליון.

במידה וכל הערכאות החליטו לשלול את רישיון הנהיגה, המוצא האחרון הינו, בקשת חנינה מנשיא המדינה להקל בעונש של שלילת רישיון או פסילתו.

מומלץ לכל נהג שרישיונו נשלל, להתייעץ עם עורך דין תעבורה,

אשר מכיר היטב את דרכי הפעולה של המשטרה ושל בתי המשפט ואת האפשרויות השונות לערעור על הגזירה.

סיום שלילת רישיון נהיגה

במידה ורישיון הנהיגה של נהג נשלל, והוא תוהה כיצד ניתן יהיה להחזיר את רישיונו לאחר שרישיונו נפסל, יש לדעת,

כי קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה, יתאפשר כך שאם למשל רישיון הנהיגה נפסל ע”י קצין המשטרה – פסילה מנהלית, הנהג יכול לקבל את רישיונו באגף התנועה של המשטרה.

אם רישיון הנהיגה נפסל ע”י משרד הרישוי, הוא יתקבל בסניף משרד הרישוי הנמצא באזור מגוריו.

במידה ורישיון הנהיג נפסל ע”י ביהמ”ש על הנהג בסיום תקופת השלילה, לפנות למשרד הרישוי להצטייד בטופס אשר מעיד על הפקדת רישיון הנהיגה במזכירות ביהמ”ש, העתק מגזר הדין וכתב האישום.

שלילת רישיון נהיגה אפילפסיה

כל נהג אשר ברשותו רישיון נהיגה ומדובר על כל סוגי רישיונות הנהיגה, כאשר חל שינוי מהותי בבריאותו ובמיוחד כאשר מדובר על נהג שאובחן כחולה אפילפסיה,

במיוחד כאשר התרחש התקף לאחר שרישיון הנהיגה שלו הונפק, עליו לדווח על כך מיד למשרד הרישוי.

דיווח זה, עשוי לגרום לשלילת רישיון (ראה מתי שוללים רישיון נהיגה) הנהיגה באופן זמני.

יש לדעת, כי לאחר שנה כאשר הנהג אינו חווה התקפים, תיערך ועדה רפואית חוזרת, כאשר זו תקבע אם ניתן יהיה להשיב לנהג את רישיון הנהיגה.

במקרה זה ראוי להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי.

שלילת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

על פי סעיף 66 א(6) לחוק ההוצאה לפועל, בסמכות לשכת ההוצאה לפועל לפסול רישיון נהיגה של חייב, אשר מתחמק מתשלומי חובותיו לנושים שונים.

היות ומדובר בסנקציה משמעותית, סעיף זה, אף כולל שורת מכשולים אשר עומדים בפני הזוכים, אשר מבקשים להפעיל סנקציה חמורה זו.

ישנם נהגים שר מתפרנסים מנהיגה ולכן, על מנת שנהג יכול לעמוד על זכויותיו, עליו להתייעץ בהקדם עם עורך דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל,

כדי שיוכל לקבל את רישיונו חזרה לאחר הסדרת צו תשלומים חודשי וקבוע.

התמודדות עם שלילת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

אם רישיון הנהג נשלל בהוצאה לפועל, ניתן יהיה לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בצירוף של תצהיר של המצב הכלכלי של החייב שנשלל ממנו רישיון הנהיגה.

וכן, הסבר מנומק כיצד שלילת רישיון הנהיגה, פוגעת בפרנסתו של החייב או במצבו הבריאותי, התחייבות החייב לטפל בתיקיו הפתוחים בהוצל”פ וכן ,התחייבות לנקיטת פעולות להסדרת חובותיו.

שלילת רישיון נהיגה נקודות

כמה נקודות זה שלילה ? כאשר נהג שצבר לחובתו בפעם הראשונה, 36 נקודות, הוא יידרש בנוסף לשני קורסים של נהיגה מונעת,

להפקיד את רישיונו לאחר שזה נפסל למשך 3 חודשים, על מנת לקבל חזרה את רישיונו.

חידוש רישיון נהיגה, מותנה במעבר בהצלחה של מבחן תאוריה.

תקופת צבירת הנקודות הינה למשך שנתיים, אבל אם במשך תקופה זו, הנהג צבר 22 נקודות או למעלה מזה ולא ביצע את אמצעי התיקון הנדרשים, תוארך תקופת הצבירה.

נהג אשר בפעם השנייה, צבר 36 נקודות, רישיונו יישלל לתקופה של 9 חודשים, הוא יידרש לעבור מבחן תיאוריה, טסט ובדיקות רפואיות.

הדרך להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה נקודות

היות ופסילת רישיון לתקופות השונות, מהווה את אחד העונשים הקשים, חובה על כל נהג, לבדוק בכל פעם שנרשם כנגדו דו”ח כזה והכוונה היא בדיקה לעומק אם הדו”ח מוצדק וחוקי.

לכל נהג יש לדעת, כי לא גל דו”ח מוצדק ומחייב בתשלום או הרשעה. עו”ד תעבורה מומחה בתחום , יכול לגרום לביטול נקודות.

שלילת רישיון נהיגה על מהירות

מהירות מופרזת / קנס על מהירות ? כאשר נהג עובר מהירות של 41 קמ”ש מעל המהירות המותרת על פי חוק,

הוא יזומן לביהמ”ש לתעבורה ויוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה על מהירות מופרזת.

זימון לביהמ”ש לתעבורה, מקנה למשטרת ישראל, את הסמכות המלאה לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באמצעות צו פסילה מנהלית,

אשר תוקפו הוא למשך 30 ימים. נהג שהורשע, צפוי לשלילה בפועל או שלילה על תנאי לתקופה של בין שנה אחת לשלוש שנים.

הדרך להתמודד עם שלילת רישיון על מהירות

במידה ונהג נתפס על מהירות מופרזת , והוא זומן לקצין משטרה, יש להגיע לקצין המשטרה,

מלווה בעו”ד תעבורה, היות ולא אחת כבר קרה כי עו”ד מקצועי סייע בביטול של שלילת רישיון. כאשר מדובר על הליך משפטי,

עוה”ד חייב להיות מקצועי ומיומן בתחום ובמיוחד כזה הבקיא בעבירה ספציפית זו של נהיגה במהירות מופרזת .

שלילת רישיון נהיגה רפואי

לפי חוקי התעבורה, על פי סעיף 51 לפקודת התעבורה, לרשות מוסמכת, מותר לפסול רישיון נהיגה בשל כושר נהיגה לקוי.

השאלה היא מה נחשב לכושר נהיגה לקוי? למעשה, מדובר על נהג, השייך לקבוצת סיכון של אוכלוסייה שהיא בעלת סיכון גבוה לתאונת דרכים.

הגוף אשר ממונה על קביעת מיהו נהג שכושר הנהיגה שלו לקוי, הינו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים {מרב”ד}.

יש לציין כי המרב”ד, אינו יוזם בדיקות, כי אם מבצע בדיקות בנהגים שנשלחו למכון לבדיקה הרפואית ולחוות הדעת.

הדרך להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה רפואי

בגלל שהחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים {המרב”ד} , מבוססת על חוות דעתם של המומחים אשר מועסקים בו,

כל נהג אשר קיבל זימון בגין שלילת רישיון נהיגה, בשל מצבו הרפואי,

רשאי יהיה להגיש חוות דעת מטעמו, אשר מהווה משקל נגד ותבהיר את מצב הנהג. לא אחת, עו”ד תעבורה,

הצליחו להשפיע על דעת המכון ולמנוע ממנו את פסילת רישיון. דוגמאות לכך הן, כאשר מוצגות עדויות כי האבחון של מומחי המכון לבטיחות בדרכים,

לא היה מדויק, או שהאבחנה אגן נכונה, אך אין בידיה להשפיע על כשירותו של הנהג.

שלילת רישיון על נהיגה בשכרות

סעיף 64ב לפקודת התעבורה קובעת, כי נהג אשר נהג תחת שכרות, רישיון הנהיגה שלו יישלל לתקופה של שנתיים ימים וכן,

תקופת הפסילה עשויה אף להגיע לשנים נוספות, תלוי במקרה וברקע התעבורתי של הנהג , כאשר עבירה חמורה זו,

אשר נחשבת גם עבירה תעבורתית אך גם כעבירה פלילית ביהמ”ש לתעבורה, עשוי לכלול אף עונשי מאסר בפועל וקנסות בסכומים גבוהים.

ישנם נהלים ברורים בחוק, אשר קובעים כיצד על המשטרה לנהוג, לגבי בדיקת הנהג והוכח כמות האלכוהול אשר הוא נושא בגופו.

כל סטייה מהנהלים או טעויות הנובעות מהקפדה על ביצוען, עשויות להשפיע באופן מכריע על ההליכים המשפטיים.

הדרכים להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה בשכרות

יש לזכור, כי שירותיו של עו”ד תעבורה המתמחה גם בסדר הדין הפלילי שהוא מנוסה ומקצועי, הינם בגדר חובה בתיקים של נהיגה בשכרות.

האזרח הפשוט, אינו יכול להתמודד לבדו מול גורמי התביעה המשטרתית בתיקים אלה. היות ואלה הם תיקים מאוד מורכבים, כאשר הסדרי טיעון מקלים,

יכולים להתבצע רק על סמך כשלים ראייתיים, כגון אופן הפעלת הינשוף, תקינותו ועוד.

כאשר מדובר על בדיקת שכרות באמצעות בדיקת דם, חלה חובה להתמודד גם מול חוות הדעת שניתנה מטעם המעבדה הטוקסיקולוגית בביה”ח תל השומר.

עו”ד תעבורה המומחה גם בסד”פ,, יבקש מסמכים נוספים בתיק החקירה ויחשב את קו ההגנה ללקוח שעל פיו יתנהל המשפט או שיתנהל מו”מ,

מול התביעה המשטרתית, כדי להגיע להסדר טיעון שיקל על הנהג משלילת רישיון נהיגה בגין נהיגה בשכרות.

לסיכום – שלילת רישיון לנהג חדש מדורגת כעבירה חמורה,  מבין כל השלילות אשר בסופה גם עלול הנהג חדש להישאר בסטאטוס “נהג חדש” לעוד שנתיים נוספות ובמקרים חריגים גם ל 4 שנים. 

משכך, שלילת רישיון נהיגה לנהג חדש המחוקק קובע כי יש דרך טיפול ייחודית בבית משפט ע”מ למנוע מצבים אלו והמשכות הליכים לנהג חדש. 

לכל שאלה או הבהרה אתם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין חיים אליה 077-530-9587 ( ריקי מנהלת משרד ) או למקרים דחופים –  0524-42-42-21 עו”ד חיים אליה.

עורך דין סכסוך שכנים מומלץ

עורך דין סכסוך שכנים

לאחרונה התעדכן ב – 05/11/2020 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה לא אחת אנו שומעים על סכסוכים בין שכנים, סכסוכים אלו, כגון השתלטות על רכוש

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.