נהיגה בשכרות

עודכן לאחרונה ב פברואר 3, 2022 ע"י חיים אליה

החלטה 1 – ביטול כתב אישום של נהיגה בשכרות בכמות של 845 מק"ג לליטר אויר.

2018 11 25 1800111111 1024x515 2
wwwwwwwww 1024x571 1

החלטה השניה – לקוח עם שכרות שלישית בית המשפט פוסל את הרישיון ל- 11 חודשים ומזכה מעבירה של נהיגה בשכרות.

נהיגה בשכרות מכוח סירוב 1024x643 1

החלטה שלישית – צוות המשרד  לא אמר נואש, ועל ההחלטה מספר 2 לעיל, הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, בו מקבל את טענות המערער מזכה לחלוטין, מעבירה של נהיגה בשכרות מסוג סירוב.

מנהיגה בשכרות מסוג סירוב להיבדק 1 e1601092923206 1024x708 1

לסיכום – לפניכם 3 החלטות

הראשונה –  החלטה על ביטול כתב אישום של נהיגה בשכרות בכמות של 845 מ”ג לליטר אויר נשוףביטול כתב אישום בתנאי שהנאשם לא יתבע את המדינה על ניהול הליך סרק כנגדו. אדגיש כי כמות זו הינה בערך בקבוק וודקה ללא תוספת משקה, ועל אף זאת המדינה מבטלת את האישום. החלטה השניה – שכרות שלישית אחרי עבר של תאונת דרכים ושכרות בית המשפט פוסל את הרישיון ל- 11 חודשים ! וגם בלי מאסר על תנאי כאשר בשכרות שלישית הדרישה היא מאסר בפועל.החלטה שלישית – צוות המשרד  לא אמר נואש, ועל ההחלטה של בית המשפט השלום, הגיש ערעור לבית משפט המחוזי בתל אביב, בית המשפט המחוזי, מקבל את טענות המערער מזכה לחלוטין, מעבירה של נהיגה בשכרות מסוג סירוב.

 חוק נהיגה בשכרות הסבר כללי:

חוק נהיגה בשכרות – במאמר זה אסביר מי הוא שיכור ? ומהי נהיגה בשכרות ולאילו אוכלוסיות: בגירים או צעירים או נהג חדש יש פסילת רישיון נהיגה מה המשמעות של בדיקת שכרות ועוד הכל בהתאם לתיקון 97 לפקודת התעבורה – הגדרת “שיכור” – לפירוט נוסף, כיצד לקבל זיכוי בתיקי נהיגה בשכרות תוך עמידה על כשליים ראייתיים בתיק. לחץ כאן.

סעיף 64ב לפקודת התעבורה הגדיר ארבעה סוגים של נהיגה בשכרות:

  1. נהג אשר שתה משקה אלכוהולי תוך כדי נהיגה –  אין רלוונטיות אם היה שיכור או לא היה שיכור, ולמה כי השוטר לא יכול לבדוק מצב סובייקטיבי של הנהג או בלשון בני האדם אין הכרח שיהיה שיכור. ולכן, מספיקה שתיה תוך כדי נהיגה.
  2. לחילופין אם נהג הרכב נהג תחת השפעת סמים, למרות שאין שכרות בנהיגה תחת סמים אך מלשון החוק ייחשב כמי שחשוד בנהיגה בשכרות.
  3. לחילופי חילופין, אם נמצא בגופו ריכוז אלכוהול גבוה, מהקבוע בתקנות התעבורה ע”י שר התחבורה.
  4. כמו גם במידה במידה והחשוד מסרב לעבור בדיקת נשיפה או בדיקת דם – הרי הוא גם נכלל בהגדרת שכרות.  דברי הסבר לחוק שבעיני עלום – בעניין נהיגה בשכרות:

נהיגה בשכרות חוק תקנות והפסיקה הסבר קצר  : 

חוק נהיגה בשכרות – סעיף 2 

נהג שכזה לא שיכור כי אם נהג תחת השפעת סמים, הרי הוא מסומם ולא שיכור בוודאי לא אחד שנוהג בשכרות. ולכן, המחוקק בחר ליצור סעיף סטטוטורי סעיף 64 ב’ בפקודת התעבורה, הקובע כי הנהג הוא נהג שיכור – ברור שמי שנתון תחת השפעת סם מסוכן בלשון בני אדם הוא מסומם ולא שיכור.

חוק נהיגה בשכרות  – סעיף 3

כש”בגופו” ריכוז אלכוהול העולה על מה “שקבע על יד שר התחבורה” – הרי שמי שהיה נוהג ובגופו ריכוז העולה על מה שאושר היה נחשב שיכור. אלא ששר התחבורה לא הניח על שולחן הכנסת עד היום את הריכוז הקבוע בחוק שהוא ולא אחר התקין !! 

חוק נהיגה בשכרות – סעיף 4

שנהג בהשפעת משקאות משכרים, אלא שניתנת לו האפשרות להוכיח שלא היה בגופו ריכוז העולה על מה שאושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת. כמו גם בסעיף 3 הרי גם כאן, אין מדידה מדויקת של רמת ריכוז האלכוהול שעברה בכנסת בהתייעצות עם שר הבריאות. ולכן, סעיף זה לא חל, אלא חלה “חזקת הסירוב” כלומר, בגלל שהוא לא מסר בדיקה רואים אותו שיכור ומי ששיכור ונוהג הרי הוא נהג בשכרות.

אם נבחן את הפקודה לאורך ולרוחב השיכור היחיד מהחלופות לעיל, הוא מה שקבעה הפסיקה מעל 290 מק”ג לליטר אויר נשוף וכן חזקת סירוב מי שמסרב להיבדק והוסברה לו משמעות הבדיקה ולא בסימון וי מתאים בטופס בדיקת שוטר אלא במלל.

נהיגה בשכרות – מה לגבי אוכלוסיות מיוחדות. קרי, נהגים חדשים או נהגים צעירים ?

יודגש כי לאור התיקון החדש לנהיגה בשכרות בעניין כמות האלכוהול, בדיקות שכרות הפונה אל “אוכלוסיות מיוחדות” בינהם גם נהגים צעירים פחות מגיל 24 או נהגים חדשים, במקרה זה עבירה של נהיגה בשכרות קמה בדרך כלל בפחות 100 מק”ג לליטר אוויר נשוף וזהו התיקון האחרון. כך, שאנו מוצאים היום נהגים צעירים/ חדשים עם ריכוז של מעל 50 מק”ג לליטר אויר נשוף, ופניהם לבית משפט עם כתב אישום בגין נהיגה בשכרות ולהם המאשימה מבקשת מאסר בפועל – מה שלא היה קודם לכן. כך, למשל רכב אשר נתפס בעבירה זו לאוכלוסיות אלו ניתן לשחרר. ראה . 

ומדוע כך קבע המחוקק והחמיר עם אוכלוסיות אלו בנהיגה בשכרות ?

כיון שהנהגים אלו מעורבים יותר בתאונות קטלניות, בהשווה לגילאים בוגרים יותר, ולכן החליט להילחם מלחמת חורמה בתופעה. אך מכתבי אישום אחרונים עדיין ניתן בהחלט לתקוף את מפעיל המכשיר הינשוף, את הזמנים שעצרו את הנהגים, את הסימונים ואת אופן הבדיקה, גם לנהגים חדשים וצעירים המואשמים בנהיגה בשכרות וגם לנהגים בוגרים.

נהיגה בשכרות היא – האם האדם שנתבקש לתת דגימת ינשוף ולא הוסבר לו חובתו ליתן בדיקה, רישיונו נשלל אוטומטית לשנתיים ?.

בתי המשפט לא פעם נתנו דעתם לסוגיה זו, באמרם, כי לא יהיה נכון והוגן לומר כי כל אדם שמסרב להיבדק – בהכרח נהג תחת השפעה או נהיגה בשכרות. לכך, יכולים להיות הסברים הגיוניים, אך הגם אם נשמעים מוזרים. לסירוב או הימנעות מבדיקה.

נקודה שנייה והכרחית להפעלת החזקה היא הסבר מוקדם לחשוד לגבי מטרת הבדיקה, קבלת הסכמתו לה, והסבר של המשמעות המשפטית של הסירוב להיבדק.

ראשית נפנה לחוק – סעיף סע’ 64ב (ב2) פקודת התעבורה [נוסח חדש]: “שוטר הדורש מנוהג רכב, או ממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 64 ד “.

לאור האמור לעיל לא תמיד סירוב לבדיקה הינה הרשעה וכל מקרה ונסיבותיו לייעוץ ראשוני ללא עלות צור קשר 0524424221 – נייד עו”ד חיים אליה , משרד 077-5309587. 

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //