רישיון נשק רובאי 02 | הוצאת רישיון נשק | רישיון לאקדח+בקשה לרישיון פרטי כל המידע

עודכן לאחרונה ב נובמבר 27, 2023 ע"י חיים אליה

לאור המלחמה אנו בצוות מצומצם. לכן, מבוקש לשלוח הודעת ווטסאפ ואנו נחזור אליכם בשעות פעילות המשרד.

שימו לב שגם רובאי 02 יכול להיות זכאי בתנאים מסוימים לפרטים נוספים צרו קשר בדיקת זכאות ללא עלות.

מעוניינים להוציא רישיון נשק ? בעמוד זה אסביר את התנאים, הוצאת רישיון נשק, כולל בקשה ל-רישיון נשק רובאי 02 – הוצאת רישיון נשק 02 (הוצאת רישיון נשק רובאי 02) או רובאי 03 או רובאי 07, רישיון לאקדח, בקשה לרישיון נשק – במאמר זה אסביר ואפרט איך להוציא רישיון לאקדח או רישיון לנשק פרטי אחר, הגשת הבקשה לרישיון נשק, רישיון נשק רובאי 02.

כמו גם, אסביר כמה זמן לוקח להוציא רישיון נשק? מהם רשימת יישובים זכאים לרישיון נשק? מהם התבחינים לרישיון נשק, שינוי תבחין רישיון נשק, מה שואלים בראיון לקבלת נשק אצל פקיד הרישוי, רישיון נשק מזורז.

שימו לב, כי במידה ולא ניתן הרישיון לנשק השלב הבא זה ערר על החלטת ממונה לכלי ירייה. ובמידה ולא התקבל ההשגה על החלטת הממונה היא עתירה לבית משפט מחוזי.

רוצה לומר כי ההמלצה היא שאת הבקשה לקבלת רישיון נשק, תעשה באמצעות עו"ד מנוסה, במטרה לחסוך בעלויות גבוהות לאחר מכן.

האם רובאי 02 יכול להוציא נשק? כן בכפוף לסייגים בעמוד זה.

מי שלא עשה צבא יכול להוציא רישיון לנשק? כן יכול להוציא.

האם רובאי 05 רישיון נשק? בהחלט.

ע"מ להוציא רישיון לנשק בהתאם להנחיות השר לביטחון לאומי. ראשית, יש דרישות סף (נוכח המצב היום דרישות אלו רוככו עד מאד כמפורט בהמשך) כגון: הכשרה של רובאי מסויים, שנת שירות לאומי, תעודה משירות מילואים פעיל, וכו'. כך שכיום מעטים שלא יקבלו רישיון לנשק הריכוך המהותי הוא שגם רובאי 02 יכול לקבל בתנאים מסוימים.

הגשת בקשה לרישיון נשק – דרישות סף למתן רישיון פרטי

בקשה לרישיון נשק המשרד לביטחון לאומי מאפשר לשאת נשק ל – אזרח או תושב קבע, ושהה במשך שלוש השנים האחרונות, לחילופין ישנה אפשרות ליתן רישיון לאקדח או נשק ארוך גם ללא שהיה של שלוש שנים לפחות בתנאי ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל. בעל שליטה בסיסית בשפה העברית.

גיל מינימלי לקבלת רישיון 18 שנים.

אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל של שנתיים: 21 שנים.

אזרח ישראל או תושב קבע שלא שירת כאמור: 27 שנים.

תושב קבע שאינו אזרח ישראל ללא שירות צבאי או אזרחי 45 שנים.

הצהרת בריאות החתומה על ידי המבקש ועל ידי רופא. עמידה בדרישות ההכשרה הנדרשות.

ואם אני לא עומד בכול אלו ? מבקש המבקש רישיון נשק רובאי 02 ?

בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת ולתקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע"ח-2018. המבקש אינו זכאי לקבל הרשאה להחזקה או נשיאה של כלי ירייה מבעל רישיון מיוחד, לפי הוראות סעיפים 10-9ג לחוק (אחת מן המטרות הבאות: הגנת ישובים; הגנת מפעלים; נשיאת כלי ירייה מטעם המדינה; סרטים, הצגות והופעות; שירותי שמירה) גם כאן עדיין לא נסתם הגולל אלא יוכל לקבל אם עומד בחוק לעיל, דהיינו בסעיפים 10-9ג לחוק.

דהיינו אישור משטרת ישראל רוצה לומר שאם המשטרה מאשרת יכול להתגבר על תבחיני סף. ובדיוק כאן נכנס תפקידו של עורך דין שימו לב לפי התקנות החדשות מדובר גם על רישיון נשק רובאי 02.

רישיון נשק מזורז – מה ההליך להוציא רישיון לאקדח ? או הוצאת רישיון נשק פרטי

הוצאת רישיון נשק – בראש ובראשונה דרישות סף הם לעבוד לעמוד בתבחינים המוצעים מול המשרד לכלי ירייה לעיל. לאחר מכן, יש לצרף אישור בריאות מטעם רופא משפחה או רופא מטפל, נקרא הצהרת בריאות, והצהרת בריאות חייבת להיות חתומה על ידי הרופא.

כמו גם יש לצרף טופס נוסף טופס שכיר או עצמאי שימו לב בעלי חברה גם יכולים להיות שכיר בחברה שהיא שלו דהיינו מושך משכורת, החתום על ידי עורך דין את הבקשה כולה יש לשלוח יחד עם תצהיר המפרט את נסיבות הגעה ליישוב זכאי דהיינו זכאי לקבלת רישיון נשק. להוסיף אישור צבאי או שירות לאומי טופס 830.

בקשה עצמה יש למלא ולחתום באמצעות עורך דין.

אנו מתחייבים להגיש את רישיון הנשק באופן מזורז ותוך 48 שעות מיום קליטת האישורים הנדרשים בנוסףאנו שולחים באמצעות שליח.

לאחר מכן בודקים תבחינים:

בכדי לקבל רישיון לנשק כגון אקדח או לנשק ארוך אחר יש מספר קריטריונים. קריטריונים אלה נקראים "תבחינים" להוצאת רישיון נשק.

כך למשל מי שגר ביישוב זכאי, כלומר "זכאי" הם מילים או ביטוי שמאפשר אוטומטית להוציא רישיון נשק היות ואותו אדם שמבקש רישיון נשק גר ביישוב שהוא זכאי לקבלו.

ברשימה זו אפרט את כל התבחינים להוצאת רישיון לנשק וכן את האישורים הנדרשים לכל תבחין : תבחינים לקבלת רישיון פרטי האם רובאי 02 יכול להוציא רישיון נשק ? בוודאי שכן, גם בפירוט התבחינים הללו :

שם תבחין הגדרה סוג כלי הירייה

 1. מגורים ביישוב – זכאי מי שהוכיח כי מרכז חייו מתקיים בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל מרכז חייו דהיינו למעלה מ 50 אחוזים הגעה או שינה רוצה לומר לפחות 4 פעמים בשבוע שמה.
 2. עיסוק ביישוב – זכאי מי שהוכיח שרוב עיסוקו מתבצע בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
 3. מורה דרך – מורה דרך מוסמך בעל רישיון תקף.
 4. חקלאי מוכר – חקלאי פעיל שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב"ט המועצות האזוריות או מנכ"ל התאחדות האיכרים או מזכ"ל תנועת המושבים.
 5. הובלת חומרי נפץ – בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ.
 6. שירות בכוחות הביטחון :
  א. קצינים בצה"ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
  ב. שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
  ג. בצה"ל ובמשטרה – לוחמים בעלי הכשרת רובאי 07, רובאי 08 גם רובאי 02.
 7. שירות במשטרת ישראל
  א. שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
  ב. מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.
 8. הכשרה ייחודית
  א. רשות שדות התעופה (בוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס יל"ה ).
  ב. שב"כ ו/או מלמ"ב.
 9. המלצה פרטנית של משטרת ישראל – מדובר על סעיף סל שעל בסיסיו מגישים בקשות למשטרת ישראל בהליך מזורז הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון בתבחין זה על אף שאין מתקיימים התנאים הקבועים בדרישות הסף 1 עד 3, אם מלאו למבקש 21 שנה, ובלבד שמשטרת ישראל המליצה בפנייתה כי יש לתת רישיון על אף שאין מתקיימים התנאים כאמור המלצה תינתן בהתאם לנוהל שנקבע על ידי המשטרה לעניין זה.
 10. קצין ביטחון בגוף מוכר כדוגמת רבש"צ וכו' – אושר כגוף המוכר על ידי משטרה ואושר ע"י חטיבת אבטחה במשטרה.
 11. כבאי או מתנדב בכבאות.
 12. עובדים ומתנדבים בגופי הצלה –
  א. עובד מד"א- קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
  ב. עובד או מתנדב פעיל בעמותת "זק"א – איתור חילוץ והצלה" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
  ג. מתנדב פעיל בעמותת "רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
  ד. עובד או מתנדב פעיל בעמותת "איחוד הצלה ישראל" בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 13. מדריך ירי – מדריך ירי פעיל.
 14. ספורטאי – יורה פעיל
 15. רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי- חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי . כלי ירייה לפי המלצת התאחדות הקליעה, בכפוף להגבלות המצוינות בהגדרת התבחין תחמושת לפי המלצת התאחדות הקליעה.
 16. ציד – בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים. כלי ירייה לפי המלצת רשות הטבע והגנים הלאומיים . 700 כדורים מסוג שייקבע בהמלצת רשות הטבע והגנים.
 17. צרכים וטרינריים וטרינר- בעל רישיון ממשרד החקלאות או אדם אשר עובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו כלי ירייה המיועד לצרכים וטרינריים בלבד, לפי המלצת מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 18. מדביר – רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 תקף מהמשרד להגנת הסביבה , רובה אוויר וכדורים לצרכי הדברה כאמור ביצוע ירי לפי תבחין זה ייעשה בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
 19. מזכרת – מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת זמנית לצורכי מזכרת. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, רשאי ראש האגף לאשר החזקת כלי ירייה שניתן במתנה לצרכי מזכרת. כלי ירייה שהוחזק ברישיון, במצב מושבת זמנית על פי נהלי האגף וללא תחמושת.
  המסמכים הנדרשים לכל תבחין
  מספר סידורי שם תבחין אישורים נדרשים כדלקמן
 20. מי שמתגורר ביישוב במ"י יהיה זכאי בכפוף לקבלת אישור מטעם הרשות המקומית על תשובות ביישוב, כולל צילום תעודת זהות המעידה על המגורים.
 21. עיסוק ביישוב – מי שהוא בעל עסק או עובד ביישוב יהיה זכאי וזאת בהתאם להמצאת המסמכים הנדרשים אותם הוא מבקש להמציא לפי דין כדלקמן אישור מטעם הרשות המקומית על הימצאות בית העסק ביישוב זכאי או חשבוניות מס או תעודות משלוח של המעסיק המעידות על עבודה ביישוב זכאי, במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשה. בנוסף לכך גם עצמאים זכאים בכפוף להמצאת תעודת עוסק מורשה או אישור ממס הכנסה על הכנסה מעיסוק זה תוך מתן תצהיר של המבקש במתכונת שתיקבע ע"י הרשות המוסמכת .
 22. שכיר – זכאי לקבל בכפוף להמצאת תלושי שכר במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשה, ואף יידרש למילוי תצהיר משותף ע"י המעסיק בהתאם למתכונת שתיקבע ע"י הרשות המוסמכת.
 23. תלמיד סטודנט ביישוב זכאי- בהתאם למילוי תצהיר על היותו סטודנט \ תלמיד ביישוב .
 24. מורה דרך- בעל רישיון מורה דרך בתוקף מטעם משרד התיירות בכפוף למילוי תצהיר שתקבע ע"י רשות מוסמכת .
 25. חקלאי מוכר – בכפוף לקבלת המלצה מאת קב"ט הרשות המקומית וקב"ט המועצות האזוריות (המייצג את התאחדות האיכרים ותנועת המושבים לעניין זה). בכפוף למילוי טופס 1220 שבמסגרתו , ישנו דיווח של בעל הקרקע לרשות המיסים בצירוף חותמת "נתקבל" של רשות המיסים (למעט חבר באגודות שיתופיות).
 26. בכפוף למילוי תצהירים במתכונת שתיקבע על ידי הרשות המוסמכת כדלקמן : תצהיר חקלאי סוג 1 , תצהיר חקלאי סוג 2 , תצהיר חקלאי שכיר,תצהיר חקלאי החבר באגודה שיתופית, וזאת בהתאם לקבלת אישור מאת הרשות המקומית על תושבות ביישוב או לחילופין אישור על חברות באגודה שיתופית ואישור של רשם האגודות השיתופיות ,כנ"ל גם לגבי שכירים בכפוף להמצאת 3 תלושי שכר במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשה.
 27. הובלת חומרי נפץ – בכפוף להמצאת המסמכים הבאים :
  א. היתר בתוקף ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על שם המבקש או המעסיק להובלת חומרי נפץ.
  ב. רישיון רכב ורישיון נהיגה ובהם אישור להובלת חומר נפץ.
  ג. עצמאיים – בכפוף לאישור ממס הכנסה על הכנסה מהובלת חומרי נפץ.
  ד. שכירים – בכפוף לקבלת אישור המעסיק, בעל הרישיון ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, על העסקתו של המבקש בהובלת חומרי נפץ – במתכונת שתיקבע על ידי הרשות המוסמכת. המבקש יידרש להמציא 3 תלושי שכר במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשה .
 28. שירות בכוחות הביטחון
  א. קצינים ונגדים- בכפוף להמצאת תעודת קצין או נגד לפי העניין.
  ב. בעלי הכשרת רובאי 07 או 08: בכפוף להמצאת "אישור על מהלך שירות צבאי" (טופס 830) מאתר צה"ל המעידה על הכשרה כרובאי 07, רובאי 08.
  ג. שירות כלוחם ביחידה מיוחדת- בכפוף לאישור על גבי מסמך רשמי של קצין משאבי אנוש בגוף הביטחוני הממליץ, החתום בחותמת הממליץ, לפי מתכונת שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת.
 29. שירות במשטרת ישראל
  א. שוטר- אישור מקצין אמ"ש מחוזי על גבי מסמך רשמי בחתימתו ובחותמתו תוך ציון תקופת השירות במשטרה.
  ב. מתנדבי משטרה- בכפוף לאישור ראש מחלקת מתנדבים במשטרה.
 30. הכשרה ייחודית
  א. ברשות שדות התעופה – בכפוף לאישור על מעבר הקורס על ידי מנהל רשות שדות התעופה או מי שהוסמך על ידו לעניין זה.
  ב. בשב"כ – בכפוף לאישור מאת ראש אגף משאבי אנוש בשב"כ או מי שהוסמך על ידו לעניין זה על מעבר אחד מקורסי המאבטחים: אחיד, ארזים, קב"ט נציגויות, קב"ט תעופה, מאבטחי מתקן.
  ג. במלמ"ב – בכפוף לקבלת תעודה על מעבר קורס אחיד מאת משרד הביטחון.
 31. המלצה פרטנית של משטרת ישראל- בכפוף לקבלת פנייה והמלצה פרטנית של ראש חטיבת אבטחה במשטרת ישראל אל ראש האגף לרישוי כלי ירייה.
 32. קצין ביטחון בגוף מוכר – בכפוף להמצאת תעודת קב"ט בצירוף אישור של ראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל או מי שהוסמך על ידו לעניין זה, ולפיו הגוף שבו משמש המבקש כקב"ט מוכר על ידי המשטרה לצורך קבלת כלי ירייה.
 33. כבאי – בכפוף לפנייה והמלצה של קב"ט הרשות הארצית לכבאות והצלה או ע"י גורם אחר שהוסמך לכך על גבי מסמך רשמי של הרשות, החתום בחותמת הממליץ.
 34. עובדים ומתנדבים בגופי הצלה
  א. מד"א – בכפוף לפנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל מד"א, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.
  ב. זק"א – פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל זק"א, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.
  ג. רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון – בכפוף לפנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל רגע של אמת זק"א, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.
  ד. איחוד הצלה – בכפוף לפנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל איחוד הצלה, על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.
 35. מדריך ירי – בעל רישיון תקף כמדריך ירי אשר מותנה בהצהרה חתומה .
  א. ספורטאי (יורה פעיל) – בכפוף לפנייה והמלצה מאת מנכ"ל התאחדות הקליעה לרבות אישור על חברות בהתאחדות ועל השתתפות בתחרויות כמצוין בהגדרת התבחין.
  ב. להמלצה לרישיון עבור ירי אולימפי
  ג. להמלצה לרישיון שאינו עבור ירי אולימפי
 36. ציד – בכפוף לפנייה והמלצה מאת מנהל האגף להגנה על החי והצומח ברשות הטבע והגנים אל ראש האגף, ולפיה המבקש הינו מועמד לרישיון ציד או להיתר צידה כאמור תוקפו של הרישיון לכלי ירייה יותנה בתוקפו של רישיון הציד או היתר הצידה לפי העניין. לעניין הגדלת מכסת הכדורים: המלצת ראש חטיבת האכיפה ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
 37. צרכים וטרינריים – וטרינר: בעל רישיון כווטרינר , בכפוף לתצהיר וטרינר חתום.
  מבקש אחר- בכפוף למילוי תצהיר אדם העובד בליווי וטרינר חתום.
 38. מדביר – בעל רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 תקף, מהמשרד להגנת הסביבה. בכפוף להמלצה מהרשם לענייני מדבירים, אגף מזיקים והדברה, במשרד להגנת הסביבה, לפיה המבקש משמש כמדביר מוסמך הרשום ביומן פעילות ההדברה ע"י התחייבות חתומה של המדביר המוסמך.
 39. מזכרת
  א. במקרה של ירושה – בעל מסמך רשמי המעיד על הירושה.
  ב. במקרה של מתנה – ע"י הצגת ראיה על קבלת המתנה בכפוף למתן אישור על השבתה זמנית של כלי הירייה אצל סוחר מורשה שקיבל היתר ייעודי לכך כתנאי לכל חידוש רישיון. הנחיות נוספות לעניין השבתת כלי הירייה והחזקתו ניתן לקבל בלשכות הרישוי זאת ועוד יודגש , כי כלי ירייה שהושבת השבתה קבועה על פי נהלי אגף הרישוי, אינו דורש כל רישוי. תבחינים.

כמה זה הגעה לישוב זכאי ע"מ שאוכל לזכות בתבחין זה לקבל נשק ?

עצמאי – כמה פעמים אני צריך להגיע ולשהות בישוב זכאי ע"מ שאוכל לזכות בתבחין זה ? כך שלפחות למעלה מ 50% מגיע ליישוב זכאי. דהיינו למעלה משלוש פעמים בשבוע הוא נמצא באותו יישוב הזכאי לקבלת רישיון נשק. תצהיר עצמאי

להסבר על מילוי התצהיר עיסוק

שימו לב, בכדי להגדיל את סיכויי הבקשה לקבלת רישיון נשק רובאי 02 או רובאי 03 או רובאי 07 רצוי להוסיף תצהיר העורך ע"י עורך דין וחתום עי ידו ולא תצהיר זה בלבד.

מה בנוגע לעובד שכיר המבקש רישיון נשק פרטי ?

יש עוד תבחין למישהו שכיר והוא מגיע ליישוב זכאי, כלומר מי שעיקר עבודתו נסיעה הלוך ושוב מגיעה ליישובים שבהם יש צורך לרישיון נשק כגון אקדח עליו לצרף את טופס 803 ולהחתים עו"ד במטרה לקבל רישיון נשק או רישיון לאקדח.

כמו גם את מעסיקו גם צריך להחתים ולאמת את החתימה באמצעות עו"ד דהיינו שני טפסים עליו להעביר לאגף כלי ירייה במטרה לקבל רישיון לנשק. תצהיר שכיר ומעסיק.

שימו לב, בכדי להגדיל את סיכויי הבקשה רצוי להוסיף תצהיר העורך ע"י עורך דין וחתום על ידו ולא תצהיר המוגש באתר הממשלתי בלבד.

האם אני יכול להוציא רישיון לנשק?

הוצאת רישיון נשק – כן, בתנאי שעברת את דרישת הסף להוצאת רישיון כאן החוק מאפשר גם למי שאינו עונה על תבחיני סף יכול לקבל זה החידוש בחוק מעבר לכך שגם שירות לאומי יכול לקבל גםן שירות אזרחי נשים יכולות להחזיק בנשק מה שלא היה עד כה. הם 2 החידושים שיש בקבלת/ הגשת רישיון נשק רובאי 02.

איפה מוציאים רישיון נשק?

את הבקשה יש להגיש למשרד לכלי ירייה מגישים את הבקשה באופן מקוון או פרונטלי כאשר לאחר מכן ייקבע ראיון אישי.

באיזה גיל אפשר להוציא רישיון נשק? לאחר התיקון האחרון אפשר להוציא רישיון נשק לאחר גיל 21 עם אישור תושבות או החריג לתושבות כפי שראינו לעיל.

מי זכאי לרישיון לאקדח /לקבלת רישיון לנשיאת נשק ?

אתם מעוניינים להוציא רישיון ? המבקש רישיון נשק רובאי 07 ! (אישור רובאי 07 ) או אישור רובאי 02 ומעלה. מתי מקבלים רישיון נשק? אחרי ראיון או תצהירים במידה ועברת את התבחינים תוכל להוציא רישיון נשק.

מזה זה רובאי ?

רובאי  בצה"ל נהוג שימוש במונח "רובאי" לציון שלב הכשרה ביכולות לחימה בסיסיות.

מי זכאי לרישיון נשק 2023? מי יכול להחזיק נשק? איזה רובאי צריך לאקדח? כיום רובאי צריך להיות מינימום 02 לקבלת אקדח.

לסיכום – רישיון נשק רובאי 02

רובאי 02 נשק – רובאי 02 רישיון נשק – רישיון לאקדח רובאי 02 – כולל את השלבים הבאים:

בדיקת רקע – אנו בודקים עבורכם במשרד, ללא עלות, צלצלו לבחינת זכאות ראשונית לקבלת רישיון נשק רובאי 02.

בדיקות רקע נעשות כדי לוודא שאין למבקש היסטוריה פלילית או נטייה לאלימות ובדיקת תבחינים ראשונית.

הגשת מסמכים ובקשה: המבקש צריך להגיש בקשה רשמית ולצרף מסמכים המוכיחים את מילוי התנאים הנדרשים.

שימו לב חלק מהבדיקות הם – בדיקת רפואית ונפשית: בדיקות אלו מבדוקות את היכולת הפיזית והנפשית של המבקש להחזיק נשק.

לאחר קבלת הבקשה לרישיון נשק רובאי 02, יש הכשרה והדרכה: המבקש עשוי להידרש לעבור הכשרה בנושאים כמו הפעלת נשק, תחזוקת נשק, וחוקים הקשורים לנשק.

אם אתה מעוניין להוציא רישיון נשק וצריכים מידע ספציפי עבור רישיון נשק רובאי 02, אני ממליץ לפנות ולבדוק איתנו את זכאותך הראשונית.

לבדיקת זכאותכם לקבלת רישיון נשק הרי שמשרדנו עוסק בהוצאת רישיונות נשק, רישיון לאקדח, קביעת תבחינים, אימות חתימה על תצהיר ועוד גם לשכירים וגם לעצמאים.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


  צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע