נהיגה ללא רישיון נהיגה

עודכן לאחרונה ב דצמבר 1, 2023 ע"י חיים אליה

הקדמה כללית ותקציר למאמר: עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה. מקפלת בתוכה מספר מצבים. האחד בלתי מורשה נהיגה כלל. כלומר, לא הוציא רישיון נהיגה מעולם (נהיגה ללא רישיון כלל) בניגוד ל- סעיף 10 א לפקודת התעבורה. השני, נהיגה עם רישיון נהיגה אך אינו מתאים לסוג הרכב (נהיגה ללא רישיון מתאים לסוג הרכב).

השלישי, נהיגה ללא רישיון בתוקף (דומה מעט לנהיגה בלי מלווה), כלומר נהיגה עם רישיון נהיגה שלא חודש בשל חובות הוצל"פ או מחדל של הנהג לחדש את רישיון הנהיגה. וכן, נהיגה בלי מלווה – כמוה כנהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף. כלומר, המאשימה/ המדינה/ משטרה מגישה כתבי אישום / מחלקת דו"ח על נהיגה ללא רישיון נהיגה גם אם יש רישיון על סוג רכב אחר אך אינו רישיון נהיגה תקף לרכב.

שכן, הנהיגה בוצעה ללא רישיון נהיגה תקף לרכב, מאותו סוג. (ולכן, גם אין ביטוח חובה מה שמסכן את "הכיס" של שאר נהגים וציבור משתמשי הרכב. כך למשל במידה ויש תאונה הרכב לא מבוטח, וכיסוי ביטוחי נופל על כולם לשלם בשל אותו נהג). ראה בהקשר זה כמה נקודות זה שלילה

נמנית כל אחד ביחד ולחוד על אחת מהעבירות היותר החמורות בהתאם ל-פקודת התעבורה. בגין עבירה זו, ביהמ"ש קובעים עונשים חמורים במאמר זה אסביר מה ניתן לעשות ואיך אפשר להתגונן מפני עבירת נהיגה ללא רישיון,

נהיגה ללא רישיון עונש ? מהם העונשים שבד"כ בתי משפט נוטים להשית על נהג הנוהג ללא רישיון נהיגה, מה הדין במקרה בו נהיגה ללא רישיון על קורקינט חשמלי ו/או על אופנוע חשמלי האם מותר לנהוג ללא רישיון פיזית ושאינו מצוי ברכב, ועוד שאלות במאמר זה.

ראשית בתי המשפט נוטים להשית עונשי מאסר בפועל עם יתר רכיבי ענישה נוספים כגון פסילה בפועל מאסר על תנאי קנס ופסילה על תנאי על עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה ופסילת רישיון נהיגה לתקופות ארוכות. הכול בהתאם לפקודת התעבורה –

סעיף 10 {א'}, המורה על "איסור נהיגה ללא רישיון נהיגה" (נסיעה בלי רישיון).

"לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, אשר ניתן לפי פקודה זו ולא נהג אדם, אלא בהתאם לתנאי הרישיון, זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה במידה שפוטר."

נהיגה ללא רישיון הסבר קצר:

המחוקק קבע, כי חובה לנהוג ברכב כאשר לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב רשאי לפי סעי' קטן א לנהוג. וחובה עליו, לנהוג לפי התנאים שנקבעו ברישיון הנהיגה. במקרה זה מדובר על מי שכלל לא הוציא/ קיבל רישיון נהיגה מעולם או מי שהוציא/ קיבל רישיון נהיגה על רכב כמו (נהיגה ללא רישיון מתאים) ונתפס נוהג על אופנוע או כל כלי אחר שאינו מופיע בהתאם לרישיון נהיגה.

שכן אינו עונה נכונה על הפקודה "…ינהג אדם אלא בהתאם… לרכב מאותו סוג שניתן רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.."

כמו כן, מי שהוא בעל הרכב ,שהשליטה על הרכב בידו,
לא ייתן לאדם אחר לנהוג ברכב, כאשר לאותו אדם, אין רישיון נהיגה 2 העבירות הללו מקפלות בתוכה עבירה נהיגה ללא, ועבירות אלה הן הזמנה לדין.

יודגש כי יש מצב בו אדם אחר השתמש ברכב. קרי, מי שהשליטה על הרכב או בעל רכב ומי שהשליטה בו, נמצא אצל פלוני והאחרון נותן לאלמוני לנהוג בידיעה שאין לאלמוני רישיון נהיגה. זוהי עבירה של התרה לאחר יכול להיות והואשם בבית המשפט בעבירה של נהיגה (התרה). שכן הנוהג נהג ללא רישיון. תוך שאינו רשאי לפי סעיף זה  – בידיעה. ענישה בגין עבירה זו – עד 3 שנות פסילה ויתר רכיבי ענישה נלווים קנס תנאי וכו'.

נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף

נסיעה ללא רישיון בתוקף, נהיגה במקרה זה מדובר על נהג בעל רישיון נהיגה תקף אשר חלף מועדו, כלומר, הנהג לא חידש את רישיון הנהיגה. כידוע לאחר 10 שנים משרד הרישוי מבקש לחדש את רישיון הנהיגה.

אולם, הנהג לא חידש את הרישיון ולכן מוגש לבית המשפט כתב אישום / דוח / הזמנה לדין  מכוח סעיף 10 א' נהיגה ללא רישיון,

שכן הנ"ל  בניגוד לפקודה הקובעת כי ינהג אדם…. אלא בהתאם לרישיון הנהיגה, ולא ינהג אדם אלא בעל רישיון נהיגה תקף."

כמו גם, מצב 3 – ללא רישיון נהיגה עקב פסילה, בו מדובר על חובות הוצאה לפועל ולכן גם אם רוצה הנהג לחדש את רישיון הנהיגה לא יכול, שכן נמצא בחובות מטעם המרכז לגביית קנסות ו/או הוצאה לפועל. ולכן, גם לא יכול לחדש.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עליך מה עושים ?

נתפסת בנהיגה ללא רישיון נהיגה עליך ? עד לפני שנת 2018, אדם ששכח את רישיון הנהיגה או איבד אותו, יצטרך להציגו בביקורת של משטרת התנועה, דינו קנס ע"ס של 100 ₪.

וכן, אף יידרש להציג את רישיונותיו בתחנת המשטרה הקרובה לביתו. כיום, אין זה מחייב לשאת את רישיון הנהיגה ורישיון הרכב, שכן על השוטרים הבודקים במסוף מוודאים כי הרישיון הוא אכן בתוקף באמצעות ת.ז של הנהג.

ובלבד כי לנהג אין שלילה או נהג בלתי מורשה לנהיגה הווה אומר ללא רישיון נהיגה כלל. נהיגה ללא רישיון רכב הסבר קצר סעיף 2 לפקודת התעבורה, קובע כי יש לעמוד בשתי חובות, כאשר אדם מתכוון לנהוג ברכב, האחת – הרכב חייב להיות רשום על פי חוק והשנייה, יש להחזיק ב-רישיון רכב בתוקף.

הוראת החוק אף מרחיבה וקובעת כי חובה זו קיימת על בעל הרכב. כלומר, על הרכב שבו נהג הנהג עד כה חובה עליו לבדוק זאת בטרם עולה על הרכב, שכן זוהי עבירה של נהג בלתי מורשה, אם יתברר כי הנהג אינו מורשה לגבי אותו סוג רכב. יתירה מכך, אף עבירה זו היא נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל.

נהיגה ללא רישיון רכב הסבר קצר 

(שימו לב נהיגה ללא רישיון רכב דהיינו רכב ללא טסט) סעיף 2 לפקודת התעבורה, קובע כי יש לעמוד בשתי חובות, כאשר אדם מתכוון לנהוג ברכב, האחת – הרכב חייב להיות רשום על פי חוק והשנייה, יש להחזיק ב-רישיון רכב בתוקף. הוראת החוק אף מרחיבה וקובעת כי חובה זו קיימת על בעל הרכב. כלומר, על הרכב שבו נהג הנהג עד כה חובה עליו לבדוק זאת בטרם עולה על הרכב, שכן זוהי עבירה של נהג בלתי מורשה, אם יתברר כי הנהג אינו מורשה לגבי אותו סוג רכב. יתירה מכך, אף עבירה זו היא נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל.

נהיגה ללא רישיון רכב ברכב ?

הואשמת ב- נהיגה ללא רישיון רכב ברכב? כאמור לעיל, עד לפני שנת 2018, חובה היה על כל נהג להחזיק רישיון נהיגה יחד איתו. ורישיון רכב ברכבו, אך היום באמצעות ת.ז. של הנהג, ניתן יהיה לבדוק במסוף המשטרתי, כי לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף ורישיון רכב בתוקף וכן נספחים כגון ביטוח של הרכב.

עונש על נהיגה ללא רישיון רכב מה הדין ? נהיגה ללא רישיון עונש ?

עונש על נהיגה ללא רישיון רכב במידה ורישיון הרכב אינו בתוקף עד לתקופה של 6 חודשים, תירשם לנהג ברירת קנס ע”ס של 250 ₪, במידה ומדובר על פקיעת רישיון הרכב, מעל לתקופה של 6 חודשים, הוא יקבל קנס של 750 שח ו- 8 נקודות.
מעבר לכך לאחר שנתיים יקבל זימון לדין בביהמ”ש לתעבורה ו- 8 נקודות.

עונש נהיגה ללא רישיון ?

עונש על נהיגה ללא רישיון ? אומר כך, אחת מעבירות התעבורה הקשות ביותר, הינה נהיגה ללא רישיון נהיגה. על כן עונש על נהיגה ללא רישיון בתי המשפט לתעבורה, על פי סעיף 35 ו- 62{1} לפקודת התעבורה יגזרו על הנהג הנאשם פסילה לתקופה 24 חודשים או לצמיתות וכן, עונש מאסר עד שנתיים, כמו גם אי חידוש רישיון נהיגה.

במקרים אלו יש אפשרות להימנע מפסילה (פסילת רישיון נהיגה) ארוכה ואף ללא פסילה כלל רק בהתייעצות עם עו”ד תעבורה.

מה לגבי רישיון רכב – אם מדובר על אדם שנהג ברכב של אדם שיש לו רישיון, צפוי לעונשים החמורים ביותר. בתי המשפט נוטים להחמיר עם גזר הדין בדבר נהיגה ללא רישיון נהיגה ואף נוטים ל- עונש מאסר בפועל, גם אם מדובר על מאסר על תנאי. יש לציין, כי מדובר גם על רישום פלילי.

נהיגה ללא רישיון קטין

בתיק של נהיגה ללא רישיון ב- קטין, אופן הטיפול שונה, שכן בית המשפט המוסמך הוא בית משפט לנוער, ולא בית משפט לתעבורה. ולכן הרבה מהתיקים אשר המשרד בהם ייצג עם כתבי אישום שחל נהיגה ללא רישיון – קטין, נמחקו זאת כיון שהמאשימה מגישה כתב אישום לבית משפט שלום תעבורה, ולא לבית משפט לנוער.

ולכן משמעות הדבר היא כי לבית משפט לתעבורה אין כל סמכות לדון בתיקים אלו. משכך, התוצאה המשפטית היא מחיקת אישום לרבות הטלת הוצאות על המדינה לניהול נכון של תיק.

כמו גם יש עוד המון סיבות למחיקת תיק, כך למשל חוקרי / שוטרי התנועה לא מוסמכים לדון בענייניו של קטין, בהתאם לחוק (חוק הנוער) ולפקודת המשטרה, על החוקר לעבור הסמכה בחקירות נוער, ולא שוטר/חוקר רגיל ובוודאי לא שוטר תנועה, אחרת אם כך הדבר אין כגל משמעות לחקירת השוטר את הקטין ותוצאה היא חזרה או ביטול התיק כנגד הקטין.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כל המידע לשנת 2021 עו"ד תעבורה חיים אליה דוגמה מפסק דין
כתב אישום זימון לבית משפט על נהיגה ללא רישיון נהיגה – התביעה דורשת מאסר בפועל
מה העונש על נהיגה ללא רישיון ? עונש על נהיגה ללא רישיון ? כאן יש אזכור בפרוטוקול
העונש על נהיגה כזו ? – לאור כשלים מהותיים בתיק הסתיים בפסילה וקנס גם ללא מאסר על תנאי מה שבד"כ בתי משפט מורים בהחלטתם

רכב חשמלי ללא רישיון נהיגה – נהיגה בלי רישיון

נהיגה בלי רישיון/נסיעה ללא רישיון נהיגה – רכבים חשמליים מונעים באמצעות מצברים ואינם חייבים בלוחיות רישוי וברישיון נהיגה, אך יש לזכור, שגם כאשר נוהגים עם רכב ממונע הפועל על חשמל וללא רישיון, יש לשמור על כללי הנהיגה המקובלים, בכדי למנוע אסונות. יש לזכור תמיד, כללי הנהיגה נשארים בעינם וכן, חל איסור לנהוג ברכב חשמלי על המדרכה .

כמו כן, ורק להדגיש כי גם אין לעבור על עבירת נהיגה בשכרות גם באופניים חשמליים ולוודאי בכל כלי רכב שכן בתי המשפט נלחמים בעבירות של נהיגה תחת השפעת סמים מלחמת חורמה. להוסיף לכך כי אותו נהג אשר נהג ללא רישיון נוהג ללא ביטוח וללא טסט בתוקף גם אם יש לו כיון שאין לו רישיון בתוקף.

אופנוע חשמלי ללא רישיון נהיגה

אופנוע חשמלי ללא רישיון נהיגה

עברה של נהיגה על אופנוע ללא רישיון נהיגה, נחשבת לעבירה חמורה, כאשר היא טומנת סיכונים רבים, אם לביטחון הנהג והן לביטחונם של אנשים הנמצאים בדרך. עבירה זו עשויה לגרום להטלת מאסר בפועל ושלילת רישיון לשנתיים. נהיגה על אופנוע חשמלי כאשר היא יכולה לגרום לתאונת דרכים. אם אדם נוהג ללא רישיון, הוא אינו בקיא בחוקי התנועה ובדרך הנכונה להפעיל את כלי הרכב ולכן, קיימת סכנה לשלום הציבור.

חידוש רישיון נהיגה ללא קורס רענון

נהג אשר נושא רישיון נהיגה לרכב במשך 5 שנים, יוזמן לקורס רענון נהיגה. הימנעות מהשתתפות בקורס, תוך 6 חודשים, תגרום להתליית רישיון הנהיגה והכוונה היא שבמועד תפוגת התוקף של רישיון הנהיגה, הוא לא יחודש, אלא רק לאחר השלמת הקורס.

נהיגה ללא רישיון – קטין או נהיגה בלי מלווה 

נהיגה בלי מלווה – קטין אשר נתפס נוהג ללא רישיון הנהיגה בתוקף או ללא רישיון נהיגה כלל, יובא למשפט בביהמ”ש לנוער. מדובר על עבירה חמורה בעלת אופי פלילי, ואף יוגש כתב אישום נגד קטין והרשעתו בפלילים.

ועל כן כתם זה, יגרום למכשול עבור הקטין בעתיד, כאשר יהיה מעוניין להשתלב בשוק העבודה ובעת גיוסו לצה”ל. כאשר קיימת אשמה זו כנגד קטין שנוהג ללא רישיון, יש למצוא מיד עו”ד פלילי, כאשר עוה”ד יוכל לגרום לביטול כתב האישום ולמנוע את הרשעתו של הקטין.

קניית רכב ללא רישיון נהיגה

במידה ואדם אשר רוכש רכב , אין לו רישיון נהיגה, אין מניעה כי הרכב יהיה רשום על שמו, אך אינו רשאי לנהוג בו, היות ונהיגה ללא רישיון הינה אחת העבירות החמורות על פי פקודת התעבורה. העונש, הינו פסילת רישיון לשנתיים {הנהג שנהג ללא רישיון לא יוכל להוציא רישיון נהיגה במשך שנתיים} ומאסר בפועל עד לשנתיים ימים.

תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף/ נהיגה ללא רישיון בתוקף

נהיגה ללא רישיון בתוקף – במידה ואדם ביצע תאונה ללא רישיון נהיגה בתוקף העונש בביהמ”ש לתעבורה יהיה חמור, היות ואותו נהג הסתכן וסיכן אחרים. ההחלטה לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף, היא הרת אסון. גם מצד חברות הביטוח, החברה לא תישא באחריות לפיצוי הנהג על הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים. ביהמ”ש ייקח בחשבון, את התקופה אשר בה נהג הנהג כאשר תוקף רישיונו פג ועוד גורמים שיכולים להקל או להחמיר בעונש.

מה העונש על נהיגה ללא רישיון בתוקף ?

עונש זה ללא ייצוג הולם עלול להסתיים בפסילה ארוכה, של מספר שנים.
כמו כן, גם תלוי מספר הימים/ חודשים בהם רישיון הנהיגה לא היה בתוקף. כך למשל אדם אשר נהג ללא רישיון בתוקף מספר חודשים עלול לאבד את הרישיון נהיגה למשך זמן לא מבטול כאשר כל חודש שלא היה בתוקף ישלם על כך בחודש של פסילה. לפירוט נרחב ראה בתחילת העמוד.

נהיגה בלי רישיון 

האם יש הבדל בין נהיגה בלי רישיון לבין נהיגה ללא רישיון לסוג הרכב ? יודגש כי עבירת נהיגה בלי רישיון, מתחלקת לשתיים נהיגה בלי רישיון כלל או נהיגה בלי רישיון לסוג הרכב. כלומר, הנהג נהג ויש לו רישיון, אך לא לסוג הרכב בו נתפס, או נהיגה בלי רישיון כלל. שכן, שתי משמעויות שונות מבחינת הענישה והפסילה לצידה.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות משרד עורכי דין תעבורה חיים אליה להתייעצות. אל תהסס להתקשר (קרן) משרד 077-530-9587, מקרים דחופים 0524-42-42-21 עו”ד חיים אליה.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע