שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – כל המידע

עודכן לאחרונה ב יולי 29, 2021 ע"י חיים אליה

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

שיטת הניקוד, מהווה אמצעי מעקב אחר עבירות תעבורה שנהגים ביצעו.

שיטה זו תוכננה על מנת להרשיע נהגים מועדים והיא אינה כה רלוונטית עבור נהגים זהירים ושומרי חוק.

אם נהג הורשע בעבירות תעבורה רבות, המערכת תטיל עליו סנקציות על פי מספר הנקודות שצבר.

יש לציין, כי מספר הנקודות משתנה בין עבירה לעבירה בהתאם לחומרת העבירה.

מספר הנקודות המינימאלי הינו 2 נקודות והמספר המקסימאלי על עבירת תעבורה הוא 10 נקודות. 

נהגים המעוניינים במידע לגבי שיטת הניקוד, ניתן להיכנס לקישור הבא:

שיטת הניקוד לעבירות תנועה | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

Inked122 LI 300x107 1

מטרת השיטה

מטרת השיטה הינה להרתיע נהגים מביצוע עבירות תעבורה, תוך כלים מדורגים, המשפרים את כשירות הנהיגה.

שיטה זו נועדה אף לשמש לזיהוי מורשעי תעבורה תכופים, על מנת להגן על הציבור.

כל עבירת תעבורה  מנוקדת על פי הנקודות שנקבעו ע”י משרד הרישוי ועל פי חומרת העבירה.

אם הנהג ביצע כמה עבירות תעבורה,נקודות תירשמנה כנגד הנהג ותצטברנה. 

כמה נקודות שלילה בהתאם לשיטת הניקוד החדשה ?

רישום הנקודות, תקף למשך שנתיים ימים מיום ביצוע העבירה וזאת שלא יגיע לצבירה כוללת של עד 22 נקודות או יותר.

במידה והנהג צבר עד 12 (כולל) לא יהיו תקפות (בלשון העם ימחקו) עד שנתיים, מיום ביצוע האחרונה.

אולם, אם צבר עד 20 נקודות (כולל), הנקודות לא תימחקנה גם בחלוף שנתיים,

אלא אם כן הנהג ביצע אמצעי תיקון שהוא חייב בהם כגון קורס נהיגה מונעת (הנקודות יהיו לא תקפות אך לא תמחקנה) .

במידה והנהג צבר 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך משנתיים ימים ל-4 שנים. נהג אשר אמצעי התיקון מסוג פסילה חל עליו,

יוכל לפנות בכתב למשרד הרישוי בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה בדבר הפסילה ולבקש כי ייקבע לו מועד לשמיעת טענותיו.

יש לציין, כי משרד הרישוי ייתן את החלטתו הסופית בתום 45 יום וזאת, מיום השמעת הטיעונים – רצוי בלווי עורך דין תעבורה.

לפירוט נרחב יותר ראו בקישור הבא

שיטת הניקוד

כמה נקודות נהיגה מונעת ? באופן כללי, הנקודות שנצברו לחובת הנהג יהיו תקפות במשך שנתיים,

מיום ביצוע העבירה האחרונה.

לרוב נקודות מגיעות יחד עם תשלום קנס, לדוגמא, כאשר מדובר על עבירה של 8 נקודות הקנס יהיה בסכום של 500 ₪.

נהג אשר צבר מ – 22  (כולל) נקודות ויותר, הנקודות תימחקנה לאחר 4 שנים אם לא בוצעו עוד עבירות תעבורה

(החישוב הוא מהעבירה האחרונה).

נקודות אלה, אף תשארנה בתוקף, עד אשר יבוצע אמצעי תיקון שהוטל כגון קורס נהיגה מונעת ו/או קורס מתקדם

וכו’ .

נהג אשר צבר 36 נקודות – רישיון הנהיגה שלו יישלל למשך 3 חודשים.

אם לא חלפו 6 שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות, אשר עליהן הוטלה הפסילה. 

שיטת הניקוד, אינה פוטרת מעונש נוסף אשר יוטל על הנהג כגון פסילת רישיון נהיגה, דוחות תנועה וכדומה.

כמות הנקודות שצבר הנהג תקבע את פעולות התיקון שעל הנהג לבצע.

למשל הנהג עשוי להתבקש לעבור מבחנים מעשיים ועיוניים בנהיגה, בדיקות רפואיות ועד לפסילת הרישיון.

נהג אשר נרשמו לחובתו 72 נקודות, רישיון הנהיגה שלו ייפסל למשך 9 חודשים ויחודש, רק לאחר בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים {מרב”ד}.

תוכלו לקבל פרטים נוספים לגבי שיטת הניקוד  כמו למשל מידע לגבי כמה נקודות שלילה בקישור זה:  

שיטת הניקוד החדשה על עבירות תנועה – חשוב לדעת

שיטת הניקוד בנהיגה

כל נהג אשר נצברו לחובתו נקודות תעבורה, ומעוניין לנקות את גיליון הניקוד ולאפסו. נהג אשר צבר עד 12 נקודות במשך תקופה של שנתיים,

גיליון הניקוד שלו יתאפס ( הכוונה הנקודות לא תהיינה תקפות) במידה ולא ביצע עבירות תעבורה נוספת כאשר יש בהם ניקוד נוסף כדוגמת דו”ח מהירות (יודגש כי לא כל דוח גורר אחריו גם נקודות). 

יש לשים לב, כי אם מדובר על 20 נקודות שנהג צבר, הוא יצטרך לעבור קורס נהיגה מונעת+מבחן עיוני.

במידה והנהג צבר 24 נקודות הוא יצטרך לעבור שני קורסים, האחד יהיה קורס בסיסי והשני קורס מתקדם. 

נהג אשר לחובתו נרשמו מעל ל-36 נקודות, רישיונו ייפסל, תקופת הפסילה – 3 חודשים, כאשר בתום תקופה זו,

הוא יצטרך לעבור בשנית את מבחן התיאוריה כדי שיוכל לחדש את רישיון הנהיגה. 

לסיכום – נהג אשר צבר עד 20  (כולל) נקודות במשך שנתיים ולא תהיינה כנגדו עבירות תעבורה נוספות אזי מיום ביצוע העבירה האחרונה ולאחר שני קורסים – הנקודות תמחקנה. 

נהג אשר צבר עד  12 נקודות (כולל), יידרש ל- ביצוע קורס נהיגה מונעת קורס נהיגה נכונה בסיסי,

צבירת 24 נקודות שני קורסים של נהיגה מונעת {קורס נהיגה נכונה בסיסי ו- קורס נהיגה מתקדם} צבירת 36 נקודות ומעלה- פסילת רישיון למשך 3 חודשים

וכן הוא יצטרך לעבור תיאוריה מחדש. נהג אשר צבר 72 נקודות- רישיון הנהיגה שלו ייפסל למשך 9 חודשים והוא יצטרך לעבור תיאוריה, טסט ובדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

שיטת הניקוד נהג חדש

תקנה 544 לתקנות התעבורה, מאפשרת למשרד הרישוי לפסול את רישיונם של נהגים חדשים בהתאם לנקודות שצברו להטיל עליהם השתתפות בקורסים לנהיגה נכונה ומבחן בסוף הקורס.

הנהגים בחלקם, יעברו מבחן עיוני ומעשי בנהיגה ואף יאלצו לבצע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים,

יחד עם זאת, העונש בצבירת הנקודות של נהג חדש, יהיה תואם את עונשו של נהג ותיק.

שיטת הניקוד היא – תקופת צבירת הנקודות הינה לפי משך הזמן שלאורכו נשמרות הנקודות אשר מתחברות לצורך קביעת סך הנקודות.

נהג  חדש או וותיק, אשר צבר 12 נקודות חובה יצטרך לעבור קורס נהיגה מונעת מטעם משרד הרישוי. תום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון.

הנהג יצטרך לעבור מבחן ואם יצליח בו הנקודות תימחקנה והוא יזכה בגיליון חדש ללא נקודות לחובתו.

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – בהתאם לפקודת תעבורה

שיטת הניקוד החדשה בעבירות תעבורה, מפורטת בסעיף 69 א’ לפקודת התעבורה ובחלק ז’ לתקנות התעבורה.

בשיטת הניקוד, קיימות 5 דרגות שונות של ניקוד, כאשר בעבר היו רק 3.

הנקודות. קיימת התאמה בין חומרת העבירה והקנס, לכמות נקודות שנרשמות בסופו של דבר בגיליון הנהג. 

למרות שהמטרה היא להחמיר עם הנהגים שמבצעים עבירות תעבורה, קיימות הקלות מסוימות, כגון עבירות מהירות מסוימות אשר בגינן, לא תירשמנה כלל נקודות.

נהג שנסע למשל עד 20 קמ”ש מהמותר בעיר ועד ל-25 קמ”ש מהמותר מחוץ לעיר. 

רישום הנקודות באופן כללי יימשך לשנתיים ימים כאשר לאחר תקופה זו הנקודות לא יהיו תקפות (תמחקנה).

במידה ונהג  שייפסל רישיון הנהיגה שלו, פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי התנאים שקבעה רשות הרישוי.

בכל מקרה, ניתן יהיה להסתייע בשירותיו של עוד לתעבורה, אשר יוכל להקל בעונשו של הנהג או לזיכויו בבית המשפט לתעבורה.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


    צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע