• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים
תפריט

עורך דין המכון הרפואי ואי התאמה אשיותית/ המלצה לאי חידוש רישיון 4.96/5 (26)

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עורך דין המכון הרפואי ואי התאמה אשיותית/ המלצה לאי חידוש רישיון

עורך דין המכון הרפואי 

אי התאמה אישיותית / המלצה לאי חידוש רישיון – זה לא סוף פסוק ! עורך דין המכון הרפואי מסביר מה ניתן לעשות.

פסילת רישיון נהיגה על ידי רשות הרישוי יכולה להיות באופן קבוע או בהתאם לתנאים אשר מפורטים בהחלטתה. (בהערת אגב, מכון רפואי נקרא גם מרב”ד – מכון רפואי לבטיחות בדרכים ) הורשעת בעבירות סמים ? אושפזת בבית חולים לחולי נפש ? טופלת בכדורים לאיזון מניה דפרסיה פסילה בשל נקודות משרד הרישוי עורכי דין המכון הרפואי יכולים לסייע בהסבר הבא.

רשות הרישוי עורכת לנהגים בדיקות בריאותיות לשם החזקת רישיון נהיגה או המשך חידושו. בדיקות אלו, יכולות להביא לפסילת רישיון הנהיגה של נהג גם ללא צו בית משפט, בעקבות עבירות תעבורה כמו, נהיגה בשכרות או נהיגה בפסילה או נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול  או דוחות תנועה וכו’.

הרשות שואבת את כוחה להחלטה זו, מכוח סעיף 51 לפקודת התעבורה, הקובע כי במידה ורשות הרישוי סבורה שנהג פלוני אינו כשיר לנהיגה באופן זמני או לצמיתות, רשאית היא לשלול את רישיון הנהיגה.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי, להפנות נהג לבדיקות מקיפות במוסדות נוספים או רופאים מטעמו. כמו כן, במסגרת הבדיקות השונות, עוברים הנהגים מבחני אישיות המעידים על התאמתם האישית של הנבדקים לנהיגה. ולכן, מבלי להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי אשר עוסק בתיקי המכון הרפואי במטרה להגיש חוו”ד נגדית על החלטת המכון הרפואי / מרב”ד הסיכוי לקבל את הרישיון נהיגה חזרה אינו גבוה.

שלב 1: אלו בדיקות נערכות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מכון הארבעה) ?

במסגרת הבדיקות הפיזיולוגיות, עובר הנבדק בדיקות ראייה, אפילפסיה, שליטה פיזית, וכיוצ”ב. הבדיקות הנפשיות כוללות מבחני אישיות, הערכות המתבססות על עבר תעבורתי או פלילי. הבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים כוללת כאמור מבחן נפשי ופיזי. במכון הרפואי נבדקים רק של נהגים המוגדרים על פי מערכת החוק והאכיפה כנהגים בעלי סיכון גבוה להיות מעורבים בתאונות דרכים.

שלב 2: החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וערעור עליה.

לאחר הבדיקות הנידונות מעביר המכון המלצה סופית בעניין המבקש למשרד הרישוי. ואולם, מי שקובע בפועל הינו מכון הרישוי. סעיף 55 לפקודת התעבורה קובע כי ניתן להגיש ערעור על החלטה של רשות הרישוי לפסול רישיון בתוך 30 יום מקבלת ההודעה לגבי הפסילה. כמו כן, התנגדות לפסילת הרישיון צריכה להיות מוגשת בתוך הזמן הקצוב בחוק (30 ימים ).ערעור זה מוגש לוועדת ערר של משרד הבריאות הפועלת בבית החולים שיב”א תל השומר. ודיונים מול הוועדה יכולים להיות הרי גורל.

שלב 3: ערעור לבית המשפט המחוזי על וועדת ערר.

במקרה בו וועדת הערר, קיבלה את טענות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ורשות הרישוי, רשאי הנהג להגיש ערעור ע”י עורך דין המכון הרפואי לבית המשפט המחוזי. תוך עשרה ימים מיום קבלת ההחלטה בוועדת הערר. בעניין משפטי ולא רפואי.

האם חובה להתייצב עם עורך דין תעבורה במכון הרפואי לוועדת ערר או למכון הרפואי ( מרב”ד )  ?

עורך דין לענייני המכון הרפואי העוסק בתיקי המכון הרפואי, יכול לסייע, שכן, מול וועדה אשר קובעת עפ”י נתונים רפואיים קוגנטיבים בהסתמך על מבחנים אשר נעשים בתחום הפסיכיאטרה, פסיכולוגיה, בדיקות שתן, וחובת דיווח רופא, מבלי להגיש חוו”ד נגדית הסיכוי לקבלת רישיון או המלצה לרישיון מבוקש אינו גבוה. ולכן, עורך דין מכון רפואי יכול לסייע בחוו”ד האמורה תוך קריאת התיק הרפואי ומציאת סיבות מדוע בחרה הוועדה/ המרב”ד לשלל את רישיונו של המבקש.

האם המבקש נבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים  ע”י פסיכיאטר ?

בהחלט שכן, מבחנים פסיכיאטרים למכון הרפואי נעשים לקבוצות אוכלוסיות יעד ואלו הם: אנשים המעוניינים להוציא רישיון לרכב ציבורי או לרכב משא רכב, ציבורי – מונית, אוטובוס, ורכב משא – משמע למשאית בכל הדרגות, נהגים שהופנו על ידי בית המשפט לרוב בית משפט לתעבורה לבדיקת התאמתם לקבלת רישיון נהיגה, גם אלה יבחנו ע”י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בבדיקה פסיכיאטרית, באמצעות פסיכיאטר, נהגים אשר הורשעו בסמים או באלכוהול וגם נהגים שהשתמשו ומשתמשים באלכוהול ובסמים כאשר להם יש תיק פתוח. כלומר גם לפני הרשעה. יתרה מכך, מורשה בסמים ובאלכוהול בפעם השלישית פחות מחמש שנים גם יוזמן לבדיקה על ידי פסיכיאטר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים כמו גם נהגים בגיל מבוגר.

האם המבקש נבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים  ע”י פסיכולוג ?

הנבדק אף נבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם על ידי פסיכולוג, כאשר לרוב בדיקות אלו מצביעות על לקיחת אחריות אם וכאשר ועל התמודדות מול מצבי לחץ בנהיגה. הפסיכולוג ישאל מספר שאלות על מספר מצבים שונים, בהם מציג למבקש סיטואציה, כך מבקש מפסיכולוג לדעת באמצעות אותה סיטואציה, כיצד יגיב המבקש כך לדוגמה. הפסיכולוג עלול לשאול את המבקש מה יעשה במקרה של תאונת דרכים ? ככל והמבקש יענה כי הוא יברח הוא לא יגיש עזרה, או יתחיל להצטדק באחריות לתאונה או יגלגל אחריות לתאונה על הנהג השני, הרי שאותו מבקש לא יוכל לקבל את רישיון הנהיגה חזרה וזאת בגלל שתשובתו הייתה ככזו שהוא בורח ונמנע מהתמודדות עם מצבי לחץ וכך גם הסיכון להתממשות התאונה ולהגשת עזרה אחר כך גבוה מצידו.

דוגמה נוספת כאשר מגיע הנבדק לפסיכולוג ונשאל אם ביצע בעברו עבירה של שימוש בסמים או אלכוהול והנבדק עונה שלא. כלומר, מקרה של חוסר לקיחת אחריות פר אקסלנס. ולמה ? הרי הנבדק עבר את בית משפט הורשע בבית משפט הושתה פסילה, אך במכון הרפואי עדיין לא לוקח אחריות מלאה. וכאן בדיוק נכנס תפקידו של עורך דין המכון הרפואי.

 

לנוחיותכם – טלפונים ודרכי הגעה למכון הארבעה :
רחוב דרך בגין 116, תל אביב – יפו מיקוד: 6473912

נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלות
טלפונים: 03-5634702
פקס: 03-5626022                                         דוא”ל: call.habriut@moh.health.gov.il

שעות פעילות: מענה טלפוני אנושי בימים ראשון – חמישי, בשעות 8:00-18:00 וביום שישי
בשעות 8:00-13:00. קיימים חניונים בתשלום לרווחת הנבדקים בקרבת המרב”ד

לכל התייעצות 077-5309587 משרד עורכי דין חיים אליה בית גראפ שנקר 4 הרצליה פיתוח.

אנא דרגו את המאמר

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה.למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים.במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל.בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין תעבורה לא פחות ממצוין מומלץ בחום תודה $(Translated by Google)A traffic lawyer no less than excellent is strongly recommended thanks $
idan adrabi
idan adrabi
11:58 21 Sep 19
אני ובעלי היינו אצלו בפגישה יצא לנו להכיר עורך דין מקצועי בעל ידע רחב בתחום התרשמנו מאוד(Translated by Google)My husband and I were at the meeting we met with a professional lawyer with a broad knowledge in the field we were very impressed
Karin Zadikov
Karin Zadikov
10:30 15 Sep 19
השארתי פרטים לייעוץ קרן חזרה אליי תוך עשר דקות והיא הפנת אותי לחיים הוא חזר אליי קיבלתי ייעוץ בטלפון לא נתקלתי באדם כל כך ישר כמו חיים יש לציין שהשרות של המשרד מדהים מקצועי ואדיב בקיצור אין עליו ברור שאני אחזור וגם אמליץ לחברים(Translated by Google)I left details for fund advice back to me in ten minutes and she referred me to life he came back to me I received counseling on the phone I did not come across a person as honest as Chaim should note that the service of the amazing professional and courteous office In short it is not clear that I will return and also recommend to friends
רון כוחלני
רון כוחלני
15:39 25 Aug 19
עורך דין חיים אליהשירות מסור לאורך כל ההליך המשפטי עד לסיומו,בכל זמן ובכל שעה, מומלץ בחום מניסיון !!☝️מספר 1 בתחום(Translated by Google)Lawyer living itDedicated service throughout the legal process through to completion,At any time and at any time, is highly recommended experience !! ☝️1 field
חננאל עמר
חננאל עמר
10:16 22 Aug 19
חיים אליה עורך דין מקצועי ואמין. אשר יודע את עבודתו. נכנס לפרטים הקטנים ביותר. אם חושב שהסתבכת רק עו”ד חיים יכול לעזור לך.(Translated by Google)A professional and reliable lawyer lives there. Who knows his work. Goes into the smallest details.If you think that getting involved with only a lawyer can help you.
שרון שטיינברגר
שרון שטיינברגר
18:36 07 Aug 19
עורך דין תעבורה הכי טוב בארץ , חיים אליה מספר אחד(Translated by Google)The best traffic lawyer in Israel, lives to her number one
noam sabag
noam sabag
19:11 30 Jun 19
עורך דין מקצועי אמין שמביא תוצאות.(Translated by Google)A reliable professional lawyer who brings results.
שמואל לוי
שמואל לוי
18:39 28 Jun 19
מומלץ. מחיר סביר תמורת הצלחה .(Translated by Google)recommended. Reasonable price for success.
דוד אסרף
דוד אסרף
01:23 28 Jun 19
חיים אליה עורך דין מצוין שמדבר בגובה העיניים והכי חשוב מביא תוצאות!!(Translated by Google)Haim is an excellent lawyer who speaks at eye level and most importantly brings results !!
Motti Primor
Motti Primor
10:53 23 Jun 19
עדן אזולאי
עדן אזולאי
20:06 25 May 19
ממליץ בחום רב על עו”ד חיים אליהחיים הינו מקצועי מהמעלה הראשונה , ונותן שירות נהדר .פניתי אליו מספר פעמים בנוגע לקנסות תעבורה אשר קיבלתי , ובכל אחד מהמקרים עו”ד חיים אליה הצליח לטפל בהם בצורה הטובה ביותר, ולפתור לי את הבעיה. מאוד שמחתי על הבחירה לפנות אליו , ואין לי ספק שאם חלילה אהיה בבעיה בעתיד, הוא יהיה הראשון שאפנה לקבל את שירותיו.(Translated by Google)Highly recommend Attorney Haim EliaHaim is a first class professional and provides great service.I contacted him several times about the traffic fines I received, and in each case, attorney Haim Eliya managed to deal with them in the best possible way, and solved the problem.I was very happy to have the choice to approach him, and I have no doubt that if, heaven forbid, I have a problem in the future, he will be the first to seek his services.
roi zimon
roi zimon
20:22 04 May 19
הכי טוב שיש(Translated by Google)the best there is
משה סיטון
משה סיטון
09:02 18 Apr 19
תודה לך על הישג מדהים בתיק נהיגה בשכרות, אני מודה לך נאד.(Translated by Google)Thank you for the incredible achievement in the drunken driving bag, I thank you Nad.
שרון מרום
שרון מרום
19:27 03 Apr 19
אני לא נוטה לפרגן אך מדובר במקרה חריג ויוצא דופן כיון שמדובר קודם כל באישיות ואדם נעים אך מעבר לכך , עורך דין פלילי מצוין ומבריק. בשל צנעת הפרט אני לא אפרט אך מדובר בתיק סייבר מהגדולים כך שחשבתי שאין מוצא ממנו. תודה לך.(Translated by Google)I am not inclined to please, but this is an unusual and unusual case, since this is first and foremost a pleasant person and person, but beyond that, a brilliant and brilliant criminal lawyer. Because of the privacy of the individual, I will not elaborate, but this is one of the largest cyber cases, so I thought there was no way out of it. Thank you.
יוסי כפס-אליהו
יוסי כפס-אליהו
08:02 30 Mar 19
מצאתי עורך דין מקצועי ואדיב תודה לך.(Translated by Google)I found a professional and courteous lawyer thank you.
Keren Lupo
Keren Lupo
07:40 30 Mar 19
אני ואשתי ממליצים בחום, ממש בקצרה, הגענו אליו באמצעות חבר נוסף, כאשר אשתי נסעה בזמן פקיעת רישיון נהיגה, למעלה משנתיים, עו”ד חיים אליה הצליח להוציא אותנה בפסילה על תנאי וקנס. בקשר אלי הייתי צריך לקבל תעודת יושר בדרך שאיני יודע להסביר הצליח להוציא ואף לנקות את הרישום הפלילי. תודה איש יקר.
אינדקס אתרים
אינדקס אתרים
13:15 15 Feb 19
עורך דין נהיגה בשכרות מצוין, ממש ככה, חשיבה יצירתית שירות אדיב, תודה רבה לך.
hila yaniv
hila yaniv
21:18 08 Feb 19
בשם החברה תודה רבה לך ששחררת את הרכב שהמשטרה תפסה בנהיגה בשכרות, ושוב כל המקרה הזה יכל להימנע אם הנהג משאית היה יושב ליד הנהג ולא היה נוהג בשכרות, מצאנו עורך דין תעבורה איכותי וישר תודה איש בשם כולנו.(Translated by Google)On behalf of the company, thank you very much for releasing the car that the police seized by drunken driving, and again this whole incident could have been avoided if the truck driver had been sitting next to the driver and was not drunken, we found a quality and honest traffic lawyer.
אתר משכנתאות
אתר משכנתאות
18:35 12 Jan 19
היי בדר”כ אני לא אוהבת לדבר על מה שקרה לי בעבר אבל בתיק שבו הייתי מעוררבת בתאונת דרכים קשה תוך שאני חציתי קו רצוף במהירות של 140 חשבתי שחרב עלי עולמי אך בזכותיך הצלחת למחוק לי את האחריות לתאונה וכך קיבלתי פסילה של חודש תודה רבה לך עורךך דין חיים אליה(Translated by Google)Hey, I do not usually like to talk about what happened to me in the past, but in the case where I was involved in a serious car accident, while I crossed a continuous line at a speed of 140, I thought that my world was destroyed,To erase my responsibility for the accident, and so I received a month’s disqualification. Thank you very much
ריקי אחסון ושרתים
ריקי אחסון ושרתים
06:16 05 Dec 18
עורך דין מעולה אנושי אדיב ומאד מקצועי נהיגה בשכרות פעם שניה פסילה של 4 חודשים תודה איש.
רכבי ספורט
רכבי ספורט
23:58 25 Oct 18
נפתלי איילה שלוחה שליחויות
נפתלי איילה שלוחה שליחויות
10:11 23 Sep 18
עורך דין מקצועי ואמין תודה על הכל עזרת לנו מאוד
iris ben david
iris ben david
12:35 01 Aug 18
עורך דין תעבורה מצויין ממליצה בחום תודה לך על הכול מכל הלב
ורד הפ
ורד הפ
18:22 26 Jul 18
ממליץ בחום על חיים. עורך דין תעבורה מהחריפים בישראל. חיים וצוות המשרד עשו הכל לזיכוי בתיק שאני מכיר באופן אישי.. לאור הזיכוי בתיק ובהמשך להמלצות אין לי ספק שהם מקצוענים ממליץ בחוםדוד(Translated by Google)Recommendation of life. Traffic lawyer from the worst in Israel. Haim and the office staff did everything to credit me in a file that I personally know. In view of the acquittal in the case and the recommendations I have no doubt they are highly recommendingUncle
דוד בן עיון
דוד בן עיון
13:42 12 Jul 18
עורך דין פלילי מוצלח ביותר בגלל שמדובר באירוע פלילי אני לא אספר יותר מידי אבל בזכותו לאחר הגשת חנינה לנשיא הצלחתי לקבל מה שרציתי. עורך דין פלילי מצויין ממליץ בחום. ממני אלמוני
oshri eliya
oshri eliya
16:37 25 May 18
התמזל מזלי שהגעתי לעורך דין מוצלח!
Andrew Robertson
Andrew Robertson
14:50 24 May 18
עורך דין תעבורה מאוד מקצועי יחס אישי חם מאוד ודואג ללקוחותיו במסירות ואחריות רבה .
DaViDt097
DaViDt097
12:35 19 Mar 18
עורך דין תעבורה לא פחות ממצוין ממליץ בחום
lior siman tov
lior siman tov
09:02 11 Mar 18
עו״ד חיים אליה הוא ללא ספק המקצועי ביותר בתחומו. בעל ניסיון רב וידע עצום, המאפשרים לו להגיע לתוצאות המיטביות עבור לקוחותיו. מדובר בעו״ד היודע לזהות כשלים בהליך המשפטי ולנתח אותם באופן המקצועי והמקיף ביותר, והדבר ניכר בהצלחותיו הרבות. מעבר לכך, מדובר באדם הניחן בסבלנות ומסירות הנותן יחס אישי לכל אחד ואחד מלקוחותיו, תוך ליווי צמוד וזמינות בכל עת.ממליצה בחום!(Translated by Google)Adv. Haim Elia is undoubtedly the most professional in his field. With vast experience and vast knowledge, enabling him to achieve the best results for his clients. This is an attorney who knows how to identify failures in the legal process and analyze them in the most professional and comprehensive manner, and this is evident in his many successes.Beyond that, we are dealing with a person who is patient and dedicated, giving personal attention to each and every one of his clients, with close supervision and availability at all times.Highly recommend!
Ravid Cohen
Ravid Cohen
19:17 23 Feb 18
DODO ABDO
DODO ABDO
04:48 17 Jan 18
תודה לך עו”ד חיים אליה על מסירות הנפש והאמינות
takuro ishikawa
takuro ishikawa
20:03 16 Jan 18
המון תודה לעו”ד חיים אליה על האכפתיות, השירות המסור, העזרה והתמיכה, מאחל דרך צלחה ומשגשגת.
ג'ורג דומט
ג’ורג דומט
19:01 16 Jan 18
עו״ד פלילי מצויין ומקצועי, ממליצה בחום!
revital Moskovich
revital Moskovich
08:35 16 Jan 18
מקצועי ונעים!
מאור שחר
מאור שחר
07:40 16 Jan 18
בוקר טוב, עורך דין חיים אליה עורך דין תעבורה מצוין אני ממליץ בחום. בעבירה של מהירות מופרזת עו”ד אליה דאג שאקבל פסילה על תנאי סתם לידע הכללי עבירת מהירות בשילוב של תאונת דרכים. בחרתי לומר את הדברים הללו כי כאלו עורכי דין ממש קשה למצוא.
אברהם בדוש
אברהם בדוש
07:10 16 Jan 18
עו”ד שנותן עצמו מעל ומעבר!
sebastien rettie
sebastien rettie
06:25 10 Jan 18
תודה על מסירות הנפש לעבודתך ,ממליץ בחום.
Jamie Fenneman
Jamie Fenneman
15:28 07 Jan 18
תודה רבה על עבודתך המסורה כעו”ד פלילי
Graham McDowell
Graham McDowell
19:54 06 Jan 18
פשוט עו”ד הקולע למטרה,! תודה על עבודתך המסורה כעו”ד לנהיגה בשכרות
Aram Bernardos
Aram Bernardos
20:41 27 Dec 17
Or Sharami
Or Sharami
09:25 21 Dec 17
עורך דין תעבורה מצוין , מבין בחוק. עזר לי לצאת מפסילה מינהלית מומלץ בחום
אריה לופו
אריה לופו
11:19 19 Dec 17
תודה על עזרתך, עו”ד חיים אליה אין כמוך
Tashmin Milla
Tashmin Milla
10:20 17 Dec 17
עורך דין פלילי מצויין מומלץ בחום.
Mali Asraf
Mali Asraf
13:31 16 Dec 17
עו”ד חיים אליה מקצוען אמיתי, מאיר פנים ועם רזומה מכובד ומוצלח בתחום. תודה על הכל!
בעז מנצורה
בעז מנצורה
21:34 13 Dec 17
עו”ד חיים אליה מתמחה במשפט צבאי מדוייק ומדהים
Travis P. Parodi
Travis P. Parodi
05:57 07 Dec 17
עו”ד אמין וישר
londa tuck
londa tuck
07:37 06 Dec 17
חיים אליה העולם צריך עוד אנשים כמוך תודה רבה על עבודתך המסורה!
takako spiegel
takako spiegel
03:31 05 Dec 17
עורך דיו חיים אליה מתמחה בפליליים אתה תותח!
subo deb
subo deb
17:21 03 Dec 17
תודה רבה לך על זריזות העבודה והמסירות.
lilliam levins
lilliam levins
18:13 02 Dec 17
עורך דין משכמו ומעלה
laticia birge
laticia birge
05:33 02 Dec 17
עו”ד מבריק כבר באותו היום שפניתי אליו החל לעבוד על התיק,תודה רבה לך
delphia minogue
delphia minogue
18:49 01 Dec 17
עורך דין מצויין בעל כשרונות ואמפתיה
Christopher Benjamin
Christopher Benjamin
13:28 30 Nov 17
בן אדם טוב וישר שנותן אחלה תחושה של ביטחון ורוגע.
sinsu taoul
sinsu taoul
15:35 29 Nov 17
משרד עורכי דין חיים אליה תודה על עבודתך ועל מסירות הנפש
T Iona
T Iona
12:44 28 Nov 17
עורך דין חיים אליה מקצועי ואמין
Sophie Lewis
Sophie Lewis
12:14 25 Nov 17
עורך דין פלילי מצויין.
Idan Caduri
Idan Caduri
10:32 25 Nov 17
מספר אחד בארץ בתחום. אין מה להסס
Ran Magal
Ran Magal
20:18 22 Nov 17
חיים אליה עורך דין פלילי מוצלח ומוכשר!
Ruhul Amin
Ruhul Amin
11:48 21 Nov 17
עורך דין חיים אליה מקצועי ביותר בתחום הפלילי
Juliana Magalhães
Juliana Magalhães
03:34 15 Nov 17
עורך דין חיים אליה תודה רבה על מסירות נפש, אמינות ועזרה
Jane W. McGee
Jane W. McGee
02:38 12 Nov 17
עורך דין תעבורה מצויין!! מומלץ בחום
נוי מחלוף
נוי מחלוף
19:34 10 Nov 17
חיים אליה עורך דין מוסמך ומסור לעבודתו
Md Mamun
Md Mamun
11:41 10 Nov 17
Trustworthy, Honest, Dependable, Straight Forward and he knows his law! I can’t describe in words how satisfied I am with Mr. Elya help with my recent case. I had interviewed a few attorneys before meeting with Mr. Elya, but found him to be the most intelligent and knowledgeable with the type of case that I had. He never promised me anything but gave me the confidence to put up a fight that resulted in a WIN for me. He checked in with me regularly to report on the progress (or in this cases the lack of progress – the wheels of the justice system do NOT turn quickly) and made sure I was doing ok. This alone meant the world to me. I highly recommend using him for legal needs.
James C. Dukes
James C. Dukes
21:10 30 Oct 17
I highly recommend attorney Haim if you are in need of legal help. He is honest, dependable and knows his law. He is very dedicated to his cases and cares about his clients. I would have given him 10 stars if I could!
Sandra Grace
Sandra Grace
21:06 30 Oct 17
Elya was very professional, helpful, and most importantly knowledgeable. He is very passionate about what he does and truly cares about helping his clients. Elya is the real deal and was able to help me obtain successful results in my case.If you are looking for a Lawyer that knows his stuff and won’t give up until he wins, then he’s your guy!
Bogue Smith
Bogue Smith
21:03 30 Oct 17
I just wanted to thank you Elya for all your help with our case! Elya was efficient and professional. He handled all the details and kept us informed at all times. He was able to work it out with the other party and the case was dismissed. We truly appreciate his attention to our case and helping us to get the results we had hoped for. I would most definitely recommend him to anyone who is looking for a great lawyer
John C. Chism
John C. Chism
20:47 30 Oct 17
עורך דין מצויין ממליצה בחום.
נטלי סבג
נטלי סבג
22:04 26 Oct 17
עורך דין תעבורה מומלץ תודה לך
itzik sabag
itzik sabag
21:51 26 Oct 17
עורך דין פלילי מומלץ ביותר. עזר לי מאד
Gal Ohana
Gal Ohana
21:48 26 Oct 17
קולגה מוכשר ורציני, מומלץ בחום!
אברהם & אדוני, משרד עורכי דין וגישור
אברהם & אדוני, משרד עורכי דין וגישור
13:55 26 Oct 17
משה אביטל
משה אביטל
19:32 25 Oct 17
הילי רמי
הילי רמי
19:36 23 Oct 17
ממליץ בחום(Translated by Google)highly recommend
גיא אדרי
גיא אדרי
15:06 23 Oct 17
מנסיוני רוצה לומר, חיים הוא עו”ד מהטובים בתחום, יחס אישי, מקצועי ואנושי לכל לקוח. יישר כח,מודה ומעריכה על עזרתך!!!
אירה דוד
אירה דוד
20:00 02 Oct 17
הגעתי לעורך דין חיים אליה דרך מכרה שלי. הוא עזר לי בתיק תביעה מול ביטוח הראל עקב פגיעה גופנית. רציתי לומר שהשירות היה נהדר ומקצועי ובאמת בסוף קיבלתי את הכסף ,הפיצוי הכספי ואף יותר ממה שציפיתי. ותודה שטסת חיים אליה :) מומלץ בחום(Translated by Google)I got a lawyer living it through my mine. He helped me file a claim in front of the Harel insurance due to injury. I wanted to say that the service was great and really professional and at the end I got the money, monetary compensation or even more than I expected. And thank you went to live it :) Highly recommended
gil lantzman
gil lantzman
07:31 28 Sep 17
עו”ד חיים תודה על השירות המסור ועל היחס האדיב וכמובן על תוצאה מדהימה.
Isaac Cohen
Isaac Cohen
12:57 27 Sep 17
עורך דין מאוד מומלץ , מומחה לטיפול בכל סוגי דיני התעבורה, מטפל גם בנהיגה בשכרות , וגם בביטול דוחות, פשוט מצויין!!
Ran Cohen
Ran Cohen
10:33 27 Sep 17
עורך דין מצויין תודה לך ממליצה בחום.
Osnat Barnoy
Osnat Barnoy
16:31 16 Sep 17
עורך דין מצויין! מאד שירותי ובעל ידע נרחב!
Dafna Diskin
Dafna Diskin
11:13 26 Aug 17
אני חייב לך המון תודה
לירון מועלם
לירון מועלם
18:30 23 Aug 17
עורך דין הכי מומלץ בתחום.
Minerva G
Minerva G
18:14 23 Aug 17
עו”ד מצויין
רפי חנוכייב
רפי חנוכייב
14:56 22 Aug 17
סמדר ארביב
סמדר ארביב
14:49 22 Aug 17
שירות אדיב ומקצועי.עורך דין גאון משפטי בעל לב גדול ושירות מצויין.
Gilad Mashat
Gilad Mashat
21:43 20 Aug 17
מקצוען אמיתי….
Yaniv Royter
Yaniv Royter
18:48 20 Aug 17
מקצועי ואמין(Translated by Google)Professional and reliable
adi alkobi
adi alkobi
18:38 20 Aug 17
מקצועי, נחוש ומביא תוצאות.
elad mihaesco
elad mihaesco
10:34 20 Aug 17
עורך דין מצוייןיחס אישי וטיפול מהיר ויעיל עד הזיכוי המוחלט
Itay Ben Gigi
Itay Ben Gigi
20:56 15 Aug 17
בהחלט!! ממליצה בחום.
Limor Ben shoshan
Limor Ben shoshan
19:39 15 Aug 17
שרית זימון
שרית זימון
15:31 14 Aug 17
Shira Alon
Shira Alon
14:17 11 Aug 17
עורך דין משכמו ומעלה ממליצה בחום!!!
נועה אליהו
נועה אליהו
14:04 11 Aug 17
יחס אנושי וידע מקצועי ממליצה בחום.
מוריה אליהו
מוריה אליהו
13:52 11 Aug 17
עו”ד ובן אדם מעל ומעבר. עושה את העבודה מכל הלב והנשמה ונותן כל מה שיכול ויש לזה תוצאות בשטחחיים תודה על הכל, התמזל מזלי שהגעתי אלייךיפית
YAFIT CHEN
YAFIT CHEN
11:36 07 Aug 17
עו”ד מקצועי ביותר. כבר באותו ערב שפניתי אליו, התחיל לעבוד על התיק, גילה זריזות, אמפתיות והבנה למצב ודאג להרגיע ולדאוג לכל העניינים הטכניים בעצמו. בבית המשפט היה תותח. חיים עזר לי מאוד והקל עליי בכל שלב אפשרי ונתן לי תחושת ביטחון, והכי חשוב הגיע לתוצאות הכי טובות שיש. בן אדם טוב וישר שנותן אחלה תחושה של ביטחון ורוגע.(Translated by Google)Mr. highly professional. That evening I approached, he began to work on the case, revealed agility, empathy and understanding of the situation and made sure to relax and take care of all procedurally himself. The court cannon. Life was very helpful and ease my every step possible Ontn Li sense of security, best of the best results came there.A good person and straight gives great sense of security and calmness.
אופיר בן-ארי
אופיר בן-ארי
13:27 24 Jul 17
הגעתי לפגישה במשרדו של עורך דין חיים אליה וכבר מהרגע הראשון התרשמתי מהידע שלו בתחום המשפטי שהייתי צריכה. ממליצה בחום לפנות אל מישהו מקצועי במיוחד בתחום שלו ולא להתפשר
נטלי לנג
נטלי לנג
19:26 20 Jul 17
מעבר לעובדה שחיים הוא עו”ד מצוין, הוא בן אדם טוב, ישר ונעים.
Yossi Zohar Yosef
Yossi Zohar Yosef
15:28 20 Jul 17
עורך דין אמין ומקצועי ! חיים תודה לך על הכל חייבת לציין לטובה כמה שהוא הקדיש לנו ועזר
שיר לופו
שיר לופו
08:48 20 Jul 17
A family member of mine ran into a drug related problem. We hired Mr Elya and could not be more pleased. From initial contact to the resolution of the case Mr Elya far exceeded our expectations. He was not only thorough but also informative- we knew what to expect at each and every step of the way. Instead of a pretty harsh sentence my family member ended up getting a pretty lenient one year probation. Strongly recommend Mr Elya’s legal services.
Dean Laster
Dean Laster
08:05 20 Jul 17
Extremely reliable lawyer! Very smart and trustworthy. He managed to have me relaxed in one of the toughest situations where I really didn’t see myself getting out of. Highly recommend and ready to get you out of any situation whether you are to blame or not! Thank you very much!
Ariel Inkawa
Ariel Inkawa
17:33 15 Jul 17
אתה תותח ממש קוסם רק אלוהים יודע כמה נלחמת בשבילי באמת אחי תודה רבה ענקית אני היה לי שכרות של 875 ובריחה משוטרים הוצאת אותי בפסילה של חודש וקנס של 500 שח. אוהב אותך !!!
liron levi
liron levi
09:59 30 Jun 17
עורך דין מקצועי ואמין ייצג אותי בנהיגה בשכרות תוך כדי תאונת דרכים עם גרימת נזק וחבלות לצד השני קטיעת רגל ושיתוק לשני נוסעים שונים. התביעה רצתה עלי שנתיים ויותר מאסר בפועל לבסוף עו”ד חיים אליה הוציא אותי עם פסילה על תנאי וקנס. מומלץ בחום – דעו לכם, שעו”ד חיים אליה לא ממש אוהב את הפרסום הזה אבל הייתי חייב להגיב לך ומגיע לך יותר בגלל שיש למשרד שלך כמות אדירה של תיקים אז כנראה אתה לא תדע מי אני :) אוהב מכל הלב ותודה אחי.(Translated by Google)Professional lawyer and a reliable represent me drunk driving during the accident with damage and injuries across the amputation and paralysis of two different drive. Prosecution wanted me to two yearsOr more in prison Lawyer finally took me to live with rejection on probation and a fine. Highly recommended – mind you, Attorney life to not really like the publicity but I must respond to you and you deserve more for your office have a tremendous amount of bags I guess you do not know who I love with all my heart :) and thanks bro.
חי אל
חי אל
09:57 30 Jun 17

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • ראו מה אנשים חושבים עלינו

  idan adrabi
  idan adrabi
  11:58 21 Sep 19
  עורך דין תעבורה לא פחות ממצוין מומלץ בחום תודה $
  Karin Zadikov
  Karin Zadikov
  10:30 15 Sep 19
  אני ובעלי היינו אצלו בפגישה יצא לנו להכיר עורך דין מקצועי בעל ידע רחב בתחום התרשמנו מאוד
  רון כוחלני
  רון כוחלני
  15:39 25 Aug 19
  השארתי פרטים לייעוץ קרן חזרה אליי תוך עשר דקות והיא הפנת אותי לחיים הוא חזר אליי קיבלתי ייעוץ בטלפון לא נתקלתי באדם כל כך ישר כמו חיים יש לציין שהשרות של המשרד מדהים מקצועי ואדיב בקיצור אין עליו ברור שאני אחזור וגם אמליץ לחברים
  חיים אליה עורך דין מקצועי ואמין. אשר יודע את עבודתו. נכנס לפרטים הקטנים ביותר. אם חושב שהסתבכת רק עו''ד חיים יכול לעזור לך.
  noam sabag
  noam sabag
  19:11 30 Jun 19
  עורך דין תעבורה הכי טוב בארץ , חיים אליה מספר אחד
  roi zimon
  roi zimon
  20:22 04 May 19
  ממליץ בחום רב על עו"ד חיים אליהחיים הינו מקצועי מהמעלה הראשונה , ונותן שירות נהדר .פניתי אליו מספר פעמים בנוגע לקנסות תעבורה אשר קיבלתי , ובכל אחד מהמקרים עו"ד חיים אליה הצליח לטפל בהם בצורה הטובה ביותר, ולפתור לי את הבעיה. מאוד שמחתי על הבחירה לפנות אליו , ואין לי ספק שאם חלילה אהיה בבעיה בעתיד, הוא יהיה הראשון שאפנה לקבל את שירותיו.
  Emily Samha
  Emily Samha
  06:39 12 Apr 18
  עורך דין תותח, איכותי, מקצועי ומענה מהיר..עושה את העבודה שלו מכל הלב. מומלץ בחום!
  Rose Dayana HG
  Rose Dayana HG
  09:49 24 Jan 18
  Ran Cohen
  Ran Cohen
  09:48 04 Oct 17
  הכי תותח שיש!
  Katya Slavin
  Katya Slavin
  10:01 03 Sep 17
  אחד העורכי דין היותר טובים שאפשר לפגוש, לא מחפש להתעשר אלא באמת לעזור למי שהוא מייצג, בחיוך גדול, דיבור בגובה העיניים, מקצועיות ויושר נותן ביטחון ומצליח להביא את התוצאה הכי טובה שאפשר עבור הבן אדם שאותו הוא מייצג. ייצג אותי בתיק לא פשוט ולאורך כל התהליך חיפש באיזו דרך אפשר באמת לבטל את התיק, כיוון שהאמין בצדק והשרה תחושת ביטחון ומקצועיות לאורך כל התהליך! לא מובן מאליו בכלל
  Shira Harel
  Shira Harel
  16:06 01 Jun 17
  שירות ומקצועיות ברמה הכי גבוהה שפגשתי!
  Keren Lupo
  Keren Lupo
  15:47 01 Jun 17
 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע