עורך דין תעבורה חיים אליה

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

שיטת הניקוד, מהווה אמצעי מעקב אחר עבירות תעבורה שנהגים ביצעו.

שיטה זו תוכננה על מנת להרשיע נהגים מועדים והיא אינה כה רלוונטית עבור נהגים זהירים ושומרי חוק.

אם נהג הורשע בעבירות תעבורה רבות, המערכת תטיל עליו סנקציות על פי מספר הנקודות שצבר.

יש לציין, כי מספר הנקודות משתנה בין עבירה לעבירה בהתאם לחומרת העבירה.

מספר הנקודות המינימאלי הינו 2 נקודות והמספר המקסימאלי על עבירת תעבורה הוא 10 נקודות. 

נהגים המעוניינים במידע לגבי שיטת הניקוד, ניתן להיכנס לקישור הבא:

שיטת הניקוד לעבירות תנועה | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שיטת הניקות בעבירות תעבורה עמ לא להכנס לפסילה

מטרת השיטה

מטרת השיטה הינה להרתיע נהגים מביצוע עבירות תעבורה, תוך כלים מדורגים, המשפרים את כשירות הנהיגה.

שיטה זו נועדה אף לשמש לזיהוי מורשעי תעבורה תכופים, על מנת להגן על הציבור.

כל עבירת תעבורה  מנוקדת על פי הנקודות שנקבעו ע”י משרד הרישוי ועל פי חומרת העבירה.

אם הנהג ביצע כמה עבירות תעבורה,נקודות תירשמנה כנגד הנהג ותצטברנה. 

כמה נקודות שלילה בהתאם לשיטת הניקוד החדשה ?

רישום הנקודות, תקף למשך שנתיים ימים מיום ביצוע העבירה וזאת שלא יגיע לצבירה כוללת של עד 22 נקודות או יותר.

במידה והנהג צבר עד 12 (כולל) לא יהיו תקפות (בלשון העם ימחקו) עד שנתיים, מיום ביצוע האחרונה.

אולם, אם צבר עד 20 נקודות (כולל), הנקודות לא תימחקנה גם בחלוף שנתיים,

אלא אם כן הנהג ביצע אמצעי תיקון שהוא חייב בהם כגון קורס נהיגה מונעת (הנקודות יהיו לא תקפות אך לא תמחקנה) .

במידה והנהג צבר 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך משנתיים ימים ל-4 שנים. נהג אשר אמצעי התיקון מסוג פסילה חל עליו,

יוכל לפנות בכתב למשרד הרישוי בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בדבר הפסילה ולבקש כי ייקבע לו מועד לשמיעת טענותיו.

יש לציין, כי משרד הרישוי ייתן את החלטתו הסופית בתום 45 יום וזאת, מיום השמעת הטיעונים – רצוי בלווי עורך דין תעבורה.

לפירוט נרחב יותר ראו בקישור הבא

שיטת הניקוד

כמה נקודות נהיגה מונעת ? באופן כללי, הנקודות שנצברו לחובת הנהג יהיו תקפות במשך שנתיים, מיום ביצוע העבירה האחרונה.

לרוב נקודות מגיעות יחד עם תשלום קנס, לדוגמא, כאשר מדובר על עבירה של 8 נקודות הקנס יהיה בסכום של 500 ₪.

נהג אשר צבר מ – 22  (כולל) נקודות ויותר, הנקודות תימחקנה לאחר 4 שנים אם לא בוצעו עוד עבירות תעבורה (החישוב הוא מהעבירה האחרונה).

נקודות אלה, אף תשארנה בתוקף, עד אשר יבוצע אמצעי תיקון שהוטל כגון קורס נהיגה מונעת ו/או קורס מתקדם וכו’ .

נהג אשר צבר 36 נקודות – רישיון הנהיגה שלו יישלל למשך 3 חודשים.

אם לא חלפו 6 שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות, אשר עליהן הוטלה הפסילה. 

שיטת הניקוד, אינה פוטרת מעונש נוסף אשר יוטל על הנהג כגון פסילת רישיון נהיגה, דוחות תנועה וכדומה.

כמות הנקודות שצבר הנהג תקבע את פעולות התיקון שעל הנהג לבצע.

למשל הנהג עשוי להתבקש לעבור מבחנים מעשיים ועיוניים בנהיגה, בדיקות רפואיות ועד לפסילת הרישיון.

נהג אשר נרשמו לחובתו 72 נקודות, רישיון הנהיגה שלו ייפסל למשך 9 חודשים ויחודש, רק לאחר בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים {מרב”ד}.

תוכלו לקבל פרטים נוספים לגבי שיטת הניקוד  כמו למשל מידע לגבי כמה נקודות שלילה בקישור זה:  

שיטת הניקוד החדשה על עבירות תנועה – חשוב לדעת

שיטת הניקוד בנהיגה

כל נהג אשר נצברו לחובתו נקודות תעבורה, ומעוניין לנקות את גיליון הניקוד ולאפסו. נהג אשר צבר עד 12 נקודות במשך תקופה של שנתיים,

גיליון הניקוד שלו יתאפס ( הכוונה הנקודות לא תהיינה תקפות) במידה ולא ביצע עבירות תעבורה נוספת כאשר יש בהם ניקוד נוסף כדוגמת דו”ח מהירות (יודגש כי לא כל דוח גורר אחריו גם נקודות). 

יש לשים לב, כי אם מדובר על 20 נקודות שנהג צבר, הוא יצטרך לעבור קורס נהיגה מונעת+מבחן עיוני.

במידה והנהג צבר 24 נקודות הוא יצטרך לעבור שני קורסים, האחד יהיה קורס בסיסי והשני קורס מתקדם. 

נהג אשר לחובתו נרשמו מעל ל-36 נקודות, רישיונו ייפסל, תקופת הפסילה – 3 חודשים, כאשר בתום תקופה זו,

הוא יצטרך לעבור בשנית את מבחן התיאוריה כדי שיוכל לחדש את רישיון הנהיגה. 

לסיכום – נהג אשר צבר עד 20  (כולל) נקודות במשך שנתיים ולא תהיינה כנגדו עבירות תעבורה נוספות אזי מיום ביצוע העבירה האחרונה ולאחר שני קורסים – הנקודות תמחקנה. 

נהג אשר צבר עד  12 נקודות (כולל), יידרש ל- ביצוע קורס נהיגה מונעת קורס נהיגה נכונה בסיסי,

צבירת 24 נקודות שני קורסים של נהיגה מונעת {קורס נהיגה נכונה בסיסי ו- קורס נהיגה מתקדם} צבירת 36 נקודות ומעלה- פסילת רישיון למשך 3 חודשים

וכן הוא יצטרך לעבור תיאוריה מחדש. נהג אשר צבר 72 נקודות- רישיון הנהיגה שלו ייפסל למשך 9 חודשים והוא יצטרך לעבור תיאוריה, טסט ובדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

שיטת הניקוד נהג חדש

תקנה 544 לתקנות התעבורה, מאפשרת למשרד הרישוי לפסול את רישיונם של נהגים חדשים בהתאם לנקודות שצברו להטיל עליהם השתתפות בקורסים לנהיגה נכונה ומבחן בסוף הקורס.

הנהגים בחלקם, יעברו מבחן עיוני ומעשי בנהיגה ואף יאלצו לבצע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים,

יחד עם זאת, העונש בצבירת הנקודות של נהג חדש, יהיה תואם את עונשו של נהג ותיק.

שיטת הניקוד היא – תקופת צבירת הנקודות הינה לפי משך הזמן שלאורכו נשמרות הנקודות אשר מתחברות לצורך קביעת סך הנקודות.

נהג  חדש או וותיק, אשר צבר 12 נקודות חובה יצטרך לעבור קורס נהיגה מונעת מטעם משרד הרישוי. תום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון.

הנהג יצטרך לעבור מבחן ואם יצליח בו הנקודות תימחקנה והוא יזכה בגיליון חדש ללא נקודות לחובתו.

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – בהתאם לפקודת תעבורה

שיטת הניקוד החדשה בעבירות תעבורה, מפורטת בסעיף 69 א’ לפקודת התעבורה ובחלק ז’ לתקנות התעבורה.

בשיטת הניקוד, קיימות 5 דרגות שונות של ניקוד, כאשר בעבר היו רק 3.

הנקודות. קיימת התאמה בין חומרת העבירה והקנס, לכמות נקודות שנרשמות בסופו של דבר בגיליון הנהג. 

למרות שהמטרה היא להחמיר עם הנהגים שמבצעים עבירות תעבורה, קיימות הקלות מסוימות, כגון עבירות מהירות מסוימות אשר בגינן, לא תירשמנה כלל נקודות.

נהג שנסע למשל עד 20 קמ”ש מהמותר בעיר ועד ל-25 קמ”ש מהמותר מחוץ לעיר. 

רישום הנקודות באופן כללי יימשך לשנתיים ימים כאשר לאחר תקופה זו הנקודות לא יהיו תקפות (תמחקנה).

במידה ונהג  שייפסל רישיון הנהיגה שלו, פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי התנאים שקבעה רשות הרישוי.

בכל מקרה, ניתן יהיה להסתייע בשירותיו של עוד לתעבורה, אשר יוכל להקל בעונשו של הנהג או לזיכויו בבית המשפט לתעבורה.

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.