• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים
תפריט

הסבר ודוגמא להמרת דוח תנועה באזהרה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

הסבר ודוגמא להמרת דוח תנועה באזהרה

הסבר ודוגמא להמרת דו”ח תנועה באזהרה

 

לקובץ המצורף וקישור לבקשה להורדה למחשב  לחצו כאן. 

המרה דוח תנועה לאזהרה
המרת דוח תנועה לאזהרה

יש מספר דרכים לגרום למשטרת התנועה באגף התנועה, לבטל דוח”ות או לחילופין להמירם באזהרה בחרתי לומר מספר דברים בטרם תבחרו להמירם.

חשוב להדגיש כי לאור אי הבהירות שיש כיום, בעניין מצלמות א-3.  אם לא הגשתם בקשה להישפט, אזי הדוח מעצמו לא יעצור את מירוץ ההתישנות גם אם עדיין אין החלטה חד משמעית בעניין המצלמות למעט החלטה בבית משפט בעכו, שהיתה רק למספר נהגים מצומצם אשר זוכו ולא על כלל הנהגים.

ולכן, אם בחרתם להמיר או לבטל את דוח התנועה באזהרה ראוי שתגישו בקשה לביטול דוח תנועה ולא להמתין לעוד החלטה כזו או אחרת מבית משפט לתעבורה.

איך מבטלים דו”ח תעבורה ולמי מגישים בקשה לביטול דוח תנועה  

דוח תנועה ניתן לבטל או להסב לאחר עפ”י מספר עילות לביטול דוח תנועה :

 • נניח כי אם אחר נהג ברכב ברשות בעל הרכב  ככל שמדובר במצלמות א/3 מצלמות המותקנות לצד הכביש – ניתן להסב או ניתן להמיר לאזהרה.
 • או במידה ואחר ללא רשות לקח את הרכב וביצע בה עבירת מהירות או עבירה אחרת – ניתן להסב או ניתן להמיר לאזהרה.
 • עבירה שבוצעה מחמת פיקוח נפש למשל נסיעה בהולה לבית חולים, או צורך באישפוז או בטיפול רפואי – ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.
 • עברו של המבקש בקשה לביטול דוח תנועה אם יש לו עבר מכביד או לאו ושעברת התנועה נחשבת לקלה. ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.
 • כאשר הדוח או הודעת קנס ניתנה שאינה בסמכות  ומתוך שיקול פסול. לחילופין, כנגד הנחיות המשטרה  באגף התנועה בעניין העילות לביטול דוח תנועה.ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.
 • התיישנות – כך למשל לעבירת מהירות עד שנה (ולכל עבירה יש תקופת התיישנות שונה). ניתן לבטל את הדוח ללא המרה וללא אזהרה.

מה שניתן לעשות זה לצרף תצהיר המאמת את העובדות יחד עם אישורים נוספים המאששים את האמור בתצהיר. ראה דוגמאות לביטול דוחות תעבורה עם מהירויות גבוהות בוטלו כלא היו.

 

ביטול דוח מהירות מספר 1
ביטול דו”ח מהירות מספר 1
ביטול דוח מהירות מספר 2
ביטול דו”ח מספר 2 
 הדוגמאות הללו הן ביטול שני דוח”ות מהירות ללא משפט ללא נקודות – בניגוד להמרה לאזהרה. 
 

ראשית, חשוב להדגיש, שהמצהיר מצהיר אמת, ולמה ? כי אם יתברר שמגיש התצהיר לא אמר אמת הרי הוא מסתכן בעדות שקר ולה סנקציה פלילית מאד חמורה.

הדוגמא הבאה תמחיש את ההסבר –  יוסי מצהיר בשמו של רן, כי הוא נהג ברכב ביום ביצוע העבירה. אולם, יוסי באותה שעה שהה בחו”ל – יוסי מסתכן בעדות שקר. 

 

איך מבצעים המרת דו”ח תנועה לאזהרה ואיזה בקשה מגישים לביטול דוח תנועה ?

בניגוד לביטול דוח תנועה (ולא המרה לאזהרה), כבדוגמה הבאה, נניח אחר נהג או לא מוצאים את מי שנהג בפועל. בבקשה להמרת דוח לאזהרה או המרת דו”ח תנועה באזהרה, הרי שאין כאן עניין של תצהיר, אך רצוי להוסיף, ככל וניתן תצהיר, בכפוף לסייגים לעיל (תצהיר אמת).

הרציונל שבין שתי הבקשות הראשונה, לביטול דוח והשניה להמיר באזהרה, הוא כי בבקשה לביטול דוח, הרי שהנהג אומר אני לא עשיתי ואז מבקש להסב לאחר.

במקרה שני, דהיינו במקרה בו מבקש להמיר לאזהרה בכפוף לעילות הקבועות בחוק לביטול דוח, אזי הנהג מודה שביצע את העבירה אך מבקש להמיר לאזהרה. כמו גם, ניתן גם לצרף כל מסמך אחר המוכיח את הטענות האמורות בבקשה להמרה.

 

 

בקשר להמרה צירפתי דוגמה כיצד יש להמיר דוח”ות תעבורה לאזהרה. 


לכבוד – משטרת ישראל

מרכז פניות נהגים ארצי – מפנ”א  

ת.ד 120 מיקוד 49100  פ”ת                                                                                                  תאריך _______ | דואר רשום

הנדון: בקשה להמרה באזהרה דו”ח מספר…………………..

 • אני החתום מטה מר/גב (מחק את המיותר)__________________שם משפחה ___________________ נושא/ת תעודת זהות מספרה_______________,נייד מספרו__________________05, מרחוב _____________________מספר___________ עיר _________________ דירה _________קומה ________.
 1. ביום ______________ נודע לי באמצעות שוטר / בדואר (מחק את המיותר) כי עלי לשלם לקופת המדינה קנס בגובה _______________ שקלים ולצד זה _____________ נקודות מכוח תקנות התעבורה.
 1. וזאת מאחר ועפ”י מיטב ידיעתי ומבלי להודות בעובדות, בצעתי עבירת תנועה בכך ש________________________(לציין את המיוחס בדו”ח התנועה. לדוגמא נסעתי באור אדום בתל אביב).
 2. משכך, קיבלתי הודעת תשלום קנס ומספרה ___________________.

לגופו של עניין – בקשה להמרת דו”ח תנועה לאזהרה:

 1. רכב מסוג ______________ שנת ייצור _________________ מספר לוחית זיהוי______________________________ – הרכב בו נעברה העבירה לכאורה,בבעלותי בו, אני נהגתי בתאריך ובשעה לעיל וזאת בהתאם לדו”ח אותו קיבלתי.
 2. במסגרת ביצוע העבירה ולשם קידומה ביצעתי את המיוחס לי וזאת מאחר_____________________________.
 3. (לדוגמא – ככל ומדובר במהירות אזי מהרתי כי הייתי צריך להספיק להוציא את הילד מהגן או בדרך לחדר לידה ועוד ד דוגמאות המסבירות את קבלת הדו”ח ולא דוגמאות שאינן אמת).
 1. מבלי להודות בעובדות, אך, לצד חובה זו ישנן נסיבות מקילות בהם המחוקק מבקש להתחשב בוותק הנהיגה, זהירות הנהיגה, תאונות קודמות ועבירות להם קשר ישיר או עקיף לנהיגה כפי שאפרט, הריני לציין כי אני נוהג באופן זהיר למעלה מ- ____________________ שנים. אין לחובתי עבירה נוספת מסוג זה, מעבר לעובדה זו, תשלום קנס לכשלעצמו מאד גבוה למי שמצבו הכלכלי לא מאפשר זאת.
 2. מכל האמור אבקש לקבל את הבקשה ולהמיר את הדוח אותו קיבלתי לאזהרה.

בברכה _____________ לצרף אישורים המאששים את טענותיכם –

 1. לדוגמא אישור בדבר שעות סגירה של הגן.
 2. אישור רישום פלילי תעבורתי ניתן להוציא ממשטרת ישראל ללא עלות.
 3. גובה שכר – תלוש שכר.
 4. תצהיר תומך מאומת וחתום ע”י עורך דין.

 

במידה ולא הומר הדוח לאזהרה מה עושים ?

בהחלטה תקדימית על מצלמות מהירות א-3 בית המשפט מבטל נקודות לנהג ומפחית מהקנס.

(היום בד"כ בית המשפט דוחים את התיק לשנה הבאה סוף 2019 במטרה לבחון את המצלמות אולם במקרה זה בית המשפט ביטל את הדוח וכך גם את הנקודות בכפוף לקנס סימלי 250 ש"ח)

לכל שאלה אנו כאן, ליצירת קשר – נייד 0524-42-42-21, משרד 077-530-9587. שנקר 4 קומה 1 הרצליה פיתוח.

עורך דין פלילי ותעבורה עו”ד חיים אליה.

 ראה חיפושים קשורים בנושא זה :

עורך דין תעבורה - מאמרים אחרונים
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

איתור דוחות משטרה

מצלמות המהירות והשוטרים האורבים לנהגים בכל פינה נסתרת אפשרית, גרמו לנהגים רבים לקבל דוחות משטרתיים, כאשר במקרים רבים, הדוחות אינם מוצדקים. בפרט מצלמות א- 3 

קרא עוד »
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

מהירות מופרזת

משרדנו עוסק בין היתר בתיקים של נהיגה רשלנית או בחוסר זהירות, תיקי נהיגה בשכרות, נהיגה בשלילה ועוד. כאן אסביר מהי מהירות מופרזת, מהם הכללים לפיהם פועלת המשטרה, כדי

קרא עוד »
עונש על נהיגה בשלילה
עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

נהיגה בשלילה

רישיון הנהיגה מקל על רובינו בצורה משמעותית על החיים ותורם כמובן לאיכות החיים.  באמצעות רישיון הנהיגה מתאפשר לנו להגיע לכל מקום בצורה נוחה ובזמן. כך

קרא עוד »

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
madlen vaza
madlen vaza
13:41 20 Jan 20
עו”ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו”ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
Zohar Yaakov
Zohar Yaakov
09:46 20 Jan 20
בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק”ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
Shlomo Avni
Shlomo Avni
10:08 12 Jan 20
עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
אירנה סלוב
אירנה סלוב
17:57 05 Jan 20
נהיגה בשכרות שנייה ועונש מצחיק לנהג צעיר תודה על הכל
Tair Cohen
Tair Cohen
09:26 31 Dec 19

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • ראו מה אנשים חושבים עלינו

  madlen vaza
  madlen vaza
  13:41 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
  Madlen Vaza
  Madlen Vaza
  12:17 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי. מומלץ בחום!
  Zohar Yaakov
  Zohar Yaakov
  09:46 20 Jan 20
  עו"ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו"ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
  Shlomo Avni
  Shlomo Avni
  10:08 12 Jan 20
  בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק"ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
  אירנה סלוב
  אירנה סלוב
  17:57 05 Jan 20
  עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by