הסבת דוח משטרה / הסבת דוח תנועה כולל דוגמה, תצהיר וטופס מובנה

עודכן לאחרונה ב יולי 12, 2024 ע"י חיים אליה

הסבת דוח תנועה, הסבת דוח משטרה  – במאמר זה אסביר כיצד ניתן להסב דוח תנועה ו\או דוח משטרה (אותה משמעות) לנהג אחר. (תוך מתן דוגמאות איך להעביר דוח לנהג אחר). בין אם מדובר בדוח תנועה של תאגיד או של אדם פרטי מתי ניתן לבקש להסב דוח והיכן ניתן להגיש בקשה זו.

בנוסף, אציג בהמשך העמוד קישורים רלוונטיים להסבת דוח תנועה או דוח משטרה. הן של אגף התנועה והן של משטרת ישראל ואף אתן דוגמה כיצד מבצעים הסבת דוח תנועה בטופס מובנה וטופס תצהיר נהג. לבסוף אציג כיצד ניתן להסב דוח תנועה או דוח משטרה לעובד, דוח תנועה לתושב זר, הסבת דוח תנועה באזהרה חיפוש דוחות משטרה לפי תעודת זהות. אסביר איך מעבירים דוח תנועה לאחר – תוך מתן דוגמאות – איך לעשות זאת ולהעביר דוח תנועה לנהג אחר אשר ביצע את העבירה ועוד. שימו לב אין לעשות זאת ללא התייעצות עם עו"ד מראש. עוד דבר דוחות לעולם לא משלמים חבל על הנקודות והכסף יש דרך להימנע מהם קראו כאן

שכן ההסבה עלולה גם לסבך את הנהג עליו מסבים את הדוח מול סנקציות של משרד הרישוי ואף כתב אישום בגין עדות שקר או מסירת ידיעה כוזבת על המסב.

כך למשל ב- דוח מהירות ב- רכב חברה, בעל חברה הסב את הדוח על נהג שאין לו רישיון בתוקף או שהוא עובד זר או שהוא שאינו נמצא בארץ באותה תקופה, ואותו בעל חברה זכה לכתב אישום.

אדגיש כי אני לא ממליץ להעביר דוח לאדם אחר רק בשל להימנע מנקודות שכן מדובר על עבירה פלילית קראו בקישור הבא. אדגיש כי בסוף אותו אדם ריצה תקופה 9 חודשי עבודות שירות בגין העברות דוחות על שמו, מה שלא היה ולא נברא. מה שכן אפשר לעשות זה לטפל בדו"ח באופן פרטני לפני העברה.

אציין כי העברת נקודות נהיגה לאדם אחר אפשר לעשות בתנאים מסוימים.

מה קורה אם עבר הזמן בדוח ? ואני רוצה לבצע הסבת דוח מהירות או להעביר נקודות נהיגה לאחר ?

בשביל זה יש הליך מיוחד הליך זה נקרא המ"ש דהיינו הארכת מועד להישפט ראו במאמר זה מה ניתן לעשות.

אז מה עושים? איך להעביר דוח לנהג אחר ? במידה ואדם אחר נהג ברכבכם גם אם בידיעה או שלא בידיעתכם, וקיבלתם דו”ח תנועה – (נניח דוח במהירות מופרזת או עבירת אור אדום), אל לכם לשלם את הקנס בדו”ח או בכלל להידרש לתשלום קנס במהרה. יש להסב את דו”ח התנועה תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח ולשלוח בקשת הסבת דו”ח תנועה (לכתובת בהמשך העמוד).

מה זה בדיוק הסבת דוח תנועה ?

על מנת לחמוק מנקודות משרד הרישוי כך שבסופם, תוטל פסילת משרד הרישוי מבקשים להסב את הדוח לאדם אחר הסבה פירושה העברה לאחר.

הסבת דוח תנועה של תאגיד 

הסבת דוח תנועה תאגיד – בכדי למנוע מנהגים להתחמק מאחריות לדוחות מאחורי תאגיד, היות ותאגיד אינו יכול לצבור נקודות, או לבטח לא להיפסל מנהיגה קבע המחוקק כי אם נעשתה ברכב עבירת קנס למעט חנייה ובעל הרכב או מי שהחזיק ברכב הוכיח כי זה שהחזיק בו בזמן ביצוע העבירה לפי סעיף 27 ב’ הוא – תאגיד. שיעור תשלום קנס בשל העבירה יהיה גבוה פי 4 מן השיעור אשר נקבע לאותה עבירה בצו {לפי סעיף קטן ב’} אלא אם כן האחריות אינה חלה על התאגיד עצמו לפי סעיף 27 ב. יודגש כי תשלום עבור חברה הוא לפחות פי 4 מתשלום לאדם פרטי שאינו חברה

הסבת דוח תנועה או הסבת דוח משטרה לנהג אחר – הן פרטי והן תאגיד והפוך

הסבת דוח משטרה או דוח תנועה לאדם אחר, תיעשה במידה והעבירה שבוצעה ברכב הרשום על שמכם ולא אתם אלה שנהגתם ברכב. יש להעביר בקשה להסבת הדו”ח על שם הנהג אשר נהג ברכב למרכז שירות לטיפול בדוחות תנועה (ראה קישור בהמשך).
בקשה זו, חייבת לכלול שני מכתבים – האחד מבעל הרכב שבו הוא מציין שהוא לא זה שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה והשני, מאדם שנהג ברכב בפועל המבקש להסב את דוח התנועה על שמו.

דוגמאות לביטול דו"ח ללא קנס (לאוצר המדינה) וללא נקודות וללא דיון לאחר הסבה לאחר – בדוחות אלו התובע קיבל את כל הטיעונים המשפטיים בעניין ביטול הדוח לאחר הסבה לאחר.

איך עושים ומה עושים ? ראה סרטון קצר על הסבת דוח משטרה / הסבת דוח תנועה כולל דוגמה, תצהיר וטופס מובנה.

הסבת דוח משטרה ביטול דוח ללא נקודות
ביטול דו"ח אור אדום על בסיס טיעונים עובדתיים
הסבת דוח תנועה ללא נקודות
ביטול דו"ח מהירות לנהג על בסיס טיעונים משפטיים
הסבת דוח
לאחר הסבה ללא תשלום קנס 4
ביטל 1
ביטול דוח לאחר הסבה ללא נקודות וללא קנס 1
הסבת דוח תנועה - הסבת דוח משטרה כל המידע

הסבת דוח תנועה על שם הנהג מבצע העבירה

איך להעביר דוח לנהג אחר ? רבים הם המקרים שבהם אדם מוכר את רכבו למגרש רכב וכאשר הרכב נבחן ע”י קונה הוא זה שמבצע עבירת תנועה בזמן שהרכב עדיין לא הועבר על שם נהג אחר. מה שקורה שדו”ח התנועה נשלח לבעל הרכב. ניתן לדווח על ביצוע העבירה תוך 15 יום ממועד המצאת דו”ח התנועה.

בפנייה של בעל הרכב יש לציין את מס’ ת.ז הזהות של בעל הרכב, לצרף את צילום דו”ח התנועה ואת הצהרת הנהג המבצע העבירה כאשר הוא מודה בתצהיר זה שהוא זה שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה ולצלם את רישיון הנהיגה של הנהג המבצע את העבירה.

מה לציין בבקשה להסבת דוח על שם נהג אחר כולל מתאגיד לאחר והפוך מאחר לתאגיד ?

על הבקשה ל- הסבת דוח משטרה או תנועה, יש לציין את השם הפרטי ואת השם המשפחה של הנהג אשר החזיק ברכב, בזמן ביצוע העבירה בצירוף צילום תעודת זהות, והכתובת של מי שביצע את העבירה. לצרף את תצלום דוח התנועה לתשלום הקנס. בנוסף, עליכם לצרף תצהיר של הנהג בפועל, החתום ע”י עורך דין (אם מדובר על תאגיד אז חתימת התאגיד או ממנהל התאגיד או ממיצג התאגיד שכן, התאגיד אינו אישיות משפטית ואינו יכול לחתום).

כי הוא מודה שהוא זה שהחזיק או נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה ולצרף את תצלום ת.ז. של מבצע העבירה כל זאת בטרם בקשה להישפט. יש לצרף לפנייה זו, צילום של רישיון הנהיגה של הנהג. את הבקשה,

יש להגיש בתוך 90 יום מיום קבלת הדוח ולשלוח בדואר רשום לכתובת: מפנ”א ( מרכז פניות נהגים ארצי ) ת.ד 120 פתח תקווה מיקוד 49100.

וכך מבצעים הסבת דו”ח תנועה משטרת ישראל. כך למשל נראה טופס זה:

טופס הסבת דוח תנועה לנהג אחר להורדה גם תאגיד וגם פרטי

הסבת דוח משטרה דוגמה
הסבת דוח תנועה דוגמה (בעל הרכב )

יש להגיש בתוך 90 יום מיום קבלת הדוח ולשלוח בדואר רשום לכתובת: מפנ”א ( מרכז פניות נהגים ארצי ) ת.ד 120 פתח תקווה מיקוד 49100.

הסבת דוח תנועה - הסבת דוח משטרה  דוגמה
הסבת דוח תנועה דוגמה ( לנהג בפועל ביום ביצוע העבירה )

יש להגיש בתוך 90 יום מיום קבלת הדוח ולשלוח בדואר רשום לכתובת: מפנ”א ( מרכז פניות נהגים ארצי ) ת.ד 120 פתח תקווה מיקוד 49100.

מה קורה אחרי שמסבים את הדוח לאדם אחר (הן מתאגיד או מפרטי לפרטי) ? לאחר הסבת הדו”ח משטרה רשאי הנהג לבקש ולהישפט על העבירה והוא יוכל אף למלא את טופס הבקשה להישפט, תוך 90 יום מיום המצאת הדו”ח.

הסבת דוח תנועה טופס | טופס הסבת דו”ח תנועה להורדה לתאגיד 

על מנת להבין כיצד נראה טופס הסבת דוח תנועה, יש להוריד את הטופס לעיל, ולשנות את המסב לחברה ולא אדם פרטי, שם המוסב נותר אדם פרטי (טופס הסבה לחברה – תאגיד ) להוריד “הסבת דוח תנועה טופס מובנה“, למלא ולשלוח למפנ”א. ( שימו לב זהו אותו טופס בקשה ). יש לזכור כי טפסי הסבת דוח מחייב אימות חתימת עורך דין. ולכן. ללא אימות חתימה לא יכבדו את ההסבה.

הסבת דוח תנועה ב-א-ז-ה-ר-ה או המרת דוח תנועה ב-א-ז-ה-ר-ה

יודגש כי אין אפשרות להמיר וגם להסב. בנוסף, פירוש המילה להמיר דוח הכוונה להחליפו באזהרה והסבת דוח הכוונה “להחליף” על שם מישהו אחר. ולכן, אם אתם רוצים להמיר דוח לאזהרה הכוונה היא שבסוף תהיינה רק אזהרה על שמכם ולהסב דוח הכוונה היא שמשהו אחר יישא בדוח כולל נקודות ותשלום הקנס ולא יבוטל הדוח.

לפירוט כולל דוגמה אך ממירים דוח לאזהרה ראה כאן  המרת דוח תנועה באזהרה.

האם כדאי להגיש בקשה להישפט יחד עם הסבת דוח תנועה ?

לא אין להגיש יותר מבקשה אחת בכל מעטפה ולכן הבקשה לא תדון. אך אם שוטר רשם דו”ח ברירת משפט ולא דו”ח התראה, הנהג עדיין יוכל לפנות למשטרה בכתב ולבקש את המרת הדו”ח בהתראה. ישנם כללים מחמירים יותר להסב מסוג זה, כאשר מדובר על פנייה אל מפנ”א.

כאשר השוטר שמע את טענותיו של נהג בשטח ובחר שלא להמיר את הדו”ח באזהרה וכעת זו הפנייה השנייה בנושא. ישנם קריטריונים שהנהג חייב לעמוד בהם: ראשית הנהג חייב להיות בעל וותק של 10 שנים בנהיגה ו-10 שנים ללא עבירות תנועה קודמות על מנת שהמשטרה תשקול את ההסבה באזהרה. כלומר, תבצע המרה של דו”ח תנועה באזהרה.

ניתן גם למלא טופס זה – הסבת דוח משטרה / תנועה דוגמה (כולל תצהיר עורך דין לדוגמא) 

יש לדעת, כי טופס הסבת דוח משטרה / תנועה חייב להיות חתום ע”י עו”ד ותצהיר זה.

מתייחס לנהג בפועל אשר נהג ברכב בעת ביצוע העברה ולא לבעל הרכב.

תצהיר עורך דין לדוגמא – התצהיר הסבה יהיה כדלקמן:

אני הח”מ_______ ת.ז_____ מרח’____עיר___ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ואהיה צפוי\ה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\ה בזאת כדלקמן.

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשתי להסבת דו”ח תנועה אשר מספרו_____ שמי ומספר ת.ז שלי כנ”ל.

הנני מצהיר\ה כי מספר רישיון הנהיגה שלי הוא____

הנני מצהיר\ה כי נהגתי על הרכב הרשום בדו”ח בזמנים המצוינים בדו”ח זה

הנני מצהיר\ה כי אני מבקש\ת להסב את הדו”ח על שמי___ ת.ז___ שהרכב היה בחזקתי בזמנים המצוינים בדו”ח זה.

זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

ולראייה באתי על החתום______

חתימת המצהיר\ה

___________

הנני מאשר כי ביום______ הופיע בפני עו”ד___מר____שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה______

במשרדי ברח’_____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפניי

חתימה____  חותמת____

בקשה להסבת דוח תנועה – להורדת טופס הסבת דוח תנועה לאחר. 

לסיכום – העברת דוח מהירות נהג אחר – ניתן לבצע הסבת דוח תנועה הן של פרטי והן של תאגיד במספר דרכים הראשונה – ע”י אתר המשטרה לעיל דרך נוספת ע”י פניה בדואר רשום עם אישור מסירה הבקשה חייבת לכלול תצהיר חתום של שני הצדדיים ואימות חתימה של עו”ד.

בקצרה אציג מספר מילים עבור הסבת דוח הן של פרטי והן של תאגיד בפירוט הבא: 

הסבת דוח משטרה או תנועה לעובד

החוק קובע, כי אם המעביד לא יעביר על שמכם דוח בגין ביצוע עבירת תנועה, הוא ייאלץ לשאת בקנס גבוה פי 4, ולכן ראוי כי המעסיק יבצע הסבת דוח תנועה לעובד לפני ה-90 ימים ע”מ להימנע מתוספת ריבית פיגורים. חוק זה, נועד כתמריץ לבעלי חברה, במידה והחברה לא תסב את שמו של העובד אשר נהג ברכב. יש להסב את הדו”ח בצירוף פרטי העובד שנהג על הרכב בעת ביצוע העבירה ואת תצלום הדוח יחד עם צילום רישיון הנהיגה של העובד ולשלוח אל מפנ”א – פ”ת.

הסבת דו”ח תנועה לתאגיד ליחיד

על פי הוראות החוק והפסיקה בדבר הסבת דו”ח תנועה לתאגיד ליחיד, נקבע, כי אם מדובר בתאגיד, תבוצע ההסבה באמצעות קצין בטיחות רכב של התאגיד. על קצין בטיחות הרכב של התאגיד, לכתוב תצהיר על שמו של נוהג הרכב ביום ובשעת ביצוע העבירה ויש למסור את הפרטים המדויקים של הנהג\ת ולשלוח אל מפנ”א.

טופס הסבת דוח משטרה / תנועה של תאגיד

על פי החוק, ניתן להגיש בקשב ל-הסבת דוח משטרה על שם העובד בתוך 90 יום ממועד הדוח וכן, לצרף לבקשה תצהיר של הנהג אשר נהג בזמן העבירה. בהצהרה זו, ימלא הנהג את מס’ הדוח, מס’ ת.ז מס’ רישיון הנהיגה וצילום רישיון הנהיגה ו-לאחר מכן ימתין להודעת תשלום קנס חדשה ואם ירצה יוכל עליה להגיש בקשה להישפט בבית המשפט.

דו”ח תנועה לתושב זר

שוטר אשר עוצר תייר המציג רישיון נהיגה זר בתוקף, יבדוק את מועד כניסתו האחרונה לישראל. במידה וטרם חלפה שנה מיום כניסתו האחרונה של הנהג לישראל אין לדווח נגדו באם חלפה מעל לשנה, יש להתייחס לתאריך עם חלוף שנה ביום כניסתו האחרונה כמועד פקיעת תוקף רישיון הנהיגה ולדווח בהתאם. אם מועד הדוח הינו 6 חודשים מיום חלוף שנה ממועד כניסתו של תושב זר- ברירת משפט. באם מועד הדו”ח הנו מעל לתקופה של חצי שנה מיום חלוף שנה ממועד כניסתו האחרונה – הזמנה לדין.

כך או אחרת חשוב לטפל בדוחות אלו גם בהסבות לאחר באמצעות עו"ד שכן אין יודעים מה מצב הנקודות של אותו אדם וגם אם חושבים שאין נקודות משרד הרישוי הסבת דוח עלולה להכניס את מקבל לפסילה של משרד הרישוי לתקופה לא קצרה. בעניין זה ראו שיטת הנידות החדשה או כמה נקודות זה שלילה.

זקוקים לייעוץ בנושא ?  

לכל שאלה או הבהרה אנו כאן עומדים לרשותכם – ייעוץ משפטי
ראשוני ללא עלות צרו קשר

077-530-9587 (רב קווי)


(מנהלת משרד סניף מרכז – קרן)


או ישירות לעו"ד אליה


0524-42-42-21

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //