הסבת דוח משטרה / הסבת דוח תנועה כולל דוגמה, תצהיר וטופס מובנה

הסבת דוח משטרה / הסבת דוח תנועה כולל דוגמה, תצהיר וטופס מובנה

הסבת דוח תנועה, הסבת דוח משטרה  – במאמר זה אסביר כיצד ניתן להסב דוח תנועה ו\או דוח משטרה ( אותה משמעות )  לנהג אחר,

בין אם מדובר בדוח תנועה של תאגיד או של אדם פרטי מתי ניתן לבקש להסב דוח והיכן ניתן להגיש בקשה זו.

בנוסף, אציג בהמשך העמוד קישורים רלוונטיים להסבת דוח תנועה או דוח משטרה,

הן של אגף התנועה והן של משטרת ישראל ואף אתן דוגמה כיצד מבצעים הסבת דוח תנועה בטופס מובנה וטופס תצהיר נהג.

לבסוף אציג כיצד ניתן להסב דוח תנועה או דוח משטרה לעובד, דוח תנועה לתושב זר, הסבת דוח תנועה באזהרה חיפוש דוחות משטרה לפי תעודת זהות, ועוד.

אז מה עושים ? במידה ואדם אחר נהג ברכבכם גם אם בידיעה או שלא בידיעתכם, וקיבלתם דו”ח תנועה – (נניח דוח במהירות מופרזת או עבירת אור אדום),

אל לכם לשלם את הקנס בדו”ח או בכלל להידרש לתשלום קנס במהרה.

יש להסב את דו”ח התנועה תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח ולשלוח בקשת הסבת דו”ח תנועה.

- תוכן העמוד - (עמוד עם הרבה תוכן ? לחצו על הכותרת שתבחרו והפיסקה תהיינה לפניכם)

מה זה בדיוק הסבת דוח תנועה ?

על מנת לחמוק מנקודות משרד הרישוי כך שבסופם, תוטל פסילת משרד הרישוי מבקשים להסב את הדוח לאדם אחר הסבה פירושה העברה לאחר.

הסבת דוח תנועה של תאגיד 

הסבת דוח תנועה תאגיד – בכדי למנוע מנהגים להתחמק מאחריות לדוחות מאחורי תאגיד, היות ותאגיד אינו יכול לצבור נקודות, או לבטח לא להיפסל מנהיגה

קבע המחוקק כי אם נעשתה ברכב עבירת קנס למעט חנייה ובעל הרכב או מי שהחזיק ברכב הוכיח כי זה שהחזיק בו בזמן ביצוע העבירה לפי סעיף 27 ב’ הוא – תאגיד.

שיעור תשלום קנס בשל העבירה יהיה גבוה פי 4 מן השיעור אשר נקבע לאותה עבירה בצו {לפי סעיף קטן ב’} אלא אם כן האחריות אינה חלה על התאגיד עצמו לפי סעיף 27 ב.

יודגש כי תשלום עבור חברה הוא לפחות פי 4 מתשלום לאדם פרטי שאינו חברה

הסבת דוח תנועה או הסבת דוח משטרה לנהג אחר – הן פרטי והן תאגיד והפוך

הסבת דוח משטרה או דוח תנועה לאדם אחר, תיעשה במידה והעבירה שבוצעה ברכב הרשום על שמכם ולא אתם אלה שנהגתם ברכב.

יש להעביר בקשה להסבת הדו”ח על שם הנהג אשר נהג ברכב למרכז שירות לטיפול בדוחות תנועה ( ראה קישור בהמשך) .

בקשה זו, חייבת לכלול שני מכתבים – האחד מבעל הרכב שבו הוא מציין שהוא לא זה שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה והשני,

מאדם שנהג ברכב בפועל המבקש להסב את דוח התנועה על שמו.

הסבת דוח לנהג אחר אשר נוהג ברכב | הסבת דוח לאחר

הסבת דוח תנועה על שם הנהג מבצע העבירה

רבים הם המקרים שבהם אדם מוכר את רכבו למגרש רכב וכאשר הרכב נבחן ע”י קונה הוא זה שמבצע עבירת תנועה בזמן שהרכב עדיין לא הועבר על שם נהג אחר.

מה שקורה שדו”ח התנועה נשלח לבעל הרכב. ניתן לדווח על ביצוע העבירה תוך 15 יום ממועד המצאת דו”ח התנועה.

בפנייה של בעל הרכב יש לציין את מס’ ת.ז הזהות של בעל הרכב, לצרף את צילום דו”ח התנועה ואת הצהרת הנהג המבצע

העבירה כאשר הוא מודה בתצהיר זה שהוא זה שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה ולצלם את רישיון הנהיגה של הנהג המבצע את העבירה.

מה לציין בבקשה להסבת דוח על שם נהג אחר כולל מתאגיד לאחר והפוך מאחר לתאגיד ?

על הבקשה ל- הסבת דוח משטרה או תנועה, יש לציין את השם הפרטי ואת השם המשפחה של הנהג אשר החזיק ברכב,

 בזמן ביצוע העבירה בצירוף צילום תעודת זהות, והכתובת של מי שביצע את העבירה.

לצרף את תצלום דוח התנועה לתשלום הקנס. בנוסף, עליכם לצרף תצהיר של הנהג בפועל, החתום ע”י עורך דין

(אם מדובר על תאגיד אז חתימת התאגיד או ממנהל התאגיד או ממיצג התאגיד שכן, התאגיד אינו אישיות משפטית ואינו יכול לחתום).

כי הוא מודה שהוא זה שהחזיק או נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה ולצרף את תצלום ת.ז. של מבצע העבירה כל זאת בטרם בקשה להישפט.

יש לצרף לפנייה זו, צילום של רישיון הנהיגה של הנהג. את הבקשה,

יש להגיש בתוך 90 יום מיום קבלת הדוח ולשלוח אותה בדואר רשום לכתובת: מפנ”א ת.ד 120 פתח תקווה מיקוד 49100.

וכך מבצעים הסבת דו”ח תנועה משטרת ישראל.

כך למשל נראה טופס זה:

טופס הסבת דו”ח תנועה להורדה גם תאגיד וגם פרטי

הסבת דוח תנועה דוגמא וטופס עם החלטה

מה קורה אחרי שמסבים את הדוח לאדם אחר (הן מתאגיד או מפרטי לפרטי) ?

לאחר הסבת הדו”ח משטרה רשאי הנהג לבקש ולהישפט על העבירה והוא יוכל אף למלא את טופס הבקשה להישפט, תוך 90 יום מיום המצאת הדו”ח.

הסבת דוח תנועה טופס | טופס הסבת דו”ח תנועה להורדה לתאגיד 

על מנת להבין כיצד נראה טופס הסבת דוח תנועה, יש להוריד את הטופס לעיל, ולשנות את המסב לחברה ולא אדם פרטי,

שם המוסב נותר אדם פרטי   (טופס הסבה לחברה – תאגיד )

להוריד “הסבת דוח תנועה טופס מובנה“, למלא ולשלוח למפנ”א.

יש לזכור כי טפסי הסבת דוח מחייב אימות חתימת עורך דין ולכן. ללא אימות חתימה לא יכבדו את ההסבה.

הסבת דוח תנועה באזהרה או המרת דוח תנועה באזהרה

יודגש כי אין אפשרות להמיר וגם להסב. בנוסף, פירוש המילה להמיר דוח הכוונה להחליפו באזהרה

והסבת דוח הכוונה “להחליף” על שם מישהו אחר. ולכן,

אם אתם רוצים להמיר דוח לאזהרה הכוונה היא שבסוף תהיינה רק אזהרה על שמכם ולהסב דוח

הכוונה היא שמשהו אחר יישא בדוח כולל נקודות ותשלום הקנס ולא יבוטל הדוח.

 

האם כדאי להגיש בקשה להישפט יחד עם הסבת דוח תנועה ?

לא אין להגיש יותר מבקשה אחת בכל מעטפה ולכן הבקשה לא תדון.

אך אם שוטר רשם דו”ח ברירת משפט ולא דו”ח התראה, הנהג עדיין יוכל לפנות למשטרה בכתב ולבקש את המרת הדו”ח בהתראה.

ישנם כללים מחמירים יותר להסב מסוג זה, כאשר מדובר על פנייה אל מפנ”א.

כאשר השוטר שמע את טענותיו של נהג בשטח ובחר שלא להמיר את הדו”ח באזהרה וכעת זו הפנייה השנייה בנושא,

ישנם קריטריונים שהנהג חייב לעמוד בהם: ראשית הנהג חייב להיות בעל וותק של 10 שנים בנהיגה ו-10 שנים

ללא עבירות תנועה קודמות על מנת שהמשטרה תשקול את ההסבה באזהרה.

כלומר, תבצע המרה של דו”ח תנועה באזהרה ראה המרת דוח תנועה באזהרה.

ניתן גם למלא טופס זה – הסבת דוח משטרה / תנועה דוגמה 

יש לדעת, כי טופס הסבת דוח משטרה / תנועה חייב להיות חתום ע”י עו”ד ותצהיר זה.

מתייחס לנהג בפועל אשר נהג ברכב בעת ביצוע העברה ולא לבעל הרכב.

התצהיר הסבה יהיה כדלקמן:

אני הח”מ_______ ת.ז_____ מרח’____עיר___ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ואהיה צפוי\ה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\ה בזאת כדלקמן.

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשתי להסבת דו”ח תנועה אשר מספרו_____ שמי ומספר ת.ז שלי כנ”ל.

הנני מצהיר\ה כי מספר רישיון הנהיגה שלי הוא____

הנני מצהיר\ה כי נהגתי על הרכב הרשום בדו”ח בזמנים המצוינים בדו”ח זה

הנני מצהיר\ה כי אני מבקש\ת להסב את הדו”ח על שמי___ ת.ז___ שהרכב היה בחזקתי בזמנים המצוינים בדו”ח זה.

זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

ולראייה באתי על החתום______

חתימת המצהיר\ה

___________

הנני מאשר כי ביום______ הופיע בפני עו”ד___מר____שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה______

במשרדי ברח’_____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפניי

חתימה____  חותמת____

להורדת טופס הסבת דוח תנועה לאחר. 

לסיכום – ניתן לבצע הסבת דוח תנועה הן של פרטי והן של תאגיד במספר דרכים הראשונה – ע”י אתר המשטרה לעיל דרך נוספת ע”י פניה בדואר רשום

עם אישור מסירה הבקשה חייבת לכלול תצהיר חתום של שני הצדדיים ואימות חתימה של עו”ד.

בקצרה אציג מספר מילים עבור הסבת דוח הן של פרטי והן של תאגיד בפירוט הבא: 

הסבת דוח משטרה או תנועה לעובד

החוק קובע, כי אם המעביד לא יעביר על שמכם דוח בגין ביצוע עבירת תנועה, הוא ייאלץ לשאת בקנס גבוה פי 4,

ולכן ראוי כי המעסיק יבצע הסבת דוח תנועה לעובד לפני ה-90 ימים ע”מ להימנע מתוספת ריבית פיגורים.

חוק זה, נועד כתמריץ לבעלי חברה, במידה והחברה לא תסב את שמו של העובד אשר נהג ברכב.

יש להסב את הדו”ח בצירוף פרטי העובד שנהג על הרכב בעת ביצוע העבירה ואת תצלום הדוח

יחד עם צילום רישיון הנהיגה של העובד ולשלוח אל מפנ”א – פ”ת.

הסבת דו”ח תנועה לתאגיד ליחיד

על פי הוראות החוק והפסיקה בדבר הסבת דו”ח תנועה לתאגיד ליחיד, נקבע, כי אם מדובר בתאגיד,

תבוצע ההסבה באמצעות קצין בטיחות רכב של התאגיד. על קצין בטיחות הרכב של התאגיד,

לכתוב תצהיר על שמו של נוהג הרכב ביום ובשעת ביצוע העבירה ויש למסור את הפרטים המדויקים של הנהג\ת ולשלוח אל מפנ”א.

טופס הסבת דוח משטרה / תנועה של תאגיד

על פי החוק, ניתן להגיש בקשב ל-הסבת דוח משטרה על שם העובד בתוך 90 יום ממועד הדוח וכן,

לצרף לבקשה תצהיר של הנהג אשר נהג בזמן העבירה. בהצהרה זו, ימלא הנהג את מס’ הדוח, מס’ ת.ז מס’ רישיון הנהיגה וצילום רישיון הנהיגה

ו-לאחר מכן ימתין להודעת תשלום קנס חדשה ואם ירצה יוכל עליה להגיש בקשה להישפט בבית המשפט.

דו”ח תנועה לתושב זר

שוטר אשר עוצר תייר המציג רישיון נהיגה זר בתוקף, יבדוק את מועד כניסתו האחרונה לישראל.

במידה וטרם חלפה שנה מיום כניסתו האחרונה של הנהג לישראל אין לדווח נגדו.

באם חלפה מעל לשנה, יש להתייחס לתאריך עם חלוף שנה ביום כניסתו האחרונה כמועד פקיעת תוקף רישיון הנהיגה ולדווח בהתאם.

אם מועד הדוח הנו 6 חודשים מיום חלוף שנה ממועד כניסתו של תושב זר- ברירת משפט.

באם מועד הדו”ח הנו מעל לתקופה של חצי שנה מיום חלוף שנה ממועד כניסתו האחרונה – הזמנה לדין.

זקוקים לייעוץ בנושא ?   אנו כאן כדי לסייע פנו אלינו לקבלת יעוץ משפטי.  משרד עורכי דין חיים אליה

בניהולו של עורך דין תעבורה חיים אליה עומד לרשותכם בכל שאלה ולכל פניה

הנכם מוזמנים לפנות למשרד בטלפון 077-530-9587  מזכירה קרן, או בנייד 0524424221 – עורך דין חיים אליה למקרים דחופים.

עורך דין תעבורה חיים אליה

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, במהלך ההתמחות התמחה עורך דין אליה במשרד העוסק אף הוא במשפט הפלילי ודיני תעבורה. למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, העוסק בתחום התעבורה ומשפט פלילי הוא כבעליו וכמי שייסד משרד זה. כיום המשרד מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות- אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.

צור קשר

 • ראו מה לקוחות חושבים עלינו ( ביקורות גם מהפייסבוק וגם מגוגל )

  Kolin Tamara
  Kolin Tamara
  11:33 30 Apr 21
  עורך דין חיים אליה מקצועי ואלוף!!! טיפל לי בשני תיקים בבית המשפט הוריד לי נקודות והשיג את התוצאה הטובה ביותר... סבלני וזמין תמיד לכל שאלה ועזרה. ממליצה בחום מניסיון כמובן❤️
  meir hagbi
  meir hagbi
  14:30 27 Apr 21
  הגעתי אל חיים בדקה ה-99 ורגע לפני שהודתי בדוח מהירות שבכלל לא ביצעתי וחטפתי סתם 8 נקודות. אמרתי לעצמי שעם כאלה ביקורות חיוביות, שווה שאבדוק אותו רגע לפני שאני משלם ונכנע למשטרת ישראל.אני חייב לציין שמהרגע שכף רגלי דרכה במשרד שלו מיד הבנתי שהוא הולך לחלץ אותי מבעיה הזאת. הצורה בה הוא נרתם לשאול אותי שאלות לחקור ביחד את המקרה וכמות האיכפתיות שנשפכה ממנו זה באמת שאין לתאר במילים. אתה מרגיש ברגע שהגעת הביתה לאבא ואמא של התעבורה בישראל.חיכיתי בסבלנות לטלפון ממנו, ואכן זה קרה, ואחרי כמה זמן הוא חזר אליי עם התשובה הכי משמחת... הדוח בוטל!אז רגע לפני שאתם ממהרים לשלם ולהודות שווה לעצור לקפה אצל חיים, זה מציל חיים!אתה מלך! 💪😀
  צחית אורן
  צחית אורן
  16:42 06 Apr 21
  עו"ד חיים אליה מקצוען אמיתי.הגעתי אליו בדקה ה 99.9 לפני משפט.היה אדיב,סבלני וקשוב למקרה.מיד דחה את המשפט למועד מאוחר יותר.עודכנתי בכל דבר שקשור למשפטתמיד זמין לכל שאלה.תשלומים נוחים והכי חשוב התוצאה שהתקבלה היא בדיוק מה שקיוויתי ורציתי.ממליצה בחום רב.
  Victor Heifets
  Victor Heifets
  13:48 06 Apr 21
  הגעתי לעו"ד חיים איליה בעקבות ביקורות חיוביות באינטרנט, ולא טעיתי.לאורך כל הדרך, חיים הסביר בשקיפות ובסבלנות כל צעד וצעד, היה עימי בקשר שוטף, הסביר את כל האפשרויות וביחד התקדמנו בתהליך עד לסיומו המוצלח, במחיר הוגן ובמינימום השקעת מאמץ מהצד שלי.תודה רבה על השירות המעולה.ממליץ בחום!
  Eitan Shem-Tov
  Eitan Shem-Tov
  14:01 16 Mar 21
  עו״ד חיים אליה תותח אמיתי. מקצוען בתחומו, ישר והגון במחיר.הציל אותי משלילה.שירות מהיר ומענה לכל השאלותמומלץ בחום-לא תתאכזבו
  יוסי שטרן
  יוסי שטרן
  11:06 01 Mar 21
  חיים מקצוען אמיתי, היה קשוב למקרה שלי . ניהל את התיק בעינייני בצורה מקצועית ומוצלחת. עדכן אותי בכל פעם בהתקדמות הטיפול עד לסיום מוצלח שלו. תודה רבה
  שיראל זוהר
  שיראל זוהר
  19:48 28 Feb 21
  עורך דין מאוד מקצועי!! שירות מעל לכל כל שאלה כל פנייה מיד נענה . בזכותו ניצלתי מעונש כבד ממליצה בחום
  shahar mor
  shahar mor
  19:29 27 Feb 21
  עורך דין רציני ענייני ועבוד מצוין במבחן התוצאה סיימתי עם הרישויון ביד , בלי נקודות ועם קנס קטן - מה אפשר עוד לבקש .
  אייל הרוש
  אייל הרוש
  13:59 18 Feb 21
  לא רק עורך דין בחסד עליון כזה שהצליח להציל אותי כבעל חברה מסחבת של דוחות תנועה מסובכים בהצלחה אדירהאלא אדם שמדבר בגובה העיניים זמין סובלנילא מובן מאליו אופן הטיפול בי כלקוח ומעל לכל התוצאות שהשיג מומלץ בחום
  קאסה טסרה
  קאסה טסרה
  17:54 30 Dec 20
  חיים אליה עורך דין טיפל בתיק שלי בהמשך שנה בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש ,ובעבודה מקצועית ויסודית תמיד היה לי זמין לשאלות וכל דבר שרציתי מומץ בחום ובאהבה .תודה רבה ❤️
  גלעד פרומין
  גלעד פרומין
  09:21 13 Dec 20
  פניתי בשאלה בווצאפ, קיבלתי מענה מהיר אדיב ומקצועי. גם האתר מאוד עוזר באינפורמציה. מומלץ!
  Taii Klein
  Taii Klein
  16:28 07 Dec 20
  אם אתם מחפשים עורך דין אכפתי, מקצועי ומסור הגעתם למקום הנכון. עורך דין חיים אליה ליווה צמוד את התיק שלי עד לסיומו. אני ממליץ!
  abraham dana
  abraham dana
  14:43 07 Dec 20
  נתפסתי במהירות של 50 קמש מעל המותר ושללו לי את הרשיון מיידי במינהלי ל30 יום ללא סיבה מוצדקת.חיפשתי עורך דין מקצוען ומצאתי את חיים אליה שבאותו שבוע הגיש ערעור והחזיר לי את הרשיון בסופו של דבר במשפט הוציא אותי בקנס בלבד.נהנתי מאוד מהשירות מהמקצועות ומהזמינות.תודה עו״ד חיים אליה על הכל תמיד ימליץ עליך למכרים וחברים.
  משה דמקה
  משה דמקה
  10:21 26 Oct 20
  לאחר תאונת דרכים בשבת הייתי בלחץ ולא ידעתי לאן לפנות, חיפשתי באינטרנט עורך דין לתעבורה עם חששות כי לא ידעתי על מי אני אפול. ומשמיים נפלתי על חיים ומאותו רגע שהתקשרתי אליו הבנתי שהגעתי לעורך דין הנכון, שפינה בשבילי בשבת הכל וקבע איתי פגישה תוך שעה מרגע השיחה, אין מילים שיתארו את רמת האיכפתיות והדאגה לפני כל דבר, ורק להרגיע ולתת אופטמיות למצב.הכל פשוט ברמה הכי חברית וליווי הכי מקצועי שיש והבנה אין סופית לכל דבר שצריך.אז קודם כל תודה על הליווי, האיכפתיות וההבנה שלך .אני אישית מצאתי את הכי טוב שיכולתי למצוא ואני ממש ממליץ כי זה האיש הנכון לכל מקרה, זה מתחיל ביחס בתור בנאדם וזה ממשיך למקצועיות בטיפול התיק
  Yoram Koby
  Yoram Koby
  09:22 22 Sep 20
  נכנסתי למשפט מורכב וחיפשתי עורך דין טוב טוב מקצועי שיכול לעזור לי .קיבלתי המלצה על עו"ד חיים אליה .וכבר בהתחלה הרגשתי שאני בידיים טובות עבודה מקצועית לעילא .ליווי לאורך כל הדרך סבלנות לכל שאלה או בעיה .יחס אישי .בקיצור מומלץ בחום
 • פוסטים אחרונים

 • צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  בוא נדבר
  small_c_popup.png

  Let's have a chat

  צור קשר לכל שאלה אנו כאן כדי לסייע

  לחץ ליצירת קשר
  1
  כתוב לנו בווצאפ.
  היי, צריך ייעוץ ?
  כתוב הודעה או התקשר.