מכרזים ציבוריים

עודכן לאחרונה ב מאי 12, 2021 ע"י חיים אליה

מהם מכרזים ציבוריים ? ומהן התכליות שלהם ? על שאלות אלו ונוספות אנו נשתדל לענות בקצרה במאמר זה. אולם, נציין מעתה, כי מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בתחום המכרזים הציבוריים, מומלץ לו לפנות לספרות הרלוונטית. המכרז הציבורי הוא בעצם תחרות מאורגנת שעורך גוף ציבורי או מעין ציבורי לצורך רכישת טובין, שירותים, תשתיות או מקרקעין או לעסקת מכירה. המכרז הציבורי נערך, בדרך כלל, לנוכח חובה בחוק או בפסיקה, כך שבמרבית המקרים מכרז ציבורי הוא אינו תולדה של רצון טוב או מטעמי נוחות של עורך המכרז.

מהן תכליותיו של המכרז הציבורי
מובן הדבר שהחובה לפרסם מכרז ציבורי אינה חובה שאין מאחוריה תכלית או מטרה. אדרבה, מאחורי החובה לפרסם מכרז ציבורי קיימות תכליות חשובות ועקרוניות. תכליות הכרחיות יש לומר.
ובמה דברים אמורים.

תכליתו הראשונה של המכרז הציבורי – מקסום התועלת הכלכלית
התכלית הראשונה, היא להביא לעורך המכרז, קרי לרשות הציבורית (או לגוף מעין ציבורי, לפי העניין) את מירב התועלת הכלכלית. מהו מירב התועלת?  המדובר בתכלית לקבל את הטובין, השירותים (וכו’) הזולים ביותר ביחס לרמת האיכות והמפרט שנדרש על ידי עורך המכרז. כל זאת כאשר עורך המכרז מבצע רכישה באמצעות המכרז. לעומת זאת, כאשר עורך המכרז מבצע מכירה באמצעות המכרז, תכליתו הכלכלית של המכרז היא קבלת המחיר הגבוה ביותר, כמובן.

תכליתו השנייה של המכרז הציבורי – שמירה על עקרון השוויון וההגינות
קיימת מחלוקת לגבי תכליתו השנייה של המכרז הציבורי, האומרת, כי מטרתו של המכרז הציבורי היא לשמור על עקרון השוויון וההגינות. יסודה של המחלוקת היא בטענה, כי התכלית הראשונה היא התכלית הכלכלית ואילו שמירה על עקרון השוויון וההגינות אינה תכלית, כי אם עקרון ציבורי שכל רשות ציבורית, באשר היא חייבת בו, גם כאשר היא עורכת מכרז. כך או אחרת, תכלית זו פירושה, כי כאשר עורך המכרז מנהל מכרז ציבורי, עליו לדאוג כי התחרות בין המציעים השונים נעשית בתנאי שוויון ותוך יחס הוגן לכל המציעים.

מילות סיכום
המכרז הציבורי הוא מנגנון חשוב הקיים בידי הרשות הציבורית לצורך ביצוע עסקאות רכישה ומכירה. כפי שציינו, המכרז אינו מהווה מנגנון רצוני, כי אם סטטוטורי או פסיקתי. לפיכך, כאשר גוף ציבורי נמנע מלפרסם מכרז כאשר קיימת חובה לעשות כן, יתכן ובית המשפט יתערב ויכפה על הגוף הציבורי לפרסם מכרז.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //