עיכוב הליכים

עיכוב הליכים

ביטול וזיכוי מכתב אישום כיצד ניתן לעשות זאת מבלי לקיים דיון ?

הגשת כתב אישום ומחיקתו באמצעות היועץ המשפטי לממשלה – הפתרון: עיכוב הליכים הוא פניה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה מנומקת, המגובה אסמכתאות רלוונטיות, כשעיקרה עיכוב כל הליכים המשפטיים, הנובעים מכתב האישום.

ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות טבוע בסעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי וככל שיורה היועץ המשפטי לממשלה על קבלת הבקשה, בית המשפט מחויב להפסיק את ההליכים, וכפועל יוצא מכך, התיק מסתיים כלא היה, זאת ועוד מבלי לקיים ואפילו לא דיון אחד.

באילו עבירות מוגשת בקשה לעיכוב הליכים?
בכל עבירה (פשע ועוון), תהא אשר תהא, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, רק עו”ד מנוסה ומיומן יכול לקבל את התוצאה של עיכוב הליכים, כפועל יוצא מכך את “ביטול התיק” הנדון בו הוגש כתב אישום. שיקול נוסף בו מתמקד לא מעט, במניין השיקולים העומדים ליועמ”ש, אם לקבל את הבקשה אם לאו, הוא סביב נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש.

מהם השיקולים העומדים כנגד היועץ המשפטי לממשלה לעיכוב הליכים?
יש רשימת שיקולים אשר מתעדכנת מידי מספר חודשים, הרשימה מהווה רשימה סגורה אביא את עיקרי הרשימה –

1. חומרת העבירה הפלילית ואופיה.

2. המניע לביצועה, עבירה מושלמת או שמא “רק” ניסיון, דרגת האשם, טענות עובדתיות בעניין הגדרת האירוע, טענות משפטיות.

3. משך העבירה, תדירותה- הווה אומר עבירת שרשרת או רבת פריטים או אולי עבירה מתחדשת מידי יום. כלומר, נניח עבירה צבאית, נפקדות משירות צבאי או עריקות- שאין התקופה מתיישנת במהלך הזמן, כל יום “קמה” למבצע העבירה עריקות או נפקדות שלא כדין ובכך אין התיישנות עבירה.

4. שיקולי הרתעה שונים, כיצד העבירה מתקרבת לסייג לאחריות פלילית? (הגנה עצמית, כורך וכדומה).

5. האם בהתארגנות ביצעו את העבירה נשוא הבקשה לעיכוב? דהיינו, בצוותא חדא או שמא כנאשם בודד?

שיקולי נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש לעכב את ההליכים בעניינו:
1. מצב בריאותי, מצוקה כלכלית או אחרת ( אין רשימה סגורה בעניין זה והכול עפ”י שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה).

2. כיצד המבקש ניזוק כתוצאה מהעבירה, האם שילם את עונשו. (לדוגמא אלמ”ב – עבירות אלימות במשפחה, והוגש כנגד הבעל המכה כתב אישום, כאשר גם האישה תרמה לביצוע העבירה. אולם, כנגדה לא הוגש כתב אישום. אך, הבעל כתוצאה מהדחיפה נפל ארצה ושבר את ידיו.)

3. כפי שנבחן בדוגמא לעיל, היועץ המשפטי לממשלה בוחן גם את הפרמטרים הבאים- נזקים שנגרמו, נזק מיוחד, הליכים שונים, שיתוף הפעולה של הנאשם עם הגורמים הטיפוליים שיקום וניסיונות שיקום בעניינו.

4. הבעת חרטה, פיצוי המתלונן, הטבת הנזק שנגרם, בראש וראשונה עברו הנקי (ככל ויש למבקש), משך הזמן שחלף, התנהגות אכיפת החוק כדוגמת המשטרה או רווחה וכדומה מעשי או מחדלי הרשות.

5. מהם השיקולים הנוגעים למתלונן או קורבן העבירה זכות להביע עמדה (קורבן עבירה)?

6. פגיעת הנאשם בקורבן, הנזק שנגרם לו, מחילה מצד הקורבן, התנהגות פלילית מצדו.

עד מתי ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים?
1. ככלל בקשה שכזו  ניתן להגישה עד לשלב הכרעת הדין, נעצור לרגע קט, ונשאל מדוע חוק סדר הדין הפלילי סעיף 231 (א), מאפשר לנו עד לשלב הכרעת הדין לבקש עיכוב הליכים פלילים ולא עד גזר הדין או לאחר גזר הדין להגיש בקשה לעיכוב הליכים פלילים?

הרציונל הטמון בכך, כאשר, בית משפט הרשיע את הנאשם, ועתה הנאשם ממתין לגזר הדין, המשמעות האופרטיבית היא, שבית המשפט ישב על המדוכה, עשה ימים כלילות, שמע עדים, הצדדים אף הגישו את סיכומיהם בית המשפט גיבש תמונת אשם כוללת, ועוד, ועתה הנאשם מבקש לעכב הליכים פליליים כנגדו. מבחינת חיסכון במשאבים והן מבחינת סדרי הדין הנוהגים בארצנו, כאשר החוק וסיבותיו עמו, בצדק לא מאפשרים לעשות כן לוודאי לא לאחר הרשעה עת שממתין לגזר דין.

2. יודגש עיכוב הליכים – בשונה מהתליית הליכים – משמעה, כי אין מדובר במי שלא ביצע את העבירה, ומבקש את רחמים. אלא היועץ המשפטי כלל לא בוחן את טיב הראיות לעומק, למעט, נסיבותיו האישיות של המבקש. ובשנית, נניח כי לחובת המבקש עיכוב הליכים – ביצע את המיוחס לו בכתב האישום.

אלא שהיועץ במסגרת השיקולים לא מייחס משקל לראיות בתיק, שכן רק בית משפט יכול לבחון ראיות ולהם ליתן משקל מתאים, אלא היועץ מייחס משקל רק לנסיבות, אשר לטעמו יש בהם משום לבטל את כתב האישום.

מהי התליית הליכים?
התליית הליכים, בשונה מעיכוב הליכים, בו בית המשפט עושה שימוש בסעיף 94 א’ לחוק סדר הדין הפלילי ומתלה את כתב האישום. עד אשר המאשימה תביא את הנאשם לבית המשפט. התליית הליכים משתמשים בעיקר, כאשר אין אפשרות מעשית להביא את הנאשם לדין. ככל והנאשם נמצא, אז מבקשת המאשימה חידוש הליכים. וחידוש הליכים ניתן בצו בית המשפט מאז מירוץ ההתיישנות לסיום ההליך, נפסק, עת הותלו ההליכים ולא נספר הזמן בו ההליכים הותלו עד שחודשו. 

משרד עורכי דין חיים אליה למשפט פלילי ולדיני תעבורה הצליח להשיג מספר החלטות לא מבוטל של עיכוב הליכים, ובכך חסך ללקוח גם זמן וכסף יקר עבור הוצאות דיוני משפט בעתיד.

ראו דוגמא לעיכוב הליכים -עיכוב הליכים, במסגרת תקיפת בת זוג היועץ המשפטי לממשלה, מעכב את ההלכים המשפטיים נגד הלקוח, זאת לאחר שתקף את בת זוגו באמצעות סכין. 

ראה חיפושים קשורים בנושא זה

צו הרחקה
עורך דין תעבורה חיים אליה

אלימות בתוך במשפחה

לאחרונה התעדכן ב – 11/02/2018 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה מהי אלימות בתוך במשפחה? כבר עכשיו אציין – כי לא כל מי שנוהג באלימות

קרא עוד »
חנינה בית הנשיא דוגמה לחנינה
עורך דין תעבורה חיים אליה

חנינה

לאחרונה התעדכן ב – 08/02/2020 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה מוגדרת ב-משפט הפלילי כמעשה סלחני בשל פשע, כשזו יכולה להינתן תחת סמכותו של נשיא

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

מחיקת הרשעה

לאחרונה התעדכן ב – 04/09/2019 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה מחיקת הרשעה פלילית  קיומו של רישום פלילי, עלול לפגוע ברמת חייו של האדם המחזיק ברישום, 

קרא עוד »
משפט פלילי - הסבר על הדין הפלילי
עורך דין תעבורה חיים אליה

משפט פלילי

לאחרונה התעדכן ב – 09/09/2019 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה לא אחת במהלך ניסיוני, כעורך דין פלילי, אני שומע מחשודים ונאשמים את הביטוי “לא

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

תעודת יושר

לאחרונה התעדכן ב – 05/12/2020 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה במאמר זה אסביר מהי תעודת יושר, איך מוציאים ? הקשר שבין רישום פלילי או

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.