• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים

נהיגה ללא רישיון נהיגה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

נהיגה ללא רישיון נהיגה

פורסם ב-

הקדמה כללית ותקציר למאמר: עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה כלומר בלתי מורשה או נהיגה עם רישיון

אך אינו מתאים לסוג הרכב, נהיגה ללא רישיון בתוקף, נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף,

נמנית כל אחד לחוד ויחד על אחת מהעבירות היותר החמורות בהתאם ל-פקודת התעבורה,

בגין עבירה זו, ביהמ”ש קובעים עונשים חמורים במאמר זה אסביר מה ניתן לעשות ואיך אפשר להתגונן מפני עבירת נהיגה ללא רישיון,

מהם העונשים שבד”כ בתי משפט נוטים להשית על נהג הנוהג ללא רישיון נהיגה, מה הדין במקרה בו נהיגה ללא רישיון

על קורקינט חשמלי ו/או על אופנוע חשמלי האם מותר לנהוג ללא רישיון פיסית ושאינו מצוי ברכב, ועוד שאלות במאמר זה.

ראשית בתי המשפט נוטים להשית עונשי מאסר בפועל על עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה

ופסילת רישיון נהיגה לתקופות ארוכות.הכול בהתאם לפקודת התעבורה –

סעיף 10 {א’}, המורה על “איסור נהיגה ללא רישיון נהיגה”.

“לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה
תקף לרכב מאותו סוג, אשר ניתן לפי פקודה זו ולא נהג אדם,
אלא בהתאם לתנאי הרישיון, זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה במידה שפוטר.”

נהיגה ללא רישיון נהיגה כל הדרכים להיפתר מהעונש

נהיגה ללא רישיון הסבר קצר:

המחוקק קבע, כי חובה לנהוג ברכב כאשר לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב רשאי לפי סעי’ קטן א לנהוג. וחובה עליו,

לנהוג לפי התנאים שנקבעו ברישיון הנהיגה. כמו כן, מי שהוא בעל הרכב ,שהשליטה על הרכב בידו,

לא ייתן לאדם אחר לנהוג ברכב, כאשר לאותו אדם, אין רישיון נהיגה 2 העבירות הללו

מקפלות בתוכה עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ועבירות אלה הן הזמנה לדין.

יודגש כי יש מצב בו אדם אחר. קרי, מי שהשליטה על הרכב או בעל רכב ומי שהשליטה בו, נמצא אצל פלוני

והאחרון נותן לאלמוני לנהוג בידיעה שאין לאלמוני רישיון נהיגה.

זוהי עבירה של התרה לאחר יכול להיות מאושם בבית המשפט בעבירה של נהיגה ( התרה).

שכן הנוהג נהג ללא רישיון. תוך שאינו רשאי לפי סעיף זה  – בידיעה.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עליך מה עושים ?

נתפסת בנהיגה ללא רישיון נהיגה עליך ? עד לפני שנת 2018, אדם ששכח את רישיון הנהיגה

או איבד אותו, יצטרך להציגו בביקורת של משטרת התנועה, דינו קנס ע”ס של 100 ₪.

וכן, אף יידרש להציג את רישיונותיו בתחנת המשטרה הקרובה לביתו.

כיום, אין זה מחייב לשאת את רישיון הנהיגה ורישיון הרכב, שכן על השוטרים הבודקים במסוף מוודאים

כי הרישיון הוא אכן בתוקף באמצעות ת.ז של הנהג.

ובלבד כי לנהג אין איזו שהיא שלילה או נהג בלתי מורשה לנהיגה הווה אומר ללא רישיון נהיגה כלל .

נהיגה ללא רישיון רכב הסבר קצר ?

סעיף 2 לפקודת התעבורה, קובע כי יש לעמוד בשתי חובות, כאשר אדם מתכוון לנהוג ברכב,

האחת – הרכב חייב להיות רשום על פי חוק והשנייה, יש להחזיק ב-רישיון רכב בתוקף.

הוראת החוק אף מרחיבה וקובעת כי חובה זו קיימת על בעל הרכב.

כלומר, על הרכב שבו נהג הנהג עד כה חובה עליו לבדוק זאת בטרם עולה על הרכב,

שכן זוהי עבירה של נהג בלתי מורשה, אם יתברר כי הנהג אינו מורשה לגבי אותו סוג רכב.

יתירה מכך, אף עבירה זו היא נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל.

נהיגה ללא רישיון רכב ברכב ?

הואשמת ב- נהיגה ללא רישיון רכב ברכב ? כאמור לעיל, עד לפני שנת 2018, חובה היה על כל נהג להחזיק רישיון נהיגה

ורישיון רכב ברכבו, אך היום באמצעות ת.ז של הנהג, ניתן יהיה לבדוק במסוף המשטרתי,

כי לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף ורישיון רכב בתוקף וכן נספחים כגון ביטוח של הרכב.

נהיגה ללא רישיון רכב ברכב מה הדין עו

עונש על נהיגה ללא רישיון רכב מה הדין ?

עונש על נהיגה ללא רישיון רכב מה הדין ? במידה ורישיון הרכב אינו בתוקף עד לתקופה של 6 חודשים,

תירשם לנהג ברירת קנס ע”ס של 250 ₪, במידה ומדובר על פקיעת רישיון הרכב, מעל לתקופה של 6 חודשים, הוא יקבל זימון לדין בביהמ”ש לתעבורה

מה העונש על נהיגה ללא רישיון ?

רבים שואלים מה העונש על נהיגה ללא רישיון ? אומר כך,  אחת מעבירות התעבורה הקשות ביותר, הינה נהיגה ללא רישיון נהיגה.

בתי המשפט לתעבורה, על פי סעיף 35 ו- 62{1} לפקודת התעבורה יגזרו על הנהג הנאשם פסילה לתקופה 24 חודשים או לצמיתות וכן, עונש מאסר עד שנתיים, 

כמו גם אי חידוש רישיון נהיגה.

במקרים אלו יש אפשרות להימנע מפסילה ארוכה ואף ללא פסילה כלל רק בהתייעצות עם עו”ד תעבורה.

מה לגבי רישיון רכב –  אם מדובר על אדם שנהג ברכב של אדם שיש לו רישיון, צפוי לעונשים החמורים ביותר. בתי המשפט נוטים להחמיר עם גזר הדין

בדבר נהיגה ללא רישיון נהיגה ואף נוטים ל- עונש מאסר בפועל, גם אם מדובר על מאסר על תנאי. ש לציין ,כי מדובר גם על רישום פלילי.

רכב חשמלי ללא רישיון נהיגה – נהיגה בלי רישיון

נהיגה בלי רישיון – רכבים חשמליים מונעים באמצעות מצברים ואינם חייבים בלוחיות רישוי וברישיון נהיגה,

אך יש לזכור, שגם כאשר נוהגים עם רכב ממונע הפועל על חשמל וללא רישיון,

יש לשמור על כללי הנהיגה המקובלים, בכדי למנוע אסונות. יש לזכור תמיד,

כללי הנהיגה נשארים בעינם וכן, חל איסור לנהוג ברכב חשמלי על המדרכה .

כמו כן ורק להדגיש כי גם אין לעבור על עבירת נהיגה בשכרות גם באופניים חשמליים

ולודאי בכל כלי רכב שכן בתי המשפט נלחמים בעבירות של נהיגה תחת השפעת סמים מלחמת חורמה.

להוסיף לכך כי  אותו נהג אשר נהג ללא רישיון נוהג ללא ביטוח וללא טסט בתוקף גם אם יש לו כיון שאין לו רישיון בתוקף.

נהיגה ללא רישיון מתאים מה הדין ומה עושים

אופנוע חשמלי ללא רישיון נהיגה

עברה של נהיגה על אופנוע ללא רישיון נהיגה, נחשבת לעבירה חמורה,

כאשר היא טומנת סיכונים רבים, אם לביטחון הנהג והן לביטחונם של אנשים הנמצאים בדרך.

עבירה זו עשויה לגרום להטלת מאסר בפועל ושלילת רישיון לשנתיים.

נהיגה על אופנוע חשמלי כאשר היא יכולה לגרום לתאונת דרכים.

אם אדם נוהג ללא רישיון, הוא אינו בקיא בחוקי התנועה ובדרך הנכונה להפעיל את כלי הרכב ולכן, קיימת סכנה לשלום הציבור.

חידוש רישיון נהיגה ללא קורס רענון

נהג אשר נושא רישיון נהיגה לרכב במשך 5 שנים, יוזמן לקורס רענון נהיגה.

הימנעות מהשתתפות בקורס, תוך 6 חודשים, תגרום להתליית רישיון הנהיגה והכוונה היא שבמועד תפוגת

התוקף של רישיון הנהיגה, הוא לא יחודש, אלא רק לאחר השלמת הקורס.

נהיגה ללא רישיון – קטין

קטין אשר נתפס נוהג ללא רישיון הנהיגה בתוקף או ללא רישיון נהיגה כלל,

יובא למשפט בביהמ”ש לנוער. מדובר על עבירה חמורה בעלת אופי פלילי, ואף יוגש כתב אישום נגד קטין והרשעתו בפלילים.

ועל כן כתם זה, יגרום למכשול עבור הקטין בעתיד, כאשר יהיה מעוניין להשתלב בשוק העבודה

ובעת גיוסו לצה”ל. כאשר קיימת אשמה זו כנגד קטין שנוהג ללא רישיון, יש למצוא מיד עו”ד פלילי, כאשר עוה”ד

יוכל לגרום לביטול כתב האישום ולמנוע את הרשעתו של הקטין.

קניית רכב ללא רישיון נהיגה

במידה ואדם אשר רוכש רכב , אין לו רישיון נהיגה, אין מניעה כי הרכב יהיה רשום על שמו,

אך  אינו רשאי לנהוג בו, היות ונהיגה ללא רישיון הינה אחת העבירות החמורות על פי פקודת התעבורה.

העונש, הינו פסילת רישיון לשנתיים{ הנהג שנהג ללא רישיון לא יוכל להוציא רישיון נהיגה במשך שנתיים} ומאסר בפועל עד לשנתיים ימים.

תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף/ נהיגה ללא רישיון בתוקף

נהיגה ללא רישיון בתוקף – במידה ואדם ביצע תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף העונש בביהמ”ש לתעבורה

יהיה חמור, היות ואותו נהג הסתכן וסיכן אחרים. ההחלטה לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף,

הא הרת אסון. גם מצד חברות הביטוח, החברה לא תישא באחריות לפיצוי הנהג על הנזקים אשר

נגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים. ביהמ”ש ייקח בחשבון, את התקופה אשר בה

נהג הנהג כאשר תוקף רישיונו פג ועוד גורמים שיכולים להקל או להחמיר בעונש.

משרד עורכי דין חיים אליה לכל שאלה או הבהרה מוזמנים ליצור קשר ריקי משרד 077-530-9587 מקרים דחופים לעורך דין חיים אליה 0524-42-42-21.

מתי שוללים רישיון נהיגה

פורסם ב- 25/08/2019 למשרד התחבורה ולמערכת האכיפה, ישנם כלים בכדי שניתן יהיה להתמודד עם נהגים אשר עברו עבירות תנועה חמורות. הכלי שבו משתמשת מערכת האכיפה

קרא עוד »

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי עזר לי מאודלכל אורך התהליך הציג את הדברים בשקיפות מלאהיחס אדיב ושירות מעולה
Daniel
Daniel
14:05 11 Mar 20
אליענה אליאן פרנסיס
אליענה אליאן פרנסיס
22:45 10 Mar 20
עו״ד תותח!! בעל יכולות חיוביות נתינה מעל או מעבר , ממליץ בחום !!
ארגה אנדשאו
ארגה אנדשאו
08:05 10 Mar 20
עורך דין מעולה! לא יכולתי לבקש יותר טוב. נותן מיליון אחוז מעצמו ודואג מעבר. מחויב לעבודתו בצורה יוצאת דופן.תודה רבה חיים!
miri oshri
miri oshri
19:02 17 Feb 20
עורך דין מקצועי, סבלני , בעל הבנה והתנהלות נכונה מול הלקוחות ויילך עם התיק עד הסוף.ממליצה בחום!❤️
אלינה שצברק
אלינה שצברק
12:00 10 Feb 20

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by