כמה נקודות זה שלילה | כמה נקודות יש לי | כמה נקודות זה נהיגה מונעת ?

עודכן לאחרונה ב אפריל 19, 2024 ע"י חיים אליה

הקדמת מילים ותקציר: בעמוד זה אסביר – כמה נקודות זה שלילה, מתי נקודות תעבורה? כיצד עובדת שיטת הניקוד החדשה, נקודות משרד הרישוי, אציג טבלת ניקוד בהתאם ל-שיטת הנקודות החדשה, היא תקרא טבלת נקודות שלילה, אפרט מהן עבירות תנועה ו- עונשים לצד עבירות תעבורה ועוד מספר נושאים.

ראשית, ביחס ל- נקודות רישיון נהיגה, מספר הנקודות, כמה נקודות זה שלילה מ- 2019 ועד היום, כמה נקודות זה שלילה לנהג צעיר או לנהג חדש? נקודות תנועה ו- עבירות תנועה – נקודות לנהג צעיר ראה (בפירוט נרחב יותר) בקישור שלילה לנהג חדש.

לבסוף אסביר מה הקורסים אותם יש לעבור כדי לקבל ו/או להימנע פסילת רישיון נהיגה, קורס נהיגה נכונה ? קורס מתקדם ?  והפעלת אמצעי תיקון אחרים ועוד  – אלה יקראו קורסי נהיגה נכונה.

לפני כן, ועל מנת להבין טוב יותר את הפסילה/ שלילת רישיון נהיגה אסביר מהי ולאחר מכן, אסביר אחרי כמה נקודות זה שלילה ואיך לבדוק נקודות תעבורה / בירור נקודות תעבורה. (איך בודקים כמה נקודות יש לי) לבסוף אפרט איך אפשר למחוק מה עושים ואיך.

שיטת הניקוד החדשה ו- נקודות משרד הרישוי 

שיטת הניקוד לעבירות תנועה – לצד בתי המשפט לתעבורה קיימת “מערכת” נוספת, אשר פוסלת את רישיונות הנהיגה לתקופות של 3 או 9 חודשים בשל צבירת נקודות, מערכת זו נקראת “נקודות חובה משרד הרישוי ומופעלת ע”י משרד הרישוי.

עתה, אסביר כיצד עובדת שיטת הניקוד, וביתר שאת כיצד אפשר להימנע מפסילת רישיון, ולקבל רישיון נהיגה חזרה, חרף פסילת משרד הרישוי.

שיטת הניקוד – שלילת רישיון נהיגה – הלכה למעשה.

כאשר נהגים פונים למשרדינו לאחר שכבר “הגיעו” לפסילה של 3 חודשים או 9 חודשים ע”י משרד הרישוי – בחלק גדול מאוד מהמקרים לאחר בדיקה מדוקדקת ברשימת העבירות, אל מול הוראות החוק ו/או תקנות ואף פסיקה,

אנו למדים כי הפסילה כלל אינה חוקית וניתן לבטלה (וכן ניתן לבטל את הסנקציות הנלוות אליה – מבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים) ברוב המוחלט של המקרים.

נקודות שלילה ?! בשיטת הניקוד.

השיטה מסורבלת וחישוב הנקודות לא נעשה ע”י משפטנים אלא ע”י מחשב משרד הרישוי – ומחשב לעולם טועה!!! רוצה לומר, כי הפקידה אשר מזינה את הנתונים למחשב, אינה עושה זאת באופן נכון וזאת משום שכמעט בכל רבעון, (3 חודשים נכנסות תקנות חדשות פסיקה והלכות והיישום אשר נעשה ע”י המזכירות / פקידה אינו נכון ). ולכן, מידי פעמים אנו מופתעים לגלות מחדש, באיזה גבול.

בפועל נתונים שהוכנסו למחשב נקראו/ הוזנו בטעות והוציא פסילה לנהג ! תמוה? גם לנו ! מאחר והמחשב או מי מטעמו כלל לא יודע לאתר את החריגים לחוק; למרות שמשרד הרישוי יודע שכך הדבר וביטל לנו עשרות פסילות, רוב האנשים אינם מודעים לבעייתיות, “סומכים” על משרד הרישוי ומרצים את הפסילות שלא בצדק.

כמה נקודות זה שלילה עו"ד תעבורה מסביר

כמה נקודות זה שלילה – עפ”י שיטת הניקוד ?  כמה נקודות זה קורס נהיגה מונעת ?

נקודות עבירות תנועה – נהיגה מונעת נקודות – שיטת הניקוד בעבירות תעבורה היא על פי החוק כדלקמן :

טבלת נקודות – עבירות תנועה עונשים בהתאם ל-חוקי הניקוד:

נהג שצבר מ –  12  (וכולל) נק’ מחויב בקורס נהיגה בסיסי הנקרא גם קורס נהיגה נכונה בסיסי. נהג שצבר 24 נקודות מחויב בקורס נהיגה ייעודי. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר מחויב בפסילת רישיון ל – 3 חודשים ובמבחן עיוני.
נהג שצבר עוד 36 נקודות, מחויב ב – 9 חודשי פסילה, מבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות במרב”ד.

שימו לב – דהיינו צבר 72 נקודות, בין אם על מהירות או על עבירות אחרות כמו אלכוהול או תאונה וכו’. שכן, מהות העבירה אינה רלוונטית אלא רק הניקוד בצידה. ולכן, גם אם יש נהגים המתקשרים ומבקשים להמיר את הפסילה ולטענתם אין להם עבירות מהירות, הטענה הזו אינה מדויקת ולא נכונה כי הנק’, הם נקודות, ולאו דווקא על מהירות.

עוד יודגש כי במקרה כזה צבירת נקודות נהיגה בכמות  של 72 נק’ מחייבת פסילה של 9 חודשים טסט ותיאוריה פעם נוספת לאחר בחינות במרב”ד. מכאן לשאלה כמה נקודות זה שלילה אזי שרק אחרי 36 נק’, אך תלוי בוותק נהיגה כפי שיפורט בהמשך.

יודגש כי, בכל מספר חודשים יש עדכונים חדשים לגבי נק’ משרד הרישוי, ולכן, תשובה לשאלה כמה נקודות זה שלילה ? עלולה להשתנות מידי מספר חודשים נוכח עדכוני נקודות משרד הרישוי. עדכון אחרון 18/5/2022
לפירוט – איך בודקים כמה נקודות יש לי בהמשך העמוד.

משרד הרישוי נקודות תעבורה – עבירות מהירות – עבירות בדיני התעבורה 

נקודות נהיגה במהירות – עד כאן הסברנו כמה נקודות זה שלילה, על פי שיטת הניקוד. אך עלול לכלול משרד הרישוי נקודות תעבורה נוספות בדיוק כמו שהזכרנו למעלה בתחילת העמוד, כך למשל משרד הרישוי באמצעות הכנסת הביאו לתיקון בחוק לשיטת הניקוד אשר חל מיום 5/1/18 והתיקון כך:

עבירת קנס 250 ₪ הניקוד שּונה מ- 2 ל- 4 נקודות חובה.

6 נק’ חובה ;
נהג חדש ; תקנה 22 ; פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431. ככל ונהג חדש יעשה פניות בניגוד לתמרור המורה אחרת קנס 500 שח ו- 6 נקודות.

8 נקודות חובה והזמנה לדין.
ס. לפקודה 12א1 ; נהג חדש צעיר בלא מלווה. הזמנה לדין , שּונה מ- 0 ל- 8 נקודות חובה.

ס. לפקודה 12א2 ; נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה
על המותר בלא מלווה הזמנה לדין , שּונה מ- 0 ל- 8 נק’ חובה.

ס. פקודה 16; הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית .
הזמנה לדין , שּונה מ- 0 ל- 8 נק’ חובה.

ס. פקודה 62(2 ; ) נהיגה בקלות ראש או ברשלנות . הזמנה לדין , שּונה מ- 6 ל- 8 נקו’ חובה.

ס. לפקודה 62(11 ; )שיבוש פעולת מתקן מגביל מהירות .
הזמנה לדין , שונה מ- 0 ל- 8 נקו’ חובה.

לרוב עבירת מהירות 8 נקו’ למהירות שהיא מ- 26 קמ”ש עד 40 קמ”ש מחוץ לעיר.

איך אני יודע כמה נקודות יש לי? האם אפשר לברר נקודות תעבורה באינטרנט ?

בירור נקודות נהיגה – בדיקת נקודות רשיון נהיגה – נקודות תעבורה ניתן לקבל באמצעות הדואר כ- פלט על מצב נקודות תעבורה מאת משרד הרישוי. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד הרישוי למלא פרטים והתדפיס נקודות ישלח אליך. עוד אפשרות לבדיקת נקודות רשיון נהיגה ניתן גם בחלק מהסניפים בסופר פארם לקבל.

למה מקבלים שלילה?

ע"מ שציבור הנהגים ייזהר וינהג קשורה במילים אחירות לחנך, הוטלה עליכם פסילת רישיון ? אל תוותרו – מסתבר שחלק גדול מאוד מהפסילות אינן חוקיות וניתן לבטלן, כך למשל התיישנות פסילות או התיישנות עבירות, כחלק מהטענות אשר ניתן לטעון בפני משרד הרישוי כבר בשלב של בירור נקודות נהיגה ובטרם השימוע.

האם נהג חדש יכול לקבל נקודות? לגבי נקודות לנהג חדש ?

נקודות לנהג חדש ככל ונהג חדש יעבור עבירות מהתוספת השלישית בפרט עבירת (דוח מהירות נהג חדש) ויורשע בהם אזי תקופת נהג חדש תחול לעוד שנתיים לפירוט נרחב על עבירות נהיגה חדש ו/או דוח מהירות נהג חדש.

כדוגמת עבירות (להם 10 נקודות )  :
(1)  עבירה לפי סעיפים 10, 43, 44 או 65 לפקודה.
(2)  עבירה לפי תקנה 22 לתקנות התעבורה, אי- ציות נוהג רכב לרמזור ואי- מתן זכות קדימה, עבירה לפי תקנות 26(2), 47, 54 או 57 לתקנות האמורות,
ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי- הודעה על תאונת דרכים או אי- הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.
(3)  עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
(4)  עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שלושה חדשים או יותר.

איך מבטלים התליית רישיון?

ראה בקישור הבא איך למחוק או לבטל נקודות תעבורה במטרה לא לעשות קורסים נהיגה מונעת או לבטל את פסילת רישיון נהיגה של 3 או 9 חודשים ולא לעבור שוב טסט ותיאוריה פעם נוספת, ראה בקישור הבא ביטול התליית רישיון נהיגה.

משרדנו עוסק בביטול נקודות ת-ע-ב-ו-ר-ה ומתמחה במחיקתם (למחוק נקודות תעבורה) גם אחרי ששולמו או לא שולמו וחלף הזמן להישפט – (בקבלתם מהשוטר) כבר למעלה מ 15 שנים.

לסיכום קצר – נקודות שלילה ? תעבורה מחיקת נקודות?

למחוק נקודות ? שיטת הניקוד, הינה שיטה שקיימת רק בישראל. שיטת נקודות משרד הרישוי נועדה להרתעה של נהגים אשר מבצעים עבירות תנועה. מדינת ישראל, נוקטת באמצעים מנהליים ולא משפטיים, בכדי לשלול לנהגים את רישיון הנהיגה ולכפות עליהם אמצעים אשר באמצעותם, יקטינו את עבירות התנועה ואת מספר תאונות הדרכים.

במידה ונתפסתם ע”י שוטר תנועה, חטפתם ממנו דו”ח אשר גרם  לקנס כספי ואפילו להזמנה למשפט ועד לשלילה בפועל, כאשר אתם סבורים כי  הסתיים העניין, אז אתם טועים. זהו רק תחילת הסיפור, היות והמדינה תתחשב עמכם פעמיים, כאשר היות ולכל עבירת תנועה שביצעתם, קיימות נקודות הנצברות לחובתכם.

באשר למחיקתן יש להגיש הארכת מועד להישפט המגובה בתצהיר מה שמשרדינו עוסק בזה ביום יום להתייעצות צרו קשר.

במידה וקיבלתם דו”ח תנועה הביתה, מתי תירשמנה נקודות לחובתכם?

השאלה הראשונה הינה: איזה דו”ח קיבלתם? ולכן ישנה רשימה שעליכם לדעת לקיומה לגבי שיטת נקודות משרד הרישוי , קנס כספי או שניהם יחד וזוהי הרשימה:

 • במידה וקיבלתם אזהרה- לא תקבלו נקודות לרעתכם
 • במידה וקיבלתם דו”ח קנס (נניח על חגורת בטיחות) אזי הנקודות יעודכנו במשרד הרישוי ביום תשלום הקנס.
 • במידה וקיבלתם קנס והגשתם בקשה להישפט – נניח 27 קמ”ש בינערוני – אזי הנקודות ירשמו ביום ביצוע העבירה במידה והורשעתם.
 • במידה וקיבלתם קנס כספי ולא שילמתם אותו ולא ביקשתם להישפט בתום 90 יום מיום קבלת הקנס
 • במידה והוזמנתם לדין אזי נקודות תעבורה ירשמו ביום ביצוע העבירה לאחר הרשעה בבית המשפט לתעבורה אלא אם לא התייצבתם ויש עורך דין תעבורה הדואג לייצוג.
 • במידה והוגש כנגדכם כתב אישום בגין תאונת דרכים – ביום ההרשעה בביהמ”ש, מאז יום ביצוע העבירה, יירשמו נקודות משרד הרישוי בגין הסעיף החמור ביותר בכתב האישום.

עד כמה נקודות זה שלילה | בירור נקודות תעבורה | נקודות נהיגה מונעת

אחרי כמה זמן זה שלילה ? תוכלו למצוא את הפירוט באתר משרד התחבורה או בקובץ זה.

לסיכום – והנחיה בנושא עד כמה נקודות זה שלילה אציג את התקציר לפניכם : במידה ולא צברתם יותר מאשר 10 נקודות ברישיון במשך שנתיים, נקודות אלה תימחקנה בתום שנתיים מיום ביצוע עבירת התנועה האחרונה.

במידה וצברתם בין 12-20 נקודות בנהיגה במשך שנתיים ישנם שני תנאים למחיקת אותן הנקודות, הראשון – פרק זמן של שנתיים כאמור, מיום ביצוע העבירה האחרונה,  וביצוע קורס נהיגה ומעבר המבחן בהצלחה בסיום הקורס.

דע כי תקנות התעבורה הקשורות לשיטת הניקוד של משרד הרישוי לפי תקנה 544, רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות משרד הרישוי, אשר בהן חויב הנהג על פי תקנה זו. על פי תקנה 546 לתקנות התעבורה, רישום נקודות בנושא כתב אישום אחר {תיקון תשס”ג {2}, תשע”א {4}.

כמה נקודות זה נהיגה מונעת ? כמה נקודות יש לי ברישיון ?

לשאלה – נהיגה מונעת כמה נקודות או ניקוד עבירת מהירות ? אציין כך, עבירות התנועה בישראל, ממוספרות על פי שיטת הניקוד, מספר נקודות אלה, משתנה ביחס לחומרת העבירה ונהגים שביצעו עבירות תנועה חמורות, יקבלו מספר רב יותר של נקודות  ככל שחומרת העבירה תהיה חמורה. ועל כן נהיגה מונעת, ונקודות משרד הרישוי, הינם מיום ביצוע העבירה למשך תקופה של שנתיים ימים, קרי,  תקופת צבירת הנקודות. ואם בתוך תקופה זו, עבר הנהג את כמות הנקודות אשר ניתנת לצבירה על פי החוק, יזומן הנהג לקורס נהיגה מונעת. לרוב, מדובר על צבירה של 12 נקודות למשך שנתיים.

מחיקת הניקוד לנהג יתבצע באמצעות קורס נהיגה מונעת | מחיקת נקודות עבירות תנועה

במידה ולנהג עומדות כנגדו עד 10 נקודות ולא ביצע עבירות תנועה נוספות, הוא לא מחויב לעבור קורס נהיגה מונעת, אך במידה ובתקופה של שנתיים ימים, ביצע עבירות תנועה נוספות, הוא יהיה חייב לעבור קורס נהיגה מונעת, אחרת תוקפן של נקודות אלה שנצברו לחובתו, לא יפוג. במידה ונהג צבר עד 22 נקודות ומעלה, תקופת הצבירה תעלה ל-48 חודשים ולאחר שתוקף הנקודות יפוג, יירשמו עבירות התנועה במשרד הרישוי, על מנת לעקוב אחר אותו הנהג בשל מעקב אחר עברייני תנועה סדרתיים.

לסיכום בנקודה זו – מחיקת נקודות עבירות תנועה משנתיים ואילך וביצע עבירה נוספת צריך לעבור נהיגה מונעת בסיסי או מתקדם או כמה קורסים תלוי במספר נקודות כך למעשה משרד הרישוי יבצע מחיקת נקודות עבירות תנועה בעזרת קורסים אלו. זימון קורסים משרד הרישוי קורס נהיגה מונעת או פניות הציבור אגף הרישוי.

מה קורה אם עברתי את העבירות בשנת 2017 או 2018  ו/או לפני כן, וכיום בקשו ממני להפקיד את רישיון הנהיגה ?

לשאלה במקרה זה אם העבירות נעברו עד 2017  או 2018 ?

במידה ועברת את העבירות עד שנת 2018 הרי ששיטת הניקוד החדשה היא כתחליף לאור התיקון בתקנות. ולכן, מחשבים את הנקודות ואת תוקפן לפי השיטה.

כמה נקודות זה שלילה האם נמחקות ? מהי נהיגה מונעת והיכן מתקיימים קורסים אלה?

את קורס נהיגה מונעת, יש לבצע בכמה אזורים אשר מפורסמים באתר משרד הרישוי. קורס זה, כרוך בתשלום אגרה בדואר עבור משרד התחבורה. קורס זה, נמשך 3 שבועות או חודש, כאשר הקורס הוא בן 12 שעות כאשר כל מפגש הוא בין 4-6 שעות.

כאשר נהג יסיים את קורס נהיגה מונעת, הוא יצטרך לעבור מבחן בן 20 שאלות בסגנון המבחן האמריקאי, כאשר 4 שגיאות הן מותרות כתנאי לעבור את המבחן בהצלחה. כאשר הנהג יצליח במבחן, יימחקו כנגדו הנקודות שצבר במידה והנהג נמצא לחובתו עד 18 נקודות.

במידה והנהג יכשל במבחן, הוא יהיה זכאי למבחן חוזר. אם הנהג נכשל 3 פעמים ברצף, הוא יצטרך לעבור שוב קורס נהיגה מונעת. האם אתם סבורים כי הניקוד נגדכם אינו מוצדק.

פנו לעו”ד דיני תעבורה ישנם מקרים רבים, אשר בהם שוטרי התנועה רושמים דוחות ומפעילים את הניקוד כנגד נהגים, על לא עוול בכפם. במקרה וישנה הוכחה כגון מצלמה ברכב, תיעוד בצילום ווידאו בטלפון הנייד או כל תיעוד אחר, ניתן יהיה לפנות אל עו”ד המתמחה בדיני תעבורה, שהוא בעל תואר ראשון ושני במשפטים ועוסק בתחום דיני התעבורה ופלילים.

לסיכום – איך יודעים כמה נקודות יש לי? | איך בודקים כמה נקודות יש לי?

איך בודקים כמה נקודות יש לי ? יש לבדוק את מצב נקודות הן במשרד הרישוי או לשלוח בקשה באתר אינטרנט ע”מ לקבל מידע אודות מצב נקודות עדכני. לחילופין ניתן להוציא מהמשטרה אישור הנקרא ר.פ. תעבורתי ולגשת לעו”ד לבדיקת הנקודות. 

עו”ד אליה, נחל הצלחות רבות בתיקים שייצג בהם נהגים, אשר התנגדו לניקוד שעמד כנגדם והצליחו לנקות את הנקודות באמצעות ייצוג הולם בביהמ”ש לתעבורה.

לכל שאלה או לכל עברה בנושא משרדינו מעניק יעוץ משפטי ראשונים אתם מוזמנים להתקשר ולשאול בטלפון 077-530-9587 (מזכירות – רב קווי ) או במקרים דחופים ניתן לפנות ל- עו”ד תעבורה – עורך דין חיים אליה או לעורך דין גלעד משאט נייד 0524-42-42-21.

עורך דין תעבורה חיים אליה

חיים אליה עורך דין לתעבורה ומשפט פלילי, עו"ד אליה סיים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצלחה יתרה, עו"ד חיים אליה אף בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, קרי, כמי שמגיש לבית המשפט חוו"ד משפטית על אירוע תאונה ומי הגורם האחראי לה ו/או חוקר במסגרת חקירה נגדית את הבוחן תנועה במקרה של תאונת דרכים, עשה דרכו במשטרה. כמו גם, מרצה בכיר (ומרכז אקדמי) לעורכי דין אחרים בתחום נהיגה בשכרות בלשכת עורכי הדין . למשרד הצלחות מוכחות רבות בתחום משפט הפלילי ודיני תעבורה, משרד עורכי דין אליה ברשות עורך דין חיים אליה, מונה עוד מספר עורכי דין במחלקות שונות ובענפי משפט שונים. במחלקה הפלילית ייחודיות וחשיבה אסטרטגית – ייצוג בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, במגוון עבירות - אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש, ייצוג בהליכי מעצר ימים / תום הליכים, ייעוץ לפני חקירת משטרה, ייצוג בוועדות שליש בכלא. הן עברייני נוער בדגשים על חוק הנוער, והן בגירים ובדין הרגיל. בתחום דיני התעבורה ייצוג במגוון עבירות: נהיגה בשכרות נהיגה, תחת השפעת סמים, מהירות מופרזת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון, פסילות מנהליות דוחות תנועה/ קנסות, תיקי משרד התחבורה, מעצרים.


  צור קשר לכל שאלה - אנו כאן כדי לסייע

  //