נסיעה ללא טסט | עונש על נהיגה ללא טסט

עודכן לאחרונה ב יולי 31, 2022 ע"י חיים אליה

בעמוד זה אציג את הענישה עבור נהיגה ללא טסט בתוקף, כמו כן, אענה על השאלות: כמה זמן מותר לנסוע בלי טסט 2021, ואפרט מה עושים עם זימון לבית משפט לתעבורה בגין עבירה של נהיגה לא טסט בתוקף.

נהיגה / נסיעה ללא טסט – רקע כללי:

משנת 2017, הענישה בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף דהיינו נסיעה ללא טסט- הוחמרה. כאשר היום מדובר על עבירה חמורה, ענישה בצידה מתחילה החל מקנס ועד לזימון בביהמ”ש לתעבורה. יש לציין, כי ככל ש-משך הזמן עובר כאשר הנהג נוהג ללא רישיון רכב בתוקף, כך העבירה הינה חמורה יותר. 

קיימת חשיבות גם לעברו של הנאשם אשר נתפס נוהג ללא רישיון רכב בתוקף. יש לציין, כי קיים הבדל בין הענישה לגבי נהג אשר נתפס נוהג ללא רישיון רכב בתוקף לפני התיקון, ולענישה שהיא לאחר התיקון.

לדוגמא העונש שהיה צפוי לגבי נהג שנהג ללא רישיון רכב בתוקף עד 6 חודשים, (נסיעה ללא טסט) לפני התיקון של שנת 2017, היה ברירת קנס, דו”ח של 750 ₪ וניקוד, היום עונש חמור יותר, הכולל גם כתב אישום כפי שיפורט להלן. 

 1. עונש על נהיגה ללא טסט ?

  לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה, לא ינהג אדם ברכב ולא ירשה לנהג אחר לנהוג בו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם
  להוראות פקודה זו, ויש עליו רישיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו ע"י אדם אחר, אם הוכיח לבית המשפט שנקט בכל האמצעים הסבירים על מנת שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב. 

  יש לדעת, כי ביהמ"ש לתעבורה, אינו מוגבל בענישה ואף עלול לתת עונשים אם מפסילת רישיון הנהיגה על תנאי ועד לפסילת רישיון הנהיגה בפועל, לרבות קנסות וענישות נוספות אחרות.

  נהגים חייבים לדעת, כי חל איסור לנהוג ברכב ללא טסט וקיימת אפשרות לגשת למשרד הרישוי ולהוציא רישיון רכב על מנת לנסוע ולעבור טסט. במידה ונהגתם ללא רישיון רכב תקף, הנכם מסתכנים ומסכנים את הנהגים ואת הולכי הרגל.

  הענישה בגין נהיגה ללא טסט לרכב אינה אחידה, כי אם תלויה אף במשך הזמן שחלף מאז מועד פקיעת התוקף של רישיון הרכב.

  לדוגמה:
  נהיגה ללא טסט (נסיעה ללא טסט) עד 6 חודשים, מיום פקיעת רישיון הרכב מחייב ענישה של – קנס כספי ודו"ח תעבורה עם ניקוד.
  אולם, נהיגה ללא טסט שנה ממועד פקיעת הטסט – זימון לביהמ"ש לתעבורה.

  הענישה תושפע מכמה גורמים למשל, העבר התעבורתי של הנהג, שנות ותק בנהיגה ומצבו של הרכב. אולם, נהיגה ללא טסט מעל לשנה – זוהי עבירת תנועה חמורה אשר תוביל אף לשלילת רישיון הנהיגה במשך שנה לפחות, קבלת 6 נקודות לחובת הנהג וקנס גבוה.

 2. נהיגה ללא טסט נהג חדש ?

  סעיף 2 לפקודת התעבורה מורה, כי קיימות 2 חובות שעל הנהגים לעמוד בהן. הראשונה, על הרכב להיות רשום לפי הוראות החוק והחובה השנייה היא, חובה על הנהג להיות בעל רישיון רכב תקף (טסט).

  יש לציין, כי ככל שהנהג יהיה צעיר יותר ועל אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בנהג חדש, כך העונש על נהג חדש יהיה כבד יותר. הרציונל הוא שנהג חדש, צריך להיות בקיא בכל חוקי התנועה ולהיות קשוב להם.

  שימו לב, כי הענישה של נהיגה ללא טסט לנהג חדש, עשויה להיות כבדה, כאשר ענישה זו עשויה לכלול גם פסילת רישיון הנהיגה אם בפועל ואם על תנאי. זו הסיבה שיש לפנות מיד עו"ד לדיני תעבורה.

 3. נהיגה ללא טסט עד חצי שנה ?

  כאשר מדובר על עבירה כמו נהיגה ברכב ללא טסט {רישיון רכב}, המחוקק יתייחס לפרק הזמן שחלף מאז תאריך החידוש האחרון, על מנת לקבוע את חומרת העבירה. ככל שיחלוף הזמן מאז פקיעת רישיון הרכב,
  כך העבירה תיחשב לחמורה יותר. וכאן בדיוק נכנס תפקידו של עורך דין תעבורה. 
   
  פקיעת תוקף רישיון הרכב אשר חל לפני פחות מ-4 חודשים. במקרה כזה, הנהג יישא קנס כספי ע"ס של 250 ₪ ועוד 6 נקודות תעבורה לפי שיטת הניקוד החדשה. אם מדובר על נהיגה ללא רישיון רכב מעל ל-4 חודשים ועד לשנה, הנהג יישא בקנס כספי ע"ס של  1,000 ש"ח ועוד 6 נקודות תעבורה.

 4. נהיגה ללא טסט מעל חצי שנה ?

  יש לשים לב, כי במידה והנהג זומן לביהמ"ש לתעבורה, העונשים בגין נהיגה ללא טסט מעל חצי שנה, עשויים להיות כבדים כמו למשל:

  מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה, פסילת רישיון על תנאי וקנסות כספיים. במשפט עצמו, ביהמ"ש יבחן, את עברו התעבורתי של הנהג הנאשם בנהיגה ללא טסט מעל ל-חצי שנה ואם הנהג עשה את הדרוש, על מנת שיוכל לתקן את המצב במידה וכן יקל בעונשו.

נהיגה ברכב ללא טסט בתוקף – רישיון רכב לא בתוקף

רישיון רכב לא בתוקף – יש לדעת, כי ככל שהנהג יהיה צעיר יותר, כאשר הכוונה היא לנהג חדש, כך העונשים על נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף, יהיו חמורים יותר. יש לציין בנוסף, כי אם לנהג עבירות תנועה קודמות, כמות העבירות ומדת החמרתן, תשפיע באופן ניכר על הענישה שתתקבל. הגורם החשוב ביותר בקבלת החלטות בביהמ"ש לתעבורה, הינו כמה זמן נוהג הנהג ללא רישיון רכב בתוקף. 

לדוגמא, דינה של נהיגה בכלי רכב ברישיון רכב שפקע עד לשישה חודשים, דהיינו נהיגה ברכב לא טסט בתוקף. תהינה שונה מדינה של נהיגה של שנים ברכב ללא רישיון דהיינו ללא רישיון רכב תקף יקבל הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה. 

יודגש כי רק בשל תוקפו של רישיון הרכב, דהיינו פקיעת תוקפו. גם שנת הייצור של הרכב, מהווה גורם חשוב בענישה, היות ורכבים ישנים הם פחות בטיחותיים מאשר רכבים חדשים, מה שיהווה סכנה ממשית לא רק לנהג הנוהג ברכב ללא טסט בתוקף, כי אם לכל מי שמשתמש בדרך. 

יודגש בשנית, כי ככל שהזמן שחלף יהיה ארוך יותר, כך העבירה בגין נהיגה ללא טסט, תהיה חמורה יותר וכן הענישה תהיה בהתאם.

חשוב לציין, כי בסמכותו של ביהמ"ש לתעבורה, להטיל מגוון עונשים הכוללים מאס בפועל, מאסר על תנאי, שלילת רישיון נהיגה, קנסות כספיים ונקודות תעבורה.

נהיגה ללא טסט כל המידע
נהיגה ללא טסט כל המידע 2022

לסיכום ודוגמאות מבית משפט לעונשים:

נהיגה ללא טסט עד חצי שנה וכי האיסור על נהיגה ברכב שרישיון הרכב אינו בתוקף. עונש על נהיגה ללא רישיון רכב (טסט) בתוקף, יהיה תלוי בזמן שחלף מאז פקיעת תוקפו של רישיון הרכב. לדוגמה, עד חצי שנה המדינה תסתפק בעונש מסוג קנס כספי, אבל אם מדובר מעל חצי שנה, הנהג יוזמן לביהמ”ש לתעבורה.

אם מדובר על פקיעת רישיון הרכב לפני 4 חודשים, הנהג ישלם קנס כספי ע”ס של 250 ש”ח ועוד 6 נקודות תעבורה לחובתו.

נהיגה ללא טסט מעל חצי שנה נהג אשר נתפס נוהג ברכב שאין לו רישיון רכב בר תוקף מעל שנה, יקבל זימון לביהמ”ש לתעבורה (מתחת לשנה. קרי, מעל 4 חודשים ועד שנה זה קנס של 1,000 שח ו – 8 נקודות) ויהיה צפוי לעונשים חמורים. לביהמ”ש לתעבורה קיימים שיקולים אשר ינחו אותו בקביעת העונש למשל: הזמן שחלף מאז פקיעת תוקף רישיון הרכב, עבירות תנועה קודמות של הנהג וחומרתן, גיל הנהג וכן, שנת הייצור של הרכב שפג תוקף הרישיון שלו. העונשים כאמור יכולים להיות חמורים הכוללים:

שלילת רישיון הנהיגה, פסילת רישיון הנהיגה על תנאי, צבירת נקודות וקנס ע”ס 1,000 ש”ח.

מקרה שבו נהג נסע ללא רשיון רכב ( ללא טסט ) למעלה משנה זכה לעונש של 1000 ש”ח קנס ללא פסילה וללא נקודות לחצו על התמונות. 

נהיגה ללא טסט
נהיגה ללא טסט/נסיעה ללא טסט חוקים וענישה עו"ד תעבורה שנת 2022

לחצו על התמונה

נהיגה ללא טסט הכול לשנת 2022 נסיעה ללא טסט עורך דין חיים אליה
נהיגה ללא טסט הכול לשנת 2022 עורך דין חיים אליה

לכל שאלה או התייעצות אתם מוזמנים לפנות אלינו, ייעוץ ראשוני ללא עלות. טלפון במשרד 077-530-9587 (רב קווי) או ישירות לנייד עו"ד חיים אליה 0524-42-42-21 צרו קשר נשמח לסייע.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


  צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע