נהיגה בשכרות על אופניים חשמליות או על קורקינט חשמלי (גלגינוע).

עודכן לאחרונה ב ינואר 10, 2024 ע"י חיים אליה

נהיגה בשכרות על אופניים חשמליות או על קורקינט חשמלי (הנקרא גם גלגינוע) מהווה נהיגה בשכרות לכל דבר ועניין. בעמוד זה אפרט מה ההשלכות על נהיגה בשכרות באמצעות אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי, כיצד ניתן לטפל בתיק שכרות הכולל בתוכו זימון לדין בנהיגה בשכרות, מה הדין לגבי קורקינט חשמלי מה על השוטר לציין בעת האכיפה במסגרת תיק של נהיגה בשכרות בכלים אלו.

לבסוף אסביר כיצד ניתן להשתחרר מתיק של מנהיגה בשכרות באמצעות אופניים חשמליים ומה עם טענות ההגנה היכולות להיות לטובת הנאשם. כאן המקום להדגיש שאין באמור בדף זה כל טענות ההגנה אלא כל מי שעושה שימוש השימוש הוא על אחריותו בלבד.


נהיגה בשכרות על אופניים חשמליות עורך דין חיים אליה

נהיגה בשכרות על אופניים חשמליים – איך מוגדר רכב בפקודה ? מהו רכב ?

על נהיגה בשכרות אופניים – סעיף 1 לפקודת התעבורה קובע "כי רכב נקרא כל רכב מנועי" פקודת התעבורה – "רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב שהשר פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;

 "רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב שהשר פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;

רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;

"רכב מסחרי" – רכב המשמש, או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

"רכב עבודה" – רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;

"רכב עצמאי" – רכב מנועי שמותקנות בו מערכת לנהיגה עצמאית ומערכות מחשוב נוספות, ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב עצמאי, בין שמערכת הנהיגה העצמאית המותקנת בו מסוגלת לפעול בלא שהוגדר בה מרחב הפעלה כהגדרתו בסעיף 16ד, ובין שהמערכת האמורה מסוגלת לפעול רק במסגרת המרחב כאמור שהוגדר בה;

"רכב ציבורי" – רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר;

"רכב פרטי" – רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;

מכאן רוכבי האופניים אליהם הפקודה מתייחסת כאל נהגים ברכב

נהיגה בשכרות באמצעות אופניים חשמליים

נהיגה בשכרות באופניים חשמליים היא אותה עבירה ואותו עונש הקבוע בחוק לנהיגה בשכרות באמצעות רכב או אופנוע. שכן מדובר בעבירה חמורה כך לפחות לדעת המחוקק. ולכן מי שנוהג באופניים חשמליות כאשר הוא שיכור או תחת השפעת אלכוהול, יוגש נגדו כתב אישום על נהיגה בשכרות באופניים חשמליות, יקבל זימון לדין פסילה מלנהוג ברכב או אופנוע או כל כלי ממונע אחר. (בנקודה זו אפרט בהמשך) למשך 30 ימים.


בשלב השני כאשר בית המשפט יזמן את הנהג לדין, בית המשפט ללא שינוי של סעיף העבירה יורה על 24 חודשי פסילה בפועל דהיינו פסילת רישיון נהיגה לשנתיים, קנס בגובה של של 3000 ש"ח לפחות, פסילה על תנאי מאסר על תנאי.

ואם בזה לא די הרי שלילת רישיון שהיא מעל שנה מבית המשפט הנהג יוזמן לבדיקות מחודשות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, (נקרא גם מרב"ד) על מנת לבחון את כשירותו של הנהג לנהוג ברכב.

הסבר קצר בנקודה זו – בתי המשפט בכתב אישום של נהיגה בשכרות או בלשון העם בתיק נהיגה בשכרות ולא משנה איך נעשתה יוזמן הנהג לדין גם אם מדובר באופניים חשמליים ובלבד שהעבירה שבוצעה באופניים חשמליים היא העבירה של נהיגה בשכרות. ככל והדבר יתקיים הרי שנוצר מצב מוזר שכן הנהג נסע באופניים חשמליים.

אך, מקבל פסילה ל 30 יום עבור רכב (ואילו ינהג ברכב ולא משנה באיזה רכב או משאית או מונית או אופנוע יקבל זימון לדין על נהיגה בפסילה). אבל המחוקק טעה שכן אם הנהג מקבל זימון לדין על תיק של נהיגה בשכרות באמצעות אופניים חשמליות ופסילה של 30 ימים, אזי שלבית המשפט או בתוך ה 30 ימים שהיא פסילה של קצין הוא יכול לנהוג עדיין באופניים חשמליים. אך לא ברכב בעוד שהעבירה בוצעה באופניים חשמליים ולא בוצעה ברכב מוזר גם לי זה מאד מוזר ותמוהה. ראה איך לבטל פסילה של קצין.


וכנראה שגם למחוקק זה מוזר אך בינתיים עברו למעלה משלוש וחצי שנים שבהם המחוקק טרם תיקן את החוק והתקנות הקשורות לאופניים חשמליים בכל הקשור לנהיגה בשכרות.


אופניים חשמליים נהיגה תחת השפעת אלכוהול

כאשר מבקשים לתקן ולמחוק את כל הקשור בנהיגה בשכרות באופניים חשמליים הרי שהדבר נעשה באמצעות מציאת כשלים ריאתיים בראיות וגם מציאת תקלות באופן האכיפה של השוטר הבודק.
בנוסף יש לבדוק האם האופניים החשמליים עונים על הגדרת אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי כדי שזה יהווה נהיגה בשכרות בפקודה


כלומר, יש מספר כלי רכב העונים על הגדרת רכב בפקודה ביניהם אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי בכל אלה המחוקק קבע שהם מוגדרים כרכב. ולכן ככל הנהג ייתפס בשכרות באופניים חשמליים או בקורקינט חשמלי מדובר בכלי רכב ויוגש נגדו כתב אישום של נהיגה בשכרות גם אם בפועל הוא לא נהג ברכב. פסיקת בית המשפט העליון אשר קובעת כי רכב עונה על הגדרת רכב רק אם הוא ממונע בעל מנוע, בפועל 3 כלי הרכב האלה ממונעים אך בפרקטיקה המדינה לא מגישה כתב אישום על נהיגה באופניים חשמליים או בקורקינט ואם השוטר בחר להזמין לדין כתב אישום שכזה דינו בטלות.


כאן המקום להדגיש שאילו הנהג קיבל פסילה בת 30 ימים מעבר לפסילת הרישיון שבה יצטרך להפקיד את הרישיון למעלה משלושים ימים ואף למעלה משנה וחצי אם נתפס נוהג באופניים חשמליים או קורקינט חשמלי ולא יגיע לבית משפט עם ייצוג הולם, שימצא כשלים בראיות, אזי יקבל פסילה של בית המשפט ובפסילה זו הנהג לא יוכל לנהוג בכל רכב.


אך למרבה הפלא בקורקינט חשמלי ואופניים חשמליות הוא כן יוכל לנהוג והדבר הפעולה לא תהווה העבירה על נהיגה בפסילה אך אם מנהג תחת השפעת אלכוהול או נהיגה בשכרות הדבר יהווה עבירה נוספת של נהיגה בשכרות ככל וייתפס נוהג בשכרות פעם נוספת גם כאן יש סתירה פנימית בחוק ובתקנות.

כיצד מבטלים תיקים של נהיגה בשכרות על אופניים חשמליות ?

על מנת לבטל תיק נהיגה בשכרות באופניים חשמליים יש לבדוק את ההספק וואט של האופניים החשמליים כך למשל אופניים חשמליים שהם – 12 וולט לא נקראים אופניים חשמליים ולכן גם לא יכולים להגיש כתב אישום אני על נהיגה בשכרות באמצעות אופניים חשמליים שאלו לא עונים להגדרה של רכב.

כיצד מבטלים תיקים של נהיגה בשכרות בקורקינט חשמלי ?

על מנת לבטל אישום של נהיגה בשכרות בקורקינט חשמלי יש לראות את מפרט של הקורקינט חשמלי, האם אלה נחשבים בהגדרה ככלי רכב? כך למשל קורקינט חשמלי שההספק שלו הוא מ 12 וולט לא נחשב קורקינט חשמלי. ולכן תיק של נהיגה בשכרות לא יכול להתבסס על קורקינט חשמלי שכן לא נחשב רכב וסעיף העבירה שמדבר על נהיגה בשכרות בקורקינט חשמלי הדבר מצריך הספק של מינימום 12 וולט.

מה העונש על נהיגה בשכרות באמצעות אופנים חשמליים ?

העונש על רוכב אופניים או רוכבי אופניים חשמליים כפי שציינתי קודם יכול להיות עונש של 24 חודשי פסילה בפועל פסילה על תנאי מאסר על תנאי קנס כספי מאוד גבוה והתחייבות.
עונשים אלה נקבעים על ידי בית המשפט במידה וסעיף העבירה לא שונה לעבירה קלה יותר לבית המשפט אין שיקול דעת ולכן על השופט להורות על פסילה של 24 חודשים ועונשים אחרים כפי שציינתי קודם.

מה עושים רוכבי אופניים חשמליים על מנת להקל בעונש ?

רוכב אופניים אשר מקבל אישום וזימון לדין על נהיגה בשכרות בעניין או באמצעות אופניים חשמליים יצטרך לפנות ל עו"ד על מנת להמתיק את רוע הגזירה יש אפשרות גם להימנע מכתב אישום בגין אופניים חשמליים וזאת באמצעות מציאת כשלים באופן האכיפה אשר זו נעשתה על ידי השוטר.

מציאת כשלים בראיות -כתב אישום בגין נהיגה בשכרות

ככל ומדובר באור אדום וגם בתיק של נהיגה בשכרות הרי שהעונש יהיה חמור יותר ככל ומדובר בתיק סירוב לנהיגה בשכרות דהיינו אותו רוכב אופניים נדרש לבצע בדיקת ינשוף אך לא עשה כן כך למשל כאשר רוכב אופניים חשמליים נדרש לבצע את הבדיקה ולא יעשה כן יקבל זימון לדין על סירוב לבצע את בדיקה. גם כאן המדובר בנהיגה בשכרות.

אסביר בקצרה מהם אותם כשלים שעל השוטר האוכף את הבדיקה, במידה והשוטר לא ביצעה את האכיפה כמו שצריך הרי שאותו נהג יש אפשרות לטעון ל כשל בבדיקה וכששאל זה יכול לשנות את כתב האישום לטובת אותו נהג.

כך למשל אם בדיקת ינשוף נעשתה על הנהג באופניים חשמליים אך לא החליפו פיה בעת האכיפה. דוגמה נוספת השוטר אשר ביצע את הבדיקה לא המתינו 5 דקות בין נשיפה לנשיפה, דוגמה נוספת השוטר אשר ביצע את הבדיקה לא הסביר את משמעות הבדיקה לא ביקש הסכמה מהנבדק ואף לא הדגים לנבדק כיצד לבצע בדיקת מאפיינים. הכשלים אשר הסברתי לעיל הם כשלים אשר בכוחם לבטל לחלוטין את האישום בגין נהיגה בשכרות. דינו של תיק זה להתבטל.

היא עניין רציני ומסוכן. היא משלבת בין הסיכונים הקשורים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול לבין הפוטנציאל לתאונות הייחודי לרכיבה על אופניים, במיוחד על אופניים חשמליות שיכולות להגיע למהירויות גבוהות יותר.
חשוב לזכור שאלכוהול יכול לפגוע באופן משמעותי בשיפוט, באיזון ובמיומנויות מוטוריות, ולכן כל פעולת נהיגה, כולל רכיבה על אופניים, היא מסוכנת מאוד.

חוקים משתנים ממקום למקום, אך במקומות רבים, נהיגת אופניים תחת השפעת אלכוהול עלולה להוביל להשלכות משפטיות דומות לאלו הנובעות מנהיגת רכב תחת השפעת שכרות. תמיד יש להעדיף בטיחות ולשקול תחבורה חלופית אם שתית אלכוהול.

עורך דין תעבורה חיים אליה – נהיגה בשכרות על אופניים מה הסיכון. אצלנו התייעצות ראשונית ללא עלות, לכל התייעצות מוזמנים לפנות ל-עורך דין תעבורה חיים אליה 0524424221 או 077-530-9587.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע