פסילה מנהלית + בקשה לביטול פסילה מנהלית (עורך דין פסילה מנהלית / עורך דין ביטול פסילה)

עודכן לאחרונה ב יולי 5, 2024 ע"י חיים אליה

עורך דין ביטול פסילה – שלילה מנהלית – בעמוד זה אסביר מהי פסילה מנהלית בכלל, (אותה משמעות כמו שלילה מנהלית) ומהי פסילה בשל מהירות מופרזת ו/או שכרות (גם סמים ואלכוהול) ו/או מכוח תאונת דרכים (פסילה מנהלית בעקבות תאונת דרכים), אציג את הסיבות בהן ניתן לפסול מנהלית, אסביר מהו זימון הנהג לשימוע לפני הפסילה ואמתי ? ומה להציג במטרה לקבל דחיית פסילה. כמו גם, מה ניתן לעשות לגביה ואיך לבטלה, יחד עם דוגמה ל- בקשה לביטול פסילה מנהלית כמוה כמו "בקשה לביטול הגבלה על רישיון נהיגה" ועוד.

מה זה פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה ? 

מהי? מתבצעת לאחר שימוע בפני קצין תנועה. הפסילה אוסרת על הנהג לנהוג ברכב במהלך אותה תקופה בה בחר קצין משטרה לפסול את רישיון הנהיגה. כך לדוגמה במידה והנהג היה מעורב בתאונת דרכים או נהיגה תחת השפעת סמים או בנהיגה בשכרות יכול קצין משטרה לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים או 60 ימים או 90 ימים.

פסילה מנהלית האם היא שלילה מנהלית?

כן, מדובר באותו ביטוי, בדרך כלל כאשר מדובר ברכב ובעבירה של נהיגה בשכרות רישיון נהיגה נפסל ל 30 ימים כאשר מדובר בתאונת דרכים רישיון הנהיגה נפסל בדרך כלל ל- 60 ימים וכאשר מדובר בתאונה קטלנית רישיון הנהיגה נפסל ל 90 ימים.

יודגש שגם יש “פסילה” בעניין רישיון הרכב, נקראת איסור שימוש ברכב. כלומר, במידה נהג הנהג במהירות מופרזת יכול קצין המשטרה להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה וגם על איסור שימוש ברכב.

יודגש כי פסילה לשם בדיקת כשירות נהיגה, רוצה לומר שלדעת המשטרה, פסילה זו באה ע"מ לצנן את הנהג מביצוע העבירה לתקופה של 30 ימים, לזה אני לא מסכים כלל, שכן יש אפשרות בחוק לקבל את רישיון הנהיגה כבר אחרי יומיים או שלושה מפסילת רישיון הנהיגה, עובדה שבית המשפט מחזיר רישיון נהיגה חרף פסילתו ע"י הקצין.

קיבלתי שלילה מה עושים ? פסילה מנהלית ביטול ?

כאשר מקבלים שלילה של רישיון נהיגה, יש לפעול בהתאם להנחיות ולחוקים החלים על המקרה. הנה הצעדים שיש לנקוט:

 1. קבלת ההודעה על השלילה שזה שימוע בני קצין:
  • חשוב לקרוא ולהבין את כל הפרטים בהודעת השלילה שקיבלת, כולל הסיבה לתקופת השלילה ותנאים נוספים אם ישנם.
 2. פניה לייעוץ משפטי:
  • כדאי לפנות לעורך דין תעבורה המתמחה בנושא זה. עורך דין יוכל לסייע בהבנת המצב המשפטי ובאפשרויות הפתוחות לפניך.
 3. בדיקת אפשרות לערעור:
  • אם אתה סבור שהשלילה אינה מוצדקת, ניתן לערער על ההחלטה בבית המשפט לתעבורה. עורך הדין יוכל לייעץ לך אם יש בסיס לערעור וכיצד להגישו.
 4. עמידה בתנאי השלילה:
  • במהלך תקופת השלילה יש לעמוד בכל התנאים שהוטלו עליך, כגון השתתפות בקורסי נהיגה מונעת, ביצוע בדיקות רפואיות או פסיכולוגיות אם נדרשו או סתם ת'קופת צינון וכו'.
 5. בקשה להחזרת רישיון בתום התקופה:
  • לאחר סיום תקופת השלילה, יש להגיש בקשה להחזרת הרישיון לרשות הרישוי, כולל כל המסמכים הנדרשים. במקרים מסוימים ייתכן שתידרש לעבור מבחן נהיגה מחדש.

איך סופרים 30 ימי פסילה מנהלית ?

פסילה מנהלית ל-30 יום – 30 ימי פסילה מתחילים לספור החל מהיום שבו נפסל הרכב ו/או רישיון נהיגה.

מה קורה אחרי פסילה מנהלית?

אחרי פסילה מנהלית אפשר להגיע ולקחת את הרכב אם מדובר באיסור שימוש ברכב ואם מדובר בפסילה של רישיון הנהיגה, יהיה אפשר לקחת את רישיון הנהיגה מאותו מקום שבו הופקד רישיון נהיגה והרכב ממגרש אחסנה. יודגש כי בשל העלויות הגבוהות של הגרירה ושל אחסנה יש להגיש בקשה לשחרר את הרכב ואת רישיון הנהיגה בהקדם ע”מ להימנע מתשלומים אלו.   

פסילה מנהלית מהירות

עורך דין פסילה מנהלית – כאמור לעיל, פסילה מנהלית של רישיון נהיגה – הינה פסילה של אדם מלנהוג, כאשר היא מתבצעת ע”י קצין משטרה לתקופה מסוימת. פסילה זו, מתבצעת באמצעות הליך משפטי ולכן מתבצעת ע”י קצין משטרה שהוא חלק מהרשות המנהלית ולא ע”י ביהמ”ש לענייני תעבורה.

במקרה זה בשל נהיגה במהירות מופרזת, קיימת סמכות לפסילת רישיון הנהיגה. לדוגמה, כאשר נהג נוהג בשטח עירוני במהירות גבוהה מעל המותר בשטח עירוני, {תקנה 45 א{1} עד {4} ו-ה לתקנות לגבי מהירות העולה על 30 קמ”ש.

רשאי שוטר לקחת את רישיון הנהיגה של הנהג וכן, לזמנו לשימוע אצל הקצין שפסל אותו. ישנם מקרים רבים אשר בהם קצין המשטרה הפוסל לקח את רישיונות הנהיגה של נהגים ללא הפעלה נכונה של שיקול דעת, או בטענה כי הנהג מסוכן לציבור, כאשר טענות אלה אינן מוכחות והן עשויות להטען, אם מצד השוטר ואם מצד הקצין עצמו. (מנהלית ביטול פסילה ביטולה)

פסילה 36 נקודות

פסילה מנהלית מהי? היא העבירה על חוקי התנועה שמתבצעת על ידי נהג ונחשבת לעבירה קשה. אלא שלצד כל עבירת משטרה, דהיינו כאשר בית משפט מורה על הרשעה או שהנהג שילם את הדוח לאחר שקיבל מבית משפט תיק של זימון לדין, גם משרד הרישוי מורה על נקודות מטעמו יוצא שהנאשם נענש פעמיים, ואם יגיע ל 36 נקודות הנהג יהיה פסול משרד הרישוי ל3 חודשים.

כך למשל אם סה"כ נקודות תעבורה יגיעו לנהג 36 נקודות, אזי יזכה אוטומטית לפסילה 36 נקודות, היא עבירה מוגברת שיכולה לגרום למנהל הרכב לאיבוד רישיון הנהיגה. ישנה אפשרות להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית במקרים מסוימים, על פי ההוראות החוקיות הרלוונטיות.

ראה גם בקשה להארכת מועד להישפט

פסילה מנהלית מה עושים ואיך יוצאים מזה

בקשה לביטול פסילה מנהלית מהירות / קיצור פסילה מנהלית

עורך דין ביטול פסילה – על מנת להתחיל בהליך של בקשה לביטול פסילה מנהלית מהירות עי קצין משטרה, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לתעבורה באמצעות עורך דין תעבורה, שכן אחרת אותו נהג או מבקש עלול לקבל הוצאות וקנסות על בזבוז זמן שיפוטי שלא לצורך.

את הבקשה מגישים לבית משפט במקום בו בוצעה העבירה. מומלץ תמיד להיעזר בשירותיו של עו”ד לתעבורה לצורך ביצוע הליך זה. עוה”ד ינסח עבור הנהג בקשה מנומקת לביטול פסילה מנהלית. 

לאחר הגשת הבקשה, יקבע מועד לדיון בבקשה. את הבקשה יש להגיש עם תצהיר מטעם הנהג. כאשר יגיע מועד הדיון עוה”ד יגיע עמכם לביהמ”ש וכן התובע המשטרתי, יגיע עם חומר הראיות העומדים כנגד הנהג וביהמ”ש ינהל דיון, אשר בסיומו תינתן החלטה באם הבקשה נדחית או מתקבלת.

לדוגמא בקשה לביטול פסילה מנהלית אשר התקבלה בבית משפט

ביטול פסילה מנהלית תמונה לאתר

הבקשה מוגשת לבית המשפט לתעבורה. הבקשה תכלול נימוקים מדוע יש לבטל את הפסילה, למשל: טענות לגבי נסיבות האירוע, מצבו הבריאותי של הנהג, השלכות כלכליות וחברתיות של הפסילה וכו'.
המצאת מסמכים תומכים:

חשוב לצרף לבקשה מסמכים תומכים כמו תצהירים, מסמכים רפואיים, מסמכים המעידים על צורך דחוף ברישיון הנהיגה וכו'.
דיון בבית המשפט:

בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה. במהלך הדיון, יוכל הנהג או עורך דינו להציג את הטענות והנימוקים לביטול הפסילה.
החלטת בית המשפט:

לאחר הדיון, בית המשפט יחליט האם לבטל את הפסילה המנהלית או להשאיר אותה בתוקף.

קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית

יש לדעת כי, קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית מהירות, או מכל שלילה אחרת כדוגמת שכרות או דרכים כאשר מדובר בנהיגה בשכרות (שילוב של שכרות ותאונת דרכים), או רק תאונת דרכים, אשר נעשתה ע"י קצין משטרה תתאפשר.

אמתי ? אם הרישיון נפסל ע”י קצין משטרה, הנהג יקבל את רישיון הנהיגה באגף התנועה של המשטרה באותו מקום שבו נעשה לו שימוע או באותו מקום מושבו של הקצין המשמע אם נעשה שימוע בשטח.

אם רישיון הנהיגה נפסל ע”י משרד הרישוי, הוא יתקבל חזרה בסניף משרד הרישוי. ישנו מקרה נוסף, אם הרישיון נפסל ע”י ביהמ”ש לתעבורה, על הנהג לפנות למשרד הרישוי לקבלת רישיון הנהיגה ולהביא עימו טופס, אשר מוכיח כי הפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות של בית המשפט לתעבורה, העתק מפסק הדין וכתב האישום.

סיבות לשלילה מנהלית

מהם התנאים להטלת פסילה מנהלית ? שלילה מנהלית או פסילה מנהלית (אותו מינוח) – כאשר נהג צבר 36 נקודות תנועה הכוללות גם אי מתן זכות קדימה, או אור אדום או דוח נייד וכו' וכן עבירות תנועה שיש בהן צבירת נקודות בתקופה של 4 שנים, רישיון הנהיגה יישלל לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים, ע"מ להעמיק באילו מקרים, מה אורך השלילה, ואיך ניתן למחוק נקודות אלו ראה בעמוד מחיקת נקודות תעבורה.

ישנן עבירות תנועה חמורות כגון נהיגה בשכרות, גרימת נזק ברשלנות, תאונת פגע וברח, נהיגה בעת פסילת רישיון, אי ציות לרמזור אדום, נסיעה במהירות של  40 קמ”ש מעל המותר בחוק, נהג חדש שנהג ללא מלווה ועוד נקודות נהג חדש

פסילה מנהלית בדיקת כשירות נהיגה

גם אנשים שאינם בריאים והמכון לבטיחות בדרכים { המרב”ד} קבע, כי יש לשלול את רישיונם בשל מצבם הגופני או הנפשי, רישיונם יישלל, אלא אם יוכח אחרת.

רישיון נהיגה פסילה מנהלית לאחר הליך שימוע

שימוע, נערך בפני קצין משטרה שהוא בדרגת מפקח לפחות. סעיפים 47-50 לפקודת התעבורה, דנים בפסילה מנהלית של נהג ע”י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

מטרת הליך השימוע הינה לאפשר לנהג לומר את טענותיו ולספר את הצד שלו באירוע, בטרם תתקבל החלטה לגבי פסילת רישיונו של הנהג. הנהג, יהיה זכאי לייצוג משפטי בזמן הליך השימוע.  מומלץ לא לוותר על זכות זו היות והליך שימוע הינו הליך שיפוטי לכל דבר ועניין וקיימת חשיבות מכרעת להכרת החוק,

קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום ?

מעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים הכולל גם חבלות של ממש – אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה היו נפגעים, קצין המשטרה יכול לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 יום.

נהיגה בשכרות גבוהה או תחת השפעת סמים – אם הנהג נתפס נוהג בשכרות או תחת השפעת סמים, קצין המשטרה יכול לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה זו.

עבירות תנועה חמורות נוספות – במקרים של עבירות תנועה חמורות אחרות, קצין המשטרה רשאי לפסול את הרישיון לתקופה של 90 יום.

קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום ?

כן, קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של נהג לתקופה של 30 יום במקרים מסוימים. פסילה זו היא בדרך כלל מנהלית ומיועדת להבטיח את ביטחון הציבור בכבישים. הנה מספר מצבים שבהם קצין משטרה יכול לפסול רישיון נהיגה לתקופה של 30 יום:

עבירות תנועה חמורות – אם הנהג ביצע עבירות תנועה חמורות שאינן כוללות פגיעה פיזית באחרים, כמו נהיגה במהירות מופרזת באופן קיצוני, נהיגה תחת השפעת אלכוהול ברמה נמוכה יותר, או עבירות נוספות המוגדרות כעבירות חמורות.

תאונה ללא נפגעים – אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים ללא נפגעים אך גרם לנזק רכוש משמעותי, קצין המשטרה יכול להפעיל את סמכותו ולפסול את הרישיון לתקופה זו.

נהיגה בפסילה – במקרים שבהם הנהג נתפס נוהג בזמן שרישיון הנהיגה שלו כבר פסול, קצין המשטרה רשאי לפסול את הרישיון למשך 30 יום נוספים.

חשוב לציין כי כמו במקרה של פסילה למשך 90 יום, גם בפסילה למשך 30 יום יש לנהג זכות לערער על ההחלטה. תהליך הערעור דומה וכולל פנייה לבית המשפט לענייני תעבורה. שוב זה שהקצין בחר לקחת זה לא וואקום, גם הקצין נתון לביקורת שיפוטית לרוב בית משפט מחזיר את הרישיון.

יש אפשרות שלא יפסול את הרישון קצין משטרה ?

בוודאי שכן יש טענות הגנה בחוק אשר מונעות מהקצין לפסול את רישיון הנהיגה ולכן ראוי להתייעץ עם עורך דין בטרם השימוע.

לכל שאלה אנו כאן לרשותם, ייעוץ ראשוני ללא עלות, טלפון (רב קווי) משרד 077-530-9587, ריקי מנהלת משרד. למקרים דחופים יש לצור קשר לנייד 0524-42-42-21 (כפתור צור קשר בנייד) ישירות לעו”ד חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


  צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  //