• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים

עיכוב הליכים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

עיכוב הליכים

פורסם ב-

ביטול וזיכוי מכתב אישום כיצד ניתן לעשות זאת מבלי לקיים דיון ?

הגשת כתב אישום ומחיקתו באמצעות היועץ המשפטי לממשלה – הפתרון: עיכוב הליכים הוא פניה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה מנומקת, המגובה אסמכתאות רלוונטיות, כשעיקרה עיכוב כל הליכים המשפטיים, הנובעים מכתב האישום.

ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות טבוע בסעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי וככל שיורה היועץ המשפטי לממשלה על קבלת הבקשה, בית המשפט מחויב להפסיק את ההליכים, וכפועל יוצא מכך, התיק מסתיים כלא היה, זאת ועוד מבלי לקיים ואפילו לא דיון אחד.

באילו עבירות מוגשת בקשה לעיכוב הליכים?
בכל עבירה (פשע ועוון), תהא אשר תהא, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, רק עו”ד מנוסה ומיומן יכול לקבל את התוצאה של עיכוב הליכים, כפועל יוצא מכך את “ביטול התיק” הנדון בו הוגש כתב אישום. שיקול נוסף בו מתמקד לא מעט, במניין השיקולים העומדים ליועמ”ש, אם לקבל את הבקשה אם לאו, הוא סביב נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש.

מהם השיקולים העומדים כנגד היועץ המשפטי לממשלה לעיכוב הליכים?
יש רשימת שיקולים אשר מתעדכנת מידי מספר חודשים, הרשימה מהווה רשימה סגורה אביא את עיקרי הרשימה –

1. חומרת העבירה הפלילית ואופיה.

2. המניע לביצועה, עבירה מושלמת או שמא “רק” ניסיון, דרגת האשם, טענות עובדתיות בעניין הגדרת האירוע, טענות משפטיות.

3. משך העבירה, תדירותה- הווה אומר עבירת שרשרת או רבת פריטים או אולי עבירה מתחדשת מידי יום. כלומר, נניח עבירה צבאית, נפקדות משירות צבאי או עריקות- שאין התקופה מתיישנת במהלך הזמן, כל יום “קמה” למבצע העבירה עריקות או נפקדות שלא כדין ובכך אין התיישנות עבירה.

4. שיקולי הרתעה שונים, כיצד העבירה מתקרבת לסייג לאחריות פלילית? (הגנה עצמית, כורך וכדומה).

5. האם בהתארגנות ביצעו את העבירה נשוא הבקשה לעיכוב? דהיינו, בצוותא חדא או שמא כנאשם בודד?

שיקולי נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש לעכב את ההליכים בעניינו:
1. מצב בריאותי, מצוקה כלכלית או אחרת ( אין רשימה סגורה בעניין זה והכול עפ”י שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה).

2. כיצד המבקש ניזוק כתוצאה מהעבירה, האם שילם את עונשו. (לדוגמא אלמ”ב – עבירות אלימות במשפחה, והוגש כנגד הבעל המכה כתב אישום, כאשר גם האישה תרמה לביצוע העבירה. אולם, כנגדה לא הוגש כתב אישום. אך, הבעל כתוצאה מהדחיפה נפל ארצה ושבר את ידיו.)

3. כפי שנבחן בדוגמא לעיל, היועץ המשפטי לממשלה בוחן גם את הפרמטרים הבאים- נזקים שנגרמו, נזק מיוחד, הליכים שונים, שיתוף הפעולה של הנאשם עם הגורמים הטיפוליים שיקום וניסיונות שיקום בעניינו.

4. הבעת חרטה, פיצוי המתלונן, הטבת הנזק שנגרם, בראש וראשונה עברו הנקי (ככל ויש למבקש), משך הזמן שחלף, התנהגות אכיפת החוק כדוגמת המשטרה או רווחה וכדומה מעשי או מחדלי הרשות.

5. מהם השיקולים הנוגעים למתלונן או קורבן העבירה זכות להביע עמדה (קורבן עבירה)?

6. פגיעת הנאשם בקורבן, הנזק שנגרם לו, מחילה מצד הקורבן, התנהגות פלילית מצדו.

עד מתי ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים?
1. ככלל בקשה שכזו  ניתן להגישה עד לשלב הכרעת הדין, נעצור לרגע קט, ונשאל מדוע חוק סדר הדין הפלילי סעיף 231 (א), מאפשר לנו עד לשלב הכרעת הדין לבקש עיכוב הליכים פלילים ולא עד גזר הדין או לאחר גזר הדין להגיש בקשה לעיכוב הליכים פלילים?

הרציונל הטמון בכך, כאשר, בית משפט הרשיע את הנאשם, ועתה הנאשם ממתין לגזר הדין, המשמעות האופרטיבית היא, שבית המשפט ישב על המדוכה, עשה ימים כלילות, שמע עדים, הצדדים אף הגישו את סיכומיהם בית המשפט גיבש תמונת אשם כוללת, ועוד, ועתה הנאשם מבקש לעכב הליכים פליליים כנגדו. מבחינת חיסכון במשאבים והן מבחינת סדרי הדין הנוהגים בארצנו, כאשר החוק וסיבותיו עמו, בצדק לא מאפשרים לעשות כן לוודאי לא לאחר הרשעה עת שממתין לגזר דין.

2. יודגש עיכוב הליכים – בשונה מהתליית הליכים – משמעה, כי אין מדובר במי שלא ביצע את העבירה, ומבקש את רחמים. אלא היועץ המשפטי כלל לא בוחן את טיב הראיות לעומק, למעט, נסיבותיו האישיות של המבקש. ובשנית, נניח כי לחובת המבקש עיכוב הליכים – ביצע את המיוחס לו בכתב האישום.

אלא שהיועץ במסגרת השיקולים לא מייחס משקל לראיות בתיק, שכן רק בית משפט יכול לבחון ראיות ולהם ליתן משקל מתאים, אלא היועץ מייחס משקל רק לנסיבות, אשר לטעמו יש בהם משום לבטל את כתב האישום.

מהי התליית הליכים?
התליית הליכים, בשונה מעיכוב הליכים, בו בית המשפט עושה שימוש בסעיף 94 א’ לחוק סדר הדין הפלילי ומתלה את כתב האישום. עד אשר המאשימה תביא את הנאשם לבית המשפט. התליית הליכים משתמשים בעיקר, כאשר אין אפשרות מעשית להביא את הנאשם לדין. ככל והנאשם נמצא, אז מבקשת המאשימה חידוש הליכים. וחידוש הליכים ניתן בצו בית המשפט מאז מירוץ ההתיישנות לסיום ההליך, נפסק, עת הותלו ההליכים ולא נספר הזמן בו ההליכים הותלו עד שחודשו. 

משרד עורכי דין חיים אליה למשפט פלילי ולדיני תעבורה הצליח להשיג מספר החלטות לא מבוטל של עיכוב הליכים, ובכך חסך ללקוח גם זמן וכסף יקר עבור הוצאות דיוני משפט בעתיד.

ראו דוגמא לעיכוב הליכים -עיכוב הליכים, במסגרת תקיפת בת זוג היועץ המשפטי לממשלה, מעכב את ההלכים המשפטיים נגד הלקוח, זאת לאחר שתקף את בת זוגו באמצעות סכין. 

ראה חיפושים קשורים בנושא זה

צו הרחקה
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

אלימות בתוך במשפחה

פורסם ב- 11/02/2018מהי אלימות בתוך במשפחה? כבר עכשיו אציין – כי לא כל מי שנוהג באלימות הוא כמי ששולט במעשיו. כלומר, אין הדבר אומר כי

קרא עוד »
חנינה בית הנשיא דוגמה לחנינה
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חנינה

פורסם ב- 08/02/2020מוגדרת ב-משפט הפלילי כמעשה סלחני בשל פשע, כשזו יכולה להינתן תחת סמכותו של נשיא המדינה. באמצעותה תוסר הרשעה מהמרשם הפלילי נקרא גם בלשון

קרא עוד »
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

מחיקת הרשעה

פורסם ב- 04/09/2019מחיקת הרשעה פלילית  קיומו של רישום פלילי, עלול לפגוע ברמת חייו של האדם המחזיק ברישום,  כאשר רישום זה מופיע ב-תעודת יושר וכתוצאה מאותו רישום

קרא עוד »
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

מחיקת רישום פלילי

פורסם ב- 24/08/2019מחיקת רישום פלילי הכיצד ? אדם אשר לו תיק במשטרה, עלול לגלות שעצם קיומו, עלול למונע ממנו לבצע פעולות רבות, אשר יכולים לקדם

קרא עוד »
משפט פלילי - הסבר על הדין הפלילי
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

משפט פלילי

פורסם ב- 09/09/2019לא אחת במהלך ניסיוני, כעורך דין פלילי, אני שומע מחשודים ונאשמים את הביטוי “לא ידעתי שהעבירה אסורה” וביתר שאת, מונח זה מתחזק בפגישת

קרא עוד »
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

תעודת יושר

פורסם ב- 18/03/2020במאמר זה אסביר מהי תעודת יושר, איך מוציאים ? הקשר שבין רישום פלילי או רישומים פליליים לתעודה, האם רישום משטרתי מופיע בתעודה ?

קרא עוד »

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי עזר לי מאודלכל אורך התהליך הציג את הדברים בשקיפות מלאהיחס אדיב ושירות מעולה
Daniel
Daniel
14:05 11 Mar 20
אליענה אליאן פרנסיס
אליענה אליאן פרנסיס
22:45 10 Mar 20
עו״ד תותח!! בעל יכולות חיוביות נתינה מעל או מעבר , ממליץ בחום !!
ארגה אנדשאו
ארגה אנדשאו
08:05 10 Mar 20
עורך דין מעולה! לא יכולתי לבקש יותר טוב. נותן מיליון אחוז מעצמו ודואג מעבר. מחויב לעבודתו בצורה יוצאת דופן.תודה רבה חיים!
miri oshri
miri oshri
19:02 17 Feb 20
עורך דין מקצועי, סבלני , בעל הבנה והתנהלות נכונה מול הלקוחות ויילך עם התיק עד הסוף.ממליצה בחום!❤️
אלינה שצברק
אלינה שצברק
12:00 10 Feb 20

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by