נהיגה בשכרות

החלטה 1 - ביטול כתב אישום של נהיגה בשכרות בכמות של 845 מק"ג לליטר אויר.


החלטה השניה - לקוח עם שכרות שלישית בית המשפט פוסל את הרישיון ל- 11 חודשים ומזכה מעבירה של נהיגה בשכרות.

זיכוי - נהיגה בשכרות מכוח סירוב

החלטה שלישית - צוות המשרד  לא אמר נואש, ועל ההחלטה מספר 2 לעיל, הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, בו מקבל את טענות המערער מזכה לחלוטין, מעבירה של נהיגה בשכרות מסוג סירוב.

 

לסיכום – לפניכם 3 החלטות

הראשונה –  החלטה על ביטול כתב אישום של נהיגה בשכרות בכמות של 845 מ”ג לליטר אויר נשוףביטול כתב אישום בתנאי שהנאשם לא יתבע את המדינה על ניהול הליך סרק כנגדו. אדגיש כי כמות זו הינה בערך בקבוק וודקה ללא תוספת משקה, ועל אף זאת המדינה מבטלת את האישום.  

החלטה השניה – שכרות שלישית אחרי עבר של תאונת דרכים ושכרות בית המשפט פוסל את הרישיון ל- 11 חודשים ! וגם בלי מאסר על תנאי כאשר בשכרות שלישית הדרישה היא מאסר בפועל.
 
החלטה שלישית – צוות המשרד  לא אמר נואש, ועל ההחלטה של בית המשפט השלום, הגיש ערעור לבית משפט המחוזי בתל אביב, בית המשפט המחוזי, מקבל את טענות המערער מזכה לחלוטין, מעבירה של נהיגה בשכרות מסוג סירוב.
 
 

 חוק נהיגה בשכרות הסבר כללי:

חוק נהיגה בשכרות – במאמר זה אסביר מי הוא שיכור ? ומהי נהיגה בשכרות ולאילו אוכלוסיות: בגירים או צעירים או נהג חדש יש פסילת רישיון נהיגה מה המשמעות של בדיקת שכרות ועוד הכל בהתאם לתיקון 97 לפקודת התעבורה – הגדרת “שיכור” – לפירוט נוסף, כיצד לקבל זיכוי בתיקי נהיגה בשכרות תוך עמידה על כשליים ראייתיים בתיק. לחץ כאן.

סעיף 64ב לפקודת התעבורה הגדיר ארבעה סוגים של נהיגה בשכרות:

 1. נהג אשר שתה משקה אלכוהולי תוך כדי נהיגה –  אין רלוונטיות אם היה שיכור או לא היה שיכור, ולמה כי השוטר לא יכול לבדוק מצב סובייקטיבי של הנהג או בלשון בני האדם אין הכרח שיהיה שיכור. ולכן, מספיקה שתיה תוך כדי נהיגה.
 2. לחילופין אם נהג הרכב נהג תחת השפעת סמים, למרות שאין שכרות בנהיגה תחת סמים אך מלשון החוק ייחשב כמי שחשוד בנהיגה בשכרות.
 3. לחילופי חילופין, אם נמצא בגופו ריכוז אלכוהול גבוה, מהקבוע בתקנות התעבורה ע”י שר התחבורה.
 4. כמו גם במידה במידה והחשוד מסרב לעבור בדיקת נשיפה או בדיקת דם – הרי הוא גם נכלל בהגדרת שכרות.  דברי הסבר לחוק שבעיני עלום – בעניין נהיגה בשכרות:

נהיגה בשכרות חוק תקנות והפסיקה הסבר קצר  : 

חוק נהיגה בשכרות – סעיף 2 

נהג שכזה לא שיכור כי אם נהג תחת השפעת סמים, הרי הוא מסומם ולא שיכור בוודאי לא אחד שנוהג בשכרות. ולכן, המחוקק בחר ליצור סעיף סטטוטורי סעיף 64 ב’ בפקודת התעבורה, הקובע כי הנהג הוא נהג שיכור – ברור שמי שנתון תחת השפעת סם מסוכן בלשון בני אדם הוא מסומם ולא שיכור.

חוק נהיגה בשכרות  – סעיף 3

כש”בגופו” ריכוז אלכוהול העולה על מה “שקבע על יד שר התחבורה” – הרי שמי שהיה נוהג ובגופו ריכוז העולה על מה שאושר היה נחשב שיכור. אלא ששר התחבורה לא הניח על שולחן הכנסת עד היום את הריכוז הקבוע בחוק שהוא ולא אחר התקין !! 

חוק נהיגה בשכרות – סעיף 4

שנהג בהשפעת משקאות משכרים, אלא שניתנת לו האפשרות להוכיח שלא היה בגופו ריכוז העולה על מה שאושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת. כמו גם בסעיף 3 הרי גם כאן, אין מדידה מדויקת של רמת ריכוז האלכוהול שעברה בכנסת בהתייעצות עם שר הבריאות. ולכן, סעיף זה לא חל, אלא חלה “חזקת הסירוב” כלומר, בגלל שהוא לא מסר בדיקה רואים אותו שיכור ומי ששיכור ונוהג הרי הוא נהג בשכרות.

אם נבחן את הפקודה לאורך ולרוחב השיכור היחיד מהחלופות לעיל, הוא מה שקבעה הפסיקה מעל 290 מק”ג לליטר אויר נשוף וכן חזקת סירוב מי שמסרב להיבדק והוסברה לו משמעות הבדיקה ולא בסימון וי מתאים בטופס בדיקת שוטר אלא במלל.

נהיגה בשכרות – מה לגבי אוכלוסיות מיוחדות. קרי, נהגים חדשים או נהגים צעירים ?

יודגש כי לאור התיקון החדש לנהיגה בשכרות בעניין כמות האלכוהול, בדיקות שכרות הפונה אל “אוכלוסיות מיוחדות” בינהם גם נהגים צעירים פחות מגיל 24 או נהגים חדשים, במקרה זה עבירה של נהיגה בשכרות קמה בדרך כלל בפחות 100 מק”ג לליטר אוויר נשוף וזהו התיקון האחרון. כך, שאנו מוצאים היום נהגים צעירים/ חדשים עם ריכוז של מעל 50 מק”ג לליטר אויר נשוף, ופניהם לבית משפט עם כתב אישום בגין נהיגה בשכרות ולהם המאשימה מבקשת מאסר בפועל – מה שלא היה קודם לכן. כך, למשל רכב אשר נתפס בעבירה זו לאוכלוסיות אלו ניתן לשחרר. ראה החרמת רכב ל30 יום מחיר או שחרור רכב ממגרש משטרתי

ומדוע כך קבע המחוקק והחמיר עם אוכלוסיות אלו בנהיגה בשכרות ?

כיון שהנהגים אלו מעורבים יותר בתאונות קטלניות, בהשווה לגילאים בוגרים יותר, ולכן החליט להילחם מלחמת חורמה בתופעה. אך מכתבי אישום אחרונים עדיין ניתן בהחלט לתקוף את מפעיל המכשיר הינשוף,  את הזמנים שעצרו את הנהגים, את הסימונים ואת אופן הבדיקה, גם לנהגים חדשים וצעירים המואשמים בנהיגה בשכרות וגם לנהגים בוגרים.

נהיגה בשכרות היא – האם האדם שנתבקש לתת דגימת ינשוף ולא הוסבר לו חובתו ליתן בדיקה, רישיונו נשלל אוטומטית לשנתיים ?.

בתי המשפט לא פעם נתנו דעתם לסוגיה זו, באמרם, כי לא יהיה נכון והוגן לומר כי כל אדם שמסרב להיבדק – בהכרח נהג תחת השפעה או נהיגה בשכרות. לכך, יכולים להיות הסברים הגיוניים,לעיטים הגם אם נשמעים מוזרים. לסירוב או הימנעות מבדיקה.

נקודה שנייה והכרחית להפעלת החזקה היא הסבר מוקדם לחשוד לגבי מטרת הבדיקה, קבלת הסכמתו לה, והסבר של המשמעות המשפטית של הסירוב להיבדק.

ראשית נפנה לחוק – סעיף סע’ 64ב (ב2) פקודת התעבורה [נוסח חדש]: “שוטר הדורש מנוהג רכב, או ממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 64 ד “.

לאור האמור לעיל לא תמיד סירוב לבדיקה הינה הרשעה וכל מקרה ונסיבותיו לייעוץ ראשוני ללא עלות צור קשר 0524424221 – נייד עו”ד חיים אליה , משרד 077-5309587. 

 ראה כמויות נוספות של אלכוהול ואיך ניתן להתגבר על כתב אישום של נהיגה בשכרות :

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.