מחיקת נקודות תעבורה | מתי נמחקות נקודות תעבורה

עודכן לאחרונה ב נובמבר 20, 2023 ע"י חיים אליה

במאמר זה אסביר כיצד ניתן למחוק נקודות תעבורה, מתי נמחקות נקודות תעבורה, כיצד אפשר לבטל נקודות, ביטול נקודות תעבורה גם אם שולמו הדוחות וגם אם לא שולמו הדוחות ואותו נהג "זכה" לפסילה של משרד הרישוי (3 חודשים או 9 חודשים). אביא דוגמא לבקשה למחיקת נקודות תעבורה, אסביר מתי חלה התיישנות ו/או נמחקות ו-איפוס נקודות תעבורה. שימו לב ניתן לפנות למשרדנו ע"מ לבחון אם ניתן למחוק נקודות תעבורה, בכול דוח ודוח. הייעוץ עבור זה אינו כרוך בתשלום ע"י עורך דין ביטול נקודות חיים אליה.

בנוסף, אסביר על ביטול נקודות תעבורה – אתן מספר דוגמאות כיצד יש להימנע מנקודות ואיך אפשר לבצע מחיקת נקודות תעבורה בכול דוח ודוח ואף להימנע מפסילה או מקורסים מיותרים של משרד הרישוי.

מחיקת נקודות תעבורה עי עורך דין תעבורה ביטול נקודות תעבורה

מחיקת נקודות תעבורה – שיטת הניקוד בעבירות תעבורה.

באופן כללי, בכול דוח ודוח ניתן למחוק את הנקודות או לגרום לבית המשפט להורות על ביטול נקודות חובה, כך או אחרת תמיד המשרד מוצא כשלים בדוח המביאים לידי מחיקת הנקודות או התיישנות הנקודות ואיפוסם.

כשלים אלו באים לידי ביטוי, באופן עבודת השוטר, בהנחיות המשטרה לאכיפת העבירה, שלרוב לא עושים כפי שצריך לעשות כן, בכול עבירה ועבירה.

כך שלמעשה מחיקת נקודות תעבורה אפשרית בכול דוח ודוח. ע"מ לבדוק את הדוח שלכם אתם מוזמנים לשלוח או להתקשר אלינו לבדיקה ללא עלות.

לפני שאסביר איך לבצע מחיקת נקודות תעבורה בכול דוח יש להבין כיצד עובדת שיטת הניקוד מהי ?

שיטת הניקוד מהווה אמצעי מעקב אחר עבירות תעבורה שנהגים ביצעו. מספר הנקודות המינימאלי הינו 2 נקודות והמספר המקסימאלי על עבירת תעבורה הוא 10 נקודות. נהגים המעוניינים במידע לגבי שיטת הניקוד, ניתן להיכנס לקישור הבא: שיטת הניקוד לעבירות תנועה | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מתי נמחקות נקודות תעבורה? ומתי מורה ביהמ"ש על ביטול נקודות תעבורה?

רישום הנקודות, תקף למשך שנתיים ימים מיום ביצוע העבירה וזאת שלא יגיע לצבירה כוללת של עד 22 נקודות או יותר. במידה והנהג צבר עד 12 (לא כולל) לא יהיו תקפות (בלשון העם ימחקו) עד שנתיים, מיום ביצוע העבירה האחרונה – נקרא גם איפוס נקודות תעבורה או התיישנות נקודות תעבורה.

אולם, אם צבר עד 20 נקודות (כולל), הנקודות לא תימחקנה גם בחלוף שנתיים, אלא אם כן הנהג ביצע אמצעי תיקון שהוא חייב בהם כגון קורס נהיגה מונעת (הנקודות יהיו לא תקפות אך לא תמחקנה בתנאי שעה קורס ובתנאי שהמתין שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה). נקרא גם איפוס נקודות תעבורה או התיישנות נקודות תעבורה.

לדוגמא 1 – נניח למשל שאם ביום 1.1.23 עשה עבירה אחרונה שהיא צוברת לנהג 18 נקודות או יותר אז רק ביום 1.1.25 כן.. כן… ב- 2025 ימחקו הנקודות, בתנאי שעשה קורס אחד ולא עבר עבירה או עבר עבירה וקיבל דוח ועורך דין מחק את הנקודות בדוחות שנכנסו בתוך ה 2 שנים. דהיינו בין השנים 2023 עד 2025 קיבל דוחות ועו"ד מחק לו את העבירה אזי ינוכה בשנת 2025.

במידה והנהג צבר 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך משנתיים ימים ל-4 שנים. גם כאן 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

לדוגמא מספר 2 עם אותן עובדות – נניח למשל שאם ביום 1.1.23 עשה עבירה אחרונה שהיא צוברת לנהג 22 נקודות או יותר אז רק ביום 1.1.27 כן.. כן… ב- 2027 ימחקו הנקודות, בתנאי שעשה 2 קורסים ולא עבר עבירה או עבר עבירה וקיבל דוח ועורך דין מחק את הנקודות בדוחות שנכנסו בתוך ה 4 שנים. דהיינו בין השנים 2023 עד 2027 קיבל דוחות ועו"ד מחק לו את העבירה אזי ינוכה בשנת 2027.

נהג אשר צבר 36 נקודות – רישיון הנהיגה שלו יישלל למשך 3 חודשים. ואם ביצע עוד עבירות בהתם לשיטה כך שלא יחלפו 6 שנים הרי שהוא ייפסל ל 9 חודשים משרד הרישוי. אם לא חלפו 6 שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות, אשר עליהן הוטלה הפסילה.  שיטת הניקוד, אינה פוטרת מעונש נוסף אשר יוטל על הנהג כגון פסילת רישיון נהיגה, דוחות תנועה וכדומה.

אז מה הפיתרון ע"מ להימנע משלילת רשיון נהיגה של 3 חודשים או של 9 חודשים או להימנע מקורסים ? מוחקים את הנקודות בכל דוח !!.


עורך דין ביטול נקודות חיים אליה

עורך דין מחיקה או ביטול נקודות תעבורה – על מנת למחוק נקודות תעבורה גם אם דוחות אלו שולמו או לא שולמו, ניתן לעשות זאת ולמחוק נקודות תעבורה – באמצעות בית משפט.

כלומר, אם טרם עבורו ה 90 ימים בהם יש להגיש בקשה להישפט בדוח אז עורך דין אשר תחום עיסקו הוא מחיקת נקודות, דהיינו עורך דין מחיקת נקודות, באפשרותו יכול לבטל את הנקודות ו/או למחוק את הנקודות בדוח, באמצעות מציאת כשלים הכול תלוי בכול דוח ודוח.

למשל אם מדובר בדוח טלפון נייד, יש מספר פרמטרים שעל השוטר לרשום עמ שלא יהיה ניתן למחוק את הנקודות בדוח. ככל ולא יעשה זאת הרי שאת הדוח יהיה ניתן לבטל או לפחות את הניקוד יהיה אפשר לבטל ולמחוק את הנקודות. לפירוט איך מבטלים ו/או מוצאים כשלים בדוח טלפון נייד עיין כאן.

עוד דוגמא ביטול דוח מהירות מופרזת ככל והדוח לא יירשם כמו שצריך, יש אפשרות לבטל את הנקודות ולמחוק את הנקודות בדוח זה לפירוט עיין לעיל

אם הדוח שולם או לא שולם, יש להגיש לבית משפט בקשה הכוללת תצהיר מאומת על ידי עורך דין, עם העילות הקבועות בחוק. תצהיר זה אשר מסביר לבית המשפט, מדוע יש להאריך מועד להישפט בדוח.

עורך דין מחיקת נקודות תעבורה – בדוח שעברו בו ה 90 ימים איך עושים ?

עורך דין מחיקת נקודות – אפשר לבצע מחיקת נקודות תעבורה גם אם חלפו ה 90 ימים – הליך זה נקרא המ"ש (בקשה להארכת מועד להישפט) ואז בית המשפט מקבל את הבקשה ומאריך מועד להישפט. במילים אחרות ככה מוחקים נקודות תעבורה, גם אם מדובר בדוח של חברה.

בדוח חברה למשל רוב הפעמים הדוח מגיע למזכירות החברה נשאר שם ועד שמבצעים בו הסבה חולפים להם ה 90 ימים או שנפל בן הכיסאות. הנטייה של בתי המשפט היא, לקבל בקשות כאלה בתצהיר ערוך ומאומת. ואז בית המשפט מבטל את הניקוד מה גם שבדוחות של חברה הקנס הוא פי 4 יותר יקר מאשר בדוחות רגילים וכך מבצעים מחיקת נקודות תעבורה גם אחרי 90 ימים.

בקשה להארכת מועד להישפט ע"מ להינצל מקורסים ו/או נקודות משרד הרישוי (בקשה למחיקת נקודות תעבורה)

מהי בקשה למחיקת נקודות תעבורה ? מהי בקשת להארכת מועד להישפט?

בקשה למחיקת נקודות תעבורה היא אותה בקשה להארכת המועד להישפט. כלומר, כאשר מבקשים מבית המשפט למחוק נקודות תעבורה, הרי שמתכוונים להגיש בקשה להישפט,

דרך הפעולה היא אותה דרך ואף המשמעות האופרטיבית בבית משפט היא לתוצאה שימחקו הנקודות, רק בשפה המשפטית נקראית "בקשה להארכת מועד להישפט- המ"ש " ובלשון העם "בקשה למחיקת נקודות תעבורה".

בקשה זו מוגשת לבית המשפט על מנת להאריך את הזמן שבו היה צריך הנהג להישפט או שגם אם הדוח שולם עדיין יהיה ניתן להגיש בקשה זו.

מקרים אלה הם מקרים שבהם בית המשפט נעתר לבקשה, כאשר יש סיבה הגיונית וסבירה למחדלו של הנהג. הפסיקה הציבה מספר קריטריונים בהם בית המשפט יכול להיעתר לבקשה להארכת מועד להישפט.

כגון: מצב רפואי או שמישהו אחר ביצע את העבירה או סיטואציה ביטחונית או הנהג לא היה בישראל בעת קבלת הדוח או נסיבות משפחתיות או שמישהו אחר השתמש ברכב.

בכל אלה בית המשפט יכול להיעתר לבקשה ולהאריך את המועד להישפט. מקרים אלה מגיעים למשרד פעם אחר פעם, וזאת ע"מ להינצל מפסילת רישיון של משרד הרישוי – פסילה של 3 חודשים או של 9 חודשים וגם נקודות.

כך לדוגמה אדם ששכח להגיש בקשה להישפט בזמן וחלפו להם ה 90 ימים "זכה" לנקודות. גם אדם ששילם את הדוח. אך בפועל מישהו אחר נהג ברכב או ביצע את העבירה. יכול עדיין להגיש בקשה להארכת מועד להישפט ובית המשפט ייעתר לבקשה ואז בפועל ימנעו מאותו מבקש פסילה של 9 חודשים או 3 חודשים או סתם נקודות בדוח שלא היה לו קשר אליו. ראה דוגמא למטה.

לדוגמה – אם הנהג שבעקבות הדוח נכנס לפסילת משרד הרישוי ל- 3 חודשים או ל 9 חודשים או צריך לעבור קורסים – (נהיגה מונעת בעקבות הדוח שלא קיבל מעולם. כדוגמת מצלמות או כדוגמת אור אדום שדוחות אלו נשלחות בדואר ולא ידע אודות הדוח. ולכן בתי המשפט מאפשרים הארכת מועד להישפט כאן דוגמא לקבלת הארכת מועד להישפט שבו בית משפט קובע דיון ונותן החלטה

בקשה להארכת מועד להישפט חיים 1
בקשה להארכת מועד להישפט

דוגמה נוספת – אם אדם שילם את הדוח אבל לא עשה הסבה למישהו אחר, כך  שמישהו האחר הוא ביצע את העבירה והוא נהג ברכב אלא שהדוח הגיע לבעל הרכב ובדיעבד לאחר ששולם נכנס לפסילה והבין שטעה. בתי משפט יכולים לאפשר לאותו אדם להחזיר את הגלגל לאחור ואז להגיש בקשה להארכת מועד להישפט באיחור.

שימו לב, במידה ובית משפט לא מאפשר הארכת מועד בסיבות – כדוגמת התצהיר אינו ערוך כדין או אין מספיק ראיות לטענה – ואז למעשה אין אפשרות להידרש למחיקת נקודות תעבורה.

יכול בית משפט גם לתת הוצאות לטובת המדינה בסכום של גם 5000 ש"ח שכן הדבר מהווה בזבוז זמן שיפוטי יקר, ולכן בקשות להארכת מועד להישפט מאומתות צריכות להיעשות אך ורק על ידי עורך דין שכן יש עילות קבועות בחוק ומי שלא טעון לעילות אלו יכול בית המשפט גם לקנוס ולא להאריך את אותו דוח מה שנקרא איפוס נקודות או התיישנות נקודות .

דוגמאות לביטול נקודות תעבורה ע"י המשרד

איפוס נקודות נהיגה – מדובר בטופס משרד הרישוי המראה כמה נקודות בוטלו, ובאילו דוחות. סה"כ 24 נקודות שהם 3 דוחות – כך הנהגת נמנעה מפסילה של 9 חודשים.

ביטול נקודות תעבורה
מועד להישפט

בית משפט מאריך מועד להישפט וכך בוטלה פסילת משרד הרישוי

בקשה לביטול נקודות ?

המשרד יכול להעביר לכם בקשה לביטול נקודות בכתב עמ לבטל את הניקוד במשרד הרישוי שימו לב את ה-בקשה לביטול נקודות יש להעביר חתום ומאומת ע"י עורך דין ישירות למשרד הרישוי

עורך דין מחיקת נקודות.

עורך דין מחיקת נקודות – למשרד ניסיון רב בעניינים אלו ביטל מאות דוחות שבהם בית המשפט נעתר לבקשה והחזיר את הגלגל לאחור או כבר בדוח שהוגש כבר במסגרת ה 90 ימים בוטלו הנקודות וכך נמנע מאותו נהג פסילת רישיון נהיגה לתקופה ממושכת.

ביטול נקודות תעבורה – עורך דין למחיקת נקודות תעבורה דוגמא להחלטה מבית משפט המבטלת את הניקוד בדו"ח.

ביטול 8 נקודות בדוח טלפון נייד

דוגמא נוספת ביטול נקודות תעבורה / עורך דין תעבורה מחיקת נקודות –

ביטול נקודות תעבורה - עורך דין למחיקת נקודות

נקודות תעבורה מחיקת רישום תעבורה או איפוס נקודות נהיגה לנהג משאית עמ שלא יכנס לפסילת משרד הרישוי.

איפוס נקודות נהיגה – נקודות נהיגה איפוס – איפוס נקודות ברישיון אותה משמעות, לבדיקה אם ניתן או לא לבטל את הנקודות תעבורה בדוח שלכם אנו כאן צרו קשר בכפתור למטה עורך דין ביטול נקודות חיים אליה. ע"מ לבדוק איזה עבירה הואשמתם וכמה נקודות כנסו לקישור הבא

איך מבטלים נקודות תעבורה או מחיקת נקודות עבירות תנועה או מחיקת נקודות משרד הרישוי, לשאלה זו אפנה אותך לעמוד של מצלמת מהירות ניידת מה עושים ?.


איך מאפסים נקודות נהיגה?

צבירה של עד 10 נקודות במשך שנתיים – הנקודות נמחקות צבירה של 12 עד 22 נקודות – הנהג יידרש לבצע קורס נהיגה מונעת מסוג בסיסי.
צבירה של 24 עד 34 נקודות – הנהג יידרש לעבור קורס נהיגה מונעת מסוג מתקדם אם יש לך נקודות חובה, אתה יכול לבדוק את מצבן.

איך נקודות נמחקות?

מחיקת נקודות עבירות תנועה – הן לא נמחקות לעולם אך הן לא יהיו תקפות שזה "כמו" מחיקה.

האם נקודות יכולות להימחק?

כן כעבור פרק זמן מסויים ראה לעיל.

לכל שאלה אנו כאן לרשותיך.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע