בקשה להמרת דוח באזהרה + דוגמה להורדה.

עודכן לאחרונה ב דצמבר 2, 2023 ע"י חיים אליה

המרת דוח באזהרה ? דוח אזהרה משטרה ?  יש מספר דרכים לגרום למשטרת התנועה באגף התנועה, לבטל דוח”ות או להמירם באזהרה. בחרתי לומר מספר דברים בטרם תבחרו להמירם. חשוב להדגיש כי לאור אי הבהירות שיש כיום, בעניין מצלמות א-3. אם לא הגשתם בקשה להישפט, ולא פעלתם ל-הגשת ערעור על דוח משטרה. אזי הדוח מעצמו לא יעצור את מירוץ ההתיישנות גם אם עדיין אין החלטה חד משמעית בעניין המצלמות. אענה גם על השאלה לכמה זמן תקף דוח אזהרה ?

למעט החלטה בבית משפט בעכו, שהייתה רק למספר נהגים מצומצם אשר זוכו ולא על כלל הנהגים. ולכן, אם בחרתם להמיר או לבטל את דוח התנועה באזהרה ראוי שתגישו בקשה לביטול דוח תנועה ולא להמתין לעוד החלטה כזו או אחרת מבית משפט לתעבורה. לכמה זמן תקף דוח אזהרה

איך מבטלים דו”ח תעבורה ולמי מגישים בקשה לביטול דוח תנועה/ בקשה להמרת דוח באזהרה 

דוח תנועה ניתן לבטל או להסב לאחר עפ”י מספר עילות לביטול דוח תנועה : נניח כי אם אחר נהג ברכב ברשות בעל הרכב  ככל שמדובר במצלמות א/3 מצלמות המותקנות לצד הכביש – ניתן להסב או ניתן להמיר לאזהרה. או במידה ואחר, ללא רשות לקח את הרכב וביצע בה עבירת מהירות מופרזת או עבירה אחרת – ניתן להסב או ניתן להמיר לאזהרה. עבירה שבוצעה מחמת פיקוח נפש למשל נסיעה בהולה לבית חולים, או צורך באישפוז או בטיפול רפואי – ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

עברו של המבקש משפיע ? – ב- בקשה לביטול דוח תנועה אם יש לו עבר מכביד או לאו ושעברת התנועה נחשבת לקלה. ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה. כאשר הדוח או הודעת קנס ניתנה שאינה בסמכות  ומתוך שיקול פסול. לחילופין, ניתן הדוח כנגד
הנחיות המשטרה, באגף התנועה, ראה בעניין העילות לביטול דוח תנועה. ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

מה שניתן לעשות זה לצרף תצהיר המאמת את העובדות יחד עם אישורים נוספים המאששים את האמור בתצהיר. ראה דוגמאות לביטול דוחות תעבורה עם מהירויות גבוהות בוטלו כלא היו.

לקובץ המצורף וקישור לבקשה להורדה למחשב  לחצו כאן. 

המרת דוח משטרה לאזהרה - המרת דוח לאזהרה
ביטול דוח לאחר שהומר לאזהרה – בוצע באמצעות משרדינו כך יוצא כי הלקוח לא שילם לא קנס למשטרת ישראל ולא נקודות ( לחץ על התמונה לפתיחה וקריאה בחלון נפרד)

המרת דוח באזהרה המדריך המלא עו"ד תעבורה 2021
דוגמה נוספת – ביטול דוח לאחר שהומר לאזהרה בוצע באמצעות משרדינו כך יוצא כי הלקוח לא שילם לא קנס למשטרת ישראל ולא נקודות במקרה זה הלקוח חסך 10 נקודות ( לחץ על התמונה לפתיחה בחלון נפרד)

הדוגמאות לעיל הן ביטול שני דוח”ות מהירות ללא משפט ללא נקודות – בניגוד להמרה לאזהרה. 

המרת דוח באזהרה – ראשית, חשוב להדגיש, שהמצהיר מצהיר אמת, ולמה ? כי אם יתברר שמגיש התצהיר לא אמר אמת הרי הוא מסתכן בעדות שקר ולה סנקציה פלילית מאד חמורה. הדוגמה הבאה תמחיש את ההסבר –  יוסי מצהיר בשמו של רן, כי הוא נהג ברכב ביום ביצוע העבירה. אולם, יוסי באותה שעה שהה בחו”ל – יוסי מסתכן בעדות שקר. 

התיישנות דוח תנועה

התיישנות דוח תנועה מה זה ? דוח תנועה מתישן בחלוף שנה מיום שהוגשה בו בקשה להישפט, ולא ניתן בו תאריך לדיון. דוגמה אם ביום 1-1-21 הוגשה בקשה להישפט ועד יום 1-1-22 לא הגיע תאריך דיון – התיק התיישן. אולם, זה לא מונע מהתביעות (משטרה) לאחר
ה- התיישנות דוח תנועה, להגישו לבית משפט לתעבורה,

בדיוק כאן נכנס תפקידו של עו"ד תעבורה לעלות טענה זו מיד (יש חשיבות מתי מעלים טענה זו בפני בית משפט ואת הנפקויות המשפטיות להעלת הטענה), שכן לא תמיד בית משפט יטה לקבל טענה זו לסיכום קצר בהתיישנות דוח תנועה – כך למשל לעבירת מהירות עד שנה (ולכל עבירה יש תקופת התיישנות שונה). ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

איך מבצעים המרת דו”ח תנועה באזהרה ואיזה בקשה מגישים לביטול דוח תנועה ?

המרת דוח מהירות באזהרה- בניגוד לביטול דוח תנועה (ולא המרת קנס לאזהרה או המרת דוח באזהרה ) הנהג מודה ומבקש ביטול. הדוגמה הבאה תמחיש את האמור, נניח שלחברה מסוימת יש מספר רכבים הגיע דוח ולא יודעים מי נהג או לא מוצאים את מי שנהג בפועל ביום ביצוע העבירה מבקשים לבטל את הדוח.

דוגמה נוספת, נהג אשר מבקש לבטל את הדוח, ( ולא להמיר לאזהרה ) כי הדוח ניתן בעיצומו של פיקוח נפש (אישה אשר כרעה ללדת וניתן דוח כאשר הרכב נסע לבית חולים ) וכן על זה הדרך.

כאשר הנהג מבקש להמיר את הדוח לאזהרה כאן יש אלמנט של הודיה או לפחות ראשית ראיה, ובשל עברו הנקי מבקש להמיר דוח באזהרה בדוגמה הבאה, נהג אשר לא היה בעברו כל עבירה במשך 10 שנים קודמות ומבקש להמיר דוח של חגורה.

אז מגישים בקשה ל-המרת דוח באזהרה או המרת דו”ח תנועה באזהרה, הרי שאין כאן עניין של תצהיר, אך רצוי להוסיף, ככל וניתן תצהיר, בכפוף לסייגים לעיל (דהיינו תצהיר אמת). (ראה פירוט בהמשך).

המרת קנס באזהרה | המרת דוח לאזהרה ?

(המרת קנס) או המרת דוח באזהרה – הרציונל שבין שתי הבקשות – הראשונה, לביטול דוח והשניה להמיר באזהרה, הוא כי בבקשה לביטול דוח, הרי שהנהג אומר אני לא עשיתי או שעשיתי אך בשל הנסיבות מבקש להמיר באזהרה.

במקרה שני, דהיינו במקרה בו מבקש להמיר לאזהרה בכפוף לעילות הקבועות בחוק לביטול דוח, במילים אחירות, הנהג מודה שביצע את העבירה אך מבקש להמיר לאזהרה (דוח אזהרה משטרה). כמו גם, ניתן גם לצרף כל מסמך אחר המוכיח את הטענות האמורות בבקשה להמרה.

בקשר להמרה צירפתי דוגמה כיצד יש לבצע המרת דוח באזהרה (דוח אזהרה משטרה). 

לכבוד – משטרת ישראל

מרכז פניות נהגים ארצי – מפנ”א  

ת.ד 120 מיקוד 49100  פ”ת       

                                                                                          תאריך _______ | דואר רשום

הנדון: בקשה להמרה באזהרה דו”ח מספר…………………..

אני החתום מטה מר/גב (מחק את המיותר)__________________שם משפחה ___________________ נושא/ת תעודת זהות מספרה_______________,נייד מספרו__________________05, מרחוב _____________________מספר___________ עיר _________________ דירה _________קומה ________.

ביום ______________ נודע לי באמצעות שוטר / בדואר (מחק את המיותר) כי עלי לשלם לקופת המדינה קנס בגובה _______________ שקלים ולצד זה _____________ נקודות מכוח תקנות התעבורה.

וזאת מאחר ועפ”י מיטב ידיעתי ומבלי להודות בעובדות, בצעתי עבירת תנועה בכך ש________________________(לציין את המיוחס בדו”ח התנועה. לדוגמא נסעתי באור אדום בתל אביב).

משכך, קיבלתי הודעת תשלום קנס ומספרה ___________________.

לגופו של עניין – בקשה להמרת דו”ח תנועה לאזהרה:

רכב מסוג ______________ שנת ייצור _________________ מספר לוחית זיהוי______________________________ – הרכב בו נעברה העבירה לכאורה, בבעלותי בו, אני נהגתי בתאריך ובשעה לעיל וזאת בהתאם לדו”ח אותו קיבלתי.

במסגרת ביצוע העבירה ולשם קידומה ביצעתי את המיוחס לי וזאת מאחר_____________________________.

(לדוגמא – ככל ומדובר במהירות אזי מיהרתי כי הייתי צריך להספיק להוציא את הילד מהגן או בדרך לחדר לידה ועוד ד דוגמאות המסבירות את קבלת הדו”ח ולא דוגמאות שאינן אמת).

מבלי להודות בעובדות, אך, לצד חובה זו ישנן נסיבות מקילות בהם המחוקק מבקש להתחשב בוותק הנהיגה, זהירות הנהיגה, תאונות קודמות ועבירות להם קשר ישיר או עקיף לנהיגה כפי שאפרט, הריני לציין כי אני נוהג באופן זהיר למעלה מ- ____________________ שנים. אין לחובתי עבירה נוספת מסוג זה, מעבר לעובדה זו, תשלום קנס לכשלעצמו מאד גבוה למי שמצבו הכלכלי לא מאפשר זאת.

מכל האמור אבקש לקבל את הבקשה ולהמיר את הדוח אותו קיבלתי לאזהרה.

בברכה _____________

לצרף אישורים המאששים את טענותיכם –

לדוגמא אישור בדבר שעות סגירה של הגן.

אישור רישום פלילי תעבורתי ניתן להוציא ממשטרת ישראל ללא עלות.

גובה שכר – תלוש שכר.

תצהיר תומך מאומת וחתום ע”י עורך דין.

באיזה עבירות מבצעים המרת דוח באזהרה לנהגים/משתמשים אחרים בדרך ?

דוח אזהרה משטרה – המרת דוח מהירות באזהרה – בפני השוטר עומדת האפשרות לרישום דו"ח התראה לאור עבירת התעבורה שביצעתם עפ"י הקריטריונים הבאים (שימו לב כי מדובר בתנאים מצטברים):

• לנהג ותק נהיגה של שבע שנים לפחות בארץ.
• כאשר נסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון או ההפרעה שגרמה אינן חמורות.
• הנהג מודה בביצוע העבירה.
• העבירה שבוצעה הינה מסוג ברירת משפט, למעט בעבירות הבאות שעליהן לא ירשם דו"ח התראה (אזהרה):
• אור אדום
• עקיפות וסטיות
• חנייה בחניית נכה
• מטען
• לנהג לא נרשם דו"ח אזהרה או התראה ואין לחובתו הרשעה בחמש שנים האחרונות שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית.
• שימוש בטלפון נייד
• אי מתן זכות קדימה להולך רגל
• תמרור עצור
• נהיגה בשול
• נהיגה על אי תנועה
• חציית שטח הפרדה
• עבירות מהירות בדרגת קנס של 1500 ש"ח:
• עבירות תקינות הרכב
חשוב לדעת כי :
לא ירשמו דו"חות התראה (אזהרה) למי שאינו אזרח מדינת ישראל
לא ירשמו דוחו"ת התראה (אזהרה) בעבירות מסוג הזמנה לדין בהדבקה לרכב חונה.

במידה ולא הומר הדוח לאזהרה מה עושים ?

מגישים בקשה להישפט בדוח תוך העילות הקבועות בחוק (יפורט בהמשך) .

איך מגישים בקשה להישפט ב- דוח משטרה ?

בקשה להישפט ב-דוח משטרה מגישים לכתובת מפנ”א ( מרכז פניות נהגים ארצי ) ת.ד. 120 פתח תקווה, בדואר רשום עם אישור מסירה להוכחת המשלוח. דעו כי ככול והבקשה ( לאחר שהגשתם בקשה להישפט ונקבע דיון בבית משפט ) – לא תתקבל בבית משפט, הקנס עלול לעלות פי 2 מהנקוב בדוח המקורי. ולכן, חשוב להתייעץ עם עו”ד או לקבוע  את התיק להוכחות ומגיעים לדיון לחקירת 108 עדים. 

הגשת ערעור על דוח משטרה 

האם הגשת ערעור על דוח משטרה, אינה בקשה להמרה ? הגשת ערעור על דוח משטרה למעשה היא הבקשה להישפט בדוח משטרה וכפי שצוין לעיל, המרה ובקשה להישפט שתי פעולות שונות. לאחרונה, בהחלטה תקדימית על מצלמות מהירות א-3 בית המשפט מבטל נקודות לנהג ומפחית מהקנס. (היום בד”כ בית המשפט דוחים את התיק לשנה הבאה סוף 2020 במטרה לבחון את המצלמות אולם, במקרה זה בית המשפט ביטל את הדוח וכך גם את הנקודות בכפוף לקנס סימלי 250 ש”ח).

לכמה זמן תקף דוח אזהרה ?

לכמה זמן תקף דוח אזהרה ? נכון להיום, דו"ח אזהרה תקף לחמש שנים. דהיינו ככל וקיבלת אזהרה, לא תהיה זכאי לאזהרה נוספת בחמש השנים הקרובות. שים לב שתקופת האזהרה לא נמחקת מרישום תעבורתי של הנהג, דינה כדין כל דוח אשר שולם והפך לחלוט.

המרת דוח באזהרה - עו"ד תעבורה
כתב אישום מתוקן – לחצו על התמונה לפתיחה
2018 12 01 1332 1
גזר דין ללא נקודות – לחצו על התמונה לפתיחה

לכל שאלה אנו כאן לרשותם, ייעוץ ראשוני ללא עלות, טלפון (רב קווי) משרד 077-530-9587, ריקי מנהלת משרד. למקרים דחופים יש לצור קשר לנייד 0524-42-42-21 (כפתור צור קשר בנייד) ישירות לעו”ד חיים אליה

עורך דין פלילי ותעבורה עו”ד חיים אליה.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //