נהיגה בחוסר זהירות או נהיגה ברשלנות

עודכן לאחרונה ב נובמבר 2, 2023 ע"י חיים אליה

נהיגה בחוסר זהירות או נהיגה ברשלנות ? במאמר זה אפרט מה ההבדל אסביר מה המשמעות של שתי הוראות חיקוק אלה. כמו גם, אציע פתרונות לכתבי אישום ועבירות אחרות אשר המדינה בוחרת להגיש כתב אישום בנהיגה בחוסר זהירות או נהיגה ברשלנות.

מהי נהיגה בחוסזר זהירות ?

נהיגה בחוסר זהירות מדובר על סעיף סל בו אוכף העבירה (שוטר) מניח לדעתו שהנהג נהג בחוסר זהירות. ולכן, המדינה מגישה כתב אישום או זימון לדין בגין העבירה זו.

לדוגמה – נהיגה בחוסר זהירות יכולה לבוא לידי ביטוי כאשר נהג ברכב נהג וביצע עקיפה מסוכנת או נהג בזיגזג ברכב לחילופין הסתכל בטלפון הנייד דהיינו הסיט את המבט מהכביש ראה איך לבטל דוח טלפון נייד.

על פניו נראה שנהיגה זו באה לידי ביטוי גם בעבירות קלות כמו הסטת מבט לעיל – חוסר ריכוז ברכב או בנהיגה יכול להיות שהרכב היה בתנועה אך לא היה בכביש או בזיגזג או שכמעט נגרמה התאונה כך  המדינה מבקשת להראות ל ביהמ"ש באמצעות הדוח או באמצעות כתב אישום שנהג הנהג בחוסר זהירות.

אך אם חוסר זהירות גובל ברשלנות חמורה ואף ברשלנות נקודתית אזי כהר לא יהיה לנהג רק דוח עם נקודודת אשר יבחר אם להישפט בו או לא (נקרא דוח ברירת משפט) אלא הוא יוזמן לדין.

לדוגמא – נניח שהשוטר נתן לאותו נהג דוח על נהיגה בחוסר זהירות. לדו"ח זה יש כמובן נקודות תעבורה. אך, השוטר יכול להחליט באותו רגע אם הדוח הזה יהיה זימון לדין ולא יהיה רק ברירת משפט הכוונה בתיק של ברירת משפט אם לשלם והנקודות ייזקפו לטובת הנהג או להגיש בקשה להישפט הנהג בוחר איה אפשרות עומדת בפניו ולכן נקרא הדוח ברירת משפט.

ומתי בוחר השוטר אם להגיש כתב אישום או לתת דוח?

השוטר יכול לבחור אם לתת דוח שהוא יקרא ברירת משפט או זימון לדין הכל תלוי בחומרת העבירה והכל תלוי גם כיצד השוטר החליט שהעבירה מסכנת את את משתמשי הדרך ואת הציבור ו/או הנהג.


שכן אם השוטר יחליט שמדובר בעבירה חמורה ברף הגבוה של נהיגה בחוסר זהירות אז הנהג יקבל זימון לדין אם מדובר בתאונת דרכים רוב הסיכויים שהנהג יקבל זימון לדין על נהיגה ברשלנות. לפעמים שמדובר בתאונת דרכים ממש קלה יקבל הנהג זימון לדין על נהיגה בחוסר זהירות ואם מדובר בעבירה שהיא מאוד קלה כמו הסטת מבט אז הנהג יקבל דוח שהוא ברירת משפט על נהיגה בחוסר זהירות.

אך, במקרה שבו מדובר בתאונת דרכים גם אם מדובר בתאונת דרכים שהיא מאוד קלה רוב הסיכויים שהמדינה תגיש כתב אישום – תאונת דרכים כתב אישום על נהיגה ברשלנות גם אם מדובר בתאונת דרכים קלה, לדוגמה נהג נהג נכנס ברמזור או נהג הנהג ונכנס בתמרור גם לרמזור וגם לתמרור יש נזק. המדינה תגיש כתב אישום על נהיגה ברשלנות וההתנהגות שגורמת נזק וגם נהיגה בקלות ראש.

כל אלה הם סעיפי אישום אשר המדינה מבקשת להוכיח בכתב האישום כי הנהג נהג ברשלנות כמובן של נהיגה ברשלנות לה יש ענישה שהיא ענישת חובה. מינימום 3 חודשי פסילה, וזה אם הנהג נהג לאורך 40 שנה ולא היה לו דוח אחד ואפילו לא דוח של מהירות, לרוב בתי המשפט מורים על ענישה של מינימום 6 חודשים של פסילה פסילה על תנאי וקנס.

מה התפקיד של עו"ד בנהיגה ברשלנות או נהיגה בחוסר זהירות?


תפקיד של עורך דין בדוח ברירת משפט או בכתב אישום של נהיגה ברשלנות הוא למצוא כשלים בראיות ככל שיהיו יותר כשלים בראיות ככה המדינה לא תוכל להוכיח את האישום.

אם ניקח לדוגמא את האישום של של שתי עבירות הללו דהיינו : חוסר זהירות ורשלנות הגורמת נזק או רק רשלנות הגורמת נזק, נניח ועבודת הבוחן היא לא טובה או שעבודת הבוחן לא נעשתה ב- 100 אחוז נכונה או מושלמת ויש לא מעט מקרים כאלו כמעט בכול תיק.


לדוגמא לכשלים בראיות :
או שאין שדה ראייה או שגורם זר התערב או שהבוחן לא בדק לחץ צמיגים ברכב או שאין סקיצה או שאין נקודת אימפקט או שאותו בוחן לא קבע. כי לא היו לו מספיק נתונים או שחלף זמן ניכר מעת התאונה עד הגשת כתב אישום.

הרי שבית המשפט לא יוכל להרשיע בתיק זה ולכן תפקידו של עורך הדין המייצג בתיקים של נהיגה ברשלנות או נהיגה בחוסר זהירות, להביא לבית המשפט ולהציג לבית המשפט את אותם כשלים בראיות. כשלים אלה יכולים להביא לידי זיכוי או לחילופין ענישה מאוד קלה דהיינו ללא פסילה עם קנס נמוך.

נהיגה ברשלנות או נהיגה בחוסר זהירות עו"ד תעבורה


בסעיף 62 לפקודה אשר מתמקד בנהג הנוהג בצורה רשלנית ובקלות ראש וקובע כי דינו שנתיים מאסר או קנס כנקבע בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין, התשל”ז-1977. בניגוד לסעיף 62 לפקודת התעבורה נמצאת תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה והגדרתה נהיגה בחוסר זהירות וללא תשומת לב מספקת.

רוצה לומר כי, בין שתי הוראות חיקוק הללו נמצאים פערים משמעותיים באשר לרישיונו של הנהג ולמה ?

ראשית נהיגה רשלנית זוהי נהיגה אשר המחוקק ביקש להטיל על הנהג אשר מורשע בעבירה זו לפחות 3 חודשים פסילת מינימום ועונשים נלווים הצופים פני עתיד (כגון: תנאי קנס ועוד). כלומר, לבית המשפט אין שיקול דעת אם לא להטיל פסילה אם לאו. בניגוד לכך בנהיגה בחוסר זה' בית המשפט יכול מאד להימנע מלהטיל פסילה בפועל בייצוג נכון ומציאת כשלים. מכוח תקנה 21 (ג’) לתקנות התעבורה.

איך המדינה יודעת מתי להגיש כתבי אישום בעבירה של נהיגה רשלנית או נהיגה בחוסר זהירות ?

ראשית, סעיף 62(2) לפקודת התעבורה והוא מכיל מספר מצבים. המחוקק רצה למנוע מצב בו נהג נוהג ברכב בצורה רשלנית והיא נלמדת מאופן הנהיגה בכביש אם עונה על האמור בסעיף – “נוהג רכב בדרך בקלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית”. כלומר, התביעה ו/או המשטרה יוצקים תוכן לעבירה באמצעות מה שהנהג ביצע או נחקר במשטרה.

ולכן, ככל והנהג יעבור ייעוץ לפני חקירה במשטרה כדבעי למדינה כלל לא יהיו מספיק ראיות ע”מ לבסס את עבירת נהיגה ברשלנות כמוה כמינימום -3 חודשי פסילה בפועל. (בהנחה ואין לו אפילו דוח אחד בעבר משך 30 שנים)

ואם נחדד שוב, הרי שהמשטרה במס שפתיו של הנהג אשר נחקר ביחידת בוחנים או שוטר שראה את ביצוע העבירה בקלות יכולה להגיש כתבי אישום של נהיגה רשלנית.

כך, למשל במקרה של תאונת דרכים שבו מעורב נהג קטנוע אשר הרכיב נוסע איתו ללא קסדה או מקרה אחר בו המדינה מבקשת להגיש כתבי אישום של תאונת דרכים

(גם אם אין חבלות של ממש ורק גרימת נזק מהרף הקל נניח תמרור נפגע קלות ) עדיין תגיש כתב אישום בתאונת דרכים, כתוצאה מרשלנות לפי סעיף 62 לפקודת התעבורה. המדינה וכך המחוקק לאור ניסוח סעיף 62, צריכה ליצוק תוכן לסעיף זה, ולהסביר בבית משפט מהי נהיגה רשלנית ע”י נסיבות האופפות את המקרה, שכן נהיגה רשלנית מוכיחה כי נהג לא מתייחס בכובד ראש לחוקי התנועה בניגוד לחוסר זהירות סעי’ 21(ג) לתקנות התעבורה.

נהיגה ברשלנות – מה ניתן לעשות לנהג המואשם בנהיגה רשלנית?

ראשית, יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום התעבורה וכאשר מוגש כתב אישום מכל סוג, ומכל עבירה תהא אשר תהא, יש לבדוק את נסיבות המקרה עובדות הבאות בכתב אישם ומיד יש לתיקונו של כתב אישום על האופן שבו כלל לא תהיינה פסילה.

פנו למשרדינו לקבלת יעוץ ראשוני ללא עלות 0524-42-42-21, 077-530-9587.

ראה מה אחרים חיפשו :

 • רמזור אדום | מצלמת רמזור אדום

  עודכן לאחרונה ב נובמבר 29, 2023 ע"י חיים אליה עבירת רמזור אדום או נסיעה באור אדום, הינה אחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר. אולם, עבירה זו נעברת בקרב נהגים ולא אחת. בעמוד זה, אפרוס לפניכם את המידע והחוקים הקשורים ב-עבירת רמזור אדום המצולמת ע”י מצלמת רמזור, עבירה ראשונה רמזור אדום, רמזור אדום-נקודות? אי ציות לרמזור אדום,…

 • פגיעה בהולך רגל לא במעבר חציה חוקים וענישה כל המידע העדכני

  עודכן לאחרונה ב נובמבר 6, 2023 ע"י חיים אליה פגיעה בהולך רגל לא במעבר חציה לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בישראל, כמות הנפגעים בתאונות הדרכים הם הולכי רגל וישראל היא המדינה המובילה בעולם לתאונות דרכים שבה נפגעים הולכי הרגל. ישנם 4 דפוסים המתארים את גרימת תאונות הדרכים: למעשה, לא תמיד הנהגים אשמים לגבי פגיעה…

 • עורכי דין תעבורה מומלצים / עורך דין תעבורה מומלץ ?

  עודכן לאחרונה ב נובמבר 22, 2023 ע"י חיים אליה עורכי דין תעבורה מומלצים/עורך דין תעבורה מומלץ – לא אחת אני נתקל במקרים בהם לקוחות אשר פנו אלי לייצוג, כבר סיימו את התיק אחרי גזר דין ו/או הרשעה ב-כתב אישום במטרה שאייצג בהליך ערעור לערכאה גבוה יותר (בתי המשפט מחוזיים או בית המשפט העליון). זאת מאחר…

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


  צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע