כתב אישום תעבורה כל המידע ומה עושים ?

עודכן לאחרונה ב נובמבר 22, 2023 ע"י חיים אליה

מהו כתב אישום תעבורה?
כתב אישום תעבורה הוא מסמך משפטי הנמסר לאדם החשוד בביצוע עבירת תנועה חמורה, כגון נהיגה בשכרות, נהיגה מסוכנת, נהיגה רשלנית או בחוסר זהירות או תאונות דרכים עם נפגעים או בלי נפגעים נהיגה בפסילה ועוד.

כתב האישום מכיל את פרטי האירוע, העבירה המיוחסת לנאשם, הוראות החיקוק אותן עבר הנאשם, והוא משמש כבסיס להליך משפטי בבית המשפט. מטרתו היא לאפשר למערכת המשפט להחליט אם הנאשם אשם בעבירה שנטען וביצע את העבירה.

כתב האישום תעבורה מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך המשפטי ומשמש הוכחות נגד הנאשם. הוא מכיל את הסימוכין לעבירת התנועה המיוחסת לנאשם, כולל פרטים אודות הזמן, המקום ומקור העבירה. כמו כן, בכתב האישום יופיעו גם סעיפי החוק הקשורים לעבירה והעונש הקיים בחוק ביחס לאותה עבירה.

מה קורה אחרי הגשת כתב אישום ?

אחרי הגשת כתב אישום התיק נקבע להוכחות ושמיעת עדי התביעה ועדי הגנה יתקיימו מספר של דיונים בעניין זה ולאחר מכן בית המשפט יקבע את התיק לסיכומים במידה והנאשם זוכה לא יתקיימו עוד דיונים אך אם לא השלב הבא הוא הכרעת דין וגזר דין.

מה קורה כאשר בית משפט מרשיע בכתב אישום ב-תעבורה?

במידה וכתב האישום מתקבל דהיינו השופט מקבל את מה שכתוב בכתב האישום ומרשיע, הנהג יוזמן לדיון בבית המשפט, שם יוכל להגן על עצמו או להודות באשמה. במקרה של הרשעה, בית המשפט יקבע את העונש, שעשוי לכלול קנסות, פסילת רישיון, ואף מאסר, תלוי בחומרת העבירה ובנסיבותיה.

סיכום ביניים על השלבים בהליך של כתב אישום תעבורה.

הקראת הכתב אישום: בתחילת המשפט, כתב האישום מוקרא לנאשם. כתב האישום מכיל את האישומים נגד הנאשם, כולל פרטים על העבירה או העבירות שביצע.

הגנת הנאשם: לאחר קריאת כתב האישום, הנאשם יכול להגיב ולהגן על עצמו. זה כולל עדויות, הצגת ראיות, ועדים שיכולים לתמוך בגרסתו.

הכרעת דין: השופט מקבל החלטה על בסיס הראיות והעדויות שהוצגו במהלך המשפט. אם השופט מוצא את הנאשם אשם, הוא יכריע בהתאם.

גזר דין ועונש: אם הנאשם נמצא אשם, בית המשפט יגזור עליו עונש. עונשים על עבירות תעבורה יכולים לכלול קנסות, נקודות תעבורה, איסור נהיגה, ואף מאסר, תלוי בחומרת העבירה.

אפשרות לערעור: הנאשם יכול לערער על ההכרעה ועל גזר הדין לבית משפט עליון, אם הוא סבור שנעשה עוול במשפטו.

רישום במרשם הפלילי: עבירות תעבורה חמורות, שבהן הורשע הנאשם, עלולות להירשם במרשם הפלילי, מה שיכול להשפיע עליו בעתיד בהקשרים שונים.

כל שלב מהלך המשפט חשוב, והוא מבטיח שהליך המשפט יתנהל.

כתב אישום תעבורה

אלו סוגי כתבי אישום בתעבורה יש ?

כתבי אישום בתעבורה מחולקים ל2 : אחד מסוג דוח הזמנה לדין תעבורה כדוגמת דוחות הכוללים קנס ונקודות, דהיינו אם רוצה הנהג לשלם אז משלם אם לא מגיש בקשה להישפט,

והשני כתב אישום שמוגש לבית משפט תעבורה, בעבירות חמורות יותר אין לנהג אפשרות להחליט אם לשלם או להישפט אלא מחויב להגיע למשפט, עבירות כדוגמת, שכרות ותאונת דרכים, כתב אישום נהיגה בהשפעת סמים או אלכוהול ועוד (יפורט בהמשך).

יכולים לכלול מגוון רחב של עבירות, להלן מספר דוגמאות לסוגי כתבי אישום נפוצים בתעבורה: נהיגה בשכרות: נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, שמסכנת את הנהג ואת הסובבים אותו.

עבירות מסוג ברירת משפט(אם רוצה להישפט או לא), כמו דוח הזמנה לדין, עבירות מהירות :דוח הזמנה לדין תעבורה נהיגה מעבר למהירות המותרת בכביש, שיכולה להיות מסוכנת, יוער כי במידה ומדובר בנהיגה במהירות מופרזת בשילוב של תאונת דרכים, המדינה תגיש כתב אישום לאחר תאונת דרכים (תעבורה כתב אישום) ולא תמתין עם כתב אישום תעבורה זה. בניגוד לאי ציות לשוטר נניח. שתיקים כאלה לרוב לא מוגשים לבית משפט לצורך כתב אישום.

נהיגה ברשלנות: נקרא גם נהיגה בחוסר זהירות או נהיגה בקלות ראש נהיגה שאינה מתחשבת בכללי התנועה ובזכויות האחרים, כגון חתירה בין רכבים או זיזוג בין רכבים. התעלמות מאורות רמזור: חציית צומת כאשר הרמזור אדום במיוחד אחרי מעבר של חמש שניות ראה איך לבטל דוח אור אדום זה.

נהיגה ללא רישיון תקף: כולל נהיגה לאחר שרישיון הנהיגה נפסל, או נהיגה ללא קבלת רישיון נהיגה כלל. נהיגה בזמן שרישיון נפסל: ראה איך מבטלים נהיגה בפסילה – נהיגה על אף שרישיון הנהיגה של הנהג נפסל על ידי הרשויות: בית משפט, קצין משטרה, משרד הרישוי כאן אפשר להחזיר את הרישיון ראה ביטול התליית משרד הרישוי ביטול פסילה . פגיעה ברכוש או באדם ונסיעה מהמקום: נהיגה שגרמה לתאונת דרכים ובריחה מהמקום ללא נתינת פרטים.

שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה: נהיגה בעת שימוש בטלפון או הסטת מבט מהכביש ראה איך מבטלים דוח שימוש בנייד בזמן נהיגה. כתבי אישום אלו נועדו לשמור על בטיחות הנהגים וההולכים ברגל על ידי האכיפה המשפטית של חוקי התעבורה. חשוב לציין שחומרת העונשים על עבירות אלה תלויה במקרה הספציפי, חומרת העבירה, ונסיבותיה. לכל כת באישום שכזה גם אם נקרא דוח זה עדיין מהווה כתב אישום יש אפשרות לבטל וכך אנו פועלים ל-ביטול כתב אישום בתעבורה.

כתב אישום תעבורה ביטול

איך מטפלים בכתב אישום תעבורה


טיפול בכתבי אישום יעשה רק ע"י עורך דין תעבורה בלבד הטיפול בכתב אישום תעבורה כולל מספר שלבים והחלטות חשובות:

קריאת כתב האישום: חשוב לקרוא את כתב האישום בקפידה ולהבין את העבירות המיוחסות לך. ייעוץ משפטי: מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתעבורה. עורך הדין יכול לעזור להבין את ההשלכות המשפטיות ולבנות אסטרטגיה הכנת הגנה: על בסיס האשמות שבכתב האישום, יש להכין הגנה משפטית.

זה כולל איסוף ראיות, כמו צילומים, עדויות ומסמכים. הגשת תגובה: בהתאם להוראות המשפטיות בארץ, יש להגיש תגובה לכתב האישום לבית המשפט זה נקרא תשובה לאישום או מענה לאישום. הופעה בבית משפט: יש להופיע בדיונים בבית המשפט כאשר נדרש. במהלך הדיונים, עורך הדין יציג את ההגנה.

הכרעת דין: לאחר שימוע כל הצדדים, בית המשפט יכריע אם הנאשם אשם או לא, ובמידת הצורך יקבע גם את העונש. ערעור אם יש צורך: אם תוצאת ההליך לא מספקת, ניתן לשקול ערעור על ההחלטה. בכל שלב, חשוב לפעול בהתאם להוראות עורך הדין ולשמור על תקשורת פתוחה עימו לצורך קבלת החלטות מושכלות.

סמכות שוטר תנועה להגיש כתבי אישום בתעבורה?


יש סמכות להגיש כתב אישום תעבורה גם לשוטר תנועה, כמו כל שוטר אחר, מוסמך לחקור עבירות ולהכין את התיק להגשת כתב אישום, אך הוא עצמו לא יגיש את כתב האישום (יש מקרים שכן, אך לרוב השוטר לא יגיש אלא יתן דוח, ואז הנהג יכול לבקש להישפט או שלא מה שיבחר הנהג. כאשר הנהג מגיש בקשה להישפט עובר תובע על התיק, ומגיש כתב אישום ואז שולחים לנהג את מועד הדיון). הסמכות להגיש כתב אישום היא בידי הפרקליטות או תובע משטרה כפי שאמרנו לעיל בדר"כ.

הליך הגשת כתב אישום תעבורה נעשה כך:

  1. איסוף ראיות: שוטרי תנועה עורכים את החקירה, אוספים ראיות ועדויות, ומכינים דוח על עבירת התעבורה.
  2. העברת המידע לפרקליטות: לאחר שהמידע והראיות נאספים, הם מועברים לפרקליטות או לרשות המשפטית המתאימה.
  3. החלטה להגיש כתב אישום: הפרקליטות בודקת את המידע והראיות שנאספו ומחליטה אם יש מקום להגיש כתב אישום.
  4. הגשת כתב האישום: אם הפרקליטות מחליטה שיש מקום להגיש כתב אישום, היא מגישה אותו לבית המשפט.

לכן, תפקידו של שוטר התנועה הוא בעיקר בשלבי האיסוף ראיות וחקירת העבירה. הוא מהווה חלק מהתהליך, אך אינו מחזיק בסמכות להגיש בפועל את כתב האישום.

לכל שאלה או התייעצות הרי שאצלינו התייעצות ראשונית בעניין כתב אישום תעבורה פנו אלינו עו"ד חיים אליה 077-530-9587


עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע