צו הרחקה | צו הגנה | צו למניעת הטרדה מאיימת

עודכן לאחרונה ב יולי 1, 2021 ע"י חיים אליה

במאמר זה אסביר מהם הצווים הבאים: צו הרחקה, צו הגנה, צו למניעת הטרדה מאיימת, איפה ניתן להגיש בקשה לצו הגנה, כיצד מקבלים,

באילו מקרים ניתן צו הרחקה, כיצד ניתן להוציא צו, סמכות המשטרה בעניין ? מה כולל הצו ? מה כולל צו הגנה ? מה כולל צו למניעת הטרדה מאיימת ?  

צו הרחקה או  צו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת כל המידע עו"ד פלילי

אלימות, הינה תופעה קשה והרסנית ואנו שומעים רבות עליה ועל תוצאותיה באמצעי התקשורת. על מנת למגר תופעה זו ולמנוע מצבים טרגיים, המשפט הפלילי,

מסייע באמצעות ענישה בדבר התנהגות אלימה ואילו במשפט האזרחי, מסייע באמצעות על הקורבנות בזמן הצורך בהוצאת צווי הרחקה.

באילו מקרים ניתן צו הרחקה? 

כאשר אנו סובלים מהטרדה של אדם אשר עוקב אחרינו בדרך קבע, או שאנו סובלים מפגיעה בפרטיות או פגיעה בשגרת חיינו, אנו נהיה רשאים לפנות אל

ביהמ”ש ולעתור למתן צו. גם כאשר מדובר בהפרעת שלוות חיינו, ניתנת לנו הזכות לבקש צ-ו ה-ר-ח-ק-ה. ניתן לבקש צו זה, גם לגבי אדם כמו

קרוב משפחה, אשר מתגורר עמנו תחת אותה קורת גג, כאשר אדם זה, נוקט באלימות מילולית נגדנו. 

כיצד ניתן להוציא צו הרחקה?

סדרי הדין בכל הנוגע למניעת הטרדה מאיימת, קבועים בסעיף 7 לחוק. יש להגיש בקשה לביהמ”ש ובעת הגשת הבקשה, יש להעביר העתק לצד השני.

יש לציין, כי ביהמ”ש  כבר בעת הגשת בקשה זו, יוכל להורות על מתן צו ביניים גם מבלי תגובתו של הצד השני. בכל מקרה, ביהמ”ש יזמן את שני

הצדדים לבקשה לדיון בפניו. בתום הדיון, כאשר השופט ישמע את שני הצדדים, ייתן ביהמ”ש את החלטתו.

צו הרחקה משטרתי – סמכות המשטרה לצו הרחקה ?

צו ה-ר-ח-ק-ה משטרתי – ישנם מצבים שונים כגון אלימות במשפחה כאשר קיימת סכנת פגיעה בשלוות חייו בפרטיותו, אם לבן בת הזוג או לילדיו בסיס סביר להניח כי נתקף או נתקפת בידי אדם אחר.

יוכל להגיש תלונה במשטרה בדבר תקיפה. לקצין המשטרה, אשר עוסק בתיק, קיימת הסמכות מחוק סדר הדין הפלילי { סמכויות אכפה ומעצרים} תשנ”ו-1996, להורות על צו כנגד התוקף.

יש לציין, כי הצו על ידי קצין משטרה, יהיה מוגבל למשך 14 יום ונתון לשיקול דעתו של קצין המשטרה מעבר להחלטת בתי המשפט.

עורך דין ו- צו הרחקה

מי יכול לבקש צו ? , הינו עו”ד אשר יוכיח לביהמ”ש, כי נשקפת סכנה למרשו או מרשתו והצו יינתן תחילה במעמד צד אחד ותוך שבוע ימים,

יתקיים דיון במעמד שני הצדדים, כאשר בדיון זה, יוחלט על תוקפו של צו ההרחקה. על פי מקרים אשר עשויים  לקרות בעתיד. ניתן יהיה להאריך את צו , אשר תוקפו הוא למשך 6 חודשים מקסימום, אך במקרים נדרים ניתן יהיה להאריך את תוקפו על פי החלטת ביהמ”ש.

האם המשטרה יכולה להוציא צו הרחקה?

בשל ריבוי תלונות של נשים כנגד בני זוגן, הוכשרה המשטרה לפני כעשר שנים, ביחידת אלמ”ב{אלימות במשפחה} להרחיק את בן הזוג מהמשפחה

וזאת לאחר הוכח כי בן הזוג ביצע מעשה פלילי בבת זוגו או בילדיה. הבדיקה מתבצעת לעומק ובסמכותו של קצין משטרה להרחיק את בן הזוג מהבית לתקופה של מ-10 ימים- לחודש ימים.

צווי הרחקה בגין אלימות במשפחה

קיים סוג נוסף של צו, מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה{התשנ”א-1991} חוק זה, מקנה לכל אדם לפנות לביהמ”ש לענייני משפחה ולעתור

לצו הרחקה כאשר ההטרדה נעשית ע”י בן משפחה כמו אחים, הורים, צו זה לבעל בשל אלימות מילולית או פיזית כלפי בני המשפחה, 

צו הרחקה לבת זוג, או צו הרחקה לבן משפחה מכל קרבה שהיא.

מה כולל צו ההרחקה?

מטרתו של צו ההרחקה הנה אחת – לאפשר לבני המשפחה להגן על עצמם ועל גופם. תוקפו של צו זה, לא יעלה על תקופה של שישה חודשים.

ישנן מספר התאמות הנוגעות לבני המשפחה במסגרת צו זה כגון: הצו, מונע מהתוקף להגיע אל מקום המגורים או העבודה של הנתקף\ת

ואפילו במקרים מסוימים, צו זה אף יציין את המרחק שהאדם הפוגע צריך לשמור מהקורבן.

צו הרחקה או  מניעת הטרדה מאיימת – מה ההבדל?

החוק למניעת הטרדה מאיימת תשס”ב – 2001, להלן החוק למניעת הטרדה מאיימת- חוק זה למעשה,

מקנה לכל אדם זכות לפנות לביהמ”ש בבקשה למתן צו הרחקה.

מדובר בכל סוג של הטרדה. יש לפנות אל בימ”ש השלום במקרים כגון צו הרחקה לשכן שמטריד. חוק זה מתייחס לכל סוג של הטרדה מידי כל אדם. בהתאם לחוק זה,

ניתן יהיה לפנות אל ביהמ”ש השלום, בימ”ש לענייני משפחה או ביהמ”ש לנוער ולמלא צו הרחקה טופס. בלשון החוק אין מדובר ב-צ-ו הרחקה כי אם בצו למניעת הטרדה מאיימת.

צו הרחקה – סעד זמני בלבד

יש לציין, כי הוצאת צו לשכן, מהווה סעד זמני בלבד וכן לשאר המקרים כגון אלימות במשפחה וכדומה. באופן כללי, תוקף הצו, לא יעלה על תקופה של 6 חודשים,

אך מצד שני ביהמ”ש רשאי להאריך את הצו לתקופה של עד לשנה ואם קיימים נימוקים מיוחדים, ניתן יהיה להאריך צו זה לתקופה המקסימאלית של עד לשנתיים ימים.

צו הרחקה במעמד צד אחד- הוצאת צו הרחקה

לפי סעיף 7{א} לחוק בהמ”ש רשאי לתת צו הגנה \ צ-ו הרחקה במעמד צד אחד וזאת, במידה והוא סבור כי הדבר נחוץ לשם הגנה מיידית על שלום הנפגע או שהמשיב

הוזמן כדין, אך לא התייצב לדיון. צו זה, במעמד צד אחד, יינתן למשך 7 ימים והצד השני יוזמן לדיון ועליו תהיינה החובה להתייצב בביהמ”ש לא יאוחר מ-7 ימים- בדרך כלל.

הארכת תוקפו של צו הרחקה\מניעה

במידה ונקבע דיון בביהמ”ש {כאמור בסעיף קטן {ב} רשאי בהמ”ש להאריך את תוקפו של הצו, לבצע ביטול צו הרחקה, או הכנסת שינויים בצו זה למי שמחויב בצו או שלא התייצב לדיון.

הפרת צו הגנה – עבירה פלילית

מי שהוגש כנגדו צו זה ויפר את הוראותיו, עשוי לעמוד לדין ולהיעצר היות והפרת צו, מהווה עבירה פלילית. העונש על הפרת צו זה, הינו מאסר עד לשנתיים ימים.

עונש זה הינו כבד, משום שהחוק מזהיר ומרתיע את אותם אנשים שנגדם הוצא צו ההרחקה מלעבור על הצו.

ההבדל בין צו הגנה לצו הרחקה

במידה והנכם תוהים מה ההבדל בין צו הגנה לצו הרחקה, אז לידיעתכם, צו הגנה, מקורו בחוק למניעת אלימות במשפחה {התשנ”א-1991} והוא מאפשר לבימ”ש לענייני משפחה,

לביה”ד הרבני לבימ”ש השלום לתת צו הגנה על תקן חירום על מנת להגן על בן משפחה כמו למשל צ-ו הרחקה לבעל.

מהו צו הרחקה קבוע?

צ-ו הרחקה קבוע, הינו צו אשר ניתן המעמד צד אחד וזאת למשך 7 ימים  אשר במשך תקופה זו, יתקיים דיון במעמד שני הצדדים.

כאשר מדובר על אלימות במשפחה כאשר היא מסכנת את חיי האישה וילדיה. הצו יכול להורות על איסור נשיאת נשק, איסור להתקרב לקרבן ההטרדה,

לרכבו או למקום מגוריו, לעבודתו ולכל מקום אחר שהקרבן נוהג להימצא בו בקביעות.

כיצד ניתן להוציא צו הרחקה- עו"ד פלילי

כמה עולה להוציא צו הרחקה?

למעשה,  אן אגרה להוצאת צו הרחקה , העלות של צו זה, תסוכם בניכם לבין עוה”ד שלכם המטפל לכם בתיק. אך אדם, אשר מהקש צו זה,

חייב להוכיח בראיות סבירות, כי הוא מוטרד ואפילו יש להביא עדים אשר יתארו את המסכת אשר בגינה מבוקש צו ההרחקה.

צו הרחקה לבגיר 

ישנם מקרים רבים, אשר על פיהם, שי להוציא צו הרחקה לבגיר לדוגמא: כאשר בגיר תקף את הוריו או גנב מהם כספים, צו הרחקה אשר הוטל על בן זוג לשעבר,

אשר הטריד מילולית או פגע פיסית בבת זוגו או את מכריה. בעת מתן הצו, ביהמ”ש יבדוק את תום הלב של המבקש ויראה בחומרה אינטרסים זרים בהגשת הבקשה לצו.

איך מבטלים צו הרחקה ?

תקנה 244{ב} לתקנות הסדר האזרחי, מורות, כי ניתן לבקש ביטול צו הרחקה שניתן על פי צד אחד, תוך 30 יום. למרות זאת, תקנה 367 קובעת,

כי בצו שניתן במעמד צד אחד,, יש לקיים דיון בתוך 14 יום ממתן בצו לבקשת בעל הדין. למרות זאת, בעת דיון במעמד שני הצדדים בביהמ”ש,

רשאי ביהמ”ש לבטל צו זה על פי בקשת בעל הדין או מיוזמתו.מקרים אלה הינם נדירים, אך עדיף לתקן או לבטל צו זה כאשר הוא טעון תיקון או ביטול.

צו הרחקה לבעל

כאשר מופרת זכותה של אישה למדור שקט, במיוחד אם מדובר על אם לילדים וזכותם למדור שקט נפגעת אף היא, ביהמ”ש יוציא צו הרחקה לבעל אשר גרם להפרת הזכות.

ברוב המקרים, במסגרת צו הרחקה, על בן הזוג ייאסר לשלוח הודעות לבת הזוג או לילדיהם המשותפים, להטריד בכל דרך וחל איסור על הבעל לשאת נשק.

צו הרחקה ניתן בגין מצבים שונים ?

את צו ההגנה, ניתן יהיה לקבל במקרים של אלימות נפשית, פיזית ומילולית, התעללות ממושכת, עבירות מין, כליאה ועוד. גם הפרעה להתנהלות חיים תקינה ניתן יהיה להוציא.

ישנן הגבלות שונות כגון איסור על מי שהוצא כנגדו צו הרחקה להתקרב לאזורים מסוימים, בשעות מסוימות והכול תלוי בנסיבות המקרה.

כאשר הבעל לא אשם – כיצד ניתן לפעול להגנת זכויותיו?

כאשר גבר, ניתן כנגדו צו הרחקה, עליו להיות ערני לדברים שהאישה מטיחה בפניו. מומלץ לתעד שיחות ומעשים שהאישה מבצעת כל שבזמן אמת,

ניתן יהיה להציג ראיות אלה במיוחד במקרים שבהם יש לבטל את צו ההרחקה. ישנם גברים רבים אשר יודעים כי האישה שממנה הם מתגרשים,

אינה אותה אישה שלה הם נישאו ועליהם להיות ערוכים תמיד לגבי כל הפתעה ולעמוד על זכויותיהם בחוק.

שימוש לרעה בצו הגנה

למרות שלצווי הגנה ישנה תרומה חשובה וחיונית להגנה עבור קורבנות אלימות והטרדה, הרי שבמקרים אחרים, גם כאן, החוק מנוצל לרעה ומשמש לא להגנה ,

כי אם נקמה ופגיעה באחר. מקרים אלה עשויים להיות על רקע סכסוך בין שכנים, בני זוג או מכרים. צו הרחקה למעשה, הינו אמצעי קיצוני שננקט בהיעדר לחלופה אחרת ומי שעושה בו שימוש לרעה, צפוי לעונשים בחוק.

כמה זמן לוקח להוציא צ-ו ה-ר-ח-ק-ה ?

את צו ההרחקה ניתן להוציא מיד מביהמ”ש לענייני משפחה או בבימ”ש השלום הקרובים לאזור מגוריו של המבקש. אין צורך בתשלום אגרה על צו זה

והצו הראשוני יינתן לכמה ימים בלבד, כאשר השופט יציין בהחלטתו מועד לדיון נוסף במעמד שני הצדדים, על מנת שהצד השני יוכל להתגונן לפני הארכת צו ההרחקה.

קיבלתי צו הרחקה מה עושים ? 

על עוה”ד של בן הזוג, להוכיח בראיות קבילות בביהמ”ש, כי בת זוגו הגישה נגדו תלונות שווא וכי אין הצדקה למתן צו ההרחקה.  שיחות, קלטות,

עדים שיעידו כי לא הייתה אלימות מצדו {שכנים, חברים, או מכרים המכירים היטב את בני הזוג} יוכלו להעיד בביהמ”ש לטובת בן הזוג בנוסף לראיות הנוספות.

צו הרח' לקטין

ישנם מקרים חריגים שביהמ”ש לענייני משפחה מוציא צו הרחקה לטובת ההורים כנגד ילדיהם. צווי הרחקה אלה, ניתנים בזהירות רבה, תוך בחינת המקרה לגופו.

ביהמ”ש דרוש לראות תסקירים מפורטים, מטעם פקידת הסעד ושירותי הרווחה והשופט יכריע במעמד שני הצדדים, כאשר השופט יאפשר את מתן זכות הדבור גם לקטין וגם להוריו. 

להתייעצות ראשונית ללא עלות אל תהססו ליצור קשר בכל שעה 24/7 גם בשעות הקטנות של הלילה.

נייד 0524-42-42-21, משרד 077-530-9587 שנקר 4 קומה 1 הרצליה פיתוח.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

    //