תעודת יושר

עודכן לאחרונה ב יולי 2, 2021 ע"י חיים אליה

במאמר זה אסביר מהי תעודת יושר, איך מוציאים ? הקשר שבין רישום פלילי או רישומים פליליים לתעודה, רישום פלילי תעודת יושר,

בקשה לתעודת מידע פלילי, האם רישום משטרתי מופיע בתעודה ?

מרשם פלילי משטרת ישראל מהו ? (הסבר קצר) ובסוף איך מתקנים תעודת יושר – שלב אחרי שלב.

מה זה תעודת יושר ?

תעודת יושר –  אישור רישום פלילי – תעודת מידע פלילי – מתחלקת לשני פרמטרים כאשר הראשון מתייחס לרישום הפלילי עבור מבקש התעודה,

כגון התייחסות לרישום הפלילי, כמו גם, מופיע גזר דין והוראות הדין שקיבל המבקש כגון הפניות לבדיקה פסיכיאטרית,

ריצוי עונש לתועלת הציבור, וכו’

החלק השני מפנה לרישום הפנימי של הרשות המבצעת (משטרה)

ומתייחס לחקירות והתייחסות לתיקים פתוחים שעומדים כנגד המבקש או תיקים סגורים ומבדי”ים.

כגון: המתנה לגזר דין ו/או חקירה סמויה או גלויה כנגד המבקש כתב אישום תלוי ועומד וכו’.

תעודה מעין זו, אף על פי שלא הייתה הרשעה כנגד המבקש היא ניתנת כנספח נוסף.

מדוע צריך לקבל תעודה זו ?

הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי יכולה תעודה זו להצביע על אופיו הטוב בהקשר חיובי לציבור.

כגון: נהג הסעות מבית ספר, מורים במערכת החינוך, עובדים במפעלים מסוימים אשר נוגעים ביחס לציבור.

לחילופין יש כאלה המבקשים להתברג בתפקידים ביטחוניים ומשרות ציבוריות רמות דרג.

מהם הקריטריונים לקבלת תעודת יושר ? תעודת מידע פלילי  ? איך מוציאים תעודה – הזמנת תעודת יושר ?

כל אדם רשאי לקבל עבורו את הרישום הפלילי (תעודת יושר) בבקשה פשוטה בעזרת הצגת תעודת זהות

בתחנת משטרה וקבלת רישום פלילי בעניינו אם קיים כזה

כל זאת במעמד קבלת/ הזמנת תעודת יושר.

תעו’ יושר לעבודה או תעודת רישום פלילי מינוח דומה – כמו כן, כל מבקש (גם מעסיק) ככל שיהיה במגזר הציבורי

או בסקטור הפרטי הנוגע לעניין רישום הפלילי של מבקש העבודה רשאי לבקש זאת אך בהתחייבות ובהסכמת העובד כאשר העובד יציג תעודת זהות למעסיק.

תעודת יושר מהמשטרה

איפה מוציאים תעודת יושר ? האם הוצאת תעודת יושר מהמשטרה היא הדרך היחידה לקבלת תעודה זו ?

על מנת לקבל תעודה זו – כאמור לעיל ובפיסקה הקודמת, כל אדם יכול לגשת לתחנת המשטרה הקרובה ולבקש את הרישום הפלילי שלו שהיא תעו’ יושר.

כמו גם,  ככול ואותו אדם לא נמצא בארץ.

אך, מבקש לשלוח עורך דין עם צילום תעודת זהות או מיופה כוח על מנת לקבל את הרישום הפלילי –  בדיוק כאן נכנס תפקידו של עורך דין,

היכול להוציא בשמו של אותו אדם גם ללא ייפוי כוח מאומת וחתום בשמו.

(לא רק עורך דין, אלא ע”י נציג קונסולרי), בהצגת תעודת עורך דין, יחד עם רישום כניסות ויציאות של מבקש התעודה.

שכן, המשטרה לא ממהרת לתת למי שאינו עורך דין

את תעודה או תעודת רישום פלילי לכל אחד, גם אם המבקש ייפה את כוחו לבן משפחה

ורק הוצאת תעודת יושר מהמשטרה – אפשרית !  ללא כל פניה למוסד ציבורי אחר לקבלת התעודה.

האם חובה על המדינה לבקש מידע בטרם קבלה לעבודה  ?

על המדינה במיוחד בסקטור הציבורי התעודה ו- מידע פלילי משמש כמרכיב חשוב בהחלטה האם לקבל אדם לעבודה או לדחותו,

מאחר והסיבה לכך נעוצה, הן בהגנה על הציבור, וזאת כיוון שרוב משרות ציבוריות נותנות קשר ישיר להתערבותו של מבקש העבודה בכלל הציבור.

דוגמה : כמובן ע”פ השכל הישר לא תאפשר המדינה לאדם עם הרשעות בגין פדופיליה להיות מורה,

נהג ו/או כל עבודה הסובבת תלמידים מפאת הסכנה שיכול להוות אדם זה בזמן עבודתו מולם.

מהן ההשלכות כאשר התעודה אינה תקינה ?

אי קבלת עובד עקב תעוד’ יושר לא תקינה מהווה חלק חשוב בביטחון הציבור ושמירה על האינטרס הציבורי חרף הרצון לשקמו ולהחזירו למעגל התעסוקה.

זכאות  וההשלכות ?

הזכאות לתעודה הינה מרכיב חשוב בהחלטה האם לקבל אדם לעבודה ובצדק. יש לציין שרישום זה

כ-“אות קיין” לשנים רבות עבור הנאשם לחילופין מראה שאכן, האדם ישר והגון וראוי לעבוד בעבודה ציבורית או פרטית אשר יש לה נגיעה בציבור במידה וכן יקבל.

על כן מומלץ להתייעץ עם עו”ד מומחה בתחום אשר לו את הכלים להתמודד מול הרשעות

שבגינן יש התיישנות שכן ללא מחיקתם לא יוכל מבקש תעודת היושר להמשך חיים נורמטיביים,

דעו כי מעסיק אשר לא קיבל אדם לעבודה על בסיס האמור במרשם הפלילי,

שאגב מעשה זה היא עבירה פלילית וניתן אף לעתור לביהמ”ש המוסמך בעניין.

מה ניתן לעשות במטרה לתקן את התעודה?

תיקון תעודה, הווה אומר תיקון ע”י מחיקת רישום פלילי או רישום משטרתי כגון מחיקת הרשעה פלילית ככל ויש,  ורצוי שייעשה רק ע”י עורך דין פלילי .

שכן, יש מספר דרכים בהם ניתן לתקן,  באמצעות חנינה או באמצעות בקשה לקיצור תקופת התיישנות

או שינוי עילת סגירה מחוסר ראיות לחוסר אשמה

או אפילו לערער על החלטה של בית המשפט לבית משפט כאשר יעשה רק ע”י עורך דין מתאים.

כך למשל, יש לבדוק את המרשם הפלילי ותקנת השבים – אשר יש התיישנות הרשעות ותקופת מחיקה בהקשר לתעודות יושר.

אציין כי יש ל- המידע הפלילי חיסיון מוחלט ואין אפשרות לקבל מידע אלא רק באמצעות הגשת בקשה

( רק לגבי גורמים ספציפיים אין חיסיון: שב”כ מוסד וגופי הביטחון)  על מנת להוציא תעודת יושר חשוב ביותר לקבל

את תקופת ההתיישנות אשר כתובה ב-חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

כך הגשת הבקשה תזכה לסיכויים רבים יותר להצלחה ולתיקון תעודת יושר.

דוגמה 1 לתיקון התעודה באמצעות מחיקת רישום פלילי לחוסר אשמה.

תעודת יושר

דוגמה 2 לתיקון התעודה באמצעות קבלת חנינה מנשיא המדינה.

תעודת יושר מהמשטרה

כמה עולה להוציא ?

כל אדם, רשאי לפנות לכל תחנת משטרה, על מנת להזמין תעודת יושר לגבי המידע הפלילי או התעבורתי ללא עלות.

אולם, כאשר תעודה זו מיועדת להישלח ישירות לנציגויות זרות בישראל, לנציגויות זרות בחו”ל או לרשויות של אימוץ בין ארצי לפי המידע הקיים.

ראשית, יש לגשת לבנק הדואר על מנת לרכוש בול הכנסה על סך של 30 ש”ח ולצרף אותו לבקשת התעודה משטרת ישראל לחוקר המשטרה.

כאשר תעודת היושר תוזמן בנציגות ישראלית יש לקבוע תור מראש, והתשלום עבור המשלוח יתבצע בנציגות עצמה.

איך מוציאים תעודת יושר הלכה למעשה ?

לנציגים כדוגמת מעסיקים בישראל ללא עלות כנזכר לעיל. אך כאשר מדובר לנציגויות זרות או

מידע על תושב גם שאינו אזרחי שראלי הנושא תעודת זהות ישראלית, כדי לקבל תעודת זו, על

מגיש הבקשה לרכוש בולים על מנת להנפיק את תעודת היושר.

ניתן לגשת לתחנת המשטרה הקרובה, או באמצעות האינטרנט. יש לברר בתחנת המשטרה אם

היא מנפיקה, היות ולא כל תחנות המשטרה מציעות שירות זה.

במידה ונעניתם בחיוב, יש להגיע עם 2 תעודות מזהות, למשל – צילום דרכון ועוד תעודה מזהה ורישיון נהיגה.

הצורך בשתי תעודות מזהות, נובע כי אף אחד חוץ מכם, לא יכול לעשות כן, אלא אם מחזיק בייפוי כוח ספציפי מטעם ב”כ (עו”ד).

יש למלא טופס בקשה, לחתום עליו ובסופו של דבר, תצאו כאשר אתם כבר מחזיקים בתעודת היושר.

תעודת יושר באנגלית איך מקבלים ?

תרגום התעודה באנגלית, נדרש ע”י מוסדות בחו”ל כתנאי ללימודים, תעסוקה ועוד, או

למטרת אשרת שהייה בחו”ל. יש לתרגם את התעודה שניתנה ע”י משטרת ישראל באמצעות נוטריון ולעיתים יהיה צורך בחותמת אפוסטיל.

תרגום זה, ניתן גם באמצעות נציגויות כגון קונסוליה כאשר שם ניתן  לקבל גם חותמת אפוסטיל שנדרשת למדינת היעד שאליה יש לשלוח את התעודה המתורגמת.

קשר בין רישום פלילי ותעודת יושר

זהו הפלט ממאגר משטרת ישראל, אשר המשטרה מציינת באילו עבירות הורשע אדם ומה העונש שקיבל במידה ויש לו רישום פלילי.

ברישום זה, יצויין תאריך התיישנות העבירה ותאריך מחיקתה גיליון הרישום הפלילי (ר”פ) נושא את הרשעותיו של מבקש התעודה.

וכן, את תיקי החקירה הנמצאים בבדיקה וכן, תיקי חקירה  שנסגרו. פלט זה, ניתן להוציא בכל תחנת משטרה.

בדיקת רישום פלילי באינטרנט

יש לציין, כי בדיקת רישום פלילי באינטרנט, ניתן למצוא  בפסקי הדין השונים. באינטרנט ניתן למצוא היום כל דבר,

אך ללא הרשאה או כניסה לארכיונים הפרטיים. ניתן למצוא גם תקדימים של משרד המשפטים ועל אף החוק, אין מנוס מגילוי רישומים, משפטים ופסקי דין ע”י המעסיק

במידה והמעסיק מנסה לדלות מידע לגבי מועמד לעבודה. ניתן לאתר רישום פלילי באינטרנט באופן מוגבל, בשל החשש לחדירתו של גורם זר אל אזור המידע האישי.

בדיקת רישום פלילי לפי תעודת זהות

החוק לא מאפשר לכל אדם לעיין במידע הפלילי של אחר אלא אם כן רוצה לעיין במידע שלו בלבד.

מידע זה מופיע בתדפיס פלילי והוא חסוי והשגת מידע זה באופן בלתי חוקי, מהווה עבירה פלילית.

מי שמעוניין לבדוק מרשם פלילי, עליו לשלם אגרה (ככל ומדובר בבקשה לחו”ל) ולהציג את תעודת הזהות שלו במשטרה.

יש לציין כי מידע זה הינו חסוי והשגתו באופן שאינו חוקי מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.

תעודת יושר לשגרירות איך ?

כנזכר לעיל תעודה זו, הינה תעודה רשמית אשר מעידה על חוסר עבר פלילי או תעבורתי של אזרח ישראל. במידה והתבקשתם להנפיק תעודת יושר בגין בקשה לדרכון, אשרת שהייה בחו”ל ,

אשרת לימודים וכדומה, או בהליך של הנפקת רישיון נהיגה בחו”ל. ניתן להנפיק את תעודת היושר ישירות מתחנת המשטרה אשר מנפיקה באופן רשמי את תעודת היושר לשגרירות הרלוונטית.

בדיקת רישום פלילי איך בודקים ?

כל אדם עשוי להיחקר במהלך חייו במשטרה אך אין זה אומר כי הוא בעל רישום פלילי. אם תיק החקירה פתוח, קיים רישום משטרתי,

אך אם הוחלט לסגור את התיק, קיומו או היעדר רישום פלילי, תלוי כמובן בעילת הסגירה.

בדיקת רישום פלילי הינה פשוטה. מה שיש לעשות הוא לגשת למשטרה ולבקש תדפיס של רישום משטרתי. בגלל שמידע זה הינו חסוי, על מבקש המידע לגשת אישית לתחנה ולבקש מידע זה.

תעודת יושר קונסולרית כיצד מקבלים ?

אזרחים ישראלים רבים  הזכאים לדרכון זר, נדרשים להוציא  תעודת יושר קונסולרית. לפי חוק המרשם הפלילי, משטרת ישראל מוסמכת להעביר מידע לרשות זרה בדבר אותו אדם,

רק לגבי הרשעות שטרם חלפה עליהן תקופת ההתיישנות שהיא 7  שנים מיום מתן גזר הדין וזאת במידה שלא הוטל על אותו אדם מאסר בפועל או עבודות שירות.

משטרת ישראל, תשלח לשגרירות תעודת מרשם פלילי.

לסיכום תעודת יושר –

תעודה זו מצביעה על רצינות העובד ואף על רצינות העבודה אותה מבקש העובד לקבל. ולכן, ככל ואינה תקינה יש מספר דרכים לתקנה כפי המופיע בדוגמאות לעיל.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע