שימוע בפני קצין תנועה

עודכן לאחרונה ב נובמבר 21, 2023 ע"י חיים אליה

בעמוד זה אסביר ואפרט מהו שימוע בפני קצין תנועה מה יש לומר ומה יש לשתוק מה הפרוצדורה לשימוע – סעיף 47{2} לפקודת התעבורה, קובע כי אם היה יסוד סביר לשוטר להניח, כי נהג עבר עבירת תנועה שיש בה חומרה רבה, או שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים אשר בה נחבל או נהרג אדם, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להתלוות אליו לקצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו לזמן קצוב של 30 ימים או  60 ימים או 90 ימים או עד ל-תום ההליכים המשפטיים.

כאשר לפני הנטילה של רישיון הנהיגה חובה על השוטר לקיים לנהג שימוע בפני קצין תנועה או אם היה קצין התנועה במקום יכול לקיים שימוע ללא הובלת הנהג לתחנת המשטרה.  יודגש כי , לא רק בעבירות קלות או במעורבות בתאונת דרכים, אלא גם בנהיגה ב-מהירות מופרזת, נהג חדש שלא היה עם מלווה, נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים, סירוב לביצוע בדיקת ינשוף השוטר, נהיגה בפסילה, יחליט לקח את הנהג לביצוע שימוע בפני קצין תנועה. אפשרות נוספת היא, זימון הנהג לקצין משטרה, תוך שלושה ימים מרגע שנלקח רישיונו בדר”כ כלל קורה לאחר תאונת דרכים.

מה זה שימוע במשטרה ? 

שימוע במשטרה הוא הליך שעל הנהג לנסות ולשכנע את קצין תנועה שלא לשלול את רישיון הנהיגה. אולם, מקרים רבים בתחום התעבורה, מראים כי רישיונות רבים של נהגים נפסלים גם במקרים, אשר בהם הקצין הפוסל צריך היה להתחשב בהם. היום ניתן לראות מקרים רבים שניתנה פסילה מנהלית מהירות כמו במקרים של חריגה בכמה ק”מ בודדים בלבד.  

למעשה, הסברה של נהג מסוכן אינה תלויה בכמה ק”מ שנסע הנהג מעל למותר ושההבדל בהם הוא זניח. במידה וקיבלתם פסילה בשל עבירת מהירות, יש להתייעץ עם עו"ד תעבורה, היות וישנן נסיבות להקלה כמו שעבירת התנועה, בוצעה בשעות הבוקר או בשעות שלא הייתה הרבה תנועת רכבים, מה שמצביע על כך שרמת המסוכנות של הנהג הייתה פחותה באופן משמעותי. אך לדאבון הלב עדיין קצין המשטרה בשלו ומחליט לפסול את רישיון הנהיגה – במקרה הטוב או גם את הרכב במקרה הרע.

לכמה זמן מותר לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לפסול רישיון נהיגה של נהג שעבר עבירה חמורה לעיני שוטר?

במידה ולקצין המשטרה בדרגת מפקח ומעלה, קיים יסוד להניח, כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג אשר ביצע את עבירת התנועה, וכי ב-ביצוע העבירה יורשע הנהג יפסול את רישונו של הנהג ואף את רכבו של הנהג מלעשות בו שימוש ההליך נקרא איסור שימוש ברכב ופסילה של רישיון הנהיגה. רק לאחר הליך השימוע בפני קצין תנועה ועל הקצין לפעול באופן הבא:

אם מדובר בתאונת דרכים שבה נהרג אדם, הקצין יפסול את רישיון הנהיגה של הנהג הפוגע למשך 90 ימים. אם מדובר על עבירה שבה נחבל אדם כתוצאה מתאונת דרכים או רכוש, קצין התנועה בדרגת מפקח ומעלה, רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 60 יום בהתאם ל-שיקול דעת.

כמו כן, אם מדובר על תוספת רביעית לפקודת התעבורה, יילקח רישיונו של הנהג למשך 30 יום, אם מדובר על עבירות כמו נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת סמים, אי מתן זכות קדימה, עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה, תוך חציית קו הפרדה רצוף ,נהיגה בזמן פסילה, על מהירות שאינה ברירת משפט כאשר מדובר על יותר משלושים קמ”ש בדרך עירונית ויותר מ-40 קמ”ש מהמהירות המרבית המותרת בדרך הנחשבת לבינעירונית. גם סיכון של הולכי רגל המעבר חציה, כאשר הנהג לא נתן זכות קדימה הקצין יכול לפסול את רישיונו של הנהג נהג חדש אשר אינו נמצא עם מלווה ומסיע יותר משני נוסעים ייפסל רישיונו של הנהג.

רק בידי קצין תנועה ובהתאם לשיקול דעתו, קיימת הסמכות לפסול רישיון נהיגה ועליו לתת לנהג אישור על נטילת רישיונו וכן, זימון להופעה למטרת שימוע בפני קצין תנועה. אישור זה, למעשה מחליף את רישיון הנהיגה של הנהג, עד למתן החלטת קצין המשטרה לאחר השימוע. 

זימון לקצין משטרה ל-שימוע בפני קצין תנועה ?

התייצבות לשימוע בפני קצין משטרה – יודגש כי קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 ימים ויותר. למעשה, קיימות שתי מטרות, כאשר נהג מגיע למשטרה למטרת שימוע בפני קצין תנועה. המטרה הראשונה, לוודא, כי רישיון הנהיגה לא ייפסל למשך 30 יום והמטרה השנייה היא, לשכנע את קצין התנועה שלא יחליט על איסור מנהלי לשימוש ברכב,  שבו נתפס הרכב והמשמעות היא לקיחת הרכב שבו נהג הנהג למגרש למשך חודש ימים או מעבר לכך. יש להגיע מוכנים לפני שימוע בפני קצין תנועה.

מה קורה אם השימוע בפני קצין תנועה לא צלח וקצין התנועה הורה איסור שימוש על הרכב  ?

יש להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית בקשה זו נעית בצירוף תצהיר ורק ע"י עורך דין תעבורה את הבקשה מגישים לבית המשפט מכוח תקנה 57 לפקודת התעבורה בקשה לביטול הפסילה, ואם נאסר על הרכב גם שימוש בו אזי יש לצרף בקשה נוספת והיא תוכתר במילים “בקשה לביטול איסור שימוש ברכב”. לשתי הבקשות לעיל יש לצרף תצהיר ואישורים רלוונטיים אחרים, במיוחד אם מדובר ברכב חברה או ברכב פרטי, יש לבחון כי אם הנהג הוזהר לבל יבצע עבירות ברכב וכן תצהיר בעלים כל זאת יש להעלות בכתב בבקשה לביטול ולהגיש פיסית. יודגש כי בקשות אלו יידונו רק ב-בתי המשפט השונים ברחבי הארץ העוסקים בתעבורה ולא כל בית משפט רגיל או אזורי.  

בית משפט מבטל את החלטת הקצין בשימוע :

שימוע בפני קצין תנועה ביטול פסילה עעורך דין תעבורה חיים אליה

לסיכום שימוע בפני קצין תנועה בעניין פסילת שכרות או פסילת מהירות.

אנו עדים לעובדה מצערת, שנהגים רבים מקבלים פסילה באופן אוטומטי, מבלי שהיו שיקולים לטובת הנהג. אם מדובר על פסילה לפני משפט, הנהג יהיה הרשאי לפנות לביהמ”ש בבקשה לבטל את הפסילה. במקרים אלה, ביהמ”ש, נכנס לנעליו של הקצין תנועה כאשר הוא בודק את השיקולים הנכונים לפני פסילת רישיונו של הנהג.

אם ביהמ”ש ישתכנע כי לא קיימות ראיות לכאורה, או שלא נשקפת סכנה בהמשך הנהיגה של הנהג, הוא יהיה רשאי לבטל את הפסילה או לקצרה  כל נהג צריך לזכור, כי הפסילה אינה מקדמה על חשבון העונש ולכן, יש עוד מה לעשות בנדון.

רישיון הנהיגה נפסל מנהלית / רישיון רכב ועומדים בפני שימוע קצין תנועה ? – יש מה לעשות!

כאשר מדובר על פסילה של רישיון הנהיגה או של רישיון רכב לפני משפט,  זוהי פגיעה בזכות יסוד של האזרח, הזכות לתנועה ולנוע ללא הגבלה. למעשה, זכות זו נפגעת עוד לפני קיום המשפט באמצעות הקצינים

שפוסלים רישיונות נהיגה, ראוי כי יהיו זהירים לפני שפוסלים רישיונות נהיגה וכי היד לא תהיה קלה על ההדק. קצין המשטרה רוצה לראות אם הרכב ( שנתפס בעבירה)  או הרישיון נהיגה הוא לצורך רפואי ולא לצורך אחר. כך למשל הרכב משמש את מי מבני הבית להגעה לטיפולים רפואיים או אם יש סבא נכה וצריך להתנייד ברכב בעזרת נהג לצורך קבל טיפול רפואי לא לעלות את הנושא כי הרכב משמש לעבודה. כי אז תשובתו של קצין התנועה תהיינה אם כך מדוע לא חשבת בטרם ביצעת את העבירה.

משרדנו משרד עורכי דין תעבורה נותן שירות ייעוץ וייצוג ע”י עו”ד חיים אליה ו/או עורך דין משאט גלעד בתיקים רבים ומורכבים בתחום התעבורה.

אנו כאן לכל שאלה ייעוץ ראשוני ללא עלות נייד 0524-42-42-21 משרד 077-530-9587 מזכירה קרן.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע