איך לבטל קנס/דוח על טלפון נייד בזמן נהיגה עורך דין תעבורה

איך לבטל קנס/דוח על טלפון נייד בזמן נהיגה עורך דין תעבורה

דוח על טלפון נייד בזמן נהיגה –  בטרם אסביר, ראוי להדגיש מהי עבירה של נהיגה עם נייד.

קרי, שימוש בטלפון בזמן נהיגה, האם עצם ההחזקה בנייד או עצם השיחה מהווה עבירה ?

שימוש בנייד בזמן נהיגה וקנס על טלפון מה עושים ?

- תוכן העמוד - (עמוד עם הרבה תוכן ? לחצו על הכותרת שתבחרו והפיסקה תהיינה לפניכם)

האם מותר או אסור שימוש בנייד בזמן נהיגה, שימוש בטלפון בזמן נהיגה – דוח על טלפון נייד 2019 – 2020  ?

ראשית נבהיר כי גם בשנת 2019 לא שונתה ההנחיה הן של המשטרה והן של המחוקק ב – שימוש בטלפון בזמן נהיגה

בגובה קנסות/דוחות על טלפון נייד ולכן מאמר זה תקף גם לשנים 2019- 2020.

יודגש כי לאחוז במכשיר סלולרי (טלפון נייד) הינו אסור בכל צורה שהיא בזמן נהיגה.

אך שימוש בנייד שהוא במקום קבוע ברכב ו/או באמצעות דיבורית מותר.

סביר להניח כי לאור כמות הדוח”ות הנרשמים לנהגים בגין עבירת שימוש בנייד בזמן נהיגה, ישנו קשר ישיר לתאונות דרכים.

וזאת מאחר ומספר התאונות משנה לשנה הולך וגדל בעקבות חוסר תשומת לב לנעשה בכביש

והעברת תשומת הלב למכשיר הסלולר בזמן הנהיגה.

לכן, בתי המשפט החליטו להילחם בתופעה מלחמת חורמה ובאפס סובלנות.

מהי התקנה בעניין תפיסת נייד בזמן נהיגה – דוח על טלפון נייד 2019 – 2020  ? 

להלן תקנה 28(א) לתקנות התעבורה: נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה;

אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

להלן תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה: (ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב – (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד,

ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית; (ב) לא ישלח או יקרא מסרון ( s.m.s ).

משמע איסור מוחלט של שימוש, באמצעות החזקה (כולל וייז) אם הדיבורית אינה באופן קבוע ברכב.

יש לציין ששימוש במכשיר זה אפשרי רק בתנאים מסוימים אשר אינם גורמים לסכנה הן של הולכי רגל והן של תנועת הרכבים, ובמקומות המיועדים לעצירה.

האם מותר להשתמש בנייד באמצעות דיבורית המונחת קבוע מבלי לאחוז ולהשתמש בוויז?

השימוש בנייד מותר כאשר הנייד קבוע בהתקן המונע נפילתו. לדוגמה,

המגנט שעל גב הנייד (ולא  נייד אחוז  ע”י נהג) הוא נכנס תחת הגדרת דיבורית קבועה אשר מונעת נפילתו ולכן, מותר.

טלפון בנהיגה על דו גלגלי  – האם קסדה ונייד בתוכה עם ספיקר מותר ?

טלפון בנהיגה על דו גלגלי למשל: נהיגה באופנוע ושיחה בנייד עם ספיקר בקסדה מבלי להשתמש בנייד. כלומר, מבלי לאחוז את הנייד מותר.

שימוש בטלפון ברמזור 

אסור לעשות שימוש בטלפון ברמזור, לא ברמזור אדום ( ראה בהמשך פירוט נרחב בעניין שימוש בטלפון ברמזור אדום) ולוודאי שלא צהוב או כתוב מהבהב.

שימוש בטלפון ברמזור אדום ?

אסור, לעשות שימוש בטלפון ברמזור אדום אך ניתן להקל בעונש באופן משמעותי עד כדי בטלות הדוח.

לאחרונה אגף התנועה בחר לבטל את ההנחיה הקודמת.

כך, שמעתה שוטרי תנועה, לא יתנו דוח”ות לנהגים שמדברים בסלולרי ברמזור אדום.

אך, במידה ושוטר לא פעל כאמור בהתאם להנחיה – סביר להניח שבית המשפט לא יזכה אותך.

אולם יש דרך להמיר את הדוח על טלפון לעבירה ללא נקודות תעבורה, גם במידה וקיבלת דוח על שימוש בטלפון ברמזור אדום דרך ביטול הדוח תהיינה

כמעט זהה לביטול דוח על טלפון שלא בזמן רמזור אדום למעט שינויים קלים.

כמה נקודות משרד הרישוי על טלפון ?

טלפון בנהיגה ונקודות משרד הרישוי – כאמור ישנה פרשנות רחבת היקף בנושא.

על כן, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני תעבורה ועל מנת מזעור הנזק.

שכן, בנוסף לתשלום הדוח הכספי על סך 1,000 ש”ח יש תוספת של 8 נקודות.

כאמור לעיל, שימוש בטלפון בעת שהרכב בתנועה שלא באמצעות דיבורית דו”ח בגין עבירה

בסע’  28 ב’ לתקנות התעבורה שווה ל 1000 ש”ח – קנס וניקוד של שמונה נקודות.

האם ניתן לבטל דו”ח על טלפון נייד בזמן נהיגה – שימוש בטלפון נייד – ביטול נקודות וביטול הקנס ?

איך לבטל קנס טלפון נייד בזמן נהיגה, בהלכה האחרונה שניתנה ע”י בית המשפט העליון, ישנם מספר

רב של פרמטרים בהם אפשר וניתן לבטל דו”ח/ קנס על טלפון נייד.

כך, שוטר שרושם את הדו”ח חייב לכלול פרטים רלוונטיים, מקום זמן תאריך ועוד פרטים אחרים  –

במידה וחסרים פרטים אלה, הדו”ח בטל.

איך לבטל קנס / דוח על טלפון נייד בזמן נהיגה ?

אם נבחן את הדוגמה לעיל כאשר השוטר, צריך לבצע מספר דברים ביניהם לבחון את מרחק העצירה

ואף לראות את צבע הטלפון סוג הטלפון באופן מלא וכו’

סעיף העבירה שעל השוטר חובה לציין באופן מדויק ולא באופן לקוי.

“נהגת ברכב הנ”ל ובעת שהרכב היה בתנועה החזקת או השתמשת בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית בניגוד לתקנה 28 ב’ לתקנות התעבורה”

ראו דוגמה בנושא זה להצלחות המשרד :

ביטול נקודות תעבורה ע

שימו לב שיש עוד הרבה פרמטרים שעל השוטר לבחון. אולם,

לא פרסתי את כולן. כך, שמספיק והשוטר לא ציין פרמטר אחד נכון או פספס אחד (לא רק מהמובאים לעיל)

אלא גם מבין אלו שלא פרסתי כאן – דינו של הדו”ח לבטלות. 

יתירה מכך ככל והנהג יעלה טענה כי במהלך העדכון בוויז קפצה פרסומת לנייד והוא הזיז את הפרסומת באצבע

כי היה צריך את הוויז לנסיעה. הרי שזוהי טענת הגנה מצוינת לזיכוי או לביטול הדוח והנקודות.

מה קורה אם סעיף העבירה הוא 21 (- נהיגה בחוסר זהירות ) בהקשר של נייד ?

שימו לב למקרים בהם על הצד מופיע תוכן כגון: רשתות חברתיות סרטונים מהיוטיוב וכיוצא באלה.

מה שמחמיר את הדוח. על כן השוטר יתן דוח על פי סעיף 21 – נהיגה בחוסר זהירות.

ראו דוגמה בנושא זה להצלחות המשרד אם סעיף העבירה הוא 21 נהיגה בחוסר זהירות בהקשר של נייד :

נהג משאית אשר הנקודות חשובות לו בית המשפט קיבל את עמדת ההגנה והורה על ביטול הנקודות בכפוף לקנס.

דוח על טלפון נייד ביטול הנקודות בכפוף לקנס.

שימו לב שיש עוד הרבה פרמטרים שעל השוטר לבחון. אולם,

לא פרסתי את כולן. כך, שמספיק והשוטר לא ציין פרמטר אחד נכון או פספס אחד (לא רק מהמובאים לעיל)

אלא גם מבין אלו שלא פרסתי כאן – דינו של הדו”ח לבטלות.

 

מדוע חשוב לבטל דוח”ות משטרה /קנסות משטרה בגין עבירה של שימוש בנייד בזמן נהיגה?

בגין עבירה שימוש בנייד, דיבור בטלפון בזמן נהיגה, משרד הרישוי עלול לפסול את הרישיון עד ל- 9 חודשים ( בהתחלה 3  חודשים )

לחילופין לצמיתות עקב ריבוי נקודות. ולכן, חשוב לבטל את הדו”ח ולא לשלמו, למידע נוסף

מומלץ ליצור קשר עם עו”ד מומחה בתחום התעבורה אשר לו  יש את הניסיון והכלים להתמודד אל מול מערכת המשפט והאכיפה.

קנס על דיבור בטלפון בנהיגה 3000 ש”ח

שימו לב כי ישנה ידיעה שקרית לגבי קנס על דיבור בטלפון בזמן נהיגה 3000 – אין דבר כזה.

ביטול נקודות על שימוש בטלפון בזמן נהיגה והאם אפשר גם לבטל את הקנס ?

דיבור בטלפון בזמן נהיגה – במידה ו- דוח על טלפון מבוטל כך גם הקנס ואף הנקודות של משרד הרישוי מתבטלות.

לסיכום – אחיזה של הנייד בזמן נהיגה – אסורה. אך, אם הנייד נמצא במקום קבוע, מותר לעשות שימוש בנייד (כולל וויז)

בתנאי שלא לאחוז את הנייד תוך תשומת לב לדרך.

בכל מקרה אין לסמס במהלך הנהיגה או לקרוא הודעות כמו גם בכל דוח יש בעיות

ויש ספק היכול להביא לביטול במקרה הרע ובמקרה הטוב אף זיכוי.

האם ישנה החמרה בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה ?

כן, בהחלט, כיום עבירת שימוש בפלאפון בזמן נהיגה המדינה מבקשת פסילת רישיון נהיגה ל 3 חודשים. אלא אם כן יש כשלים בתיק החקירה ואז כתב האישום ייגמר בקנס ללא נקודות.

להלן מספר דוגמאות נוספות לביטול נקודות:

1. בית המשפט מבטל את הנקודות לאור אי מילוי הדו"ח באופן מדוייק

2.ביטול נקודות למי שזוהי עבירה של שימוש בנייד בזמן נהיגה בפעם הרביעית !!.

 ראה חיפושים קשורים בנושא זה :

עורך דין תעבורה - מאמרים אחרונים
עורך דין תעבורה חיים אליה
איתור דוחות משטרה

לאחרונה התעדכן ב – 18/08/2020 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה איתור דוח משטרה כאן אסביר ואציג את הדרכים לאתרן תוך הסבר מדוע לא למהר

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה
מהירות מופרזת

לאחרונה התעדכן ב – 30/01/2020 ע”י עורך דין תעבורה חיים אליה משרדנו עוסק בין היתר בתיקים של נהיגה רשלנית או בחוסר זהירות, תיקי נהיגה בשכרות, נהיגה בשלילה ועוד.

קרא עוד »
עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.