נהיגה ללא טסט | עונש על נהיגה ללא טסט

נהיגה ללא טסט | עונש על נהיגה ללא טסט

נהיגה ללא טסט – רקע כללי:

משנת 2017, הענישה בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף, הוחמרה. מדובר היום על עבירה חמורה,

החל מקנס ועד לזימון בביהמ”ש לתעבורה. יש לציין, כי ככל ש-משך הזמן עובר כאשר

הנהג נוהג ללא רישיון רכב בתוקף, כך העבירה הינה חמורה יותר. 

קיימת חשיבות גם לעברו של הנאשם אשר נתפס נוהג ללא רישיון רכב בתוקף.

יש לציין, כי קיים הבדל בין הענישה לגבי נהג אשר נתפס נוהג ללא רישיון רכב בתוקף לפני התיקון, ולענישה שהיא לאחר התיקון .

לדוגמא העונש  שהיה צפוי לגבי נהג שנהג ללא רישיון רכב בתוקף עד 6 חודשים,לפני התיקון של שנת 2017,

היה ברירת קנס, דו”ח של 750 ₪ וניקוד היום עונש חמור יותר, הכולל גם כתב אישום כפי שיפורט להלן. 

לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה, לא ינהג אדם ברכב ולא ירשה לנהג אחר לנהוג בו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות פקודה זו,

ויש עליו רישיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו ע”י אדם אחר,

אם הוכיח לבית המשפט שנקט בכל האמצעים הסבירים על מנת שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב. 

יש לדעת, כי ביהמ”ש לתעבורה, אנו מוגבל בענישה ואף עלול לתת עונשים אם מפסילת רישיון הנהיגה

על תנאי ועד לפסילת רישיון הנהיגה בפועל, לרבות קנסות וענישות נוספות אחרות.

נהגים חייבים לדעת, כי חל איסור לנהוג ברכב ללא טסט וקיימת אפשרות לגשת למשרד הרישוי ולהוציא רישיון רכב על מנת לנסוע ולעבור טסט.

במידה ונהגתם ללא רישיון רכב תקף, הנכם מסתכנים ומסכנים את הנהגים ואת הולכי הרגל.

הענישה בגין נהיגה ללא טסט לרכב אינה אחידה, כי אם תלויה אף במשך הזמן שחלף מאז מועד פקיעת התוקף של רישיון הרכב. לדוגמא:

נהיגה ללא טסט עד 6 חודשים מיום מיום פקיעת רישיון הרכב – קנס כספי ודו”ח תעבורה.

נהיגה ללא טסט שנה ממועד פקיעת הטסט – זימון לביהמ”ש לתעבורה.

הענישה תושפע מכמה גורמים למשל, העבר התעבורתי של הנהג, שנות ותק בנהיגה ומצבו של הרכב. אולם,

נהיגה ללא טסט מעל לשנה – זוהי עבירת תנועה חמורה אשר תוביל אף לשלילת רישיון הנהיגה במשך שנה לפחות, קבלת 6 נקודות לחובת הנהג.

סעיף 2 לפקודת התעבורה מורה, כי קיימות 2 חובות שעל הנהגים לעמוד בהן. הראשונה, על הרכב להיות רשום לפי הוראות החוק

והחובה השנייה היא, חובה על הנהג להיות בעל רישיון רכב תקף (טסט).

יש לציין, כי ככל שהנהג יהיה צעיר יותר ועל אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בנהג חדש,

כך העונש על נהג חדש יהיה כבד יותר. הרציונל הוא שנהג חדש, צריך להיות בקיא בכל חוקי התנועה ולהיות קשוב להם.

שימו לב, כי הענישה של נהיגה ללא טסט לנהג חדש, עשויה להיות כבדה, כאשר ענישה זו עשויה לכלול גם פסילת רישיון הנהיגה אם בפועל ואם על תנאי.

זו הסיבה שיש לפנות מיד עו”ד לדיני תעבורה.

כאשר מדובר על עבירה כמו נהיגה ברכב ללא טסט {רישיון רכב}, המחוקק יתייחס לפרק הזמן שחלף מאז תאריך החידוש

האחרון, על מנת לקבוע את חומרת העבירה. ככל שיחלוף הזמן מאז פקיעת רישיון הרכב,

כך העבירה תיחשב לחמורה יותר. וכאן בדיוק נכנס תפקידו של עורך דין תעבורה. 

 

פקיעת תוקף רישיון הרכב אשר חל לפני פחות מ-4 חודשים. במקרה כזה, הנהג יישא קנס כספי ע”ס של 250 ₪

ועוד 6 נקודות תעבורה לפי שיטת הניקוד החדשה. אם מדובר על נהיגה ללא רישיון רכב מעל ל-4 חודשים ועד לשנה,

הנהג יישא בקנס כספי ע”ס של  1,000 ש”ח ועוד 6 נקודות תעבורה.

יש לשים לב, כי במידה והנהג זומן לביהמ”ש לתעבורה, העונשים בגין נהיגה ללא טסט מעל חצי שנה, עשויים להיות כבדים כמו למשל:

מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה, פסילת רישיון על תנאי וקנסות כספיים.

במשפט עצמו, ביהמ”ש יבחן, את עברו התעבורתי של הנהג הנאשם בנהיגה ללא טסט מעל ל-חצי שנה

ואם הנהג עשה את הדרוש, על מנת שיוכל לתקן את המצב במידה וכן יקל בעונשו.

לכל שאלה או הבהרה אתם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין לחיים אליה 077-530-9587 ( קרן מזכירות )  או נייד 0524-42-42-21 עו”ד תעבורה חיים אליה.

נהיגה ברכב ללא טסט בתוקף

יש לדעת, כי ככל שהנהג יהיה צעיר יותר, כאשר הכוונה היא לנהג חדש, כך העונשים על נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף,

יהיו חמורים יותר. יש לציין בנוסף, כי אם לנהג עבירות תנועה קודמות, כמות העבירות ומדת החמרתן,

תשפיע באופן ניכר על הענישה שתתקבל. הגורם החשוב ביותר בקבלת החלטות בביהמ”ש לתעבורה, הינו כמה זמן נוהג הנהג ללא רישיון רכב בתוקף. 

לדוגמא, דינה של נהיגה בכלי רכב ברישיון רכב שפקע עד לשישה חודשים, דהיינו נהיגה ברכב לא טסט בתוקף.

תהינה שונה מדינה של נהיגה של שנים ברכב ללא רישיון דהיינו ללא רישיון רכב תקף יקבל הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה. 

יודגש כי רק בשל תוקפו של רישיון הרכב, דהיינו פקיעת תוקפו. גם שנת הייצור של הרכב,

מהווה גורם חשוב בענישה, היות ורכבים ישנים הם פחות בטיחותיים מאשר רכבים חדשים,

מה שיהווה סכנה ממשית לא רק לנהג הנוהג ברכב ללא טסט בתוקף, כי אם לכל מי שמשתמש בדרך. 

יודגש בשנית , כי ככל שהזמן שחלף יהיה ארוך יותר, כך העבירה בגין נהיגה ללא טסט, תהיה חמורה יותר וכן הענישה תהיה בהתאם.

חשוב לציין, כי בסמכותו של ביהמ”ש לתעבורה, להטיל מגוון עונשים הכוללים מאס בפועל, מאסר על תנאי, שלילת רישיון נהיגה, קנסות כספיים ונקודות תעבורה.

נהיגה ללא טסט מה עושים ?

 

לסיכום ודוגמאות מבית משפט לעונשים:

נהיגה ללא טסט עד חצי שנה

וכי האיסור על נהיגה ברכב שרישיון הרכב אינו בתוקף. עונש על נהיגה ללא רישיון רכב (טסט) בתוקף,

יהיה תלוי בזמן שחלף מאז פקיעת תוקפו של רישיון הרכב.

לדוגמה, עד חצי שנה המדינה תסתפק בעונש מסוג קנס כספי, אבל אם מדובר מעל חצי שנה, הנהג יוזמן לביהמ”ש לתעבורה.

אם מדובר על פקיעת רישיון הרכב לפני 4 חודשים, הנהג ישלם קנס כספי ע”ס של 250 ש”ח ועוד 6 נקודות תעבורה לרעתו.

נהיגה ללא טסט מעל חצי שנה

נהג אשר נתפס נוהג ברכב שאין לו רישיון רכב בר תוקף מעל חצי שנה, יקבל זימון לביהמ”ש לתעבורה ויהיה צפוי לעונשים חמורים.

לביהמ”ש לתעבורה קיימים שיקולים אשר ינחו אותו בקביעת העונש למשל: הזמן שחלף מאז פקיעת תוקף רישיון הרכב,

עבירות תנועה קודמות של הנהג וחומרתן,

גיל הנהג וכן, שנת הייצור של הרכב שפג תוקף הרישיון שלו. העונשים כאמור יכולים להיות חמורים הכוללים:

שלילת רישיון הנהיגה, פסילת רישיון הנהיגה על תנאי, צבירת נקודות וקנס ע”ס 1,000 ש”ח.

מקרה שבו נהג נסע ללא רשיון רכב ( ללא טסט ) למעלה משנה זכה לעונש של 1000 ש”ח קנס ללא פסילה וללא נקודות לחצו על התמונות. 

לחצו על התמונה נהיגה ללא טסט והעונש

 
 
 
 
 
 
 
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.