שלילת רישיון נהיגה כל המידע לקבלתו חזרה

עודכן לאחרונה ב נובמבר 21, 2023 ע"י חיים אליה

במאמר זה, אציג מספר דרכים על מנת להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה, אך בטרם אפרט, ואסביר על סוגי שלילת רישיון.

שלילת רישיון נהיגה כל הדרכים והפתרונות

הדרך להתמודדות עם פסילת רישיון נהיגה מסיבה נפשית

בתחום המשפט, קיימים סעיפים והוראות ספציפיות, כאשר הן יורדות לפרטי פרטים וישנם כאלה שאף אינם ניתנים לפרשנות. יחד עם זאת, חישוב זה, בדבר כשירות נהגים קיים סעיף "סל" כללי, שהוא די מעורפל ומצוין בסעיף 51 לפקודת התעבורה, סעיף זה, ניתן לפרשנות ויש לראות אותו כמכלול אשר עשוי להכיל מספר רב של מצבים.

עו"ד תעבורה, יכול למצוא פגמים בחוות הדעת של המרב"ד ולא אחת, ניתן יהיה לתקוף את "גורמי הסיכון" של טענת הוועדה הרפואית בדבר אי עמידה בדרישות בטיחות אישיותית לנהיגה כבדוגמה לעיל. בסעיף 39 א לפקודת התעבורה, נקבע כי נהג שנהג תחת השפעת אלכוהול, צפוי לפסילת רישיון הנהיגה למינימום של שנתיים ימים, במידה והנהג כבר הורשע על עבירה זו בשנה הקודמת לאותה עבירה, רישיונו ייפסל לתקופה של 4 שנים.

יש לדעת, כי נהיגה בשכרות של נהג שכבר הורשע בפעם השנייה והשלישית, התביעה תדרוש מאסר בפועל או עבודות שירות. בתי המשפט רואים בחומרה רבה עבירת נהיגה בשכרות ולכן, רק עורך דין מומחה בתעבורה ובסדר הדין הפלילי, יוכל לסייע בהפחתת העונש.

ביטול שלילת רישיון נהיגה

כאשר נהג מקבל עונש של פסילת רישיון נהיגה, ניתן יהיה להגיש ערער לבית המשפט המחוזי או לבית המשפט העליון. במידה וכל הערכאות החליטו לשלול את רישיון הנהיגה, המוצא האחרון הינו, בקשת חנינה מנשיא המדינה להקל בעונש של שלילת רישיון או פסילתו. מומלץ לכל נהג שרישיונו נשלל, להתייעץ עם עורך דין תעבורה, אשר מכיר היטב את דרכי הפעולה של המשטרה ושל בתי המשפט ואת האפשרויות השונות לערעור על הגזירה.

סיום שלילת רישיון נהיגה

במידה ורישיון הנהיגה של נהג נשלל, והוא תוהה כיצד ניתן יהיה להחזיר את רישיונו לאחר שרישיונו נפסל, יש לדעת, כי קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה, יתאפשר כך שאם למשל רישיון הנהיגה נפסל ע"י קצין המשטרה – פסילה מנהלית, הנהג יכול לקבל את רישיונו באגף התנועה של המשטרה. אם רישיון הנהיגה נפסל ע"י משרד הרישוי, הוא יתקבל בסניף משרד הרישוי הנמצא באזור מגוריו. במידה ורישיון הנהיג נפסל ע"י ביהמ"ש על הנהג בסיום תקופת השלילה, לפנות למשרד הרישוי להצטייד בטופס אשר מעיד על הפקדת רישיון הנהיגה במזכירות ביהמ"ש, העתק מגזר הדין וכתב האישום.

דחיית שלילת רישיון

באופן כללי, עונש אשר ניתן בבית המשפט לתעבורה, יחל מיד לאחר  תום המשפט. עם מתן גזר הדין, אשר קבע כי רישיונו של הנהג נפסל, הנהג אמור יהיה להפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט, אשר בו ניתן גזר הדין, אך ישנם חריגים וניתן יהיה לבקש מבית המשפט, דחיית שלילת רישיון, מתאריך אחר, אשר יחול מאוחר יותר.

ישנה עוד אלטרנטיבה לדחיית שלילת רישיון והיא להגיע לידי הסכמה עם התובע המשטרתי בתמורה להודאה מהירה בכתב האישום, כך שבית המשפט, יסכים לדחות את מועד ביצוע גזר הדין לתאריך שיהיה מאוחר יותר, כך שיתאים לזמן הרצוי.

שלילת רישיון נהיגה אפילפסיה

כל נהג אשר ברשותו רישיון נהיגה ומדובר על כל סוגי רישיונות הנהיגה, כאשר חל שינוי מהותי בבריאותו ובמיוחד כאשר מדובר על נהג שאובחן כחולה אפילפסיה, במיוחד כאשר התרחש התקף לאחר שרישיון הנהיגה שלו הונפק, עליו לדווח על כך מיד למשרד הרישוי. דיווח זה, עשוי לגרום לשלילת רישיון (ראה מתי שוללים רישיון נהיגה) הנהיגה באופן זמני.

יש לדעת, כי לאחר שנה כאשר הנהג אינו חווה התקפים, תיערך ועדה רפואית חוזרת, כאשר זו תקבע אם ניתן יהיה להשיב לנהג את רישיון הנהיגה. במקרה זה ראוי להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי.

שלילת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

על פי סעיף 66 א(6) לחוק ההוצאה לפועל, בסמכות לשכת ההוצאה לפועל לפסול רישיון נהיגה של חייב, אשר מתחמק מתשלומי חובותיו לנושים שונים. היות ומדובר בסנקציה משמעותית, סעיף זה, אף כולל שורת מכשולים אשר עומדים בפני הזוכים, אשר מבקשים להפעיל סנקציה חמורה זו. ישנם נהגים שר מתפרנסים מנהיגה ולכן, על מנת שנהג יכול לעמוד על זכויותיו, עליו להתייעץ בהקדם עם עורך דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל, כדי שיוכל לקבל את רישיונו חזרה לאחר הסדרת צו תשלומים חודשי וקבוע.

התמודדות עם שלילת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

אם רישיון הנהג נשלל בהוצאה לפועל, ניתן יהיה לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בצירוף של תצהיר של המצב הכלכלי של החייב שנשלל ממנו רישיון הנהיגה. וכן, הסבר מנומק כיצד שלילת רישיון הנהיגה, פוגעת בפרנסתו של החייב או במצבו הבריאותי, התחייבות החייב לטפל בתיקיו הפתוחים בהוצל"פ וכן ,התחייבות לנקיטת פעולות להסדרת חובותיו. שלילת רישיון נהיגה נקודות

כמה נקודות זה שלילה | כמה נקודות יש לי | כמה נקודות זה נהיגה מונעת ? ? כאשר נהג שצבר לחובתו בפעם הראשונה, 36 נקודות, הוא יידרש בנוסף לשני קורסים של נהיגה מונעת, להפקיד את רישיונו לאחר שזה נפסל למשך 3 חודשים, על מנת לקבל חזרה את רישיונו. חידוש רישיון נהיגה, מותנה במעבר בהצלחה של מבחן תאוריה.

תקופת צבירת הנקודות הינה למשך שנתיים, אבל אם במשך תקופה זו, הנהג צבר 22 נקודות או למעלה מזה ולא ביצע את אמצעי התיקון הנדרשים, תוארך תקופת הצבירה. נהג אשר בפעם השנייה, צבר 36 נקודות, רישיונו יישלל לתקופה של 9 חודשים, הוא יידרש לעבור מבחן תיאוריה, טסט ובדיקות רפואיות.

הדרך להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה נקודות

היות ופסילת רישיון לתקופות השונות, מהווה את אחד העונשים הקשים, חובה על כל נהג, לבדוק בכל פעם שנרשם כנגדו דו"ח כזה והכוונה היא בדיקה לעומק אם הדו"ח מוצדק וחוקי. לכל נהג יש לדעת, כי לא גל דו"ח מוצדק ומחייב בתשלום או הרשעה. עו"ד תעבורה מומחה בתחום , יכול לגרום לביטול נקודות.

שלילת רישיון נהיגה על מהירות

מהירות מופרזת / קנס על מהירות ? כאשר נהג עובר מהירות של 41 קמ"ש מעל המהירות המותרת על פי חוק, הוא יזומן לביהמ"ש לתעבורה ויוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה על מהירות מופרזת. זימון לביהמ"ש לתעבורה, מקנה למשטרת ישראל, את הסמכות המלאה לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באמצעות צו פסילה מנהלית, אשר תוקפו הוא למשך 30 ימים. נהג שהורשע, צפוי לשלילה בפועל או שלילה על תנאי לתקופה של בין שנה אחת לשלוש שנים.

הדרך להתמודד עם שלילת רישיון על מהירות

במידה ונהג נתפס על מהירות מופרזת , והוא זומן לקצין משטרה, יש להגיע לקצין המשטרה מלווה בעו"ד תעבורה, היות ולא אחת כבר קרה כי עו"ד מקצועי סייע בביטול של שלילת רישיון. כאשר מדובר על הליך משפטי, עוה"ד חייב להיות מקצועי ומיומן בתחום ובמיוחד כזה הבקיא בעבירה ספציפית זו של נהיגה במהירות מופרזת .

שלילת רישיון נהיגה רפואי

לפי חוקי התעבורה, על פי סעיף 51 לפקודת התעבורה, לרשות מוסמכת, מותר לפסול רישיון נהיגה בשל כושר נהיגה לקוי. השאלה היא מה נחשב לכושר נהיגה לקוי? למעשה, מדובר על נהג, השייך לקבוצת סיכון של אוכלוסייה שהיא בעלת סיכון גבוה לתאונת דרכים. הגוף אשר ממונה על קביעת מיהו נהג שכושר הנהיגה שלו לקוי, הינו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים {מרב"ד}.

יש לציין כי המרב"ד, אינו יוזם בדיקות, כי אם מבצע בדיקות בנהגים שנשלחו למכון לבדיקה הרפואית ולחוות הדעת. הדרך להתמודד עם שלילת רישיון נהיגה רפואי בגלל שהחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים {המרב"ד} , מבוססת על חוות דעתם של המומחים אשר מועסקים בו, כל נהג אשר קיבל זימון בגין שלילת רישיון נהיגה, בשל מצבו הרפואי, רשאי יהיה להגיש חוות דעת מטעמו, אשר מהווה משקל נגד ותבהיר את מצב הנהג.

לא אחת, עו"ד תעבורה, הצליחו להשפיע על דעת המכון ולמנוע ממנו את פסילת רישיון. דוגמאות לכך הן, כאשר מוצגות עדויות כי האבחון של מומחי המכון לבטיחות בדרכים, לא היה מדויק, או שהאבחנה אגן נכונה, אך אין בידיה להשפיע על כשירותו של הנהג.

שלילת רישיון על נהיגה בשכרות

סעיף 64ב לפקודת התעבורה קובעת, כי נהג אשר נהג תחת שכרות, רישיון הנהיגה שלו יישלל לתקופה של שנתיים ימים וכן, תקופת הפסילה עשויה אף להגיע לשנים נוספות, תלוי במקרה וברקע התעבורתי של הנהג , כאשר עבירה חמורה זו, אשר נחשבת גם עבירה תעבורתית אך גם כעבירה פלילית ביהמ"ש לתעבורה, עשוי לכלול אף עונשי מאסר בפועל וקנסות בסכומים גבוהים.

ישנם נהלים ברורים בחוק, אשר קובעים כיצד על המשטרה לנהוג, לגבי בדיקת הנהג והוכח כמות האלכוהול אשר הוא נושא בגופו. כל סטייה מהנהלים או טעויות הנובעות מהקפדה על ביצוען, עשויות להשפיע באופן מכריע על ההליכים המשפטיים.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //