תמרור זכות קדימה | מתן זכות קדימה | כללי מתן זכות קדימה בצומת כל המידע לשנת 2023 (ב- צומת, הולך רגל, מעגל תנועה, קנס, דו"ח וזימון לבית משפט)

עודכן לאחרונה ב אוקטובר 31, 2023 ע"י חיים אליה

אי מתן זכות קדימה, תמרור זכות קדימה כללי מתן זכות קדימה בצו – עבירת אי מתן זכות קדימה במילים אחריות לא לכבד את התמרור המוצב,

אם במתכוון או לא במתכוון נחשבת בתור “עבירת סל” כאשר מדובר על נהיגה בקלות ראש, 

בפועל הנהג לא נתן זכות קדימה ל- כלי רכב אשר בא מימינו.

יחד עם זאת, עבירה של אי מתן זכות, עשויה לעמוד לבדה, כאשר העונש הנקבע עבורה,

עשוי להיות קנס, פסילה ואפילו מאסר בפועל.

הכול תלוי במקרה וכן בתוצאותיו של אותו מקרה. בעמוד שה אפרט את הנקודות עבור כל,

עבירה ועבירה בקשר למתן זכות קדימה להולך רגל ובהמשך העמוד אתן דוגמאות.

אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר

תמרור זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר
עצר לפני המעבר חציה, בניגוד לתקנה 67 (א )2 לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 7042, קנס 250 ש”ח, נקודות – 0

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה

תמרור זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החציה בביטחה, בניגוד לתקנה 67 (א) לתקנות התעבורה – חובה בדוח לפרט איך באה לידי ביטוי ההפרעה להולך הרגל.

סמל סעיף 5428, קנס 500 ש”ח, נקודות –4

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה

תמרור זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא אפשרת להולך רגל שחצה במעבר
להשלים את החציה בביטחה, תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל,
בניגוד לתקנה 67 (א) לתקנות התעבורה. חובה לפרט בדוח איך בא לידי ביטוי הסיכון להולך הרגל.

סמל סעיף 6458, הזמנה לדין, נקודות – 10

אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור

תמרור זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל, ובהגיעך לצומת, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב שבא מימינך,
בניגוד לתקנה 64 (א)( 1) לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 6188, הזמנה לדין , נקודות – 6

אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה בצומת שלא הוצב בו תמרור

תמרור זכות קדימה – אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה בצומת שלא הוצב בו תמרור
נהגת ברכב הנ"ל, ובפנייתך שמאלה בצומת לא נתת זכות קדימה לרכב אחר שבא
ממולך והיה קרוב לצומת, בניגוד לתקנה 64 (א)( 2) לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 6189, הזמנה לדין , נקודות – 6

כללי מתן זכות קדימה – אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה

כללי מתן זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מדרך עפר לדרך סלולה, ולא נתת זכות קדימה לרכב
המתקרב בדרך הסלולה, בניגוד לתקנה 64 (א)( 3) לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 6190, הזמנה לדין , נקודות – 6

אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום

כללי מתן זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל בכביש שנתיב תנועתך בו נחסם ולא נתת זכות קדימה לרכב שבא
ממולך, בניגוד לתקנה 68 לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 3514, קנס 250 ש"ח , נקודות – 6

אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

כללי מתן זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה עבר / עמד לעבור רכב ביטחון, ולא נתת לו זכות קדימה,
בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית עד שעבר רכב זה,
בניגוד לתקנה 93 (א)( 1) לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 5429, קנס 250 ש"ח , נקודות – 4

מתן זכות קדימה בצומת הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך


כללי מתן זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות /
ממקום חנייה לכלי רכב / ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לדרך לא האטת
ולא אפשרת להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על המדרכה / שול הדרך,
בניגוד לתקנה 64 (ב)( 1) לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 6191, הזמנה לדין , נקודות – 6

אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים

מתן זכות קדימה – נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות /
ממקום חנייה לכלי רכב / ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לכביש לא האטת
ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש, והמתקרבים באותו כביש,
בניגוד לתקנה 64 (ב)( 2) לתקנות התעבורה.

סמל סעיף 6192, הזמנה לדין , נקודות – 6


פירוט ומתן דוגמאות – כללי מתן זכות קדימה בצומת

תקנה 64{ג} היא מנויה על איסור אי מתן זכות  בצומת וזוהי לשונה:

“נוהג ברכב אשר מתקרב לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות לתנועה בדרך החוצה,

יאט ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או נכנס לצומת , או להתמזגות כבישים מכביש אחר”

מתן זכות קדימה כל המידע עו"ד תעבורה מסביר

אי מתן זכות – במעבר חציה

מעבר חציה מהווה נקודת מפגש בעייתי בין רכב להולכי רגל.

ביהמ”ש העליון מגדיר את מעבר החצייה בתור “ממלכתו של הולך הרגל”

והדגיש את חובתם של הנהגים לתת זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה לאפשר

להולכי רגל להשלים את החצייה בבטחה.  

תקנה 67 {א} לתקנות התעבורה מגדירה וקובעת:

”נוהג ברכב אשר מתקרב למעבר חציה והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החצייה בבטחה ואם קיים הצורך הנהג יעצור את רכבו לשם כך”.

נהג אשר ייתפס על אי מתן אפשרות לזכות קדימה להולכי רגל יקבל עונש של 8 נקודות לרעתו וקנס על סך של 500 ש”ח.

כללי מתן זכות בצומת ללא תמרורים.

צומת שאינו מתומרר או מרומזר והכוונה היא לצומת שאין בה תמרור תן זכות קדימה בצומת,

יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין,

למשל אם נהג מתקרב לצומת שאינו מתומרר וברצונו להמשיך ישר ורכב אחר מתקרב לצומת,

על הנהג לעצור ולתת זכות קדימה לרכב הבא מימין.

כאשר מדובר על פנייה שמאלה או בפניית פרסה בצומת אשר אינו מתומרר,

יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין וגם לרכב הבא ממול תמיד. אם ברצונו של הרכב לבצע פנייה שמאלה,

הוא זה שאמור לתת לרכב הבא מימין זכות קדימה.

תוכלו לראות את החוקים  והנהיגה הנכונה בצומת שאינה מתומררת

בקישור הבא: זכויות קדימה בצומת שאינו מתומרר | לימוד תאוריה | לימודי תאוריה חינם | אתר לימוד תיאוריה

אי מתן זכ’ קדימה – קנס

עבירות אי מתן זכות, הינן עבירות הנושאות בצידן הזמנה לדין או קנס ונקודות חובה.

יש לדעת, כי לביהמ”ש לתעבורה קיימת סמכות ענישה רחבה מאוד, אשר כוללת בחובה רכיבי ענישה רבים

כגון: מאסר על תנאי, פסילה, פסילה על תנאי, חתימה על התחייבות כספית וכן, הטלת קנסות כספיים.

הענישה נגזרת מעברו התעבורתי של הנהג ורמת הסיכון שגרם הנהג בעת העבירה שביצע.

לאור התיקון בשיטת הניקוד החדשה, צבירת נקודות חובה במשרד הרישוי, עשויה לגרור בצידה אמצעי תיקון הכוללים:

פסילת רישיון, צורך בקורסים לנהיגה מונעת, מעבר מבחן עיוני ומעשי ואפילו הפניה לבדיקות כשירות נהיגה, במכון הרפואי

לבטיחות בדרכים {מרב”ד}.

אי מתן זכ’ בצומת – עונש

על פי חוק, נהג שלא נתן זכות קדימה בצומת בשל אי איזו שהיא סיבה, יוזמן למשפט .

בנוסף על כך, רישיונו ייפסל מנהלית ואם בתום המשפט יורשע הנהג, הדבר יגרור לחובתו 10 נקודות במשרד הרישוי.

בכדי לזכות את הנאשם, עורך דין תעבורה, אשר מייצג את הנהג, יבדוק גורמים כגון: מהלך הכניסה לצומת, פרטי הדו”ח, המרחק בין השוטר לרכב, עדויות וכדומה. 

למעשה תמרור 301 מורה על “תן זכות קדימה” נהג שלא ציית לתמרור, דינו פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה למשך 30 יום, הזמנה למשפט ו-10 נקודות.

מתן זכות קדימה לרכב בצומת

אי מתן זכות קדימה להולך רגל

הסבר מפורט על אי מתן זכות קדימה להולך רגל עו"ד חיים אליה

תקנה 67 {א} קובעת, כי כאשר הולך רגל חוצה במעבר חצייה,
כאשר קיימת קרבה מסוכנת בין הולך הרגל לרכב, הנהג במקרה זה, עובר עבירה חמורה של אי מתן זכות להולך רגל תוך סיכון.
התקנה עוד קובעת, כי כאשר הולך רגל חוצה במעבר חציה, אין לחלוף על פניו בשום דרך וצורה, באם יעשה כן,
הוא עובר עבירה חמורה של אי מתן זכות להולך רגל תוך סיכון. 
תוכלו לראות את החוקים לגבי הולכי רגל בקישור הבא:
הגדרת מ. זכות קדימה.

איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות ?

image 1

תמרור 301 א המוצב בצד ימין או בצד השמאלי של צומת, על הנהג להאט את הנסיעה ולתת זכות קדימה לתנועה,
מכל כיוון שהוא – לגבי כל מקום שלפניו הוצב התמרור לכל הנתיבים בכביש.
בנוסף, קו המתנה, יציין את המקום המדויק שבו הנהג יעצור על מנת לאפשר את זכות הקדימה לתנועה בכביש החוצה.
חלה חובה לא לסטות מקו העצירה. כאשר מדובר במעגל תנועה, חובה על הנהג,
לתת זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה ולעבור את המעגל, מצידו הימני, מה שימנע תאונת דרכים.

איזה תמרור מורה על מתן זכות במעגל תנועה?

תמרור המורה על מתן זכות  במעגל תנועה, הינו תמרור 303.
למעשה מעגל תנועה הינו כביש חד סטרי שבו ישנם מספר צמתים.
כללים אלה, מחייבים את הנהג אשר עומד להיכנס למעגל הינם
מעבירים את הזכות קדימה לרכבים הנמצאים במעגל בין אם הוצב תמרור ב-48 ובין אם לא ולעבור אותו מצידו הימני.

דוח – אי מתן זכות  להולך רגל

אי ציות ב- מתן זכות  להולכי רגל, הינה עבירה שהשוטרים יכולים בקלות לתת עליה דו”ח.
היות וברוב המקרים, מדובר על עבירה שנתונה לשיפוטו ש השוטר.
ישנם מקרים אשר בהם נהג מגיעה לצומת שמוכרת לו היטב והוא אפילו בוחן היטב אם הצומת פנויה.
עצם זה שהוא מגיע במהירות לצומת, נהיגה זו, עשויה להתפרש כאילו הנהג לא נתן את זכות הקדימה .
השוטר עשוי לתת דו”ח וזימון לביהמ”ש לתעבורה ובמקרים מסוימים, השוטר אף עלול לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג למשך 30 יום פסילה זו נקראת פסילה מנהלית.
במקרה זה, יש לפנות אל עוד שייתן לנהג ייעוץ משפטי ויוכל להקל על עונשו של הנהג או לזכות אותו מכל אשמה.

כמה נקודות זה אי מתן זכות להולכי רגל

על פי סעיף 67 לתקנות התעבורה, על נהג לאפשר להולכי רגל במעבר חצייה, להשלים את חציית הכביש בבטחה, גם אם עליו יהיה לעצור את רכבו באופן מוחלט.
עבירה או אי ציות על תקנה זו, גם אם לא סיכנה את הולכי הרגל, תגרור קנס בסך של 500 ₪ ו-8 נקודות תעבורה..
במידה ועבירה זו, נעשתה בנסיבות מחמירות, מלבד הקנס שיקבל הנהג, כמות הנקודות תעלה ל-10 נקודות וכן, רישיון הנהיגה של הנהג, ייפסל ע”י קצין המשטרה, למשך 30 יום.

עורך דין תעבורה – מנהל ובעלים של משרד עורכי דין חיים אליה לכל שאלה אנו כאן לרשותם, ייעוץ ראשוני ללא עלות,
טלפון (רב קווי) משרד 077-530-9587, ריקי מנהלת משרד.
למקרים דחופים יש לצור קשר לנייד 0524-42-42-21 (כפתור צור קשר בנייד) ישירות ל- עו"ד חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע