התליית רישיון נהיגה – ביטול התליית רישיון נהיגה – כל מה שרציתם לדעת.

עודכן לאחרונה ב נובמבר 11, 2023 ע"י חיים אליה

התליית רישיון נהיגה – במאמר זה אסביר – מהי התליית רישיון נהיגה ? (התליית רישיון נהיגה מה זה ?) משרד התחבורה התליית רישיון נהיגה ? צבירת נקודות תעבורה התליית רישיון ? דוגמא לבקשה ל-דחיית התליית רישיון נהיגה ? אסביר כיצד ניתן לבטל התליית רישיון נהיגה, כל זאת ועוד.

מה זה התליית רישיון נהיגה ?

התליית רישיון נהיגה מה זה? – אנו עדים לכך, כי בתקופה האחרונה משרד הרישוי החל לשלוח מכתבים הכוללים את המונח “התלייה”. דהיינו, רישיון נהיגה מותלה (תלוי) /פסול, עד אשר יש לבצע אמצעי תיקון (יפורט בהמשך) קורסי נהיגה מונעת, הכולל גם פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 או 9 חודשים.

שוב יודגש כי, רישיון נהיגה מותלה הינו פסול לנהיגה. קרי, התליה זו תבטל זמנית את הרישיון ואין לנהוג. מי שנוהג מסתכן ב-נהיגה בפסילה דהיינו מסתכן במאסר בפועל. שנית, אין לרכב ביטוח ככל ויעשה תאונה גם אם לא באשמתו של הנהג לא יוכל להפעיל ביטוח.

מתי צבירת נקודות תעבורה מפעילה התליית רישיון ?

משרד הרישוי מתחיל להתלות רישיונות נהיגה לנהגים אשר נצברו כנגדם 12-18 נקודות תעבורה. בנהגים אלו עד שבעליו יעבור קורס אחד נהיגה מונעת לא תתבטל ההתלייה. כמו גם, אם הנהג צבר בין 22-ל 28 נקודות ולא עבר 2 קורסים משרד הרישוי יורה על התליית רישיון נהיגה. ובין 30-36 נקודות גם שני קורסים יש לעבור. ואולם, כאשר מגיע הנהג ל36 נקודות יפסל ל-3 חודשים גם אם יעבור 2 קורסים כאן הטיפול בלבטל את פסילת משרד הרישוי מעט שונה ויש דרך.

דחיית התליית רישיון נהיגה או ביטול התליית רישיון נהיגה אפשרי ? בקשה לביטול התליית רישיון נהיגה.

על מנת לבטל התליית רישיון נהיגה או לדחות את התליית רישיון נהיגה, יש למחוק את אחד מהדוחות אשר שולמו או גם אם לא שולמו דוחות אלו לרוב מופיעים בטופס של משרד הרישוי. בקשה זו נעשית באמצעות עורך דין הכולל תצהיר ערוך כדין לבית המשפט. בקשה זו הנקראת גם המ"ש דהיינו הארכת מועד להישפט. זוהי בקשה לביטול התליית רישיון נהיגה.

כלומר במידה ויש דוח אחד או שניים או 3 אשר שולמו או שלא שולמו, יהיה ניתן להגיש לבית המשפט בקשה הכוללת תצהיר המסביר מדוע דוחות אלו אם לא שולמו או אם כן שולמו ויש לטעון לגביהם ביטול ואם לא ביטול אז מחיקה של הדוח במה דברים אמורים:

החוק מאפשר למי שטוען כי לא קיבל את הדוח או שהדוח לא הגיע לידיו או שמישהו אחר ביצע את העבירה מתן אפשרות להאריך את המועד להישפט באותו דוח כאשר בית המשפט בוחן את אותם נסיבות במידה ובית המשפט מתרשם שיש עילה מוצדקת בחוק, ולא מדובר ברשימה סגורה של עילות כדוגמה מישהו אחר נהג ברכב ביום ביצוע העבירה הנקודות ניתנו על שם הנהג.

במקום על שם מי שנהג ברכב ביום ביצוע העבירה יכול בית המשפט לבטל את הנקודות ולהחזיר את הגלגל לאחור כך לא תהיה התליית רישיון נהיגה לאותו אדם. וכך בעצם מונעים התליה או דוחים את ההתליה או מבטלים את התליית רישיון נהיגה

ההליך נעשה אך ורק באמצעות עו"ד שכן יש תצהיר ויש בקשה ויש עילות מסוימות הקבועות בחוק בהנחה ובית המשפט התרשם שלא מדובר בבקשה שהיא מוצדקת ולא הוגשה על פי סדרי הדין שלא נעשתה באמצעות עו"ד יכול בית המשפט ייתן הוצאות לטובת המדינה .

אודות בקשה זו וגם לא לבטל את דחיית הרשיון או את דחיית התליית רישיון נהיגה (במילים פשוטות יותר באמצעות מחיקת אחד הדוחות וכך הנקודות יורדות). משרדינו עוסק בעניין זה חדשות לבקרים ולכך יש תוצאות מדהימות.

התליית רישיון נהיגה תהיינה גם ל 4 שנים במידה והנהג לא ביצע עבירה ב4 שנים שקדמו לעבירה האחרונה הכוללת גם נקודות תעבורה יש לציין, כי התליה זו, עשויה להביא לידי הרשעה להרשעה בנהיגה בפסילה, כאשר עבירה הנחשבת כחמורה ביותר ודינה הינו מאסר בפועל אילו הנהג אשר הותלה רישיונו נהג ביודעין ונתפס.

התליית רישיון נהיגה כל המידע עו"ד תעבורה

איך מבטלים התליית רישיון נהיגה?

איך מבטלים התליית רישיון? במידה ועברו 6 חודשים מיום קבלת הודעה בדואר רשום, על התליית רישיון נהיגה מרשות הרישוי לגבי דרישה לבצע אמצעי תיקון ולא ביצע הנהג את אותה הדרישה. רשות הרישוי, יכולה להתלות את הרישיון.

במידה וקיבל הודעה בדבר התליית רישיון נהיגה, יש להפקיד את רישיון הנהיגה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה. רשות הרישוי, תחדש את רישיון הנהיגה, רק לאחר ביצוע אמצעי התיקון הנדרש. במידה ונרשם הנהג לקורס נהיגה מונעת, יש להגיע למשרד הרישוי עם המסמך המאשר כי, אכן נרשם לקורס בכדי לבטל את ההתליה העומדת. 

במידה וקיימת דרישה אחרת, כמו פניה למרב”ד או פסילת רישיון בגין צבירת נקודות, מומלץ לפנות אל עורך דין לתעבורה המתמחה בדיני תעבורה, כדי לקבל ייעוץ מתאים וייצוג הולם.

התליית רישיון נהיגה קורס נהיגה מונעת

סנקציה כגון התליית הרישיון, מתבססת על סעיף בתקנות התעבורה, אשר מאפשר לרשות הרישוי להחיל את התליית רישיון נהיגה, למי שלא עבר את קורס לנהיגה מונעת בתוך 6 חודשים ממועד קבלת ההודעה, ולכן הביטול הזמני של תוקף רישיון הנהיגה, יימשך עד לביצוע הקורס.

יודגש בשנית – מדובר למעשה על הקפאת רישיון הנהיגה.

לרוב כאשר מתבצעת ההתליה בפועל, היא לא תמיד תופיע גם במסופים של משטרת ישראל (כאן יש פרצות בחוק וראוי להתייעץ עם עורך דין תעבורה. ראה גם כמה נקודות זה שלילה בעניין זה) הזמן בו תקבלו רישיון זמני יהיה כאשר יגיע הנהג למשרד הרישוי עם קבלה עבור התשלום לקורס נהיגה מונעת, ואז תקבלו רישיון נהיגה זמני ל-6 חודשים.

התליית רישיון הנהיגה משרד הבריאות

רישיון נהיגה באילו מקרים ? במידה ומי שהורה על התליית רישיון נהיגה היה משרד הבריאות, והכוונה היא למכון הרפואי לבטיחות בדרכים {מרב”ד} או בשמו השני – המכון הרפואי.

ניתן יהיה להגיש ערר על ההחלטה בוועדת הערער תוך 30 ימים ובנוסף, ניתן יהיה גם לערער (בפעם שנייה) על החלטת ועדת ערר לביהמ”ש המחוזי תוך 10 ימים. יש לדעת, כי כאשר נהג המבקש להגיע לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים,

הוא יהיה רשאי להציג מסמכים מטעמו ולהיות מיוצג, ע”י עו”ד לתעבורה. יש לציין, כי את הסמכות להתליית רישיון נהיגה, מעוגנת בשלושה סעיפים בפקודת התעבורה והיא מסתמכת על סעיפים בחוק.

כגון: סעיף 51 לפקודת התעבורה, אשר קובע כי רשות הרישוי, רשאית לפסול רישיון נהיגה לתקופה מסוימת, לצמיתות, או עד למילוי תנאים שקבעה בהחלטתה. להלן קישור בדבר רשימת בעיות רפואיות המחייבים בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים: משרד הבריאות כמו גם יכול להגיש בקשה לדחיית התליית רישיון נהיגה

התליית רישיון נהיגה רפואי

על התליית רישיון נהיגה – חיילים אשר שוחררו משירות צבאי בשל בעיה פסיכיאטרית, נהגים שהורשעו בנהיגה בשכרות, או כאלה אשר צברו הרשעות תעבורה רבות, אלה שאושפזו בבתי חולים פסיכיאטריים, או אנשים חולי אפילפסיה, בעיות בלב, או הפרעות בשינה וכיו”ב, מועמדים להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.  

סעיף 52 לפקודת התעבורה, מאפשר לרשות הרישוי, לשלול רישיון נהיגה של נהג, במידה והרשות סבורה כי הנהג צפוי לסכן את כלל הציבור והמשתמש בדרך. 

במקרה מסוג זה, הרשות, אף רשאית להורות על התליית רישיון נהיגה עד שהנהג יעבור בחינות ובדיקות רפואיות ויימצא שהוא אכן כשיר לנהיגה בטוחה.

בסעיף 53 לפקודת התעבורה, מסמיך את רשות הרישוי להתנות תנאים ברישיון הנהיגה וזאת, במידה והיא סבורה, כי אכן יש צורך בכך.

מקרים אלה, עשויים לנבוע מכושר נהיגה לקוי של בעל רישיון הנהיגה ולכן, על מנת להפעיל סמכות זו, רשות הרישוי, מסתייעת ב מכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מרב”ד. יש לציין כי כל נהג מעל לגיל 60, יצטרך לעבור בדיקות אחת לשנתיים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ראה קישור: מדריך לחידוש רישיון נהיגה | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חידוש רישיון לאחר התלייה

הבעיה היא שרשות הרישוי אינה ממהרת להחזיר רישיונות נהיגה, למי שדווח עליהם כבעלי בעיות בריאותיות ולכן, רוב הסיכויים שנהגים אשר התבקשו להגיע למרב”ד ולעבור בדיקות ועדות עד להחזרת רישיון הנהיגה.

כאשר מדובר על התליית רישיון נהיגה בשל התחייבות הנהג לקורס לנהיגה מונעת, עליו להירשם לקורס ולהגיע עם הניירות למשרד הרישוי.

במידה ומדובר על התלייה מ-המרב ד {המכון הרפואי לבטיחות בדרכים}, יש להוציא את האישורים בדבר תקינות הבדיקות ולהגיע עם אישורים אלה, חתומים ע”י המרבד אל משרד הרישוי. לכל פניה מוזמנים לצור קשר.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע