ראיות מזכות

עודכן לאחרונה ב מאי 12, 2021 ע"י חיים אליה

עו”ד חיים אליה מומחה למשפט פלילי האם על המשטרה לאסוף רק ראיות מפלילות או שמא ראיות מזכות גם ?
האם על המשטרה לאסוף את כל הראיות גם ראיות מזכות (כל שכן אם אלו מפלילות) כשהחשוד נחקר?

האם המשטרה אוספת את כל הראיות גם אם אלו מזכות, או לפחות שיש בכוחן להביא לפוטנציאל לזיכוי או שמא רק כאלה המובילות להרשעה?

א. הנה כי כן, ככל שהמשטרה אינה אוספת ראיות והאמת היא, את כל הראיות, גם אם אלו מזכות ולאו דווקא מפליליות, אזי לחשוד עומדת הגנה מן הצדק, כאשר בית המשפט חייב להכריע האם דיי במחדל זה להביא לזיכוי הנאשם, מניסיוני לא אחת בית המשפט זיכה, ואף במקרים חמורים כדוגמת עבירות מין חמורות, אשר בוצעו בקטין. נוכח מחדל חקירתי זה יודגש כי לא זו ואף זו אלא גם בתיקי רצח, מורכבים ומסובכים ביותר.

ב. העדרה של ראיה, ייזקף לחובת התביעה במסגרת הכרעת הדין כאשר הינה עוד נקודה לטובתו של הנאשם בעת שיישקל מכלול הראיות, עת בית המשפט יושב על המדוכה ראה “(ע”פ 4384/93 מליקר נ’ מדינת ישראל (כבוד השופט קדמי); רע”פ 8713/04 רצהבי נ’ מדינת ישראל (כבוד השופט עדיאל); ע”פ 10735/04 גולדמן נ’ מדינת ישראל (כבוד השופטת נאור) (ההדגשות שלי – ח.א.) וראה ע”פ 5386/05 בילל אלחורטי נ’ מדינת ישראל, פורסם במאגר המשפטי נבו”.

ג. “לרשויות החקירה – ובראשן המשטרה – “התפקיד האחראי של גילוי הפושע ואיסוף חומר הוכחה מפליל, תפקיד הנעוץ באינטרס להגן על הציבור ע”י הבאת הפושע על עונשו”. אל מול זאת, עומדות זכויות היסוד של הפרט: הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית, זכות ההיוועצות, הזכות להליכי חקירה חוקיים והוגנים, הזכות להליך הוגן וראוי ועוד. חובות האמון וההגינות של רשויות החקירה מצריכות אותן לכבד זכויות אלה.

ד. “על החוקר המשטרתי לזכור תמיד כי בכבדו את הזכות הזאת, הרי הוא עושה כדי לבצע את החוק לא פחות מאשר בעת שהוא ממלא את תפקידו לגלות את בעל העבירה ולאסוף עדות שתבטיח את הרשעתו וענישתו, ואילו בשעה שהוא מחלל את אותה זכות, הרי יש בכך משום הפרת החוק וגם הזמנת האזרח להפרו”.
עונש על רצח רק נזכור מאסר עולם חובה !
לסיכום – על המשטרה לאסף ראיות גם ככאלה שיש בהם להביא לזיכוי שכן, מטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם ראיות אלו יובילו לחשיפת האמת או אם להרשעתו של החשוד.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //