עיכוב הליכים

עודכן לאחרונה ב יולי 2, 2021 ע"י חיים אליה

ביטול וזיכוי מכתב אישום כיצד ניתן לעשות זאת מבלי לקיים דיון ?

הגשת כתב אישום ומחיקתו באמצעות היועץ המשפטי לממשלה – הפתרון: עיכוב הליכים הוא פניה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה מנומקת, המגובה אסמכתאות רלוונטיות, כשעיקרה עיכוב כל הליכים המשפטיים, הנובעים מכתב האישום.

ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות טבוע בסעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי וככל שיורה היועץ המשפטי לממשלה על קבלת הבקשה, בית המשפט מחויב להפסיק את ההליכים, וכפועל יוצא מכך, התיק מסתיים כלא היה, זאת ועוד מבלי לקיים ואפילו לא דיון אחד.

באילו עבירות מוגשת בקשה לעיכוב הליכים?


בכל עבירה (פשע ועוון), תהא אשר תהא, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, רק עו”ד מנוסה ומיומן יכול לקבל את התוצאה של עיכוב הליכים, כפועל יוצא מכך את “ביטול התיק” הנדון בו הוגש כתב אישום.

שיקול נוסף בו מתמקד לא מעט, במניין השיקולים העומדים ליועמ”ש, אם לקבל את הבקשה אם לאו, הוא סביב נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש.

מהם השיקולים העומדים כנגד היועץ המשפטי לממשלה לעיכוב הליכים?


יש רשימת שיקולים אשר מתעדכנת מידי מספר חודשים, הרשימה מהווה רשימה סגורה אביא את עיקרי הרשימה –

1. חומרת העבירה הפלילית ואופיה.

2. המניע לביצועה, עבירה מושלמת או שמא “רק” ניסיון, דרגת האשם, טענות עובדתיות בעניין הגדרת האירוע, טענות משפטיות.

3. משך העבירה, תדירותה- הווה אומר עבירת שרשרת או רבת פריטים או אולי עבירה מתחדשת מידי יום.

כלומר, נניח עבירה צבאית, נפקדות משירות צבאי או עריקות- שאין התקופה מתיישנת במהלך הזמן, כל יום “קמה” למבצע העבירה עריקות או נפקדות שלא כדין ובכך אין התיישנות עבירה.

4. שיקולי הרתעה שונים, כיצד העבירה מתקרבת לסייג לאחריות פלילית? (הגנה עצמית, כורך וכדומה).

5. האם בהתארגנות ביצעו את העבירה נשוא הבקשה לעיכוב? דהיינו, בצוותא חדא או שמא כנאשם בודד?

שיקולי נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש לעכב את ההליכים בעניינו:
1. מצב בריאותי, מצוקה כלכלית או אחרת ( אין רשימה סגורה בעניין זה והכול עפ”י שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה).

2. כיצד המבקש ניזוק כתוצאה מהעבירה, האם שילם את עונשו. (לדוגמא אלמ”ב – עבירות אלימות במשפחה, והוגש כנגד הבעל המכה כתב אישום, כאשר גם האישה תרמה לביצוע העבירה.

אולם, כנגדה לא הוגש כתב אישום. אך, הבעל כתוצאה מהדחיפה נפל ארצה ושבר את ידיו.)

3. כפי שנבחן בדוגמא לעיל, היועץ המשפטי לממשלה בוחן גם את הפרמטרים הבאים- נזקים שנגרמו, נזק מיוחד, הליכים שונים, שיתוף הפעולה של הנאשם עם הגורמים הטיפוליים שיקום וניסיונות שיקום בעניינו.

4. הבעת חרטה, פיצוי המתלונן, הטבת הנזק שנגרם, בראש וראשונה עברו הנקי (ככל ויש למבקש), משך הזמן שחלף, התנהגות אכיפת החוק כדוגמת המשטרה או רווחה וכדומה מעשי או מחדלי הרשות.

5. מהם השיקולים הנוגעים למתלונן או קורבן העבירה זכות להביע עמדה (קורבן עבירה)?

6. פגיעת הנאשם בקורבן, הנזק שנגרם לו, מחילה מצד הקורבן, התנהגות פלילית מצדו.

עד מתי ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים?

1. ככלל בקשה שכזו  ניתן להגישה עד לשלב הכרעת הדין, נעצור לרגע קט, ונשאל מדוע חוק סדר הדין הפלילי סעיף 231 (א), מאפשר לנו עד לשלב הכרעת הדין לבקש עיכוב הליכים פלילים ולא עד גזר הדין או לאחר גזר הדין להגיש בקשה לעיכוב הליכים פלילים?

הרציונל הטמון בכך, כאשר, בית משפט הרשיע את הנאשם, ועתה הנאשם ממתין לגזר הדין, המשמעות האופרטיבית היא, שבית המשפט ישב על המדוכה, עשה ימים כלילות, שמע עדים, הצדדים אף הגישו את סיכומיהם בית המשפט גיבש תמונת אשם כוללת, ועוד, ועתה הנאשם מבקש לעכב הליכים פליליים כנגדו.

מבחינת חיסכון במשאבים והן מבחינת סדרי הדין הנוהגים בארצנו, כאשר החוק וסיבותיו עמו, בצדק לא מאפשרים לעשות כן לוודאי לא לאחר הרשעה עת שממתין לגזר דין.

2. יודגש עיכוב הליכים – בשונה מהתליית הליכים – משמעה, כי אין מדובר במי שלא ביצע את העבירה, ומבקש את רחמים. אלא היועץ המשפטי כלל לא בוחן את טיב הראיות לעומק, למעט, נסיבותיו האישיות של המבקש. ובשנית, נניח כי לחובת המבקש עיכוב הליכים – ביצע את המיוחס לו בכתב האישום.

אלא שהיועץ במסגרת השיקולים לא מייחס משקל לראיות בתיק, שכן רק בית משפט יכול לבחון ראיות ולהם ליתן משקל מתאים, אלא היועץ מייחס משקל רק לנסיבות, אשר לטעמו יש בהם משום לבטל את כתב האישום.

מהי התליית הליכים?


התליית הליכים, בשונה מעיכוב הליכים, בו בית המשפט עושה שימוש בסעיף 94 א’ לחוק סדר הדין הפלילי ומתלה את כתב האישום. עד אשר המאשימה תביא את הנאשם לבית המשפט. התליית הליכים משתמשים בעיקר, כאשר אין אפשרות מעשית להביא את הנאשם לדין. ככל והנאשם נמצא, אז מבקשת המאשימה חידוש הליכים.

וחידוש הליכים ניתן בצו בית המשפט מאז מירוץ ההתיישנות לסיום ההליך, נפסק, עת הותלו ההליכים ולא נספר הזמן בו ההליכים הותלו עד שחודשו. 

משרד עורכי דין חיים אליה למשפט פלילי ולדיני תעבורה הצליח להשיג מספר החלטות לא מבוטל של עיכוב הליכים, ובכך חסך ללקוח גם זמן וכסף יקר עבור הוצאות דיוני משפט בעתיד.

ראו דוגמא לעיכוב הליכים -עיכוב הליכים, במסגרת תקיפת בת זוג היועץ המשפטי לממשלה, מעכב את ההלכים המשפטיים נגד הלקוח, זאת לאחר שתקף את בת זוגו באמצעות סכין. 

עיכוב הליכים עו"ד חיים אליה מסביר

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //