• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים
תפריט

טביעת אצבע

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

טביעת אצבע

האם ט”א (טביעת אצבע) לחילופין כל ראיה פורנזית אחרת מספיקה לצורך הרשעה בפלילים ?

אקדמת מילין- במאמר זה אסקור באופן נמרץ מהי ראיה פורנזית והאם בתי המשפט מרשיעים על סמך ראיה זו.

מהי ראיה פורנזית ?

ראיות פורנזיות יכולות להימצא בזירת ביצוע העבירה בדמות של D.N.A., ט”א (טביעות אצבע), טביעות נעל, וכדומה, כמטרייה רחבה, על זירת העבירה אלו הם ראיות חפציות שמהם ניתן ללמוד על הלך הרוח ( מחשבה) של מבצע העבירה.

מהי ראיה נסיבתית ?

טביעת אצבע ראיה נסיבתית

ראיה נסיבתית- ראיה נסיבתית הינה ראיה הנלמדת מהנסיבות האופפות את הראיה, וממנה בית המשפט מסיק עפ”י מבחן ניסיון החיים והשכל הישר כי העבירה בוצעה בהתאם לגרסת המאשימה ( בדר”כ כתב האישום ).

האם בתי המשפט יכולים להרשיע על סמך ראיות נסיבתיות?

הכללים הנוהגים באשר לראיות נסיבתיות – בתי המשפט בארץ כאשר שאבו את תוכן המשפט האנגלי – בעיקר, יחד עם המשפט האמריקאי- במעטי מעט. הגיעו למסקנה לאור הפסיקה, כי ניתן לבסס הרשעה בפלילים על סמך ראיה פורנזית ( ט”א/D.N.A /טביעת נעל וכדומה ) גם כאשר הראיה היא אחת ויחידה. אולם, לכלל זה מצוי סייג : הסבר הנאשם הן במסגרת החקירה במשטרה והן במסגרת פרשת ההגנה מוסר הסבר סביר להימצאות הראיה.

המסקנה הנדרשת ותהליך הסקתה:

ראשית, נוכח אופיי הראיה, כאשר טיב הראיה, המהימנות של ביהמ”ש ליתן אודותיה, מגולגל לפתחו, חדשות לבקרים, ומעלה לא מעט תמיהות ותהיות, משום הרשעת אדם חף מפשע, על בסיס ראיה אחת ויחידה. אולם, בית המשפט חייב להזהיר עצמו, פעם אחר פעם, ללא כחל וסרק, תוך בדיקת עצמו, תוך שלילת כל תיזה חילופית אחרת שהעלתה או לא העלתה ההגנה, כי הנאשם ואין אחר הימנו ביצע את המיוחס לו בכתב האישום. ושוב, תוך בדיקת גרסת ההגנה גם אם הנאשם אינו נמנה על “ל”ו צדיקים”.

יתירה מכך, בית המשפט מחויב לתור אחרי היפותזות אחרות גם אם אינן מצויות תחת ההגנה כל זאת ע”מ לבסס הרשעה גם אם קובע בית המשפט כי הנאשם שיקר במהלך עדותו, רק כאשר לא נותרת מסקנה אחרת בית המשפט מרשיע.

שנית, לא זו ואף זו, אלא גם בית המשפט מחויב לתור אחרי גרסת ההגנה, נעצור לרגע קט ונשאל מדוע בית המשפט חייב לחפש דרכים “לטובת הנאשם” כדי להצדיק את גרסתו? נראה על פניו כי בית המשפט תופס צד! אלא מאי מלכתחילה הידיעה / הסברה / היפותזה – אינה מצויה בידיעת הנאשם, שכן כבר בשלב ההקראה או במהלך הוכחות התחוור למאשימה ידיעה זו או לחילופין התחוור להגנה במהלך פרשת ההגנה ואז צפוי שהנאשם יטענה מיד וכך הידיעה/היפותיזה מגיעה בסוף ולא בתחילה – תלוי כל מקרה לגופו.

אסביר באמצעות התרחיש הבא – דירתו של חיים נפרצה באחד מהימים הקרים של החורף. לאחר תקופה של מספר ימים הט”א מצאו מקומם במערכת “האפיס” (מערכת שהמשטרה מאחסנת בה ט”א) נמצאו המעתקים (דגימה של טביעות אצבע) שנלקחו מהחלון הפנימי של הדירה. לאחר בדיקה של 12 נקודות רציפות בט”א עלה במערכת האפס, כי טביעות אלה שייכות בקירוב של 99 אחוזים לאודי. מכאן, מגולגל הנטל על אודי להסביר מדוע נמצאה הט”א בחלון ביתו של חיים בחלק הפנימי. אודי עלול לעלות טענת הגנה כי עבד בניקיון חלונות, במסגרות, פילגש של אשת חיים ועוד…

הבסיס המשפטי:

תהליך הסקת המסקנה מהנסיבות האופפות את האירוע תוך שילוב ראיות נסיבתיות נבחן במסגרת תהליך המחולק ל- 3 מבחני משנה, כפי שנקבע בע”פ 616/99 בן-שלוש. מבחן ראשון, בית המשפט מאבחן כל נסיבה בודדת כאשר, בבסיסה בית המשפט בחון האם ניתן לבסס הרשעה רק באמצעותה ואז עובר למבחן השני, מצרף את כל הנסיבות תוך בחינה אם יש במסכת הראיות ממבט גבוה, המקים את ההרשעה לפחות את המסקנה המפלילה במידה וכן בית המשפט מחוייב לבחון היפותזות אחרות למסקנה המפלילה והשלב הזה נקרא השלב השלישי.

מהי מידת ההוכחה הנסיבתית מספיק ברמת הסתבריות כמוט בצמשפט אזרחי או מעל לכל ספק סביר ?

בע”פ 524/77 בית המשפט קובע באופן חד משמעי כי כל ראייה נסיבתית מצריכה הוכחה מעל לספק סביר”

הלכה מושרשת ושזורה כחוט השני בפסיקתו של בית המשפט העליון ע”פ 6695/07 נאסר; ועוד.

מהן דרכי הוכחה של הראיה הנסיבתית?

אף כאן נעזר בדוגמא הבאה- רמי רצח את רינה. קלי ראתה את הרצח הרי לנו עדות ישירה אם בית המשפט יתן מלא אמון לעדותה של קלי. אלא מה יקרה אם נניח שרינה בביתה ואלוהים נפרד ממנה בטרם עת (נרצחה), רמי היה באיזור עפ”י איכון סלולר, רמי ביקר את רינה, (לא בביתה אלא סמוך בחנות פרחים) סמוך לאירוע הנטען בכתב האישום כך עפ”י עדות של קלי. ( יודגש כי במקרה זה יוספה לא ראתה את הרצח).

הנה כי כן, עננינו הראות כי מערכת עובדתית מעט שונה שכן, הראשונה מדובר על עדות ישירה והשניה על ראיות נסיבתיות אשר המסקנה אם כן אם לאו היא מסקנה מפלילה. יודגש כי שתיהם אם בית משפט יתן את מלוא האמוון לקלי.

בית המשפט מחויב לקבוע אם האם ניתן “לסמוך” על קלי ואם כן, אזי אם ניתן לבסס הרשעה על סמך הממצאים בזירה? ( איכון נייד, צפייתו של רמי, סמוך לרינה שעת האירוע ועוד). במידה וכן בית המשפט מחויב לבחון היפותזות אחרות גם אם הנאשם משקר או הראיות מטעמו אינן בקנה אחד עם גרסתו, גם אם אינן מתיישבות במאה אחוזים. שכן, הנאשם לא יודע מה בדיוק קרה בבית ולכן לא יכול ליתן הסברים. ולכן, גם אם נמצא כי הנאשם אינו דובר אמת במאת האחוזים. במקרנו, רמי מספיק שיניח הסבר וגם אם לא יניח הסבר המתקבל על הדעת עדיין בית המשפט מחויב לבחון הסברים, ואילו ימצא הסבר שכזה יורה על זיכויו מיד.

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
madlen vaza
madlen vaza
13:41 20 Jan 20
עו”ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו”ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
Zohar Yaakov
Zohar Yaakov
09:46 20 Jan 20
בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק”ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
Shlomo Avni
Shlomo Avni
10:08 12 Jan 20
עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
אירנה סלוב
אירנה סלוב
17:57 05 Jan 20
נהיגה בשכרות שנייה ועונש מצחיק לנהג צעיר תודה על הכל
Tair Cohen
Tair Cohen
09:26 31 Dec 19

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • ראו מה אנשים חושבים עלינו

  madlen vaza
  madlen vaza
  13:41 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
  Madlen Vaza
  Madlen Vaza
  12:17 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי. מומלץ בחום!
  Zohar Yaakov
  Zohar Yaakov
  09:46 20 Jan 20
  עו"ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו"ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
  Shlomo Avni
  Shlomo Avni
  10:08 12 Jan 20
  בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק"ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
  אירנה סלוב
  אירנה סלוב
  17:57 05 Jan 20
  עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by