• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים
תפריט

החרמת רכב ל30 יום מחיר | שחרור רכב ממגרש משטרתי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

החרמת רכב ל30 יום מחיר | שחרור רכב ממגרש משטרתי

הקדמה כללית ותקציר למאמר : שחרור רכב ממגרש משטרתי, החרמת רכב ל30 יום מחיר ?

החרמת רכב נהיגה בשכרות, השבתת רכב לאחר תאונה, רכב מושבת בשל מהירות מופרזת,

ביטול רישיון רכב, שחרור רכב מהמשטרה, טופס תצהיר נהג, טופס שימוש ברכב חברה,

החזרת רכב לכביש, מחירים ועלויות,ודוגמה להחלטת בית משפט על שחרור רכב,  כל זאת ועוד במאמר הבא:

 

הכול על החרמת רכב ל30 יום מחיר

 

 

החרמת רכב ל30 יום מחיר ?

באילו תנאים ? ומה אפשר לעשות ?

לקצין המשטרה יש סמכויות בהתאם לפקודת התעבורה להחזיק או להחרים רכב בחשד שבו נעברה

עבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה בגילופין. זמן ההחזקה או ההחרמה או התפיסה של הרכב ובו ניתן

לאסור שימוש ברכב  עד ל- 30 ימים כאשר מדובר בתאונה יכול להיות גם ל 60 ימים וגם ל- 90 ימים.

פעולה זו של קצין המשטרה חייבת להתבצע לאחר “שימוע” לגבי רישיון הנהיגה והן לגבי רישיון רכב

ובאשר לאותו שימוע כאמור לעיל חייב להתבצע בלב שלם ונפש חפצה. כלומר, על קצין המשטרה לשמוע את טענות הנהג נתפס

נוהג בשכרות, בטרם החרמת הרכב והוראה לנהג המואשם בגין נהיגה בשכרות על “איסור שימוש ברכב” בעקבות נהיגה בשכרות.

 

 

האם נהג הרכב אשר נמצא שיכור ונשלל

רישיונו – (רישיון הרכב ורישיון נהיגה)

אפשר לשחרר את הרכב ?

בהחלט, כאשר המשטרה החרימה כתוצאה מנהיגה בשכרות, ניתן לשחרר ע”י הגשת בקשה מתאימה

לבית משפט בצירוף תצהירים ערוכים ומתאימים כדין, ועוד ראיות ואסמכתאות ובפרט ותלוי ב- כמות האלכוהול ככול

וכמות האלכוהול תהיינה נמוכה ראש בתי המשפט יעתרו לבקשה לשחרור רכב – בקשה זו יש להגיש לבית המשפט ובמקביל למאשימה,

כותרת הבקשה תהיינה “ביטול איסור שימוש ברכב”. הכוונה היא  ביטול החרמת רכב ע י המשטרה.

ראה דוגמה להחלטת בית משפט על שחרור רכב כאשר עליו הוטל איסור שימוש ע”י  קצין משטרה:

החרמת רכב ל30ימים מחיר ושחרור רכב ממגרש משטרתי - הליכי פרוצדורה

מה הסיכוי לקבלת רכב חזרה אשר נתפס ע”י

קצין משטרה בעבירה של נהיגה בשכרות והוטל איסור שימוש ברכב  ?

מה עושים עם רכב מושבת  ? – על מנת לבטל את צו איסור שימוש ברכב, הן נהג חדש

והן נהג צעיר ומבוגר מעבר לעובדה כי על מבקש הרכב, לעבור בדיקת שכרות ולא לעמוד

ב- כמות אלכוהול הנדרשת בחוק שהיא 290 מק”ג אויר נשוף, מוטל על בעל הרכב להוכיח כי התקיים

אחד מהתנאים המנויים בסעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה. קרי, להוכיח כי הרכב נלקח ממנו ללא ידיעתו.

לחלופין, להראות כי הנהג פעל בניגוד להוראותיו, וכי עשה כל שביכולתו במטרה למנוע את העבירה.

בית המשפט בוחן את הראיות בתיק את זיקתם לאירוע הנטען את מחדלי המשטרה

(ומניסיון יש לא מעט) והכי חשוב בית המשפט אף בוחן  מה תוכן הבקשה

לביטול איסור שימוש, ומה העילות בגינה מוגשת הבקשה לשחרור הרכב.

 

 

שחרור רכב ממגרש משטרתי

החרמת רכב ל30 יום מחיר ?

כמה עולה לשחרר רכב שנגרר בגין עבירה של נהיגה בשכרות ?

כאשר בוצעה על ידי קצין המשטרה פעולה של החרמת רכב, הווה אומר שמוטל עליו איסור שימוש.

כלומר על רכב זה אין לנהוג והוא מושבת, לרוב אחסנה אשר בה נמצא הרכב, ממוקמת בפתח תקווה במגרש אחסנה,

ישנם עוד מספר מקומות בארץ ובאזור המרכז, אך המקום המרכזי נמצא ברחוב יגע כפיים 20  בפתח תקווה,

כאמור לעיל יש לצרף תצהיר שימוש ברכב, לרכב מושבת, ולשאלה החרמת רכב ל30 יום מחיר ?

יהיה בערך סכום השווה להוצאות גרירה וככל ומדובר ברכב פרטי 30 שקלים ליום

הוצאות גרירה תלויות ממקום הגרירה ועד למקומה אחסנה, (פ”ת) ככל ומדובר במשאית הרי שהמחיר הוא פי 3 לכל יום כך גם לגבי הוצאות גרירה.

לסיכום קצר: החרמת רכב ל30 יום מחיר ? – המחיר תלוי בגרירת הרכב עפ”י מספר ק”מ שבו נגרר,

לרוב יהיה למגרש אחסנה הקרוב ביותר למקום בו הוטל איסור שימוש ברכב,

ולא יותר מ-300 ש”ח לרכב פרטי. הוצאות אחסנה 30 ש”ח ליום.

מה קורה אם מדובר ברכב ציבורי או במשאית ?

החרמת רכב ל30 יום מחיר של רכב ציבורי או משאית עולה פי שלושה

וגם יגיע לאחסנה הקרובה ביותר למקום בו הוטל איסור שימוש.

 

 

האם יש לצרף תצהיר לבקשה לשחרור רכב

אשר בגינו הוטל צו איסור שימוש ?

אם לא משנים את עובדות ונסיבות מתן צו איסור שימו ו/או נסיבות ביצוע העבירה הרי שאין צורך לצרף תצהיר לבקשה

אך כאשר מדובר ב- רכב חברה יש לעשות כן ולצרף תצהיר. אציין, כי מידי יום מוחרמים רכבים רבים כתוצאה מעבירה של

נהיגה בשכרות, כאשר בעלי הרכב כלל לא נהגו אלא הבן או החבר מעבר לעובדה כי חברת הביטוח לא מבטחת רכב זה

( ישנו סעי’ בחוזה ביטוח המחריג אחריות של בעל הרכב במקרה זה).  (יודגש כי לביצוע העבירה של נהיגה בשכרות, אין הכרח

שהנהג יהיה ממש שיכור משתיה חריפה, אלא מספיק שגם נהג תחת  השפעת משקאות משכרים או תחת השפעת סמים.

ולכן, מבחינת החוק הוא עדיין יקרא “שיכור” ולאו דווקא אם שתה אם לאו,

שיכור ייקרא כל מי שנהג אף תחת השפעת סמים, וככל ואותו נהג עולה על הכביש הרי הוא “נוהג בשכרות”).

קצין המשטרה מחויב לבצע שימוע ולאחריו מחליט אם להחזיק את הרכב כתפוס אם לאו,

 

במידה וכן, מורה קצין המשטרה על “איסור שימוש ברכב”,ואז פונים לבית המשפט שיורה על ביטול איסור שימוש ברכב

במקרה זה נענשים בעלי הרכב שבו בוצעה העבירה על לא עוול בכפם.  לדוגמה אחת מהצלחות המשרד – בית המשפט

מאפשר לבטל את צו איסור שימוש ברכב  ולקצר את תקופת החרמת הרכב. כאשר הוחרם רכבו של הנאשם (ולא של אביו או אחר ) כלומר,

רכבו של מבצע העבירה נהיגה בשכרות,  הוחרם בשל הגשת כתב אישום של נהיגה בשכרות, עו”ד חיים אליה הצליח לשכנע את בית המשפט,

כי גם אם הרכב רשום על שמו של נהג הרכב,  המואשם בעבירה של נהיגה בשכרות בכמות של 385 מק”ג לליטר,

תחת התנאים והנסיבות עליהם הצביע עו”ד חיים אליה בדיון בצירוף אסמכתאות רלוונטיות – נעתר בית המשפט לבקשת הסנגור

והורה על שחרור הרכב.  חרף העובדה כי הרכב של הנאשם שנתפס בנהיגה בשכרות.

 

 

 

השבתת רכב לאחר הרשעה בנהיגה בשכרות

בנוסף לאיסור השימוש המידי שניתן על ידי שוטר בשטח כאשר הוא עוצר/ מעכב נהג שיכור, יכול בית המשפט אשר הרשיע

נהג בעבירת הנהיגה בשכרות לקבוע, בנוסף לעונשים האחרים,  על איסור שימוש ברכב לתקופה של עד 120 ימים כאשר התובע

במעמד הדיון  מבקש להוציא צו זה ולאחר מכן יכול ולבעל הרכב תהיינה הדרך פתוחה במשרד הרישוי או משרד התחבורה להמשך החזקתו של הרכב.

 

לסיכום – ככל ונתפס רכבכם יש להגיש בקשה מתאימה ע”י עורך דין הבקיא בתחום ולצרף אסמכתאות רלוונטיות בכדי שבית משפט יקבל את הבקשה.

בנוסף, יש לזכור כי ככל והבקשה תהיינה לא מוצדקת בית המשפט אף עלול להשית הוצאות על המבקש,

כאשר הבקשה אינה עונה על העילות הקבועות בחוק. בקשה כזאת תעשה ע”י עורך דין ולו ניסיון בתחום.

לכל התייעצות או הבהרה הנכם מוזמנים ליצור קשר עם  משרד עורכי דין חיים אליה 077-530-9587.

במקרים דחופים כגון שחרור רכב או התייעצות לפני חקירה ע”י קצין משטרה

הן בשימוע לפני איסור שימוש ברכב והן בבדיקת שכרות

ניתן ליצור קשר עם עו”ד חיים אליה בכל שעה ישירות לנייד 0524-42-42-21.

ראה כמויות נוספות של אלכוהול ואיך ניתן להתגבר על כתב אישום של נהיגה בשכרות :

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
madlen vaza
madlen vaza
13:41 20 Jan 20
עו”ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו”ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
Zohar Yaakov
Zohar Yaakov
09:46 20 Jan 20
בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק”ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
Shlomo Avni
Shlomo Avni
10:08 12 Jan 20
עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
אירנה סלוב
אירנה סלוב
17:57 05 Jan 20
נהיגה בשכרות שנייה ועונש מצחיק לנהג צעיר תודה על הכל
Tair Cohen
Tair Cohen
09:26 31 Dec 19

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • ראו מה אנשים חושבים עלינו

  madlen vaza
  madlen vaza
  13:41 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
  Madlen Vaza
  Madlen Vaza
  12:17 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי. מומלץ בחום!
  Zohar Yaakov
  Zohar Yaakov
  09:46 20 Jan 20
  עו"ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו"ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
  Shlomo Avni
  Shlomo Avni
  10:08 12 Jan 20
  בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק"ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
  אירנה סלוב
  אירנה סלוב
  17:57 05 Jan 20
  עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by