פסילה מנהלית   

פסילה מנהלית   

במאמר זה אסביר מהי פסילה מנהלית בכלל ומהי פסילה מנהלית בשל מהירות מופרזת

אציג את הסיבות בהן ניתן לפסול מנהלית, זימון הנהג לשימוע אמתי? דחיית פסילה.

כמו גם, מה ניתן לעשות לגביה ואיך לבטלה, יחד עם דוגמה ל- בקשה לביטול פסילה מנהלית ועוד.

מה זה פסילה מנהלית ? 

פסילה מנהלית מתבצעת לאחר שימוע בפני קצין תנועה.

הפסילה אוסרת על הנהג לנהוג ברכב במהלך אותה תקופה בה בחר קצין משטרה לפסול את רישיון הנהיגה.

כך לדוגמה במידה והנהג היה מעורב בתאונת דרכים או נהיגה תחת השפעת סמים או בנהיגה בשכרות

יכול קצין משטרה לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים או 60 ימים או 90 ימים.

בדרך כלל כאשר מדובר ברכב ובעבירה של נהיגה בשכרות רישיון נהיגה נפסל ל 30 ימים

כאשר מדובר בתאונת דרכים רישיון הנהיגה נפסל בדרך כלל ל- 60 ימים וכאשר מדובר בתאונה קטלנית רישיון הנהיגה נפסל ל 90 ימים.

יודגש שגם יש “פסילה” בעניין רישיון הרכב, נקראת איסור שימוש ברכב.

כלומר, במידה נהג הנהג במהירות מופרזת יכול קצין המשטרה להורות על  פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה וגם על איסור שימוש ברכב.

 

 

 איך סופרים 30 ימי פסילה מנהלית ?

 30 ימי פסילה מנהלית מתחילים לספור החל מהיום שבו נפסל הרכב ו/או רישיון נהיגה

 

מה קורה אחרי פסילה מנהלית?

אחרי פסילה מנהלית אפשר להגיע ולקחת את הרכב אם מדובר באיסור שימוש ברכב ואם מדובר בפסילה מנהלית של רישיון הנהיגה,

יהיה אפשר לקחת את רישיון הנהיגה מאותו מקום שבו הופקד רישיון נהיגה והרכב ממגרש אחסנה.

יודגש כי בשל העלויות הגבוהות של הגרירה ושל אחסנה יש להגיש בקשה לשחרר את הרכב ואת רישיון הנהיגה בהקדם ע”מ להימנע מתשלומים אלו   

 

פסילה מנהלית מהירות

הינה פסילה של אדם מלנהוג, כאשר היא מתבצעת ע”י קצין משטרה לתקופה מסוימת.

פסילה זו, מתבצעת באמצעות הליך משפטי ולכן מתבצעת ע”י קצין משטרה שהוא חלק מהרשות המנהלית ולא ע”י ביהמ”ש לענייני תעבורה.

במקרה זה בשל נהיגה במהירות מופרזת, קיימת סמכות לפסילת רישיון הנהיגה.

כאשר נהג לדוגמה, נוהג בשטח עירוני במהירות גבוהה מעל המותר בשטח עירוני,{תקנה 45 א{1} עד {4} ו-ה לתקנות לגבי מהירות העולה על 30 קמ”ש.

רשאי שוטר לקחת את רישיון הנהיגה של הנהג וכן,לזמנו לשימוע אצל הקצין שפסל אותו.

ישנם מקרים רבים אשר בהם קצין המשטרה הפוסל לקח את רישיונות הנהיגה של נהגים ללא הפעלה נכונה של שיקול דעת,

פסילה מנהלית מה עושים עורך דין תעבורה
פסילה מנהלית – מהירות

או בטענה כי הנהג מסוכן לציבור, כאשר טענות אלה אינן מוכחות והן עשויות להטען, אם מצד השוטר ואם מצד הקצין עצמו.

בקשה לביטול פסילה מנהלית מהירות   

על מנת להתחיל בהליך של בקשה לביטול פסילה מנהלית מהירות, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לתעבורה, במקום בו בוצעה העבירה.

מומלץ תמיד להיעזר בשירותיו של עו”ד לתעבורה לצורך ביצוע הליך זה.

עוה”ד ינסח עבור הנהג בקשה מנומקת לביטול פסילה מנהלית. 

לאחר  הגשת הבקשה, יקבע מועד לדיון בבקשה.

את הבקשה יש להגיש עם תצהיר מטעם הנהג. כאשר יגיע מועד הדיון עוה”ד יגיע עמכם לביהמ”ש וכן התובע המשטרתי,

יגיע עם חומר הראיות העומדים כנגד הנהג וביהמ”ש ינהל דיון,

אשר בסיומו תינתן החלטה באם הבקשה נדחית או מתקבלת.

 קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית

יש לדעת, כי קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית מהירות, תתאפשר, אם הרישיון נפסל ע”י קצין משטרה, הנהג יקבל את רישיון הנהיגה באגף התנועה של המשטרה.

אם רישיון הנהיגה נפסל ע”י משרד הרישוי, הוא יתקבל חזרה בסניף משרד הרישוי.

ישנו מקרה נוסף, אם הרישיון נפסל ע”י ביהמ”ש לתעבורה, על הנהג לפנות למשרד הרישוי לקבלת רישיון הנהיגה ולהביא עימו טופס,

אשר מוכיח כי הפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות של בית המשפט לתעבורה, העתק מפסק הדין וכתב האישום.

 סיבות לשלילת רישיון נהיגה

כאשר נהג צבר 30 נקודות תנועה  הכוללות גם אי מתן זכות קדימה,

וכן עבירות תנועה שיש בהן צבירת נקודות בתקופה של 5 שנים, רישיון הנהיגה יישלל לתקופה של 5 שנים.

אם נהג ביצע 5 עבירות תנועה במהלך של 5 שנים האחרונות, גם עבירות אלה, יובילו לפסילת רישיון נהיגה, למשך חמש שנים. 

ישנן עבירות תנועה חמורות כגון נהיגה בשכרות, גרימת נזק ברשלנות, תאונת פגע וברח, נהיגה בעת פסילת רישיון,

אי ציות לרמזור אדום, נסיעה במהירות של  40 קמ”ש מעל המותר בחוק , נהג חדש שנהג ללא מלווה ועוד.

גם אנשים שאינם בריאים והמכון לבטיחות בדרכים { המרב”ד} קבע, כי יש לשלול את רישיונם בשל מצבם הגופני או הנפשי, רישיונם יישלל, אלא אם יוכח אחרת.

ביטול שלילת רישיון נהיגה

במידה ונהג קיבל עונש של פסילת רישיון נהיגה, ניתן יהיה להגיש ערעור לביהמ”ש המחוזי ואפילו לבית המשפט העליון.

במידה והחליטו בכל הערכאות והחליטו לשלול או לפסול את רישיון הנהיגה, המוצא האחרון יהיה הגשת בקשת חנינה מנשיא המדינה,

להקל בעונשו של הנהג. יש לצרף לבקשה, צילום ת.ז של הנהג, חומר משפטי כגון כתב אישום, הכרעת דין, גזר דין, תיקים נוספים מבית המשפט וכיוצא בזה. 

יש לצרף בנוסף מסמכים אשר מעידים על הישגים מיוחדים או תרומה לקהילה, תעודת הצטיינות, אישורים בדבר התנדבות ועוד.

במידה ובקשת החנינה או הבקשה לביטול שלילת רישיון הנהיגה כוללת סיבות כלכליות \כספיות,  

על הנהג באמצעות עורך דינו, יהיה להגיש תלושי שכר, דפי עו”ש מהבנק שבו מתנהל חשבונו של הנהג, אישורים על הוצאות שוטפות חודשיות, אישורים בדבר חובות ועוד.

פסילת רישיון בגלל נקודות

נהג, אשר צבר 36 נקודות בשל  עבירות תנועה שונות, רישיונו יישלל לתקופה של שלושה חודשים ומיד בתום תקופה זו,

הוא יידרש לעבור שוב את מבחן התיאוריה, בכדי שיוכל לקבל בחזרה את רישיון הנהיגה. 

אם נהג צבר 36 נקודות נוספות לפני תום תקופה של 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה שבגינה נפסל רישיונו,

כמו למשל פסילה מנהלית מהירות,רישיונו יישלל שוב אך הפעם לתקופה של 9 שנים.

במידה ונהג, קיבל מכתב ממשרד הרישוי אשר בו הוא מודיע על הטלת אמצעי תיקון מסוג שלילת רישיון,

מומלץ להיעזר עם עוד תעבורה הבקיא בתחום זה. 

עוה”ד, יוכל להפחית את הנקודות בדרך כלשהי וכן, יוכל לייעץ לנהג כיצד עליו לפעול.

לעיתים ישנן טעויות באופן של חישוב הנקודות שנצברו לרעת הנהג ולכן, ניתן יהיה להמיר את אמצעי התיקון באמצעי תיקון אחר.

ניתן לראות את שיטת הניקוד והעבירות  שיש בהן עונש לפקודת התעבורה בלינק זה:

שיטת הניקוד לעבירות תנועה | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דחיית שלילת רישיון

באופן כללי, עונש אשר ניתן בבית המשפט לתעבורה, יחל מיד לאחר  תום המשפט. עם מתן גזר הדין, אשר קבע כי רישיונו של הנהג נפסל,

הנהג אמור יהיה להפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט, אשר בו ניתן גזר הדין, אך ישנם חריגים וניתן יהיה לבקש מבית המשפט, דחיית שלילת רישיון, מתאריך אחר, אשר יחול מאוחר יותר.

ישנה עוד אלטרנטיבה לדחיית שלילת רישיון והיא להגיע לידי הסכמה עם התובע המשטרתי בתמורה להודאה מהירה בכתב האישום,

כך שבית המשפט, יסכים לדחות את מועד ביצוע גזר הדין לתאריך שיהיה מאוחר יותר, כך שיתאים לזמן הרצוי.

שימוע בפני קצין תנועה

שימוע בפני קצין תנועה, נערך בפני קצין משטרה שהוא בדרגת מפקח לפחות. סעיפים 47-50 לפקודת התעבורה, דנים בפסילה מנהלית של רישיון נהיגה של נהג ע”י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

מטרת  הליך השימוע הינה לאפשר לנהג לומר את טענותיו ולספר את הצד שלו באירוע, בטרם תתקבל החלטה לגבי פסילת רישיונו של הנהג. הנהג, יהיה זכאי לייצוג משפטי בזמן הליך השימוע.  

מומלץ לא לוותר על זכות זו היות והליך שימוע הינו הליך שיפוטי לכל דבר ועניין וקיימת חשיבות מכרעת להכרת החוק, לנימוקים שיעלו ועוד.

יש לציין, כי לקצין המשטרה, קיימת סמכות להחזיר או לפסול את רישיון הנהיגה לתקופות שונות.

אם שוכנע קצין המשטרה, כאשר הוגשו בפניו ראיות לכאורה, הוא יחזיר לנהג את רישיונו. במידה וקצין המשטרה,

החליט בכל זאת לפסול את רישיונו של הנהג, ניתן יהיה לפנות לביהמ”ש ולבטל את הפסילה וזאת, במידה וביהמ”ש ייווכח כי ביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור ואז, הוא יהיה רשאי לבטל את הפסילה.

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.