נהיגה ללא רישיון

נהיגה ללא רישיון

הקדמה כללית ותקציר למאמר: עבירת נהיגה ללא רישיון. מקפלת בתוכה מספר מצבים. האחד בלתי מורשה נהיגה כלל. כלומר, לא הוציא רישיון נהיגה מעולם.

השני, נהיגה עם רישיון אך אינו מתאים לסוג הרכב. השלישי, נהיגה ללא רישיון בתוקף (דומה מעט לנהיגה בלי מלווה), כלומר נהיגה עם רישיון נהיגה שלא חודש בשל

חובות הוצל”פ או מחדל של הנהג לחדש את רישיון הנהיגה. וכן,  נהיגה בלי מלווה – כמוה כנהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.

כלומר המאשימה/ המדינה/ משטרה מגישה כתבי אישום על נהיגה ללא רישיון נהיגה גם אם יש רישיון על סוג רכב אחר אך אינו רישיון נהיגה תקף לרכב.

שכן, הנהיגה בוצעה ללא רישיון נהיגה תקף לרכב, מאותו סוג. (ולכן, גם אין ביטוח חובה מה שמסכן את “הכיס” של שאר נהגים וציבור משתמשי הרכב.

כך למשל במידה ויש תאונה הרכב לא מבוטח, וכיסוי ביטוחי נופל על כולם לשלם בשל אותו נהג).

נמנית כל אחד ביחד ולחוד על אחת מהעבירות היותר החמורות בהתאם ל-פקודת התעבורה.

בגין עבירה זו, ביהמ”ש קובעים עונשים חמורים במאמר זה אסביר מה ניתן לעשות ואיך אפשר להתגונן מפני עבירת נהיגה ללא רישיון,

מהם העונשים שבד”כ בתי משפט נוטים להשית על נהג הנוהג ללא רישיון נהיגה, מה הדין במקרה בו נהיגה ללא רישיון

על קורקינט חשמלי ו/או על אופנוע חשמלי האם מותר לנהוג ללא רישיון פיזית ושאינו מצוי ברכב, ועוד שאלות במאמר זה.

ראשית בתי המשפט נוטים להשית עונשי מאסר בפועל עם יתר רכיבי ענישה נוספים כגון פסילה בפועל מאסר על תנאי קנס ופסילה על תנאי על עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה

ופסילת רישיון נהיגה לתקופות ארוכות.הכול בהתאם לפקודת התעבורה –

סעיף 10 {א’}, המורה על “איסור נהיגה ללא רישיון נהיגה”.

“לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה

תקף לרכב מאותו סוג, אשר ניתן לפי פקודה זו ולא נהג אדם,

אלא בהתאם לתנאי הרישיון, זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה במידה שפוטר.”

נהיגה ללא רישיון נהיגה כל הדרכים להיפתר מהעונש

נהיגה ללא רישיון הסבר קצר:

המחוקק קבע, כי חובה לנהוג ברכב כאשר לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב רשאי לפי סעי’ קטן א לנהוג. וחובה עליו,

לנהוג לפי התנאים שנקבעו ברישיון הנהיגה.

במקרה זה מדובר על מי שכלל לא הוציא/ קיבל רישיון נהיגה מעולם או מי שהוציא/ קיבל רישיון נהיגה על רכב ונתפס נוהג על אופנוע או כל כלי אחר שאינו מופיע בהתאם לרישיון נהיגה.

שכן אינו עונה נכונה על הפקודה “…ינהג אדם אלא בהתאם… לרכב מאותו סוג שניתן רישיון נהיגה ובמידה שפוטר..”

כמו כן, מי שהוא בעל הרכב ,שהשליטה על הרכב בידו,

לא ייתן לאדם אחר לנהוג ברכב, כאשר לאותו אדם, אין רישיון נהיגה 2 העבירות הללו

מקפלות בתוכה עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ועבירות אלה הן הזמנה לדין.

יודגש כי יש מצב בו אדם אחר השתמש ברכב.

קרי, מי שהשליטה על הרכב או בעל רכב ומי שהשליטה בו, נמצא אצל פלוני

והאחרון נותן לאלמוני לנהוג בידיעה שאין לאלמוני רישיון נהיגה.

זוהי עבירה של התרה לאחר יכול להיות מאושם בבית המשפט בעבירה של נהיגה (התרה).

שכן הנוהג נהג ללא רישיון. תוך שאינו רשאי לפי סעיף זה  – בידיעה. ענישה בגין עבירה זו – עד 3 שנות פסילה ויתר רכיבי ענישה נילווים קנס תנאי וכו’.

נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף

במקרה זה מדובר על נהג בעל רישיון נהיגה תקף אשר חלף מועדו, כלומר, הנהג לא חידש את רישיון הנהיגה.

כידוע לאחר 10 שנים משרד הרישוי מבקש לחדש את רישיון הנהיגה. אולם, הנהג לא חידש את הרישיון

ולכן מוגש לבית המשפט כתב אישום / דוח / הזמנה לדין  מכוח סעיף 10 א’ נהיגה ללא רישיון,

שכן הנ”ל  בניגוד לפקודה הקובעת כי ינהג אדם…. אלא בהתאם לרישיון הנהיגה,  ולא ינהג אדם אלא בעל רישיון נהיגה תקף.”

כמו גם מצב 3 בו מדובר על חובות הוצאה לפועל ולכן גם אם רוצה הנהג לחדש את רישיון הנהיגה לא יכול, שכן נמצא בחובות מטעם המרכז לגביית קנסות ו/או הוצאה לפועל. ולכן, גם לא יכול לחדש.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עליך מה עושים ?

נתפסת בנהיגה ללא רישיון נהיגה עליך ? עד לפני שנת 2018, אדם ששכח את רישיון הנהיגה

או איבד אותו, יצטרך להציגו בביקורת של משטרת התנועה, דינו קנס ע”ס של 100 ₪.

וכן, אף יידרש להציג את רישיונותיו בתחנת המשטרה הקרובה לביתו.

כיום, אין זה מחייב לשאת את רישיון הנהיגה ורישיון הרכב, שכן על השוטרים הבודקים במסוף מוודאים

כי הרישיון הוא אכן בתוקף באמצעות ת.ז של הנהג.

ובלבד כי לנהג אין שלילה או נהג בלתי מורשה לנהיגה הווה אומר ללא רישיון נהיגה כלל .

נהיגה ללא רישיון רכב הסבר קצר 

סעיף 2 לפקודת התעבורה, קובע כי יש לעמוד בשתי חובות, כאשר אדם מתכוון לנהוג ברכב,

האחת – הרכב חייב להיות רשום על פי חוק והשנייה, יש להחזיק ב-רישיון רכב בתוקף.

הוראת החוק אף מרחיבה וקובעת כי חובה זו קיימת על בעל הרכב.

כלומר, על הרכב שבו נהג הנהג עד כה חובה עליו לבדוק זאת בטרם עולה על הרכב,

שכן זוהי עבירה של נהג בלתי מורשה, אם יתברר כי הנהג אינו מורשה לגבי אותו סוג רכב.

יתירה מכך, אף עבירה זו היא נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל.

נהיגה ללא רישיון רכב ברכב ?

הואשמת ב- נהיגה ללא רישיון רכב ברכב ? כאמור לעיל, עד לפני שנת 2018, חובה היה על כל נהג להחזיק רישיון נהיגה

ורישיון רכב ברכבו, אך היום באמצעות ת.ז. של הנהג, ניתן יהיה לבדוק במסוף המשטרתי,

כי לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף ורישיון רכב בתוקף וכן נספחים כגון ביטוח של הרכב.

נהיגה ללא רישיון רכב ברכב מה הדין עו

עונש על נהיגה ללא רישיון רכב מה הדין ?

עונש על נהיגה ללא רישיון רכב במידה ורישיון הרכב אינו בתוקף עד לתקופה של 6 חודשים,

תירשם לנהג ברירת קנס ע”ס של 250 ₪, במידה ומדובר על פקיעת רישיון הרכב, מעל לתקופה של 6 חודשים, הוא יקבל זימון לדין בביהמ”ש לתעבורה

מה העונש על נהיגה ללא רישיון ?

רבים שואלים מה העונש על נהיגה ללא רישיון ? אומר כך,  אחת מעבירות התעבורה הקשות ביותר, הינה נהיגה ללא רישיון נהיגה.

בתי המשפט לתעבורה, על פי סעיף 35 ו- 62{1} לפקודת התעבורה יגזרו על הנהג הנאשם פסילה לתקופה 24 חודשים או לצמיתות וכן, עונש מאסר עד שנתיים,

כמו גם אי חידוש רישיון נהיגה.

במקרים אלו יש אפשרות להימנע מפסילה ארוכה ואף ללא פסילה כלל רק בהתייעצות עם עו”ד תעבורה.

מה לגבי רישיון רכב –  אם מדובר על אדם שנהג ברכב של אדם שיש לו רישיון, צפוי לעונשים החמורים ביותר. בתי המשפט נוטים להחמיר עם גזר הדין

בדבר נהיגה ללא רישיון נהיגה ואף נוטים ל- עונש מאסר בפועל, גם אם מדובר על מאסר על תנאי. ש לציין ,כי מדובר גם על רישום פלילי.

רכב חשמלי ללא רישיון נהיגה – נהיגה בלי רישיון

נהיגה בלי רישיון – רכבים חשמליים מונעים באמצעות מצברים ואינם חייבים בלוחיות רישוי וברישיון נהיגה,

אך יש לזכור, שגם כאשר נוהגים עם רכב ממונע הפועל על חשמל וללא רישיון,

יש לשמור על כללי הנהיגה המקובלים, בכדי למנוע אסונות. יש לזכור תמיד,

כללי הנהיגה נשארים בעינם וכן, חל איסור לנהוג ברכב חשמלי על המדרכה .

כמו כן ורק להדגיש כי גם אין לעבור על עבירת נהיגה בשכרות גם באופניים חשמליים

ולוודאי בכל כלי רכב שכן בתי המשפט נלחמים בעבירות של נהיגה תחת השפעת סמים מלחמת חורמה.

להוסיף לכך כי  אותו נהג אשר נהג ללא רישיון נוהג ללא ביטוח וללא טסט בתוקף גם אם יש לו כיון שאין לו רישיון בתוקף.

נהיגה ללא רישיון מתאים מה הדין ומה עושים

אופנוע חשמלי ללא רישיון נהיגה

עברה של נהיגה על אופנוע ללא רישיון נהיגה, נחשבת לעבירה חמורה,

כאשר היא טומנת סיכונים רבים, אם לביטחון הנהג והן לביטחונם של אנשים הנמצאים בדרך.

עבירה זו עשויה לגרום להטלת מאסר בפועל ושלילת רישיון לשנתיים.

נהיגה על אופנוע חשמלי כאשר היא יכולה לגרום לתאונת דרכים.

אם אדם נוהג ללא רישיון, הוא אינו בקיא בחוקי התנועה ובדרך הנכונה להפעיל את כלי הרכב ולכן, קיימת סכנה לשלום הציבור.

חידוש רישיון נהיגה ללא קורס רענון

נהג אשר נושא רישיון נהיגה לרכב במשך 5 שנים, יוזמן לקורס רענון נהיגה.

הימנעות מהשתתפות בקורס, תוך 6 חודשים, תגרום להתליית רישיון הנהיגה והכוונה היא שבמועד תפוגת

התוקף של רישיון הנהיגה, הוא לא יחודש, אלא רק לאחר השלמת הקורס.

נהיגה ללא רישיון – קטין או נהיגה בלי מלווה 

נהיגה בלי מלווה – קטין אשר נתפס נוהג ללא רישיון הנהיגה בתוקף או ללא רישיון נהיגה כלל,

יובא למשפט בביהמ”ש לנוער. מדובר על עבירה חמורה בעלת אופי פלילי, ואף יוגש כתב אישום נגד קטין והרשעתו בפלילים.

ועל כן כתם זה, יגרום למכשול עבור הקטין בעתיד, כאשר יהיה מעוניין להשתלב בשוק העבודה

ובעת גיוסו לצה”ל. כאשר קיימת אשמה זו כנגד קטין שנוהג ללא רישיון, יש למצוא מיד עו”ד פלילי, כאשר עוה”ד

יוכל לגרום לביטול כתב האישום ולמנוע את הרשעתו של הקטין.

קניית רכב ללא רישיון נהיגה

במידה ואדם אשר רוכש רכב , אין לו רישיון נהיגה, אין מניעה כי הרכב יהיה רשום על שמו,

אך  אינו רשאי לנהוג בו, היות ונהיגה ללא רישיון הינה אחת העבירות החמורות על פי פקודת התעבורה.

העונש, הינו פסילת רישיון לשנתיים{ הנהג שנהג ללא רישיון לא יוכל להוציא רישיון נהיגה במשך שנתיים} ומאסר בפועל עד לשנתיים ימים.

תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף/ נהיגה ללא רישיון בתוקף

נהיגה ללא רישיון בתוקף – במידה ואדם ביצע תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף העונש בביהמ”ש לתעבורה

יהיה חמור, היות ואותו נהג הסתכן וסיכן אחרים. ההחלטה לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף,

הא הרת אסון. גם מצד חברות הביטוח, החברה לא תישא באחריות לפיצוי הנהג על הנזקים אשר

נגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים. ביהמ”ש ייקח בחשבון, את התקופה אשר בה

נהג הנהג כאשר תוקף רישיונו פג ועוד גורמים שיכולים להקל או להחמיר בעונש.

נהיגה בלי רישיון 

האם יש הבדל בין נהיגה בלי רישיון לבין נהיגה ללא רישיון לסוג הרכב ?

יודגש כי עבירת נהיגה בלי רישיון, מתחלקת לשתיים נהיגה בלי רישיון כלל או נהיגה בלי רישיון לסוג הרכב. כלומר, הנהג נהג ויש לו רישיון, אך לא לסוג הרכב בו נתפס, או נהיגה בלי רישיון כלל.

שכן שתי משמעויות שונות מבחינת הענישה והפסילה לצידה.

משרד עורכי דין חיים אליה לכל שאלה או הבהרה מוזמנים ליצור קשר ריקי משרד 077-530-9587 מקרים דחופים לעורך דין חיים אליה 0524-42-42-21.

 

מתי שוללים רישיון נהיגה

למשרד התחבורה ולמערכת האכיפה, ישנם כלים בכדי שניתן יהיה להתמודד עם נהגים אשר עברו עבירות תנועה חמורות. הכלי שבו משתמשת מערכת האכיפה הוא שלילת רישיון

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.