החרמת רכב ל30 יום מחיר | שחרור רכב ממגרש משטרתי

החרמת רכב ל30 יום מחיר | שחרור רכב ממגרש משטרתי

הקדמה כללית ותקציר למאמר : שחרור רכב ממגרש משטרתי, החרמת רכב ל30 יום מחיר ?

החרמת רכב נהיגה בשכרות, השבתת רכב לאחר תאונה, רכב מושבת בשל מהירות מופרזת,

ביטול רישיון רכב, שחרור רכב מהמשטרה, טופס תצהיר נהג, טופס שימוש ברכב חברה,

החזרת רכב לכביש, מחירים ועלויות,ודוגמה להחלטת בית משפט על שחרור רכב,  כל זאת ועוד במאמר הבא:

הכול על החרמת רכב ל30 יום מחיר

החרמת רכב ל30 יום מחיר ? באילו תנאים ? ומה אפשר לעשות ?

לקצין המשטרה יש סמכויות בהתאם לפקודת התעבורה להחזיק או להחרים רכב בחשד שבו נעברה

עבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה בגילופין. זמן ההחזקה או ההחרמה או התפיסה של הרכב ובו ניתן

לאסור שימוש ברכב  עד ל- 30 ימים כאשר מדובר בתאונה יכול להיות גם ל 60 ימים וגם ל- 90 ימים.

פעולה זו של קצין המשטרה חייבת להתבצע לאחר “שימוע” לגבי רישיון הנהיגה והן לגבי רישיון רכב

ובאשר לאותו שימוע כאמור לעיל חייב להתבצע בלב שלם ונפש חפצה. כלומר, על קצין המשטרה לשמוע את טענות הנהג נתפס

נוהג בשכרות, בטרם החרמת הרכב והוראה לנהג המואשם בגין נהיגה בשכרות על “איסור שימוש ברכב” בעקבות נהיגה בשכרות.

האם נהג הרכב אשר נמצא שיכור ונשלל רישיונו – (רישיון הרכב ורישיון נהיגה) אפשר לשחרר את הרכב ?

בהחלט, כאשר המשטרה החרימה כתוצאה מנהיגה בשכרות, ניתן לשחרר ע”י הגשת בקשה מתאימה

לבית משפט בצירוף תצהירים ערוכים ומתאימים כדין, ועוד ראיות ואסמכתאות ובפרט ותלוי ב- כמות האלכוהול ככול

וכמות האלכוהול תהיינה נמוכה ראש בתי המשפט יעתרו לבקשה לשחרור רכב – בקשה זו יש להגיש לבית המשפט ובמקביל למאשימה,

כותרת הבקשה תהיינה “ביטול איסור שימוש ברכב”. הכוונה היא  ביטול החרמת רכב ע י המשטרה.

ראה דוגמה להחלטת בית משפט על שחרור רכב כאשר עליו הוטל איסור שימוש ע”י  קצין משטרה:

החרמת רכב ל30ימים מחיר ושחרור רכב ממגרש משטרתי - הליכי פרוצדורה

מה הסיכוי לקבלת רכב חזרה אשר נתפס ע”י קצין משטרה בעבירה של נהיגה בשכרות והוטל איסור שימוש ברכב  ?

מה עושים עם רכב מושבת  ? – על מנת לבטל את צו איסור שימוש ברכב, הן נהג חדש

והן נהג צעיר ומבוגר מעבר לעובדה כי על מבקש הרכב, לעבור בדיקת שכרות ולא לעמוד

ב- כמות אלכוהול הנדרשת בחוק שהיא 290 מק”ג אויר נשוף, מוטל על בעל הרכב להוכיח כי התקיים

אחד מהתנאים המנויים בסעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה. קרי, להוכיח כי הרכב נלקח ממנו ללא ידיעתו.

לחלופין, להראות כי הנהג פעל בניגוד להוראותיו, וכי עשה כל שביכולתו במטרה למנוע את העבירה.

בית המשפט בוחן את הראיות בתיק את זיקתם לאירוע הנטען את מחדלי המשטרה

(ומניסיון יש לא מעט) והכי חשוב בית המשפט אף בוחן  מה תוכן הבקשה

לביטול איסור שימוש, ומה העילות בגינה מוגשת הבקשה לשחרור הרכב.

שחרור רכב ממגרש משטרתי

כמה עולה לשחרר רכב שנגרר בגין עבירה של נהיגה בשכרות ?

כאשר בוצעה על ידי קצין המשטרה פעולה של החרמת רכב, הווה אומר שמוטל עליו איסור שימוש.

כלומר על רכב זה אין לנהוג והוא מושבת, לרוב אחסנה אשר בה נמצא הרכב, ממוקמת בפתח תקווה במגרש אחסנה,

ישנם עוד מספר מקומות בארץ ובאזור המרכז, אך המקום המרכזי נמצא ברחוב יגע כפיים 20  בפתח תקווה,

כאמור לעיל יש לצרף תצהיר שימוש ברכב, לרכב מושבת, ולשאלה החרמת רכב ל30 יום מחיר ?

יהיה בערך סכום השווה להוצאות גרירה וככל ומדובר ברכב פרטי 30 שקלים ליום

הוצאות גרירה תלויות ממקום הגרירה ועד למקומה אחסנה, (פ”ת) ככל ומדובר במשאית הרי שהמחיר הוא פי 3 לכל יום כך גם לגבי הוצאות גרירה.

לסיכום קצר: החרמת רכב ל30 יום מחיר ? – המחיר תלוי בגרירת הרכב עפ”י מספר ק”מ שבו נגרר,

לרוב יהיה למגרש אחסנה הקרוב ביותר למקום בו הוטל איסור שימוש ברכב,

ולא יותר מ-300 ש”ח לרכב פרטי. הוצאות אחסנה 30 ש”ח ליום.

מה קורה אם מדובר ברכב ציבורי או במשאית ?

החרמת רכב ל30 יום מחיר של רכב ציבורי או משאית עולה פי שלושה

וגם יגיע לאחסנה הקרובה ביותר למקום בו הוטל איסור שימוש.

האם יש לצרף תצהיר לבקשה לשחרור רכב אשר בגינו הוטל צו איסור שימוש ?

אם לא משנים את עובדות ונסיבות מתן צו איסור שימו ו/או נסיבות ביצוע העבירה הרי שאין צורך לצרף תצהיר לבקשה

אך כאשר מדובר ב- רכב חברה יש לעשות כן ולצרף תצהיר. אציין, כי מידי יום מוחרמים רכבים רבים כתוצאה מעבירה של

נהיגה בשכרות, כאשר בעלי הרכב כלל לא נהגו אלא הבן או החבר מעבר לעובדה כי חברת הביטוח לא מבטחת רכב זה

( ישנו סעי’ בחוזה ביטוח המחריג אחריות של בעל הרכב במקרה זה).

(יודגש כי לביצוע העבירה של נהיגה בשכרות, אין הכרח שהנהג יהיה ממש שיכור משתיה חריפה, אלא מספיק שגם נהג תחת  השפעת משקאות משכרים או תחת השפעת סמים.

ולכן, מבחינת החוק הוא עדיין יקרא “שיכור” ולאו דווקא אם שתה אם לאו, שיכור ייקרא כל מי שנהג אף תחת השפעת סמים, וככל ואותו נהג עולה על הכביש הרי הוא “נוהג בשכרות”).

קצין המשטרה מחויב לבצע שימוע ולאחריו מחליט אם להחזיק את הרכב כתפוס אם לאו,

במידה וכן, מורה קצין המשטרה על “איסור שימוש ברכב”,ואז פונים לבית המשפט שיורה על ביטול איסור שימוש ברכב

במקרה זה נענשים בעלי הרכב שבו בוצעה העבירה על לא עוול בכפם.  לדוגמה אחת מהצלחות המשרד – בית המשפט

מאפשר לבטל את צו איסור שימוש ברכב  ולקצר את תקופת החרמת הרכב. כאשר הוחרם רכבו של הנאשם (ולא של אביו או אחר ) כלומר,

רכבו של מבצע העבירה נהיגה בשכרות, הוחרם בשל הגשת כתב אישום של נהיגה בשכרות, עו”ד חיים אליה הצליח לשכנע את בית המשפט,

כי גם אם הרכב רשום על שמו של נהג הרכב, המואשם בעבירה של נהיגה בשכרות בכמות של 385 מק”ג לליטר,

תחת התנאים והנסיבות עליהם הצביע עו”ד חיים אליה בדיון בצירוף אסמכתאות רלוונטיות – נעתר בית המשפט לבקשת הסנגור

והורה על שחרור הרכב.  חרף העובדה כי הרכב של הנאשם שנתפס בנהיגה בשכרות.

השבתת רכב לאחר הרשעה בנהיגה בשכרות

בנוסף לאיסור השימוש המידי שניתן על ידי שוטר בשטח כאשר הוא עוצר/ מעכב נהג שיכור, יכול בית המשפט אשר הרשיע

נהג בעבירת הנהיגה בשכרות לקבוע, בנוסף לעונשים האחרים,  על איסור שימוש ברכב לתקופה של עד 120 ימים כאשר התובע

במעמד הדיון  מבקש להוציא צו זה ולאחר מכן יכול ולבעל הרכב תהיינה הדרך פתוחה במשרד הרישוי או משרד התחבורה להמשך החזקתו של הרכב.

לסיכום – בעניין השבתת רכב, החרמה ושחרור רכב. 

ככל ונתפס רכבכם יש להגיש בקשה מתאימה ע”י עורך דין הבקיא בתחום ולצרף אסמכתאות רלוונטיות בכדי שבית משפט יקבל את הבקשה.

בנוסף, יש לזכור כי ככל והבקשה תהיינה לא מוצדקת בית המשפט אף עלול להשית הוצאות על המבקש,

כאשר הבקשה אינה עונה על העילות הקבועות בחוק. בקשה כזאת תעשה ע”י עורך דין ולו ניסיון בתחום.

לכל התייעצות או הבהרה הנכם מוזמנים ליצור קשר עם  משרד עורכי דין חיים אליה 077-530-9587.

במקרים דחופים כגון שחרור רכב או התייעצות לפני חקירה ע”י קצין משטרה

הן בשימוע לפני איסור שימוש ברכב והן בבדיקת שכרות

ניתן ליצור קשר עם עו”ד חיים אליה בכל שעה ישירות לנייד 0524-42-42-21.

ראה מה אחרים חיפשו – כמויות נוספות של אלכוהול ואיך ניתן להתגבר על כתב אישום של נהיגה בשכרות :

ערעור על דוח משטרה - ערעור על דוח בכלל למי מגישים
עורך דין תעבורה חיים אליה

ערעור דוח משטרה

לאחרונה התעדכן ב – 27/01/2021 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה במאמר זה אציג איך ניתן להתמודד עם הודעת תשלום הקנס/דוח, איך ניתן לערער באמצעות

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.