עונש קטין בעבירה פלילית

עודכן לאחרונה ב יולי 2, 2021 ע"י חיים אליה

עונש קטין בעבירה פלילית עו"ד חיים אליה מסביר

נאשם צעיר מגיל 18 נחשב על-פי חוק לקטין ועניינו יידון בפני בית המשפט לנוער המעניק לו שלל זכויות, תוך שימת דגש מיוחדת על שיקומו על פני ענישתו. בשונה אמנם לא בשוני של ממש, צעיר אחר, שגילו 19, צפוי למצוא עצמו עומד לדין בפני בית משפט רגיל שבו ההליכים והשיקולים שונים בתכלית אך הענישה מגיל 18-21(“בגיר – צעיר”) תהינה שונה, מאשר ענישה בגיל 22 ואילך, כאשר כל מקרה לגופו.

כבוד השופט סלים ג’ובראן בלא אחת מפסקי דינו: “לא מדובר ביצירת עילה פסיקתית חדשה, אלא בשימוש בכלים הקיימים לבחינת כל מקרה לגופו הקלה בעונשו של בגיר צעיר לא תיעשה, אלא אם בית המשפט השתכנע על יסוד החומר המונח בפניו, כי מתקיימות בבגיר הצעיר אותן נסיבות מיוחדות העשויות להצדיק מתן הקלה מסוימת בעונשו – וזאת, במסגרת הכללים הקבועים בדין”.

עונש קטין בעבירה פלילית עו”ד חיים אליה מומחה למשפט פלילי ונוער.

ויודגש, ‘בגיר צעיר’ אינו מעין ‘מונח קסם’, המצדיק כשלעצמו הקלה בעונשו של נאשם המשתייך לקבוצת הגילאים המסוימת – אלא מדובר בקבוצת משתנים, אשר יש לבחון את המידה שבה הם מתקיימים בכל נאשם בגיר צעיר לגופו”. כך מבהיר (29.11.15) שופט בית המשפט העליון, סלים ג’ובראן.

הלכה זו נקבעה  (ע”פ 7781/12) בעניינו של “בגיר צעיר” – “אשר החוק רואה בהם בגירים, אך מבחינה פסיכולוגית והתפתחותית, מתקיימים בהם מאפיינים של קטינים” – מבקש כעת להבהיר ולחדד את דבריו באותו עניין.

טוען כי, “אותו פסק דין “לא יצר עילה ‘פסיקתית’ נפרדת להקלה בעונשם של בגירים צעירים, אלא יצק תוכן המבוסס על המאפיינים המיוחדים אשר עשויים להתקיים בקבוצה זו, לתוך הכללים הקבועים בסימן א’1 לפרק ו’ לחוק העונשין – אשר מאפשרים לייחס משמעות לגילו של נאשם, להתפתחותו, לבשלותו ולפוטנציאל השיקומי שלו בעת גזירת עונשו”.

תכליתו של פסק הדין, ממשיך השופט ג’ובראן, “היא להבטיח כי בשעת גזירת דינם של בגירים צעירים, בית המשפט יישם את הוראות החוק המבנות את שיקול הדעת השיפוטי באופן הלוקח בחשבון את ייחודיותה האפשרית של קבוצה זו ומייחס למאפייניה המיוחדים את המשקל המתאים והראוי להם, ככל שהם מתקיימים. הגשמת תכלית זו תבטיח כי העונש שייגזר על הבגיר הצעיר אכן יהלום את מידת אשמתו, וכי יוגשם האינטרס הציבורי בשיקומם של עבריינים, על ידי מיצוי פוטנציאל השיקום המוגבר הקיים בחלק מהבגירים הצעירים”.

השופט ג’ובראן מדגיש, כי בחינתו של כל מקרה צריכה להיעשות לגופו, משום שרק כך ניתן יהיה להבטיח, “כי דוקטרינת הבגירים הצעירים נותרת בגדר כלי פרשני המגשים את תכלית הכללים המבנים את שיקול הדעת השיפוטי, ולא בגדר קטגוריה נפרדת הפורצת את גבולות החוק… בחינה זו תיעשה במסגרת ההוראות בחוק העונשין המבנות את שיקול הדעת השיפוטי, ואשר מאפשרות מתן משקל למאפייניהם המיוחדים של הבגירים הצעירים”.

השופט ג’ובראן מסכם: “כפי שניתן להיווכח, אין צורך לחרוג מהוראות הדין וליצור קטגוריה פסיקתית חדשה לבגירים צעירים כדי להתחשב במאפייניה המיוחדים של קבוצה זו. לכל אחד מאותם מאפיינים קיימת אכסניה מתאימה בהוראות חוק העונשין, המאפשרת להעניק לו את משקלו הראוי בעת גזירת העונש – ככל שאותו מאפיין מתקיים בבגיר הצעיר העומד בפני בית המשפט ובהתאם למידה שבה הוא מתקיים בו, והכל לפי מיטב התרשמותו של בית המשפט בכל מקרה לגופו”. השופטים יצחק ואורי הסכימו עם כבוד השופט ג’ובראן.

כמו כן, ניתן לראות כי אף מחוקק בתיקון 113 לחוק העונשין התשל”ז 1977 אשר נקרא גם “הבניית ענישה” קבע אף מתחמים אלו לקביעת העונש, תוך שכלול הנסיבות של “צעיר בגיר” כסעיף בו, בית המשפט עושה שימוש לא מעט לקביעת מתחם העונש הולם, ולא כקטגוריה נפרדת.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע