• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים
תפריט

כיצד מבטלים דו”ח או קנס תמרור עצור או שלט עצור

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

כיצד מבטלים דו”ח או קנס תמרור עצור או שלט עצור

במאמר זה אסביר כיצד מבטלים דו”ח תמרור עצור ו/או קנס על שלט עצור

על אי מתן זכות קדימה בבית המשפט,חובת עצירה, מה הדין אם תמרור עצור

בצד שמאל, כיצד עליך לנהוג כשמוצב שלט עצור לפני מפגש מסילת ברזל, כיצד

תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצג תמרור עצור, תמרור עצור ללא קו עצירה, ועוד.

  

 

תמרור עצור

ציות לתמרור עצור, ממוקם בצומת או במפגש רחובות, אשר מורה לנהגים לעצור את רכבם עצירה מוחלטת,

דהיינו עצירה לפני קו העצירה וכך לתת זכות קדימה. ניתן להתקדם לאחר העצירה, אבל רק במידה והדרך אכן פנויה.

יחד עם זאת, במידה ושלט עצור נמצא בצדו השמאלי של הכביש, חובה לעצור עצירה מוחלטת, עבור הפונים שמאלה

או עבור אלה אשר מבצעים פניית פרסה לכיוון השמאלי בלבד.

 

שלט עצור או תמרור עצור איך מבטלים כל הדרכים
שלט עצור או תמרור עצור

 

 

קנס על תמרור עצור

על פי תקנה 22 {א’} לתקנות התעבורה, יש לקיים את ההוראות אשר ניתנות בתמרור,

אי ציות לשלט עצור מסכן את הציבור ואת שאר הנהגים. על עבירה זו,

מוטל קנס ע”ס של 250  ש”ח ו-4 נקודות (נכון לשנת 2020), בבית המשפט לתעבורה, לחובת הנהג מבצע העבירה על פי שיטת הניקוד.

 

 

תמרור עצור בצד שמאל

בתמרור עצור בצד שמאל של כביש או צומת,המורה  מיועד לפונים שמאלה או מי שמעוניין לבצע פניית פרסה משמאל.

יש לעצור ולתת זכות קדימה רק לתנועה אשר מתקרבת ממול.

 

תמרור עצור חוק או תקנה ?

 התמרור נקרא תמרור 302. יש לבצע עצירה מלאה ולאחר מכן לתת זכות קדימה לפני היציאה מהצומת.

אי עצירה, מהווה עבירת תנועה חמורה. במידה ונהג לא עצר בצומת כאשר מוצב בה תמרור זה, והוא גרם לנהג

אחר לבלום בפתאומיות עקב כך, או לסטות מכיוון נסיעתו, הנהג שביצע את העבירה יוזמן לדין ויקבל כתב אישום.

בנוסף, קיימת סמכות פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה, למשך 30 יום באמצעות קצין משטרה ואם הנהג יורשע

ייזקפו לרעתו 10 נקודות במשרד הרישוי, ע”פ שיטת הניקוד. 

 

כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל

לשאלה כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל כאן תענה כך:

אם פגשת בתמרור לפני מסילת רכבת, במקרה ומדובר בשעות היום, יש לעצור רק כאשר הרכבת מתקרבת.

כאשר מדובר בשעות הלילה, יש לעצור בכל מקרה. יש לכבות את הרדיו או מערכת השמע ברכב ולפתוח את החלון הקרוב לתא הנהג.

 

 

כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצג תמרור עצור

כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצג תמרור עצור תענה כך: במקום אשר בו מוצב שלט עצור,

במידה וקיים קו עצירה, הקו מאפשר לנהג לעמוד במקום שהוא אינו מסכן את עצמו או את האחרים ולבחון את יכולתו

להמשיך לנסוע באופן בטוח. אם שלט עצור, נמצא בצומת  שבו ישנו תמרור עצור עם קו עצירה אך הוא לא יכול לראות

את המשך הדרך בגלל שדה ראייה שאינו רחב דיו, על הנהג לגלוש עד שהוא יכול לראות טוב יותר את שדה הראייה ואז,

עליו לקבל החלטה להמשך הנסיעה, כאשר הצומת פנויה.

 

 

תמרור עצור 302

תקנות התעבורה קובעות כי “נהג אשר רכב מתקרב לצומת שלפניו מוצב התמרור, חייב לעצור, כאשר יכול לראות

את התנועה מהצומת ואם קיים קו עצירה, עליו לעצור לפני קו העצירה ולתת זכות קדימה לרכב אשר מתקרב או נכנס

לצומת מכביש אחר. למעשה, תמרור 302, מחייב שתי פעולות מצטברות, כאשר האחת הינה

עצירה והשנייה לאפשר את זכות הקדימה לרכב אשר מתקרב לצומת או נכנס אליו. ראה בקישור הבא.

  

 

 

 

תמרור עצור ללא קו עצירה

על פי תקנה 64  סעיף ד’, אשר מתייחסת לתמרור על הנהג לעצור, נהג המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור,

יעצור במקום שבו יוכל לראות את התנועה בדרך החוצה. במידה וקו העצירה אינו קיים בצומת בסמוך לשלט עצור, על הנהג לצייר קו דמיוני,

כאשר יכול לראות בבירור את התנועה מהצומת. הכוונה היא שאם במידה וקיים שלט עצור, ללא קו עצירה, יש לעצור

את הרכב בתחום הצומת ואפ ישנו רכב שעובר, יש להמתין ורק אם פנוי ניתן יהיה להמשיך בנסיעה.  

 

 

תמרור עצור נקודות

אי ציות לשלט עצור, הינה עבירה אשר בצידה קנס על סך של 250 ש”ח ו-4 נקודות לחובת הנהג, על פי שיטת הניקוד. 

מדובר על עבירת תנועה חמורה, אשר מסכנת את הציבור , אשר כרוכה במתן זימון לביהמ”ש ופסילה מנהלית של רישיון הנהיגה למשך 30 יום פסילה + שימוע ע”י קצין.

במידה ויורשע הנהג אשר ביצע עבירה זו, יוטלו עליו 10 נקודות על פי שיטת הניקוד. במקרה זה, יורשע הנהג, כאשר אי העצירה בעצור,

גרמה לנהג אחר לבלום בחוזקה או לסטות מהנתיב שבו נמצא.

 

איפה עוצרים אם אין תמרור עצור?

אם כלי רכב מתקדמים לצומת משני כיוונים שונים, כאשר בצומת אין תמרור עצור, כל נהג חייב לתת זכות קדימה לרכב מימינו.

כאשר נהג פונה שמאלה, או כאשר הוא מבצע פניית פרסה, עליו לתת זכות קדימה לרכב מימינו, או לרכב המגיע מולו. 

 

ביטול קנס תמרור עצור או שלט עצור  

כאשר הסברנו לעיל  את החובות המוטלות על הנהג בהקשר לעצור עתה אסביר כיצד ניתן לבטל דוח זה : 

 

במקרה של תאונת דרכים ללא קו עצירה בעצור.

נניח שהרכב לא עצר בעצור ופגע ברכב שבה מצד שמאל. 

משכך, חובת העצירה הינה בראש וראשונה בקו העצירה, ולאחר מכן עצירה נוספת בנקודה נוספת שהיא בקו הצומת לבחינת מצב התנועה.

ככל ונהג שהוגש נגדו כתב אישום על תאונת דרכים או קיבל קנס על כך שלא עצר בטרם הצומת, הרי שאם עצר בקו עצירה. ולאחר מכן

התקדם ועצר בשנית בנקודה בה היתה לו ראות של התנועה בצומת. ואין בנמצא ראיה שהנהג  לא עצר בעצור:

כלומר אין עדי ראיה נוספים ומדובר על עדות יחידה מילה מול מילה, והכביש נוטה שמאלה או ימינה תלוי בכביש, בנסיבות אלה, אם יטען כי

עצר בקו עצירה, ובעצירה מלאה, התקרב לעברו רכב, כאשר תוואי הכביש משתנה, בשים לב למדרכה או לכביש ופוגע באמצעות חלקו האחורי בחלקו הקדמי שמאלי של הרכב 

הינה טענת הגנה טובה, או אם יוכיח כי התמרור אינו משתלב עם התנועה בכביש או מקומו לא נכון גם טענת הגנה טובה.  

יודגש כי תמרור עצור – אינו חזות הכל ומשכך, בכל תאונת דרכים בה הוצב תמרור עצור בכיוונו של נהג,

יש בכך להכריע את הדין ולקבוע אחריותו לקרות התאונה – מובן שלא כך הם פני הדברים.

אכן, תמרור עצור מקים שתי חובות מהותיות, ובתוך כך חובת זהירות מוגברת ככל ומדובר במעבר חצייה.

למרות כי מדובר בעבירה שבה היסוד נפשי של אחריות קפידה עם זאת אין הדבר מספיק באשר לקביעת האחריות לתאונה.

 

דוגמה וטענת הגנה נוספת לביטול קנס שלט עצור או כתב אישום של תאונת דרכים על אי מתן זכות קדימה. 

מקרה בו נהג עצר בעצור ושוב עצר בצומת, לאחר מכן רכב שנסע במהירות, מעל המותר, התנגש בו,וכמעט הנהג הספיק

לחצות את הצומת כאן, מערב סוגיה של ‘חילופי זכויות קדימה’. ולכן אין אשמה של נהג הרכב אשר עצר בעצור

 

אכן, קיומו והצבתו של תמרור עצור, כמו גם שדה הראיה הרלוונטי, הינם אלמנטים מהותיים והכרחיים, אך אינם מספיקים,

שכן בכל תאונה ותאונה יש לבדוק את מנח כלי הרכב לאחר התאונה, לתעדו בסקיצה/תמונות ולבחון גם את טענות הצדדים, ובכלל זה גורמי הפרעה – כגון מטען, מהירות ועוד.

 

לכל פניה או שאלה אתם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין חיים אליה מזכירת משרד קרן 077-530-9587 קרן או במקרים דחופים עו”ד חיים אליה 0524-42-42-21.  

 

 

 .

 

 

 

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
madlen vaza
madlen vaza
13:41 20 Jan 20
עו”ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו”ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
Zohar Yaakov
Zohar Yaakov
09:46 20 Jan 20
בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק”ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
Shlomo Avni
Shlomo Avni
10:08 12 Jan 20
עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
אירנה סלוב
אירנה סלוב
17:57 05 Jan 20
נהיגה בשכרות שנייה ועונש מצחיק לנהג צעיר תודה על הכל
Tair Cohen
Tair Cohen
09:26 31 Dec 19

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • ראו מה אנשים חושבים עלינו

  madlen vaza
  madlen vaza
  13:41 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
  Madlen Vaza
  Madlen Vaza
  12:17 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי. מומלץ בחום!
  Zohar Yaakov
  Zohar Yaakov
  09:46 20 Jan 20
  עו"ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו"ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
  Shlomo Avni
  Shlomo Avni
  10:08 12 Jan 20
  בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק"ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
  אירנה סלוב
  אירנה סלוב
  17:57 05 Jan 20
  עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by