• 0524-42-42-21
 • משרד 077-530-9587.
 • haim@haimlaw.com
 • זמין 24/7 - למקרים דחופים
תפריט

צו הרחקה | צו הגנה | צו למניעת הטרדה מאיימת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

צו הרחקה | צו הגנה | צו למניעת הטרדה מאיימת

במאמר זה אסביר מהם הצווים הבאים: צו הרחקה, צו הגנה, צו למניעת הטרדה מאיימת,

איפה ניתן להגיש בקשה לצו הגנה, כיצד מקבלים, באילו מקרים ניתן צו הרחקה, איך מוציאים צו הרחקה,

צו הרחקה לבן זוג, הפרת צו הרחקה משטרתי, סמכות המשטרה ? מה כולל צו הרחקה ?

מה כולל צו הגנה ? מה כולל צו למניעת הטרדה מאיימת ?

באילו מקרים ניתן צו הרחקה? 

כאשר אנו סובלים מהטרדה של אדם אשר עוקב אחרינו בדרך קבע, או שאנו סובלים

מפגיעה בפרטיות או פגיעה בשגרת חיינו, אנו נהיה רשאים לפנות אל

ביהמ”ש ולעתור למתן צו הרחקה. גם כאשר מדובר בהפרעת שלוות חיינו,

ניתנת לנו הזכות לבקש צו הרחקה. ניתן לבקש צו זה, גם לגבי אדם כמו

קרוב משפחה, אשר מתגורר עמנו תחת אותה קורת גג, כאשר אדם זה, נוקט באלימות מילולית נגדנו.

איך מוציאים צו הרחקה ?

לשאלה איך מוציאים צו הרחקה, יש לברר תחילה מאיזה בית משפט אתם מעוניינים לבקש את הצו ?

כך למשל בבית המשפט לענייני משפחה ובית משפט השלום יש אותם סדרי הדין בכל הנוגע למניעת הטרדה מאיימת

(בדיוק כמו צו הגנה או צו הרחקה), הקבועים בסעיף 7 לחוק.

לדוגמה – בבית המשפט לענייני משפחה ובשלום יש להגיש בקשה לביהמ”ש ובעת הגשת הבקשה, יש להעביר העתק לצד השני.

בבית הדין הרבני המדינה מעבירה העתק לצד השני, יש לציין, כי ביהמ”ש כבר בעת הגשת בקשה זו,

יוכל להורות על מתן צו ביניים גם מבלי תגובתו של הצד השני. בכל מקרה, ביהמ”ש יזמן את שני

הצדדים לבקשה לדיון בפניו. בתום הדיון, כאשר השופט ישמע את שני הצדדים, ייתן ביהמ”ש את החלטתו.

צו הרחקה משטרתי – סמכות המשטרה לצו הרחקה ?

צו הרחקה משטרתי – ישנם מצבים שונים כגון אלימות במשפחה כאשר קיימת סכנת פגיעה

בשלוות חייו בפרטיותו, אם לבן בת הזוג או לילדיו בסיס סביר להניח כי נתקף או נתקפת בידי אדם אחר.

יוכל להגיש תלונה במשטרה בדבר תקיפה. לקצין המשטרה, אשר עוסק בתיק,

קיימת הסמכות מחוק סדר הדין הפלילי{ סמכויות אכפה ומעצרים} תשנ”ו-1996, להורות על צו הרחקה של התוקף.

יש לציין, כי צו הרחקה על ידי קצין משטרה, יהיה מוגבל למשך 14 יום ונתון לשיקול דעתו

של קצין המשטרה מעבר להחלטת בתי המשפט.

 

עורך דין ו- צו הרחקה 

מי יכול לבקש צו הרחקה, עו”ד או כל אדם אשר יוכיח לביהמ”ש, כי נשקפת סכנה למרשו

או מרשתו והצו יינתן תחילה במעמד צד אחד ותוך שבוע ימים,

יתקיים דיון במעמד שני הצדדים, כאשר בדיון זה,

יוחלט על תוקפו של הצו. על פי מקרים אשר עשויים לקרות בעתיד. ניתן יהיה להאריך את צו

אשר תוקפו הוא למשך 6 חודשים מקסימום, אך במקרים נדירים ניתן יהיה להאריך את תוקפו על פי החלטת ביהמ”ש.

 בעקבות צו הרחקה עלול אדם להיעצר

האם המשטרה יכולה להוציא צו הרחקה ?

בשל ריבוי תלונות של נשים כנגד בני זוגן, הוכשרה המשטרה לפני כעשר שנים,

ביחידת אלמ”ב {אלימות במשפחה} להרחיק את בן הזוג מהמשפחה

וזאת לאחר הוכח כי בן הזוג ביצע מעשה פלילי בבת זוגו או בילדיה. הבדיקה מתבצעת לעומק

ובסמכותו של קצין משטרה להרחיק את בן הזוג מהבית לתקופה של מ-10 ימים- לחודש ימים.

צווי הרחקה בגין אלימות במשפחה | צו הרחקה לבן זוג  

קיים סוג נוסף של צו, מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה {התשנ”א-1991}

חוק זה, מקנה לכל אדם לפנות לביהמ”ש לענייני משפחה ולעתור

לצו המבוקש  כאשר ההטרדה נעשית ע”י בן משפחה כמו אחים, הורים,

צו זה לבעל בשל אלימות מילולית או פיזית כלפי בני המשפחה,

צו הרחקה לבת זוג, או צו הרחקה לבן משפחה מכל קרבה שהיא.

 

מה כולל צו ההרחקה? 

מה כולל צו ההרחקה – מטרתו הינה אחת – לאפשר לבני המשפחה להגן על

עצמם ועל גופם. תוקפו של צו זה, לא יעלה על תקופה של שישה חודשים.

ישנן מספר התאמות הנוגעות לבני המשפחה במסגרת צו זה כגון: הצו,

מונע מהתוקף להגיע אל מקום המגורים או העבודה של הנתקףת

ואפילו במקרים מסוימים, צו זה אף יציין את המרחק שהאדם הפוגע צריך לשמור מהקורבן.

צו הרחקה או  מניעת הטרדה מאיימת – מה ההבדל? 

החוק למניעת הטרדה מאיימת תשס”ב – 2001, להלן החוק למניעת הטרדה מאיימת- חוק זה למעשה,

מקנה לכל אדם זכות לפנות לביהמ”ש בבקשה למתן צו הרחקה.

מדובר בכל סוג של הטרדה. יש לפנות אל בימ”ש השלום במקרים כגון צו הרחקה לשכן שמטריד.

חוק זה מתייחס לכל סוג של הטרדה מידי כל אדם. בהתאם לחוק זה,

ניתן יהיה לפנות אל ביהמ”ש השלום, בימ”ש לענייני משפחה או ביהמ”ש לנוער ולמלא טופס.

בלשון החוק אין מדובר בצו הרחקה כי אם בצו למניעת הטרדה מאיימת.

צו הרחקה – סעד זמני בלבד

יש לציין, כי הוצאת צו לשכן, מהווה סעד זמני בלבד וכן לשאר המקרים כגון אלימות במשפחה וכדומה.

באופן כללי, תוקף הצו, לא יעלה על תקופה של 6 חודשים,

אך מצד שני ביהמ”ש רשאי להאריך את הצו לתקופה של עד לשנה ואם קיימים נימוקים מיוחדים,

ניתן יהיה להאריך צו זה לתקופה המקסימאלית של עד לשנתיים ימים.

 

צו הרחקה במעמד צד אחד – הוצאת צו הרחקה 

לפי סעיף 7{א} לחוק בהמ”ש רשאי לתת צו הגנה, הרחקה במעמד צד אחד וזאת,

במידה והוא סבור כי הדבר נחוץ לשם הגנה מיידית על שלום הנפגע או שהמשיב

הוזמן כדין, אך לא התייצב לדיון. צו זה, במעמד צד אחד, יינתן למשך 7 ימים והצד השני יוזמן

לדיון ועליו תהיינה החובה להתייצב בביהמ”ש לא יאוחר מ-7 ימים- בדרך כלל.

הארכת תוקפו של צו הרחקה מניעה

במידה ונקבע דיון בביהמ”ש {כאמור בסעיף קטן {ב} רשאי בהמ”ש להאריך את תוקפו של הצו,

לביטול הצו, או הכנסת שינויים בצו זה למי שמחויב בצו או שלא התייצב לדיון.

הפרת צו הגנה | הפרת צו הרחקה משטרתי – עבירה פלילית 

מי שהוגש כנגדו צו זה ויפר את הוראותיו,בין אם מדובר בצו הגנה או צו הרחקה משטרתי

עשוי לעמוד לדין ולהיעצר היות והפרת צו,

מהווה עבירה פלילית. העונש על הפרת צו זה, הינו מאסר עד לשנתיים ימים.

עונש זה הינו כבד, משום שהחוק מזהיר ומרתיע את אותם אנשים שנגדם הוצא צו.

 

ההבדל בין צו הגנה לצו הרחקה

במידה והנכם תוהים מה ההבדל בין הצווים – הגנה, הרחקה, הטרדה מאיימת, בעניין זה הכול לפי החוק

למניעת אלימות במשפחה {התשנ”א-1991} והוא מאפשר לבימ”ש לענייני משפחה,

לביה”ד הרבני לבימ”ש השלום לתת צו הגנה על תקן חירום על מנת להגן על בן משפחה כמו למשל צו הרחקה לבעל.

 

מהו צו הרחקה קבוע?

הינו צו אשר ניתן המעמד צד אחד וזאת למשך 7 ימים

אשר במשך תקופה זו, יתקיים דיון במעמד שני הצדדים.

כאשר מדובר על אלימות במשפחה כאשר היא מסכנת את חיי האישה וילדיה.

הצו יכול להורות על איסור נשיאת נשק, איסור להתקרב לקרבן ההטרדה,

לרכבו או למקום מגוריו, לעבודתו ולכל מקום אחר שהקרבן נוהג להימצא בו בקביעות.

 

מחיר להוצאת צו הרחקה ?

 

 

כמה עולה להוציא צו הרחקה?

למעשה, אין אגרה להוצאת צווים אלו, העלות של צו זה,

תסוכם בניכם לבין עוה”ד שלכם המטפל לכם בתיק. אך, מבקש הצו,

חייב להוכיח בראיות סבירות, כי הוא מוטרד ואפילו יש להביא

עדים אשר יתארו את המסכת אשר בגינה מבוקש הצו.

 

 

צו הרחקה לבגיר 

ישנם מקרים רבים, אשר על פיהם, שי להוציא צו לבגיר לדוגמא:

כאשר בגיר תקף את הוריו או גנב מהם כספים, צו הרחקה אשר הוטל על בן זוג לשעבר,

אשר הטריד מילולית או פגע פיסית בבת זוגו או את מכריה.

בעת מתן הצו, ביהמ”ש יבדוק את תום הלב של מבקש הצו ויראה בחומרה אינטרסים זרים בהגשת הבקשה לצו.

 

איך מבטלים צו הרחקה ?

תקנה 244{ב} לתקנות הסדר האזרחי, מורות, כי ניתן לבקש ביטול הצו שניתן

על פי צד אחד, תוך 30 יום. למרות זאת, תקנה 367 קובעת,

כי בצו שניתן במעמד צד אחד.. יש לקיים דיון בתוך 14 יום ממתן בצו לבקשת בעל הדין.

למרות זאת, בעת דיון במעמד שני הצדדים בביהמ”ש,

רשאי ביהמ”ש לבטל צו זה על פי בקשת בעל הדין או מיוזמתו.

מקרים אלה הינם נדירים, אך עדיף לתקן או לבטל צו זה כאשר הוא טעון תיקון או ביטול.

 

צו הרחקה לבעל או לבן הזוג 

כאשר מופרת זכותה של אישה למדור שקט, במיוחד אם מדובר על

אם לילדים וזכותם למדור שקט נפגעת אף היא,

ביהמ”ש יוציא צו לבעל אשר גרם להפרת הזכות.

ברוב המקרים, במסגרת הצו, על בן הזוג ייאסר לשלוח הודעות לבת הזוג או לילדיהם המשותפים,

להטריד בכל דרך וחל איסור על הבעל לשאת נשק.

 

 

צו הרחקה ניתן בגין מצבים שונים ?

את צו ההגנה, ניתן יהיה לקבל במקרים של אלימות נפשית, פיזית ומילולית,

התעללות ממושכת, עבירות מין, כליאה ועוד. גם הפרעה להתנהלות חיים תקינה ניתן יהיה להוציא.

ישנן הגבלות שונות  כגון איסור על מי שהוצא כנגדו צו להתקרב לאזורים מסוימים,

בשעות מסוימות והכול תלוי בנסיבות המקרה.

 

 

כאשר הבעל לא אשם – כיצד ניתן לפעול להגנת זכויותיו?

כאשר גבר, ניתן כנגדו צו, עליו להיות ערני למעשים שהאישה מטיחה בפניו.

מומלץ לתעד שיחות ומעשים שהאישה מבצעת כל שבזמן אמת,

ניתן יהיה להציג ראיות אלה במיוחד במקרים שבהם יש לבטל את צו ההרחקה.

ישנם גברים רבים אשר יודעים כי האישה שממנה הם מתגרשים,

אינה אותה אישה שלה הם נישאו ועליהם להיות ערוכים תמיד לגבי כל הפתעה ולעמוד על זכויותיהם בחוק.

 

 

שימוש לרעה בצו הגנה

 למרות שלצווי הגנה ישנה תרומה חשובה וחיונית להגנה  עבור קורבנות אלימות והטרדה,

הרי שבמקרים אחרים, גם כאן, החוק מנוצל לרעה ומשמש לא להגנה ,

כי אם נקמה ופגיעה באחר. מקרים אלה עשויים להיות על רקע סכסוך בין שכנים, בני זוג או מכרים.

הצו למעשה, הינו אמצעי קיצוני שננקט בהיעדר לחלופה אחרת ומי שעושה בו שימוש לרעה, צפוי לעונשים בחוק.

 

 

כמה זמן לוקח להוציא צו הרחקה?

את צו ההרחקה ניתן להוציא מיד מביהמ”ש לענייני משפחה או בבימ”ש השלום הקרובים

לאזור מגוריו של המבקש. אין צורך בתשלום אגרה על צו זה

והצו הראשוני יינתן לכמה ימים בלבד, כאשר השופט יציין בהחלטתו מועד לדיון

נוסף במעמד שני הצדדים, על מנת שהצד השני יוכל להתגונן לפני הארכת צו ההרחקה.

 

 

קיבלתי צו הרחקה מה עושים ?  

על עוה”ד של בן הזוג, להוכיח בראיות קבילות בביהמ”ש, כי בת זוגו הגישה נגדו תלונות

שווא וכי אין הצדקה למתן הצו. שיחות, קלטות,

עדים שיעידו כי לא הייתה אלימות מצדו {שכנים, חברים, או מכרים המכירים היטב את בני הזוג}

יוכלו להעיד בביהמ”ש לטובת בן הזוג בנוסף לראיות הנוספות.

 

 

צו הרחקה לקטין 

ישנם מקרים חריגים שביהמ”ש לענייני משפחה מוציא צו לטובת ההורים כנגד ילדיהם.

צווי הרחקה אלה, ניתנים בזהירות רבה, תוך בחינת המקרה לגופו.

ביהמ”ש דרוש לראות תסקירים מפורטים, מטעם פקידת הסעד ושירותי הרווחה והשופט

יכריע במעמד שני הצדדים, כאשר השופט יאפשר את מתן זכות הדבור גם לקטין וגם להוריו.

 

 

 

להתייעצות ראשונית ללא עלות אל תהססו ליצור קשר בכל שעה 24/7 גם בשעות הקטנות של הלילה.

נייד 0524-42-42-21, משרד 077-530-9587 שנקר 4 קומה 1 הרצליה פיתוח.

להורדת טפסים מתאימים למילוי צו הגנה לחץ בקישור זה.


לחץ כאן

לקריאת החוק – צו הגנה לחץ בקישור זה


לחץ כאן

עורך דין פלילי ותעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.
עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
madlen vaza
madlen vaza
13:41 20 Jan 20
עו”ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו”ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
Zohar Yaakov
Zohar Yaakov
09:46 20 Jan 20
בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק”ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
Shlomo Avni
Shlomo Avni
10:08 12 Jan 20
עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
אירנה סלוב
אירנה סלוב
17:57 05 Jan 20
נהיגה בשכרות שנייה ועונש מצחיק לנהג צעיר תודה על הכל
Tair Cohen
Tair Cohen
09:26 31 Dec 19

צור קשר

 • מפת אתר

 • פוסטים אחרונים

 • Tags

 • אזורי שירות

 • ראו מה אנשים חושבים עלינו

  madlen vaza
  madlen vaza
  13:41 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי.מומלץ בחום!
  Madlen Vaza
  Madlen Vaza
  12:17 20 Jan 20
  עורך דין מקצועי, שירותי, סבלני, תמיד דאג להסביר הכל בגובה העיניים, תמיד היה זמין לכל שאלה, היה איתי ממש לאורך כל הטיפול בתיק (כמעט שנה) וניסה בכל דרך להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורי. מומלץ בחום!
  Zohar Yaakov
  Zohar Yaakov
  09:46 20 Jan 20
  עו"ד חיים אליה עשה עבודה מעולה! יצאתי במינימום שבמינימום עונש על נהיגה בשכרות.עו"ד מקצועי, אדיב, זריז ושם לב לפרטים הקטנים!מומלץ בחום!!!
  Shlomo Avni
  Shlomo Avni
  10:08 12 Jan 20
  בזכות חיים קיבלתי עונש מינימלי למרות כ-600 מק"ג אלכוהול בבדיקת ינשוף. חיים תמיד זמין, סבלני, מסביר, תומך והכי חשוב מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מומלץ בחום!
  אירנה סלוב
  אירנה סלוב
  17:57 05 Jan 20
  עו״ד מאוד מקצועי, אמין, יעיל ובעל אכפתיות ומסירות מאוד גבוהה ללקוחות שלו. שמר על קשר לאורך כל ההליך, יידע תמיד בכל הפרטים, היה זמין לכל שאלה והכי חשוב תמיד נתן תחושת ביטחון. אני מאוד מעריכה את כל העבודה וההשקעה שחיים נתן עבור התיק שלי שלבסוף הובילו לתוצאות מעל המצופה. ממליצה בחום לכל מי שצריך עזרה משפטית בתחום.
 • צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Call Now Button
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  Open chat
  1
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.
  Powered by