בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף היא המדד הכי טוב שיש כיום על מנת לקבוע האם אדם מסוים דובר שקר או אמת.

אך היעילות של בדיקה זו נטולה בספק והיא איננה קבילה כראיה בבית המשפט ב- משפט הפלילי.

הבדיקה היא למעשה בדיקה בה מחברים לאדם “למכונת אמת” מכונה אשר מודדת את לחץ הדם

ומדדים גופניים אחרים על מנת לקבוע האם האדם משקר או דובר אמת.

כאשר המדדים בבדיקה גבוהים או חריגים לשלילה כמו למשל מדדים אשר מעידים על לחץ או חרדה התוצאה תהיה שהאדם דובר שקר.

בדיקה זו איננה הוכחה באופן מדעי ופעמים רבות אנשים שדוברים שקר יכולים “לעבוד” עליה כך שיצא שהם דוברים אמת.

במהלך הבדיקה הנחקר נשאל סדרה של שאלות (בדרך כלל שאלות סגורות של כן או לא)

ולפי המדדים הגופניים שלו בזמן שהוא עונה על השאלות נקבע האם הוא שיקר או לא.

האם למעסיק יש זכות חוקית לדרוש שנעבור בדיקת פוליגרף?

מקומות עבודה רבים בעלי רגישות שונה דורשים מהעובדים לעבוד בדיקת אמת או בדיקת פוליגרף.

למעשה דרישה זו חוקית רק במקרה אחד, במקרה בו בעת חתימת חוזה העסקה בין היתר

מופיע גם סעיף הנדרש מדי פעם לפי רצון המעסיק לעבוד בדיקה מסוג זה.

במקרים בהם  אין חתימה על כך שמסכימים לעבור את הבדיקה כחלק מהעבודה שלנו למעסיק אין

זכות חוקית לדרוש מאתנו לעבור את הבדיקה ודרישה זו מהווה הפרה של הזכות שלנו לפרטיות.

האם בדיקת פוליגרף היא כלי לגיטימי בחקירות משטרה?

פעמים רבות ניתן לשמוע בחדשות על כך שכחלק מחקירת משטרה בנושאים שונים בהם המילה של חשוד

אחד עומדת מול המילה של קורבן העבירה או עד מדינה או חשוד אחר מבצעים השוטרים בדיקת פוליגרף.

בדיקת פוליגרף מהווה כלי חקירה לגיטימי בחקירות משטרה אך היא איננה נחשבת כראייה בבית המשפט.

המשטרה יכולה לעשות שימוש בבדיקה זו על מנת לקדם את החקירה שלה ולרדת לשורש האמת.

במקרים מסוים יהיה מותר להציג את תוצאות הבדיקה בבית המשפט – אך המשקל הראייתי שלה יהיה אפסי

או קטן מאוד כי בתי המשפט בישראל אינם מקרים בבדיקות פוליגרף כראייה.

בדיקת פוליגרף – איך היא בעצם מתבצעת ומה קורה אם נכשלים בה?

ביצוע בדיקת פוליגרף מתבצעת פעמים רבות על ידי חוקרים פרטיים או חוקרים של המשטרה. הבדיקה כאמור היא בדיקה בה נשאלים שאלות בזמן שמחוברים

למכונה המודדת מדדים שונים בגוף המעידים על לחץ, מתח, חרדה או קושי. ככל שהמדדים מראים שבתשובה לשאלה מסוימת הנבדק חש

יותר לחץ או חרדה כך התוצאה תעיד על כך שבשאלה זו כאשר הוא השיב הנבדק שיקר. במקרה בו נכשלים בבדיקת פוליגרף נגרם נזק תדמיתי חומר.

במקומות עבודה אנחנו יכולים להיות מפוטרים אם לא עברנו את הבדיקה או שינקטו נגדנו צעדים משמעתיים.

במקרה של חקירת משטרה אם לא עברנו בהצלחה כדוברי אמת את הבדיקה החוקרים יוכלו להתקדם הלאה עם התיק נגדנו

(רק אם יש להם ראיות אחרות כמו ראיות פיזיות, צילומים או עדויות).ולכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בעניין.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


תלונה על שוטר

כיצד ניתן להגיש תלונה נגד שוטר? ראשית, המשטרה כמגינה על האזרחים מפני אנשים שרוצים לפגוע בהם. אך מה קורה במקרה בו מי שפגע הוא המשטרה?

פעמים רבות גם שוטרים יכולים לנהוג באופן לא חוקי או תוקפני כלפי עצורים, אזרחים ועוברי אורח. במקרה בו חשים כי שוטר נהג שלא בצדק, באלימות או לא לפי הנהלים הרשמיים של המשטרה ניתן להגיש נגדו תלונה רשמית.

את התלונה לא תבדוק המשטרה בשל ניגוד עניינים אלא המחלקה לחקירות שוטרים ששייכת למשרד המשפטים.

מה המשמעות של הגשת תלונה נגד שוטר?

המשמעות של הגשת תלונה נגד שוטר יכולה להיות בעלת רבדים רבים. לא ניתן להגיש תלונות שווא נגד שוטרים וגם במקרה שבו התלונה שהגשנו מוצדקת אין זה אומר שנוכל לצאת זכאים מהעבירה בה אנחנו מואשמים או שבגינה אנחנו נחקרים. (נניח עבירת עבירת איומים או עבירת אלימות בתוך המשפחה אשר עליה נחקרנו קודם לכן), המשמעות של הגשת התלונה פעמים רבות במידה והיא תתברר בבית המשפט כמוצדקת היא שהשוטר ייענש בין אם בפיטורין מהמשטרה ובין אם בעונש מאסר בפועל או קנס כספי. פעמים רבות לאחר הרשעה פלילית של השוטר ניתן להגיש גם תביעה אזרחית נגדו ונגד המשטרה בשביל לקבל פיצוי כספי בגין הנזק והסבל שנגרמו לנו (וזאת בלי קשר האם אנחנו נואשם ונורשע בכל עבירה אחרת).

הגשת תלונה נגד שוטר – מתי נכון לעשות זאת?

תלונה נגד שוטר היא צעד שיש לעשות אותו כאשר שוטר פעל נגדנו בחוסר תום לב, בניגוד עניינים או באלימות פיזית או מילולית. הגשת התלונה תוכל לאפשר לנו להתגונן מפני פגיעה חוזרת של אותו שוטר.

בעיני החוק כאשר שוטר מבצע עבירה של אלימות או ניגוד עניינים הוא כמו כל שאר האזרחים שווה בפני החוק. לא כל תוקפנות מצד שוטר מפורשת על ידי החוק כאלימות – החוק מותיר לשוטרים להפעיל כוח פיזי מתון לפי הצורך ולפי הנדרש בשטח. כך למשל שוטר שירה במחבל לא יואשם בהריגה כי הוא היה חייב להפעיל כוח על מנת להציל אזרחים.

לעומת זאת שוטר שיכה עצור בבית המעצר יוכל להיות מואשם במקרים מסוימים בהפעלת כוח חריג ולעמוד בפני כתב אישום של תקיפה ואם האזרח תקף בחזרה אז ייחקר על עבירת .

הגשת תלונה נגד שוטר – מי אחראי לחקור זאת?

תלונה נגד שוטר מהווה נושא רגיש. כאשר מגישים תלונה נגד שוטר, השוטר לא רשאי לעסוק בתלונה זו – אלא כנחקר. את השוטר יחקור צוות מיוחד מהמחלקה לחקירות שוטרים הכולל חוקרים מיוחדים ומשפטנים.

הגשת תלונות נגד שוטרים מעוררת פעמים רבות חשדנות במערכת מכיוון שעבריינים רבים בוחרים דרך הגשת תלונות זו להתחמק מעונש או להתנקם בשוטרים עצמם בשל מילוי תפקידם. תפקידה של המחלקה לחקירות שוטרים היא לבדוק מתי התלונה מוצדקת ויש דברים בגו ומתי התלונה היא תלונת שווא הנובעת ממניעים של חוסר תום לב כמו יצר נקמה או יצר להסית את האש מההאשמה שלנו אל עבר אחר.

לכל שאלה והתייעצות ראשונית אנחנו כאן, צרו קשר ייעוץ ראשוני טלפוני ללא עלות.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע