כתב אישום נהיגה בשכרות

עודכן לאחרונה ב דצמבר 9, 2023 ע"י חיים אליה

בעמוד זה אסביר מה הוא כתב אישום נהיגה בשכרות, מהו ביטול אישום בעבירת נהיגה בשכרות, מה העונש על נהיגה בשכרות, מה ההבדל בינו לבין כתב אישום נהיגה תחת השפעת אלכוהול ובסוף אציג, איך כתב אישום בוטל בעבירה של נהיגה בשכרו

מהו כתב אישום בעבירת שכרות

כתב אישום זה מוגש לבית המשפט בשני אופנים, כאשר ישנה תאונת דרכים ובבסיסה הנהג שיכור או במהלך בדיקה שגרתית בדרך, בה השוטרים מבצעים מחסום יזום, כדי לתפוס נהגים שיכורים באמצעות פקק אשר מתבצע בכביש ואז השוטר עובר רכב רכב ובודק, כך מעכבים ותופסים נהגים שיכורים,

מה קורה בבדיקה עצמה ? איך השוטרים יודעים שהנהג שיכור ? השוטרים מבצעים מספר בדיקות ביניהם בדיקת מאפיינים, בדיקת נשיפה או בדיקת דם, אם מדובר בבדיקת נשיפה המכשיר נותן תוצאה אם היה אלכוהול ואיזה כמות האלכוהול, על מנת ללמוד איך, באיזה אופן, ובאיזה צורה.

יש לקרוא בעמוד של עורך דין נהיגה בשכרות בעמוד זה מוסבר מה הם הבדיקות שעל המשטרה לעשות ואיך מבטלים אישום שכזה,

אומר כי כתב אישום נהיגה בשכרות, מוגש בתום הבדיקה כפי שאפרט בהמשך, כאשר הבדיקה נעשית על ידי שוטרים או מתנדבים, הבדיקה מחולקת ל 3 תתי בדיקות,

תת בדיקה 1 נשיפון –

אחד נשיפה – היה והשוטר או מתנדב עוצר את הנהג, על המתנדב לבדוק אם יש אינדיקציה לשכרות, באמצעות נשיפון יכול לעשות זאת, מכשיר הנשיפון הוא רק מהווה אינדיקציה לשכרות דהיינו או שיש אלכוהול בגוף הנבדק או שאין שכרות, תוצאה זו יכולה להגיע באוויר שהנבדק נשף במכשיר הנשיפון,

מה טענות הגנה אשר יכולות להעלות כבר בבדיקת נשיפה (לתת בדיקה 1)? 

על המתנדב או שוטר אשר ביצע את בדיקת נשיפה צריך לשאול ולבקש את הסכמתו של הנהג, בהנחה והנהג לא מסכים או שלא נשאל מהשוטר או המתנדב, והנהג עבה בדיקה או שסירב לה, הרי שהשוטרים או המתנדבים פעלו בניגוד להנחיות המשטרה, מה שיכול להוביל לזיכוי בתיק.

תת בדיקה 2 לכתב אישום זה היא בדיקת מאפיינים

אחד על הנהג לעשות מספר מבחנים שהם: אצבע לאף, ללכת בקו ישר, ובדיקת ידיים, אלו נקראים בדיקת מאפיניים,

טענות הגנה היכולות לבטל אישום זה (לתת בדיקה 2)?

בבדיקה זו על השוטר להסביר מה על נהג לעשות ולבצע ואף להדגים בהנחה והשוטר או המתנדב לא עשה כן הבדיקה פסולה,

תת בדיקה 3 היא בדיקת ינשוף

על השוטר או בודק הינשוף להחליף פיה, להמתין רבע שעה, להסביר איך נושפים למכשיר הינשוף, תוך שכל העת מרגע שעוכב הנהג ועד הרגע שנבדק במכשיר ינשוף היה בקשר עין רציף, לא קשר עין מנותק, שימו לב מספיק שקשר העין מנותק גם לחצי דקה, כל הבדיקה קורסת, טענות הגנה בבדיקה השלישית, אילו לא חיכה השוטר רבע שעה או לא החליף פיה או לא הדגים את הבדיקה. הטענות הללו יכולות להוביל לידי זיכוי.

אם כן כאשר הבדיקות נעשות השוטר כותב מספר רב של דפים, גדוגצת דוחות פעולה ומזכרים, ומזמין את הנהג בסוף האירוע לביהמ"ש, הדף שעליו יש זימון לבית המשפט, הוא בעצם מהווה את כתב האישום נהיגה בשכרות,

לפני כן יוזמן קצין עמ לבצע שימוע לרכב ולרישיון נהיגה, בעניין זה יש לשים לב כי הקצין אשר הגיע למקום וזאת לאחר שהשוטר אשר הגיש כתב אישום לנהג, וזימון לדין, הקצין יחל בשימוע לרכב או לרישיון או לחילופין השוטר אשר בדק את הנהג יזמין את אותו נהג לשימוע, כעבור יום או יומיים לאחר מכן, וזאת מאחר שקצין לא היה בשטח, לכן לא נעשה שימוע במקום, ע"מ להינצל מרוע הגזירה, ולהימנע מלקיחת הרכב והרישיון נהיגה, ראה שימוע בפני קצין משטרה איך לבטל פסילה מנהלית או ביטול איסור שימוש ברכב.

כל הבדיקות לעיל שהסברתי הם בדיקות שבסופם יכולה המשטרה או השוטר להגיש כתב אישום בנהיגה בשכרות

ביטול אישום נהיגה בשכרות ?

עכשיו אסביר כיצד בית המשפט מורה על ביטול אישום נהיגה בשכרות, ביטול אישום נהיגה בשכרות אפשרי במקרים מסוימים. המשטרה משתמשת במכשיר ינשוף, והתוצאות חייבות להיות אמינות על מנת לתמוך באישום. כדי שהתוצאות יהיו אמינות, חייבים לעמוד בהוראות יצרן המכשיר, בנהלים פנימיים של המשטרה, ובכללי הפסיקה של בית המשפט העליון​​.

ביטול אישום או ביטול כתב אישום יכול להתרחש כאשר נמצאים כשלים מהותיים בתיק, אשר עלולים להביא לזיכויו של הנאשם. כשלים אלו יכולים לכלול, למשל, הפעלת הינשוף בניגוד להוראות היצרן, כמו לא להמתין 15 דקות, לא לבצע כיול יומי למכשיר, או לא להחליף פיה בין בדיקות​​.

כאן לדוגמא אציג ביטול אישום של נהיגה בשכרות – בכמות של 845 לליטר אויר נשוף לפניכם החלטה של בית המשפט מקום בו הקצין לא החליף פיה בכמות מטורפת של 845 מיקרוגרם לליטר אוויר נשוף בית המשפט לאחר ניהול הוכחות מחליט לבטל את האישום.

מצורף כתב אישום והחלטה מספר תיק תתע מדינת ישראל נ'—–

– פ”ל  4236-03-15 

ביטול אישום נהיגה בשכרות כתב אישום נהיגה בשכרות

ביטול כתב אישום בנהיגה בשכרות נקרא גם חזרה מכתב אישום,

אציין כי במקרה הנ”ל ובכמות כזו הדרישה היא 24 חודשי פסילה בפועל ועבודות שירות לכל הפחות. אך, לאור מחדלי החקירה וכשליים בראיות וזאת לאחר מלחמת חורמה אותה ניהלה ההגנה, הבינה המאשימה כי הרשעה בתיק זה לא תיכון, ורחוקה היא ממזרח ומערב.

ולכן, בחרה לחזור בה מאישום התוצאה האופרטיבית היא ביטול האישום כלא היה.  

שימו לב, כאשר מדובר בנהיגה תחת השפעת אלכוהול שזה בעצם תולדה של נהיגה בשכרות שניהם באים מאותה משפחה בית המשפט יש מנעד רחב של עונשים, על מנת לפרט מהי נהיגה תחת השפעת אלכוהול ראו בעמוד הבא

לכל שאלה או בקשה או התייעצות אתם מוזמנים לפנות למשרד המשרד מייעץ בתיקי נהיגה בשכרות, כמו גם בתיקי סירוב גם לעורכי דין עו"ד חיים אליה כמי שמעביר הרצאות בתיקים אלה בלשכת עורכי הדין לעורכי דין אחרים.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע